RESULULLAH as. BEN-İ CEZİME VE ULUDERE


02.01.2013 - Bu Yazı 8979 Kez Okundu.
Yorum : 15 - Onay Bekleyenler : 0

 Bundan önceki yazımızda Uludere olayının derin devlet ve dış destekçilerinin ortaklaşa planları olduğunu yazmıştım. Kimi zaman Türk çocuklarının (33 askerin vurulduğu Bingöl baskını, Göktepe baskını), kimi zaman da Kürt çocuklarının (Lice, Kulp, Uludere baskınları) kanları üzerinden yürütülen bu “kirli savaş” sadece barış olmasın, hükümetler militarizmin vesayeti altında kalsın içindir.

Şimdi umuyor, diliyor ve biliyoruz ki kanın akmaması için yapılan görüşmeler ciddi bir aşamaya gelmek üzere. Ebedi kardeşlik ve barışa birkaç adım kalmışken bu sürece bir damla da olsa katkımız olsun istedim.

Bu yazıyı hazırlamadan çok önceden beri Roboski’ye üç kere gittim. Pek çok aydın, akademisyen, yazarla olduğu gibi, seyda, esnaf, öğrencilerle de konuşup tartıştık. Ayrıca Doğu'da Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt, Mardin, Bingöl, Şanlı Urfa, Van, Hakkâri, Şırnak, Elazığ, Erzurum, Muş, Batı'da ise başta Bursa, Kayseri, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Kütahya, Eskişehir olmak üzere 38 vilayetten STK'lar, kanaat önderleri ve bireylerle dertleştik. Bu dertleşme ve görüşmelerden sonra onların adına olmasa da onlarla yaptığım görüşmelerden çıkardığım ‘yekûndan’ hareketle bu yazımı hazırladım. Ayrıca bu görüşmelerden Roboski meselesinde büyüyen acının dindirilmesine yardımcı olacağına inandığım önerimi takdirlerinize sunuyorum.

Sayın başbakan -kimi zaman- sitemle; “Uludere hadisesini iki de bir gündeme getirenler PKK’nın değirmenine su taşır” dese de bizim ‘sucu’ olmadığımızı dünya âlem bilir ve eminim ki Sayın başbakanımız da bunu çok iyi biliyordur.  Hem o kadar şeffafız ki karşıdan göğsümüze bakan sırtımızı görebiliyor. Bu sebeple Uludere/Roboski ile ilgili düşüncelerimizi hiçbir zaman ‘acaba’ endişesiyle yazmadık.

Doğrusu her kesimiyle insanımızın, askerimizin, polisimizin, sivilimizin, dağda ölen çocuklarımızın ölümleri bize acı verir. Bingöl’de pusuya düşürülen askerlerin, Foça’da öldürülen köylülerin, Bingöl-Ilıcalar’da el bombalarının pimini çekip ölen PKK’lilerin ölümleri acı. Roboski de her 'kalb' taşıyan insan için büyük ve unutulmaz bir acıdır. İnsanlık ayıbıdır, kardeşliğe, birlikteliğe yapılan bombalı saldırıdır. Bu olayla kardeşliğe bomba atanların amaçlarına ulaşmaması için hepimize ve en çok da hükümete, sayın başbakana büyük iş düşüyor.

Roboski ile ilgili bugüne kadar çok şey yazıldı, söylendi;

Resmi olarak Roboskililerin 'yanlış alınan (milli/yerli) istihbarattan dolayı 'hataen' bombalandığı' sayın başbakan ve sayın genelkurmay başkanı tarafından açıklanmıştı. Ve Sayın başbakan 'davanın Ankara'nın dehlizlerinde kaybolmasına izin vermeyeceğiz' demişlerdi. Bu ümit bizde hala canlıdır ve davanın Ankara’nın dehlizlerinde kaybolmamasını bekliyoruz.

Ve,

Olay bütün yönleriyle ortaya çıkmadığı sürece diyorum ki;

Olayın kasten/taammüden olmaması temennimizdir. Hataen olması da çok acı olsa da kasten olması 'insanlığımızı' bombalamak isteyenlerin amacına da hizmet etmesi açısından çok daha acıdır. Hem taammüden olmayınca acıyı hafifletmek de mümkün. Mümkün, ama bizler de bu mümkünata imkânlar sunmalıyız ki açılan yara daha da kapanmaz hale gelmesin, getirilmesin.

Bugüne kadar -istisnaları saymazsak- hem "oldu kardeşim, uzatmayın. Savaşırsanız böyle olur"cuların, hem de "siz bilerek öldürdünüz, buna sevindiniz katiller"cilerin sesleri üzerinden olay tartışıldı. Üzüm yemek isteyenlerden çok bağcıyı dövmek isteyenlerin fikirleri geçer akçe oldu.

Bu yazı ile bugüne kadar çözümü istemeyenlerin ve/ya çözümü erteleyenlerin söylediklerini söylemeyip, ille de çözüm, ille de mak(b)ul çözüm diyoruz.

İşin güzel yanı bu çözüm yolunu kendi şanlı tarihimizin değerli ve en değerli şahsiyetlerin pratiklerinden arayıp bulabiliriz. Zira biz Müslümanlar şanlı ve şerefli tarihimizde de çok acılar yaşamışız. Uhud okçuları ganimete saldırmasalardı Mekke müşrikleri tepeyi arkadan dolanıp Resulullah as.'a saldırabilirler miydi? Hamza ra. öyle kolay şehid düşer miydi?

Böyledir, büyük fetihler sadece büyük mutluluklara ve medar-i iftiharlara vesile olmadı, aynı zamanda büyük hatalara ve bedellere de yol açtı. Biz de bu yazımızda İslam Tarihindeki bir hadiseden yola çıkarak Roboski'yi kardeşlik duygularıyla ele alıp, yine adil ve kardeşliğe yakışır şekilde çözmek isteyenlere hakkaniyete dayalı mütevazi bir katkı sunmak istiyoruz.

İslam Tarihinde, Peygamber as. döneminde Roboski olayına benzeri olaylar yaşanmış mıdır? Yaşanmışsa Resul-i Ekrem sav. bunu nasıl karşılamış, ne yapmış ve nasıl yapmıştır? Sözü uzatmadan o döneme, Asr-ı Saadete gidip bakalım:

Tamam, kabul ediyorum ki tıpa tıp benzemiyor, aynı olay değil, aynı gerekçe ile de değil ama bizim için ciddi bir paradigmadır. Daha açık ifadeyle bizim için sünnet-i Rasulullah yani Nebevi metod/uygulamadır. Bu benzetmede, analojide eğer bir kusur varsa ve/ya olacaksa peşinen itiraf ederek diyorum ki, kusur şahsıma aittir ve kusurumu ellerimin üstüne alıp başta Resul-i Ekrem sav.’in sonra da sizlerin affınıza sığınıyorum. Zira bir yandan ümmetin en değerlisinin aziz hatırası, diğer yandan da cennetin ayaklarının altına serilen annelerin yürek acısı var. Bu sebeple varsa kusur şahsıma aittir.

Tarih 630 Mekke:

"İzaca'e nasrullahi wel feth" müjdesinin zamanı gelmiş, Mekke'nin şanlı fethi gerçekleşmiş ve Resul-i Zişan ile ashab-ı kiram Medine'ye dönüş hazırlığındadır. Ama Peygamber as. önce çevre kabileleri islama davet etmek için elçilerini göndererek tebliğ görevini yerine getiriyordu. İlk olarak da zamanında müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara büyük zararlar veren Mekke civarındaki kabilelere elçilerini gönderiyor, islamla şereflenmeleri için islama davet ediyordu.

Resulullah sav.  yol üstünde bulunan ve stratejik konuma sahip (Mekke'nin güneyinde Yelemlem-Gumeysa'daki) Ben-i Cezime kabilesine Halid B. Velid'i görevlendirmişti. Diğer kabilelere tebliğ için giden elçiler iman etsin-etmesin kimsenin kılına zarar vermeden dönerken, Halid bin Velid gönderildiği kabileye tarihe büyük acı olarak geçen Ben-i Cezime katliamını yaşatmıştı. İslama davet için giden Halid B. Velid kan dökmüş ve büyük bir acıya sebep olmuştu.

Halid, tebliğe muhatap olan bu kabilenin“teslim ve/ya Müslüman olmadığını, Beni Cezime kabilesinin Müslümanları gördüklerinde silahlandıkları ve bazılarının bütün ısrarlara rağmen silahlarını bırakmadıklarını...” Ve ilk fırsatta Ben-i Cezimelilerin Müslümanlara saldıracaklarını düşünmüş. Bu sebeple Halid'in emriyle bütün kabile esir alınır ve bu esirler "... bakım ve güvenlikleri için askeri birlik içinde(ki farklı kabilelere A. Ay)paylaşılır. Sabah olunca Halid’in (Ben-i Cezime kabilesinden olup esir alınan 350 kişi için A. Ay) 'öldürün' emrini sadece Süleymliler yerine getirmiş, diğer kabilelerden oluşan birlikler ise Ben-i Cezimeli esirlerin hayatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyip Halid'in öldürme emrini yerine getirmemişlerdir."[1]

Ve maalesef "Halid'in emrine uyan Süleymliler 30 kişiyi öldürmüştür".[2]

Olay Resulullah sav.'a intikal edince Rahmeten lil’âlemin as. üzüntüden uzun uzun secdeye kapanıyor, secdede gözyaşları dökerek "Allah'ım, Halid'in yaptığından beriyim, Allah'ım Halid'in bu yaptığından beri olduğumu sana arz ederim" diyordu. Halid'in kafilesi dönünce Resulullah kafilede bulunanlara Halid'i engellemedikleri için sitem edip; “aranızda hiç mi Halid'i durduracak merhamet sahibi biri yoktu? Allah'ım Halid'in bu yaptığından beri olduğumu sana arz ederim" diye yakarmıştır.[3] Olay üzerine çok sevdiği komutanı Halid’i sorgulamış, azarlamış, kınamıştır. Hiç beklemeden kendisinin ve halkın en sevdiği şahsiyet olan amcası oğlu, damadı İmam Ali’yi (ra) Ben-i Cezime kabilesine gönderir. İmam Ali ra. Resul-i Ekrem as'ın selam taziye ve üzüntülerini kabileye iletir. Ayrıca Halid'in yaptıklarının Resul-i Ekrem'in emir ve talimatları olmadığı gibi, bu menfur olaydan Resulullah sav.'in büyük üzüntü duyduğunu, Halid'in hatalı olduğunu kabul ettiğini belirtir. İmam Ali kabile ve maktullerin varislerinin gönlünü alır. Sonunda kabileye “diyet ödenmiş, öyle ki 'köpeklerinin kırılan su kaplarına kadar' tazmin edilmiştir. Hatta kaynaklar İmam Ali’nin helallikten sonra 'daha bizim bilmediğimiz ne kadar zarar ve ziyan varsa' onlar için diyet ve tazmini fazlasıyla vermiştir"[4] dediğini belirtmiştir.

Şimdi,

Bizler bu bilgilerden hareket ederek şu sorularla Roboski için Ben-i Cezime hadisesinden çözüm arayabilir, üretebiliriz:

Uludere'de insanlarımız hataen katledildiklerinde devlet olarak neyi yapmadık veya neyi eksik yaptık?

Devlet olarak yapmadıklarımızın mazereti olabilir mi?

Bu aşamadan sonra ne yapılmalı?

Soruları bir cümleyle cevaplamak mümkün ama biz bir kaç cümleye sığdıralım;

Devlet olaydan 13 saat sonra olayı sıradanlaştıran açıklamasıyla eksik ve yanlış yapmıştır. Normal bir operasyonmuş, alelade bir hata-kazaymış gibi yansıtıldı.

Devlet, güvenliklerinden sorumlu olduğu vatandaşlarını uçakla bombalamış ve fakat cesetlerini orta yerde bırakmıştır. Devlet, hataen de olsa öldürdüğü insanlarının, vatandaşlarına ait cenazelerin karda kışta atlarla, katırlarla, traktörlerle üst üste istif edilerek taşınmasına seyirci kalmıştır.

Devlet oraya önce 'Ali'sini göndermeliydi. (İlk günlerde taziyeye gönderilen bakanların gittikleri ev -olayla alakası olmayan- korucu başının eviydi.)

Daha sonra geç olsa da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, kızları Sümeyye Erdoğan ve heyetinin ziyareti çok değerli ve anlamlıydı.

Bundan sonra yapılması gerekenler sırasıyla:

Sayın başbakan geçmişte bu olayı kendilerinin asla arzu etmediklerini söylemişlerdi. Ve eminiz ki Sayın Erdoğan bu olayın olmasını asla istemediği gibi, bu müessif olaydan dolayı son derece üzülmüştür.

Bu sebeple başlangıç olarak Sayın başbakanın (uygun bir zamanda ama gecikmeden) üzüntülerini yeniden dile getirmesi çok olumlu olur kanaatindeyim. Dersim için özür dileyen başbakanın Uludere için (zıtlaşma olmasaydı çoktan özür dilerdi) dilemeyeceğini düşünmüyorum. Uludere'yi ziyaret etmesi, 'devlet adına' özür dileyip yine 'devlet adına' maktullerin ailelerinden helallik istemeleri anlamlı ve değerli olur.

Sonra da sivil inisiyatif, STK'lar, yazarların öncülüğünde bir kampanyayla 'faillerin ortaya çıkarılmasının hızlandırılması' talep edilmelidir.

TSK, bu olayda dahli bulunanları idari ve yargı süreci sona erinceye kadar açığa almalı ve olayın faillerini bir an önce yargı karşısına çıkarmalıdır.

Demem o ki;

Sayın başbakan Roboskili kardeşlerine “bombalama hataydı, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bombalayanları bulduk, cezaları da yargı ile alakalıdır, 'hakkınızı helal edin’ beraberce aşacağız bu zorlukları” dedikten sonra 'tazminatı köpeklerin su kaplarının tahribine varıncaya kadar' yani 'katırların üzengilerine kadar' ödüyoruz derlerse, derdi üzüm yemek olanların yaraları sarılır. Bağcıyı dövmeyi esas alanları da ne yaparsanız yapın memnun edemezsiniz, dertleri başka.

Tabi, anlatmaya çalıştığım şekilde ya da başka mak(b)ul yollarla bu katliamın yaraları sarılmaz ise o zaman da olay başka anlaşılır ki çabamız 'başka'lıklar olmaması içindir.

Twitter: ahmetay_

 

 [1]M. Hamidullah, İslam Peygamberi; c. 1, s. 480.

[2]Sîret Ansiklopedisi, c. 1, 562.

[3]Doç. Dr. M. Azimli, Siyeri FarklıOkumak II- 212-213.

[4]M. Hamidullah, age, s. 480.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
15.05.2019
14 Mayıs güzellemelerinin anlamı
22.4.2019
Arzulanan AK Parti
13.4.2019
Beka meselesi gerçeği
8.4.2019
Sonuçları değil, başlangıçları değiştirmek gerek
27.3.2019
İttifakların ABC'si
25.3.2019
Bir seçim kazanmak için
6.3.2019
Pakistan ve Hindistan’a tuzak var
21.2.2019
Suriye ile diyalog meselesi
6.2.2019
FETÖ, algılar, doğrular, yanılgılar
4.2.2019
Venezuela ile sınırlı olmayacak
26.1.2019
Demokraside mi yoksa Batı’da mı bir terslik var?
22.1.2019
Akşener BOŞ konuşmaz (mış!)
9.1.2019
ABD artık dost, müttefik, stratejik ortak değil
2.1.2019
28 Şubat yargı kararları ve FETÖ
29.12.2018
ABD Suriye'den çekiliyor da...
25.12.2018
Türkiye Suriye Kürtlerine nefes olur
19.12.2018
17-25 Aralık juristokratik darbe
16.12.2018
Soros'çu vakıfların kış dönemi saldırıları başladı
9.12.2018
​​​​​​​Soğuk savaş 2 mi
6.12.2018
İslam ve Batı’da çocuk algısı: Batı
29.11.2018
Eşlerine tecavüz edenler
26.11.2018
​​​​​​​İslam ve Batı’nın çocuk algısı -1- Çocuk kimdir?
23.11.2018
13 ilde AK Parti ve belediye seçimleri
19.11.2018
Millet haklı, aday belirlerken...
17.11.2018
Mardin ve yerel seçimler
14.11.2018
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
11.11.2018
Seçmen tercihleri Batman ve Siirt
7.11.2018
Seçmenin aday tercihleri, Şanlıurfa
2.11.2018
Future Ways Of Travelling
28.10.2018
Danıştay 8. Daire'nin kararı
24.10.2018
Türkiye böyle zulüm görmedi
17.10.2018
Eğitimdeki acı gerçeğimizle yüzleşelim
14.10.2018
Dostluk üzerine
10.10.2018
Güvenlik soruşturması ve KHK mağdurları
6.10.2018
Almanya samimi ise
3.10.2018
Suriyeli muhacirler imtihanımızdır
30.9.2018
Buyurun sayın Kürt
26.9.2018
BM yapısal değişikliğe gitmek zorunda
20.9.2018
Ahlak ve Ahlaklılık
16.9.2018
Ahlaksızlıkla sarhoş olmak
12.9.2018
Diyarbekir ismiyle müsemma şehir
8.9.2018
Doğu Akdeniz jeopolitiğinde İdlib
5.9.2018
Amerika ve Brinkmanship stratejisi
15.8.2018
Deli dana Trump
1.8.2018
Türkiye, Türk Bandıralı ABD gemisi idi
28.7.2018
ABD ile iadeler sorunu
25.7.2018
Kazanırken Alman, kaybederken göçmen, ama her daim bizim Mesut Özil
21.7.2018
FETÖ'nün MİT kumpası netleşiyor
18.7.2018
ABD yargısı ve Gülen’in iadesi
14.7.2018
17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a
11.7.2018
Başkan Erdoğan ve yeni Türkiye
9.7.2018
Seçim sonuçlarını değerlendirelim (5)
7.7.2018
Seçim sonuçlarını değerlendirelim (4)
4.7.2018
Seçim sonuçlarını değerlendirelim -3-
30.6.2018
Seçim sonuçlarını değerlendirelim (2)
27.6.2018
Seçim sonuçlarını değerlendirelim-1
23.6.2018
Seçim sonuçları
20.6.2018
AK Partı̇'yı̇ cezalandırmak
13.6.2018
Diyarbekir toparlanıyor
9.6.2018
Batı basını kimin yandaşı?
6.6.2018
Doğu ve Güneydoğu’da siyasetin nabzı -2
2.6.2018
Doğu ve Güneydoğu'da siyasetin nabzı -1-
30.5.2018
ABD ı̇le nereye kadar?
26.5.2018
İnfak ve açlığı ibadet sayan medeniyet
23.5.2018
‘Şimdi Türkiye vaktidir ’
19.5.2018
Aday belirleme ve hassas ölçü
16.5.2018
ABD dünya barışı için tehdittir
12.5.2018
Neden milletvekili olmak istiyorum?
9.5.2018
Türkiye’de siyasetçi olmak
5.5.2018
Türkiye'nin en genç aday adayı Asuman Sülkü
2.5.2018
AK Parti seçim manifestosuna katkı
28.4.2018
Bugün 24 Nisan, neşe doluyor Ermeniler 2
25.4.2018
Bugün 24 Nisan, neşe doluyor Ermeniler 1
21.4.2018
Liderlik, strateji ve CHP'nin boynundaki 'İP'
18.4.2018
Cin şişeden çıktı, erken seçim var
14.4.2018
Batman Üniversitesi rektörüne yargı tokadı
11.4.2018
Türkiye ne yaptı da güvenilmez ortak oldu
7.4.2018
Helaktan önceki son imkân: Avrasya Troykası
5.4.2018
Anglosakson uygarlığı ve küresel sermaye
31.3.2018
Saadet Partisi CHP ve İyi Parti'nin nesi olur?
28.3.2018
FETÖ ile mücadelede durum
24.3.2018
İyi şeyler oluyor diye korkmak...
21.3.2018
Afrinlilerin zılgıtı ve Diyarbakır kriterleri
16.3.2018
Diyarbakır-Mardin Reis'ini bekliyor
14.3.2018
FETÖ ve Demirellere sessiz kalan sizdiniz
7.3.2018
Kürtlerin Zeytin Dalı Harekatı’na tepkisi
4.3.2018
Türkiye gençliği yarına bugünden hazır
1.3.2018
ABD'nıin yeni planı ne?
24.2.2018
Evet, Ermenileri öldürdük, ama sor bakalım niye?
21.2.2018
Devletlerin kaderini savaşlar belirler
18.2.2018
ABD dış politikasında dinin rolü
14.2.2018
Ya düzelecek, ya da tamamen bozulacak
10.2.2018
Yeni il başkanları; Diyarbakır, Mardin
7.2.2018
Yeni il başkanları; Batman, Bingöl
6.2.2018
21. Şok'un adı Amerika
3.2.2018
Küresel savaşın CHP ayağı
31.1.2018
Irak ve Suriye vatandaşı olmaktan gurur duyan var mı?
27.1.2018
HayırAmerika, sen yalancısın ve…
24.1.2018
Sykes-Pı̇Cot'dan Zeytin Dalı'na
20.1.2018
Adil Öksüz'ü himaye eden John Bass'ın ABD'si
17.1.2018
ABD'nin çöküşünü Türklerle Kürtler hızlandırdı
13.1.2018
Amerikan usulü droneli omlet
10.1.2018
Yenişehir Belediyesi Sarıkamış şehidlerini unutmadı
6.1.2018
“Akşener boş konuşmaz”mış
3.1.2018
Ahed Temimi ve akranlarının kahramanlıkları
30.12.2017
İslam dünyasında umudun adı; Recep Tayyip Erdoğan
27.12.2017
Uluslararası hiçbir güvenirliği kalmayanların güvenlik stratejisi
24.12.2017
ABD, değersiz yalnızlık ve bot devletler
20.12.2017
Güller arasında ayrık otu
17.12.2017
ABD, İİT Kudüs Manifestosu ve Türkiye Cumhurbaşkanı
13.12.2017
ABD'nin Kudüs kararı ve İİT
10.12.2017
Gökte yapılıp yere indirilen şehir: Kudüs
6.12.2017
Birleşik Devletlerdeki yangın
2.12.2017
BD-Kılıçdaroğlu düeti başlıyorrr!
29.11.2017
Kılıçdaroğlu'nun teknik direktörü 'Müller'
25.11.2017
NATO’da kalmaya mecbur değiliz
22.11.2017
DKAB-İlahiyat mezunlarının mağduriyeti
18.11.2017
Sayın Kılıçdaroğlu ABD için endişeleniyor mu?
15.11.2017
Büyükşehir belediye başkanları atanarak belirlensin
11.11.2017
Suudi ekseninde gelişen olaylar
8.11.2017
Günlerdir Diyarbekir ‘Aziz Misafir’ini bekliyordu
5.11.2017
Akil deyip geçmeyin
1.11.2017
IKBY ve Türkiye'nin sorumlulukları
28.10.2017
Batman Kitap Fuarı
25.10.2017
Barzani, İran, Türkiye Ve Diyarbekir Karpuzu
21.10.2017
TÜGVA Diyarbakır ve beklentiler
18.10.2017
Kerkük’te neler oluyor
15.10.2017
Petrodolar jeopolitiği
11.10.2017
Abdulhalık Arca ile TEOG üzerine
10.10.2017
Astana’da Suriye’de denklem dışı kalan ABD
9.10.2017
Atlantı̇kçı̇lı̇ğe karşı avrasyacılık -2-
4.10.2017
Atlantikçiliğe Karşı Avrasyacılık -I-
30.9.2017
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman valileri ve D.Ü
27.9.2017
IKYB referandumu sonrası
24.9.2017
IKBY ile kondominyum ya da iltihak
21.9.2017
AK Parti Ve Sayın Erdoğan eleştirileri üzerine
13.9.2017
Dini fay hatlarımızı patlatmalarına izin vermeyiz
9.9.2017
BM'nin erişemediği Arakanlılara erişen Türkiye
6.9.2017
Küreselcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığının nedeni
2.9.2017
Bir bayram sızısı
30.8.2017
Ulan şerefsiz bu kaçıncı rüya
26.8.2017
Türkiye, 'Bağımsız Kürdistan' referandumu ve Afrin
23.8.2017
Racon'un fazı̇letlerı̇!
19.8.2017
Evet, Türkiye sizin değerlerinizle uyumlu değil
16.8.2017
AK Parti, teşkilatlar, kayyumlar
12.8.2017
AK Parti ve Abdulmecitlerin imanı
10.8.2017
Kılıçdaroğlu devlet ve milletin bekası ı̇çı̇n tehdı̇ttı̇r
5.8.2017
DÜNYA SAVAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN TÜRKİYE
2.8.2017
AK Parti teşkilatlarını değiştirirken esas alması gereken kriterler
29.7.2017
Pakistan’da Neler Oluyor?
26.7.2017
Hadisler ve Resul-i Ekrem'in yetiştiği toplum
22.7.2017
Rüyamda Peygamberimiz bana; sen de benim safımda savaşacaksın dedi
19.7.2017
15 temmuz bir yanı ihanet, bir yanı şehadet
12.7.2017
FETÖ, nükleer başlık ve TBMM’ye bomba
1.7.2017
CHP'ninki adalet değil adavettir
21.6.2017
Faşizme Karşı Rujlu Dudaklar
17.6.2017
Diyarbakır da İstanbul’a iftar verecek mi?
14.6.2017
Seçildiği günden beri peşini bırakmıyorlar.
10.6.2017
Asrın Hüsranının Hikâyesi: FETÖ
7.6.2017
Arap siyasal aklı!
3.6.2017
Kılıçdaroğlu ve kontrolsüz ahlaksızlık
31.5.2017
Mardin’e yürek hizmeti
28.5.2017
Birleşik Devletler ile Birleşik Krallık karşı karşıya
24.5.2017
Evet Evet, Erdoğan’la yeni Türkiye
20.5.2017
Recep Tayyip Erdoğan'ın Mücadelesini Taçlandırın
17.5.2017
Erdoğan ile II. Diriliş başlıyor
13.5.2017
Vatanı değil, kavurmayı kaybetmek istemeyenler
10.5.2017
Yeni dünya düzeni Ve Türkiye’nin gücü
7.5.2017
Ak Parti ve Yeni Türkiye
3.5.2017
FETÖ ile mücadele tartışmaları
30.4.2017
Nazi Hinterlandı Operasyonları
26.4.2017
Sayın Erdoğan'ı en çok kı̇m sevı̇yor?
22.4.2017
Batı cephesi ve referandum
19.4.2017
Referandum sonucunun öbür yüzü
15.4.2017
Yarın neye oy vereceğiz!
12.4.2017
Kürtlerin ‘Evet’i
9.4.2017
Trump ilk sınavında
5.4.2017
İstiklal savaşı ve sabotajlar, ihanetler.
2.4.2017
Kararsız Gençler Ve Reı̇s'ı̇n Dı̇yarbakır Mı̇tı̇ngı̇
29.3.2017
Avrupa, var mı böyle teyzeleriniz?
26.3.2017
Üç dakikanızı ayırın ve düşünün
22.3.2017
Yüz yıl önce, yüz yıl sonra
19.3.2017
Katil ararsan Hristiyan dünyaya bak!
15.3.2017
Avrupa Neonazı̇zme teslim
12.3.2017
Kod Adı, Die Welt and ZDF
19.8.2015
Ferisi ahlaklı İran
12.8.2015
Koalisyon mu?
5.8.2015
DİNLER VE ŞİDDET 2: Hıristiyanlık
29.7.2015
Belanız Allah'tan
27.7.2015
YAŞLI DÜNYA
23.7.2015
SURUÇ’TA ÖLDÜK
15.7.2015
KUR'AN AYI RAMAZAN -II-
13.7.2015
AP AHMED
10.7.2015
Kürtler neden AK Parti'ye oy vermedi? (4)
6.7.2015
Madımak, başbağlar, yavi katliamları
1.7.2015
Kürtler neden AK Parti'ye oy vermedi? 3
28.6.2015
Kürtler neden AK Parti'ye oy vermedi? 2
24.6.2015
Kürtler neden AK Parti'ye oy vermedi?
21.6.2015
Kur-an ayı Ramazan -I-
17.6.2015
Dinler ve şiddet –I- Yahudilik
14.6.2015
Koalisyon fantazileri
10.6.2015
Bu sitemle bu kadar
3.6.2015
Klozette son durum
2.6.2015
SP-BBP VE DİNDAR CAMİAYA
27.5.2015
Darbeci medya
23.5.2015
HDP ile FETÖ'nün dilbirliği
20.5.2015
Zalimler ve işbirlikçiler
18.5.2015
İŞTE İDEAL PARTİ!
14.5.2015
Bir uyanın yahu!
11.5.2015
Ne oluyoruz sayın Demirtaş?
6.5.2015
İngiliz taktiği hizmet
4.5.2015
Fetullah Gülen Neden dönmedi?
29.4.2015
Alamut kalesinden atlayan hâkimler
25.4.2015
Aynasız CHP rüşvet mi dedi?
22.4.2015
Merhaba Ey Sırrı Furkan merhaba
18.4.2015
Ağrı olayı ve Efkan Âlâ
15.4.2015
Hello Papa
12.4.2015
Tedbir değil tefekkür lazım
8.4.2015
Ben aday değilsem...
04.04.2015
Tetikçi sol ve DHKP-C
01.04.2015
‘Kürt sorunu’var mıyok mu?
28.03.2015
Ak Parti Diyarbakır adayları
25.03.2015
Zoraw ya da Ziryab
21.03.2015
Haydi Bismillah
18.03.2015
Li aşitîyé binére... Barışa bak
15.03.2015
Ebedi barış dedikleri
11.03.2015
Aziz millet hazır siz?
09.03.2015
Havada neler oluyor?
04.03.2015
EsSelamu Aleyküm Yeni Türkiye
01.03.2015
Fetö ve düğmesi
25.02.2015
Şah Fırat: Tamamen yerlî operasyon
21.02.2015
Sümeyye Erdoğan’ı vurun
19.02.2015
Türkiye'nin Duruşu
14.02.2015
Bize tehdit sökmez ey paralelci
11.02.2015
CHP’nin iktidar şansı
09.02.2015
GÜLEN CAMİ AVLUSUNA BIRAKILDI
04.02.2015
Başkanlık sistemine doğru
01.02.2015
Ülke paralel kıskaçta
28.01.2015
SEROK AHMET
25.01.2015
Başbakan Diyarbekir'in huzurunda
21.01.2015
Bingöl’de siyaset konuşmaları
19.01.2015
Çizre'deki el kime ait
14.01.2015
İSLAMOFOBİK KONSORSİYOM ve PARALELCİLER
11.01.2015
Kill All Muslims
07.01.2015
İMANIN ŞARTLARI TARTIŞMASI -III- Kadere İman
03.01.2015
İMANIN ŞARTLARI TARTIŞMASI -II-
31.12.2014
İMANIN ŞARTLARI TARTIŞMASI -I-
28.12.2014
25 Aralık, liderlik ve Efkan Ala faktörü
24.12.2014
SÜREÇ VE CUMHURİYET MUHAFIZLARI
20.12.2014
TAHŞİYE ÖRGÜTÜ SINAVI
17.12.2014
PARALEL DARBE 1. YILINDA
13.12.2014
ÇÖZÜM SÜRECİNDE GÜVEN SORUNU
10.12.2014
DEVRİMLER ÜLKESİNDE 19. EĞİTİM ŞURASI
06.12.2014
HERVELE YAPAN MİLLET
03.12.2014
ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON DURUM
30.11.2014
BATSIN BU DÜNYA
27.11.2014
DERSİM KATLİAMI -2- AĞIR BLANÇO
22.11.2014
Dersim Katliamı -1-
19.11.2014
SOYLU BİR DURUŞ, SÜLEYMAN SOYLU
17.11.2014
EZİDİLER CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA
13.11.2014
ABD İLE KAVGALIYIZ
08.11.2014
GAZZELİ RUVEYDA VE PİS POSTALLAR
05.11.2014
ÇÖZMEYELİM!
01.11.2014
MGK VE PARALEL YAPI
29.10.2014
BÖLGEYE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ
25.10.2014
1916-2014 ORTADOĞU
22.10.2014
BİNGÖL SUİKASTİ
19.10.2014
İDRİS NAİM ŞAHİN VE ZEKÂ
15.10.2014
90’LI YILLARA MI?
11.10.2014
OLAN OLDU
08.10.2014
KOBANİ DÜŞERSE
04.10.2014
DİYARBAKIR’A NASIL KIYDINIZ?
01.10.2014
ABDURRAHİM BOYNUKALIN ve AK PARTİ GENÇLİĞİ
27.09.2014
HSYK SEÇİMLERİ
24.09.2014
REHİNELER VE İŞİD’E DAİR
20.09.2014
VALİLER KARARNAMESİ VE KARARLILIK
16.09.2014
İİBF'LİLERİ UNUTMAyalım
13.09.2014
İŞİD’E KARŞI: ANGLO-SAXON TRİCKERY AND DECEİT
10.09.2014
ŞİMON PERES’E BELGE VEREN KİMLERDİ?
06.09.2014
AYM BAŞKANI YIRTTI
04.09.2014
ESKİ DÜNYA’NIN YENİ TÜRKİYE İLE SAVAŞI -2
30.08.2014
Recep Tayyip Erdoğan; bir devrin kapanışı
27.08.2014
Eski dünyanın yeni Türkiye ile savaşı -1-
24.08.2014
BİLGE BAŞBAKAN: AHMET DAVUTOĞLU
21.08.2014
NEDEN AHMET DAVUTOĞLU?
13.08.2014
VE O MİLLETİN BAŞKANI
09.08.2014
BİN YILIN SEÇİMİ: 10 AĞUSTOS 2014
06.08.2014
YÜKSELEN TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ
02.08.2014
BİNGÖL MEMURSEN’E TEBRİKLER
30.07.2014
ENDÜLÜS DERSLERİ
27.07.2014
PARALEL OPERASYON SORUSU: KİME, NEDEN?
23.07.2014
EFKAN ÂLÂ ve PARALEL HASSASİYET
19.07.2014
Başbakan Erdoğan İslam Âlimlerine seslendi:
15.07.2014
GAZZE VE KRALKULLAR
12.07.2014
VİZYON BELGESİ ve PARLAMENTARİZME VEDA
09.07.2014
VE REİS SAHAYA İNER
05.07.2014
ARAP-FARS-İŞİD, NEDEN?
02.07.2014
Yeni Türkiye'nin Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan
28.06.2014
Oruçta Bayram: Çözüm ve Kardeşlik Bayramı
25.06.2014
TAYYİP ERDOĞAN SONRASI AK PARTİ
21.06.2014
Balyoz da Madanoğlu cuntası gibi olmasın
18.06.2014
Ekmelettin welleh nabe, billeh nabe, tilleh nabe
14.06.2014
İŞİD 1, IRAK 3
12.06.2014
LİCE’DE YENİ TÜRKİYE’NİN SANCILARI
07.06.2014
ENSEST KÜRTLER! SİZE PRİM VERMİYOR
04.06.2014
ASELSAN MÜHENDİSLERİDE MİİBDA'CIYDI?
31.05.2014
AK PARTİDEN NE ALDIM?
28.05.2014
DİYARBAKIRLI ANNELERİN EYLEMİ
25.05.2014
AHMET DAVUTOĞLU GERÇEĞİ
21.05.2014
TÜRKİYE HAÇLI BLOKAJINI YARACAK
17.05.2014
O BOTLARINI BAŞIMA KOY
15.05.2014
PAHOM-FETULLAH GÜLEN BENZERLİĞİ
10.05.2014
1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
07.05.2014
Kılıç mılıç war verdo, Tayyip Erdoğan çi vaco onayo
03.05.2014
ÜÇ HAİN! ERDOĞAN, ATALAY, FİDAN
30.04.2014
BİNGÖL’ÜN BAŞARISI: GÖNÜL BAĞI
27.04.2014
ERMENİ AÇILIMI, LİDERİN CEARETİ
23.04.2014
30 MART DİYARBAKIR SEÇİMLERİ, NEDEN?
19.04.2014
DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE 30 YIL AKAN KAN
16.04.2014
FENA Fİ’L KİBR: ABDULLAH AYMAZ
12.04.2014
YALAN DEĞIL, BÜHTAN
09.04.2014
YARI BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN
06.04.2014
KİM KAZANDI?
02.04.2014
MİLLET: YOLUN AÇIK OLSUN TAYYİP ERDOĞAN
31.03.2014
TÜRKİYE YÜRÜ YİĞİDİM TAYYİP ERDOĞAN DEDİ
29.03.2014
YARIN KARAR SİZİN: YA İSTİKLAL YA İZMİHLAL
26.03.2014
1915 ÇANAKKALE - 2013 İSTANBUL
22.03.2014
TÜRKİYE'NİN DİBİNİ OYANLAR
19.03.2014
ABLA, HAMMALETEL HATAB OLMA
18.03.2014
GÜLE GÜLE ERDEMLİ İNSAN RIZA ULUCAK
16.03.2014
SEVGİLİ RACHEL
15.03.2014
Memur-Sen açıklaması ve Türk ulusolculuğu
12.03.2014
F. GÜLEN VE KUR'AN'Î OLANA YAKLAŞIMI
10.03.2014
ÖTEKİ TEK, SEVGİLİ
08.03.2014
BAŞBAKAN, RECEP, TAYYİP VE ERDOĞAN İSTİFA!
05.03.2014
HERKESİN BİR FİYATI VAR, BENİM DE…
03.03.2014
28 ŞUBAT VE 17 ARALIK DARBELERİ
26.02.2014
İYİ Kİ DOĞDUN BÜYÜLEYEN ADAM
25.02.2014
DiN’LE ALAKASIZ DiNLEME
23.02.2014
MİT YASASI
21.02.2014
ŞAHİD OLUN, BEN ALİ’DEN YANAYIM
19.02.2014
Zehra Develioğlu’nun kemik eriten acısı
17.02.2014
MELA HASAN AMCAYA ÖZGÜRLÜK
15.02.2014
UZUN ADAM’A BEDDUA
13.02.2014
BACCOOO YÜRRÜÜÜ…
10.02.2014
SAHİ SİZ KİMSİNİZ?
08.02.2014
HAYALİ KORKULAR, GERÇEK TEHLİKELER
03.02.2014
BASİRET YOK, TUZLUK VAR
01.02.2014
Hoşgörüden horgörüye, sulhtan bertarafa
30.01.2014
ALLAH İLE ALDATAN
28.01.2014
DİK DURAN SURİYELİ ÇOCUK
27.01.2014
FEDAKÂR MİLLETİMİZE
23.01.2014
CEMAAT TAMAMEN MASUM!
20.01.2014
SAVCIGATE
15.01.2014
THE ROOTS OF CHRİSTİAN RAGE
13.01.2014
ZİNA ve KUR'AN
10.01.2014
İHH TIRI VE EL KAİDECİ BAŞBAKAN!
04.01.2014
ÜSLUP DERSİNDE BAŞBAKAN HARAMİ, BİZ SALYALI!
02.01.2014
DİYARBAKIR’IN İNTİKAMI
28.12.2013
EL KAİDECİ ÖYLE Mİ?
24.12.2013
HESAP ÇOK AĞIR
23.12.2013
NELER OLUYOR?
22.12.2013
KRALIÇE NEDEN RAHATSIZ?
19.12.2013
BAŞBAKANIN HATIRI YOK!
17.12.2013
YA BAŞBAKANIN HAKKI?
14.12.2013
SURİYE, KANAYAN YARAMIZ
12.12.2013
YARADAN AŞKINA!
10.12.2013
O BİRİLERİ KİM?
29.11.2013
DERSHANE NİREEE, İSRAİL NİRE?
25.11.2013
İKTİDAR SAVAŞI
22.11.2013
BELEDİYECİLİK ÜNİVERSİTESİ
20.11.2013
YENİ BİR MEDENİYETE
15.11.2013
HEZAR CAR TAYYİP ERDOĞAN…
09.11.2013
KİRLİ OYUN: PKK-HİZBULLAH ÇATIŞMASI
03.11.2013
BAHTİYAR AYDIN GERÇEĞİ
30.10.2013
HÜKÜMETİN KIRMIZI ÇİZGİSİ: HAKAN FİDAN -2-
29.10.2013
HÜKÜMETİN KIRMIZI ÇİZGİSİ: HAKAN FİDAN -1-
24.10.2013
İgnatıus’u iplemeyelim
17.10.2013
YUSUF, DÖN MISIR’A
05.10.2013
GURUR DUYDUK
02.10.2013
Konvansiyonel Yasaklar Yasak
30.09.2013
Müjdeler olsun bölünüyoruz!
27.09.2013
COVERFOBİA
25.09.2013
Enteleküel Çöküş
18.09.2013
HERRE İŞÊ XWE LÊÊÊ
13.09.2013
BU YÜZ KARASI ACI BİN YIL SÜRECEK
11.09.2013
Çekilmeyen PKK çekilecek mi?
07.09.2013
HAMENEY’E ACI MEKTUP
05.09.2013
SULH YOLUNDA
01.09.2013
KANLI SURİYE OYUNU
29.08.2013
Başbakan Erdoğan'ın Gözyaşları
26.08.2013
Cengiz Çandar’ın ihvan alerjisi
21.08.2013
TÜRKİYE İSTİKLAL SAVAŞINDA
18.08.2013
BİR MUSA ÇIKAR ELBET
15.08.2013
PKK ÖZGÜR-DER VE NUSRA
11.08.2013
ETÖ yoksa bu ne?
08.08.2013
İMDAT İLAHİ!*
05.08.2013
LEYALİN AŞR VE LEYLE-İ KADR
02.08.2013
Musa’nın Sandığı Yolda
25.07.2013
Kim Tayyip Erdoğan'dan ne istiyor? -2-
23.07.2013
ÖLÜRÜM SANA BEBEĞİM
21.07.2013
Kim Tayyip Erdoğan’dan ne istiyor? -I-
18.07.2013
Tayyip Erdoğan Ve Alds’ciler
15.07.2013
YENİ KCK YÖNETİMİ VE ÇÖZÜM SÜRECİNE ETKİSİ
11.07.2013
İlklerin Mısır’ı
07.07.2013
Mesele Diktatörlük Değil
04.07.2013
Canlanın, Canlanalım, Can Olalım
30.06.2013
Provokatöre Ebuzer diyelim!
26.06.2013
Batı İle Savaşı(mı)mız
23.06.2013
Kim savaşım verebilir?*
21.06.2013
ÇÖZÜM BİZDE, HEPİMİZDEDİR.
19.06.2013
Sorun Sizsiniz Sayın Hasan Cemal
16.06.2013
Park Eylemi Olmaktan Çıktı
15.06.2013
Aziz dost Tayyip Erdoğan
12.06.2013
Bizler Özgürlük Eylemcileriydik
09.06.2013
Sosyal Medya Hediyesi
07.06.2013
O HALK YOK
04.06.2013
İçkili cemaatle! Verilen mesaj
03.06.2013
Gezi Parkı Eylemi
30.05.2013
Suriye Politikamız
28.05.2013
DARBELER VE ANILARIM -1-
26.05.2013
BEN DE BARIŞA KARŞIYIM!
24.05.2013
KILIÇDAROĞLU AYAR YEDİ
19.05.2013
Hizbulesad
15.05.2013
Esad kime çalışıyor?
13.05.2013
Yeni Anayasadan kaçamazsınız
08.05.2013
Kürt Kardeşleriniz Geliyor
05.05.2013
Diyarbekir’i Kundakladılar
01.05.2013
En Büyük Kürt Şehri İstanbul
25.04.2013
Soğuktu,
23.04.2013
Belediyeler ne iş yapar?
22.04.2013
Saflarınızı Netleştirin
19.04.2013
Malazgirt-Çanakkale-Diyarbekir kardeşlik hattı –II-
18.04.2013
Malazgirt-Çanakkale-Diyarbekir kardeşlik hattı -I-
16.04.2013
Sarp yokuş
14.04.2013
İleyhi Raciun’da İrtifa Kaybı
11.04.2013
Dicle Üniversitesinde PKK-Hizbullah gerginliği
09.04.2013
Özkökgiller ne istiyor?
08.04.2013
Çok Kabih Hareketler Bunlar
02.04.2013
Toplumsal sünnetullah ve İsrail'in özrü -2-
31.03.2013
Toplumsal Sunettullah Ve İsrail'in Özrü -1-
26.03.2013
Yeniden yeni bir Türkiye
24.03.2013
Öcalan asılmalıydı
19.03.2013
Memur-sen'in serbest kıyafet uygulaması
17.03.2013
Hoş musan, boş musan, serhoş musan?
16.03.2013
HALEPÇE AH HALEPÇE!
12.03.2013
Kardeşliğin seri katilleri; Zodiac 2
12.03.2013
Kardeşliğin seri katilleri: ZODİAC 1
08.03.2013
TÜRKİYE TÜRKLERİN MİDİR? 2
06.03.2013
Türkiye Türklerin midir?
28.02.2013
CENGİZ ÇANDAR'IN 'HAVA'SI
26.02.2013
AK Parti'yi övme, döv!
22.02.2013
BERFO NİNE'ME
19.02.2013
Zehir içmek
14.02.2013
Batı, battıkça batıyor
07.02.2013
SALİH MİRZABEYOĞLUNA ÖZGÜRLÜK
05.02.2013
Darbeci devrimcilik ve Deniz Gezmişler
30.01.2013
Türkiye'nin Korkuları
25.01.2013
ALEMLERE RAHMET, MUHAMMED (SAV)
23.01.2013
28 ŞUBAT MI BİN YIL SÜRER YOKSA..?
22.01.2013
Bin yıl sürecek olan 28 Şubat mı yoksa?
19.01.2013
HRANT, GÜVERCİNİM!
18.01.2013
MUTLU-UMUTLU-GURURLUYUZ
16.01.2013
BU ZULÜM TANIDIK
11.01.2013
İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE FRANSIZ TİPİ SUİKASTLER
09.01.2013
AMAN BARIŞ OLMASIN DA
07.01.2013
Anadolu kardeşlik baharı
02.01.2013
RESULULLAH as. BEN-İ CEZİME VE ULUDERE
31.12.2012
O bir gün
28.12.2012
PKK’LİLERİ KÖYLÜ, KÖYLÜLERİ PKK’Lİ GÖSTEREN HERON!
24.12.2012
İmdat, Suriye donuyor
21.12.2012
12 Eylül işkencelerim
19.12.2012
ABD'nin ŞİDDET NESLİ
13.12.2012
Kürtten gazeteci mi olur?
11.12.2012
Akan kan bizim
07.12.2012
Dersim müşkilesi (2) Rakamlar- Kayıp kızlar
05.12.2012
Dersim müşkilesi (1) İnönü'nün öfkesi
03.12.2012
Sivas Davası da DDK'da
27.11.2012
Dinimiz,kadın,şeytan,şiddet ve BDP'li N. Aydoğan
26.11.2012
Huseyn de Yezid de anılacak
23.11.2012
İsrail bizden toprak istiyor
20.11.2012
Kürt sorunu - Dindarlar 4 - Müslümanca çözüm
19.11.2012
Kürt sorunu - Dindarlar: 3 neden?
16.11.2012
Kürt Sorunu ve Dindarlar 2 yeni bir halk
14.11.2012
"KÜRT SORUNU-DİNDARLAR 1- Giriş"
12.11.2012
Açlık grevleri
09.11.2012
ENCÜMEN-İ DANİŞ-ERGENEKON VE ÖTESİ -II
08.11.2012
ENCÜMEN-İ DANİŞ-ERGENEKON- VE ÖTESİ –I-
05.11.2012
ÇİFT BAŞLILIK VE BAŞKANLIK
02.11.2012
Kürtlere Alternatif Arayışı -II- Kemal Burkay Mümkün mü?
31.10.2012
Kürtlere Alternatif Arayışı: Kemal Burkay
27.10.2012
Ölürüm sana bebeğim
24.10.2012
Kürt sorununda medyanın çirkin yüzü
22.10.2012
AHMET TÜRK’ÜN HALİD B. VELİD’İN YEZİDİ KATLİAMI SÖZLERİ ÜZERİNE
19.10.2012
Darbeci Medya
16.10.2012
CHP-MHP'DE BÖLÜCÜLÜK VE İHANET
11.10.2012
HAZRET! KILIÇDAROĞLU
15 0
mehemmed zaza 15.02.2013 - 03:42:45
barismanin hangi unsurlarindan bahsettiginizi anlamadim sayin zeki bey.burada söz konusu olan pkk veya baska bir örgüt degil ki barismaktan bahsedilsin.bir örgütle(silahli güc diyelim buna)savasa bilirsin de barisa bilirsin de ama kendi halkini canice katleden caniler cezalarini cekmedikce adalet yerini bulmaz.gerisi laf salatasindan baska bir sey degil.devlette pkk da birbirleri ile savasmakta da barismakta da özgürdür ama hangi taraftan olursa olsun masuma zarar veren bedelini ÖDEMELI.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,19
Zaza Zeki 14.02.2013 - 19:04:58
Mehemmed zaza kardesim sayin ay kimse ceza cekmesin demismi? benim bildigime gore bu sayin ayin dorduncu roboski yazisi ve hepsinde cezalarini ceksinler demis.bu yazida ise barismanin diger unsurlarini yazmis.yani sizin boyle kasem felan etmenizle olmuyor.azicik gerceklerini dusunseniz daha gercekci olursunz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,77
mehemmed zaza 14.02.2013 - 13:12:25
sayin ay güzel bir örnek vermissiniz.ama hic kusura bakmayin bu örnek beni hic tatmin etmedi.kan parasindan bahsediyorsun!o zaman bu is söyle formüle edilir ki(güclü öldürüp kan parasi verdigin de sorun kalmaz).Allah (C:C) yemin ederim ki katil Halid bin velid bile olsa cezasini cekmeden asla adaletten bahsedilemez.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,38
m ŞENER 03.01.2013 - 16:04:25
Harika anlatmışsınız Kaleminize sağlık. Bu Ülkede kan göz yaşı feryatları duymaktan bıktık bir kaç ulusalcı ve fitneci istiyor diye çıkartılıyor bu fitne fesat.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,08
a.güllü 03.01.2013 - 11:21:48
İktidar bir emanettir. Sorumluluktur.mütevazi olmayı ,yalınayaklılarla gönül birliği içinde olmayı gerektirir.''zıtlaşma olmasaydı... ''şeklinde başlayan açıklamanın mazeret olarak görülemeyeceğini düşünüyorum.Yaklaşımınız ve çabanızın halisane duygularla olduğu çok net.Allah razı olsun.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,13
Ad Soyad Giriniz... 03.01.2013 - 07:36:33
DEMEK kısas istiyorsun..O zaman BEN de Kısas istiyorum...KİMİN adına konuştuğunu söyle BELEDİYE OTOBÜSÜNDE DİRİ DİRİ YAKILAN SERAB'IN KISASINI SANA SORAYIM... (PKK-nın) SİLAHIN ESİR ALDIĞI KORKAKLAR...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,76
bedir 02.01.2013 - 23:54:18
müslüman türklerin uludere konusunda çözümleri taraflıdır.erdoğan ı kendi taraflarında gördüğü için olayı basit bir yanlış anlamadan kaynaklanan,sıradan bir hata gibi görmeleri zaten tazminatı da yatırdık daha ne istiyorsunuz sizin amacınız bağcıyı dövmek diyerek hakkaniyetle olaya yaklaşanları püskürmeye çalışıyorlar.biz mekke varoşlarında müslüman olmayı bekleyen müşrikler gibi değiliz,sizin tabirinizle kardeşleriniziz,madem islami çözümler öneriyorsunuz bizde kısas istiyoruz.sonra helalleşirz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,99
xale sılo 02.01.2013 - 22:34:23
Bu yazıyı bile anlamayan algılamayan ve eleştiren X veya Y cepesine mensup hödükler varken bu iş zor.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,91
Halis Bilem 02.01.2013 - 14:29:37
yazının sahibini açık yüreği ve dürüst yaklaşımından dolaı tebrik ediyorum. Yazar özür ve helallik ve tazminle çözme önerisi çok önemli.kanın durması barışın gelmesi için önemli bir yazı tabi kan ile beslenen türk-kürt faşistleri tatmin etmez
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2013 - 12:00:05
Peki imam efendi, hadi Uludere unutulmsya yuz tuttu, hadi bir iki muslumanlik edebiyatiyla sucunuzu orttunuz. Peki daha dun Afyonda evlerine saldirip kovdugunuz Kurtlerin hesabini kim verecek? Bosverelim degil mi, nasilsa kimsenin haberi yok, nasilsa teror yandaslari karistirmistir ortami, nasilsa tek bir gazetede bile haber olamayacak kadar rutin isler bunlar degil mi? Peki siz bunlari Allahtan da mi sakladiginizi zannediyorsunuz?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Asmin 02.01.2013 - 11:43:14
Bu Kürtçülüktür ve Hz. Muhammed'in hadisini buna alet ediyor. Yazık Ahnet Ay sana yazık
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,50
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2013 - 10:33:52
PKK adına konuşan alçaklara 1-Başbağlar katliamı kimin eseri 2-Koşu yolunda patlatılan bomba kimin eseri 3-Diyarbakırda Dershane övnüne konulan bomba kimin eseri 4-Siirtte 4 tane genç kızın kurşun yağmuruna tutulup öldürülmesi kimin eseri 5-Hakkaride köy yoluna mayın koyup bir minübüsü yok eden mayın kimin eseri.hamile bir kadın da ölmüştü hatta.. 6-ROBOSKİYİ AĞZINA ALMAYA UTANMALISIN.. VE İNSANLIKTAN ÖZÜR DİLEMELİSİN...ROBOSKİYİ AĞZINA ALACAK EN SON KİŞİLER PKK lilerdir..
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,37
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2013 - 09:34:34
Allah şahit değilmi diyen isimsiz şahıs, kan kan kan demeyen herkes sizin ayarınızı bozuyor. En iyisi önce size bir isim bulalm: Türklerin yeğeni, görevede hazırsınız işte. Tıpkı 1999da yakalanan seroke gini
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%42,29
arif işeri 02.01.2013 - 09:20:14
Allah yardımcınız olsun hocam.Çok iyi anlatınız.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,44
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2013 - 02:18:46
Musluman kilikli Turkculer! Siz kimi kandiriyorsun? Allah sahit degil mi daha buyuk katliamlar planladiginiza? Allah sahit degil mi, Roboskide katlettiklerinizin tirnagi kadar iman sahibi olmadiginiza? Allah sahit degil mi kin ve nefretle Kurtlerin ustune yurdugunuze? Allah sahit degil mi malla mulkle iktidarla sarhos oldugunuza?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,91
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive