'Çocuk kabul edilen' cinsel istismarın fail tarafı


14.4.2018 - Bu Yazı 1211 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Fail yaşına hiçbir kademelendirme getirmeden "suç tarihinde çocuk olanlar" dendiği için failin 18 yaşını doldurmamış “çocuk” olması durumunda, cezai yaptırımların bir kısmı uygulanmayacak. Cinsel şiddete uğratılan çocukları anlatmak için kullanılmayan çocuk kavramı suçlu için kullanılmış. İstismar düzenlemesinin bireyi çocuk sayması için suçlu olması gerekiyor. Ya da fail 17 yaşında olsa bile çocuk ama mağdur 12 yaşında bile olsa çocuk değil.

Yeni düzenle cinsel şiddete maruz bırakılan çocukların yaşıyla ilişkili ceza kademelendirmesi getirildi. Mevcut kanundaki 15 yaş kademesi bile çocuğu koruma yönünde sakıncalıyken şimdi 12 yaş kademesiyle çocuk hepten savunmasız.

İkircikli tutumla erken evliliklerin yolunu açma gayreti, istismar düzenlemesine sokulmuş oldu. Kız çocuklarının okullaşmasını, meslek sahibi güçlü bireyler olarak yetişmesini engelleyen erken evlilik olgusunu mümkün kılacak, 12 yaş kademesi. Oysa cinsel şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerin başında çocukların güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlamak gelir. Çocuk istismarını önlemek adına yola çıkarak çocuk istismarını kolaylaştıracak düzenleme yapmak, istismarın istismarı. Yürütmekle yükümlü olduğu kanunlara muhalefet niteliğinde yeni düzenleme yapma becerisi de iktidarın, oy hesabıyla bazı çevrelere mavi boncuk dağıtması. Üstelik iktidar çevreleri, bu gücü Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından, kararın gerekçesinden aldı. 15 ve 12 yaş kademeleri, çocuk haklarının ihlali, aynı zamanda anayasanın da ihlali mahiyetinde. AYM iktidara, TCK 103’ün iki fıkrasını iptal ederek “gollük pas” atmıştı. Belki iktidarın yargısı olduğu için belki gizliden gizliye yargının, iktidarı “açık düşürme” niyeti olduğu için belki yargı üzerinde kimi dini çevreler çok etkin olduğu için belki de her alana sadece ataerki hükmettiği için. Hangi iktidar yarışıyla yapılmış olursa olsun yargının, siyasetin ve bazı tarikat ve cemaatlerin etkisiyle mağdur yaşına dayalı ceza kademesi, çocuğun cinsel istismarı suçunda yangına benzin dökmek.

Oysa çocuğun cinsel istismarı söz konusuysa cezada belirleyici unsurlardan biri mağdurun değil failin yaşı olmalı. Suç tarihinde failin kaç yaşında olduğuna ve fail ile mağdur arasındaki yaş farkının üçten fazla olmamasına göre getirilmeli ceza kademesi. Sıkça dile getirdiğim akran kavramı ve akran şiddeti, geniş kapsamlı çalışmayla oluşacak gençlik hukuku çerçevesinde ele alınmalıydı. Altı bakan ve bakanlık bürokratları bir araya gelmişken hukukumuzdaki bu önemli boşluk giderilebilirdi. Niyet üzüm yemek olsaydı…

Gerçi bu düzenlemede de failin yaşına bir gönderme var. Yine örtük biçimde ve yine toptancı yaklaşımla madde 5’te güya yer almış. Maddenin 15’inci fıkrası “suç tarihinde çocuk olanlar” ifadesine yer vermiş eski hükümlerde de olduğu gibi. Ve sadece 10 ve 11’inci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüyle yer almış suç tarihinde çocuk olanlar ifadesi. Fıkranın gerekçesi de aynı bu ifadenin tekrarıyla muhteşem(!) bir açıklama sunuyor.

Fail yaşına hiçbir kademelendirme getirmeden “suç tarihinde çocuk olanlar” dendiği için failin, 18 yaşını doldurmamış “çocuk” olması durumunda cezai yaptırımların bir kısmı uygulanmayacak. Cinsel şiddete uğratılan çocukları anlatmak için kullanılmayan çocuk kavramı suçlu için kullanılmış. İstismar düzenlemesinin bireyi çocuk sayması için suçlu olması gerekiyor. Ya da fail 17 yaşında olsa bile çocuk ama mağdur 12 yaşında bile olsa çocuk değil.

Bu çarpık bakışın altında da yine aynı ikircikli tutum yatıyor şüphesiz. Gece yarısı baskını niteliğinde verilen tecavüz önergesini “tamamına erdirme” niyetiyle erken evliliklerde erkek tarafının da bir oğlan çocuğu olma durumunda cezai yaptırımların azalması gayreti var. Belki komisyonda belki genel kurulda fiili suç saymaktan çıkaracak yeni önergeler de gelir, hazır bu düzenlemeyle gerekli alt yapı oluşturulmuşken.
10 ve 11’inci fıkralardaki uygulanmayacağı söylenen hükümlerden birisi kimyasal hadım meselesi. Bunun yanında rehabilitasyonun da uygulanmayacağını anlıyoruz. Cinsel suçları eril şiddet değil de hastalık gibi gören çarpık algının eklettiği bu yaptırım da, çocuk suçlulara uygulanmayacakmış. İkametgah ve iş yeri kısıtları, çocuklarla ilişkili işlerde çalışmasını önleyen düzenlemeler, iş ve ikamet değişikliği bildirimini yedi güne indiren hükümlerin suç tarihinde çocuk sayılan fail için uygulanmayacağını görüyoruz. Düzenlemedeki çarpık algının yarattığı sonuca göre 17 yaşındaki oğlan çocuğu 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ederse fail çocuk sayılarak yaptırımlar azaltılacak ama mağdur çocuk sayılmayarak evlendirilecek.

Basına yansımış sayısız olayla yatılı okullarda eğitim bilimleri ve çocuk gelişimi ilkelerinin uygulanmadığı yatılı kurslarda çocuğun çocuğa şiddetine tanık oluyoruz. Gerçi bu düzenleme haber alma hakkımızı engellemeyi de ihmal etmediği için belki çok daha az olayı duyabileceğiz. Ama çocuk istismarı haberlerini yasaklamak çocuk istismarını önlemeye yetmeyecek.

Akran şiddeti kavramını geliştirip somut kriterlerle akran kavramını tanımlamadan ve yaptırımları bu tanımlar çerçevesinde kademelendirmeden çocuk istismarı suçunu önlemeye yönelik adım atılmış olmayacak. 17 yaşındaki bir çocuğun mesela dokuz yaşındaki kız veya oğlan çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundaki cezai hükümlerle failin 17 mağdurun 14 yaşında olduğu vakalardaki cezalandırma farklılaşmalı. Ama işte kanunlarda açıkça yazılı somut kriterler tespit edildiği takdirde olayın akran şiddeti mi yoksa akran deneyimi mi olduğu anlaşılabilir ancak. Suç yani şiddet olmadığı halde aile ve çevre baskısıyla şiddet iddiası da yaşanıyor. Sosyal görüşmeci vasıtasıyla alınan ifadeler şiddet olup olmadığı ayrımını ancak üç ve daha az yaş farkı olduğu zaman izlemekle yükümlü kılınabilir. Gerçekte suç yoksa ve aile baskısıyla suç isnat edilmişse sosyal görüşmeci vasıtasıyla anlaşılabilir ama akran olması şartıyla. Yaş farkını en fazla üçle sınırlayacak akran kavramı geliştirilmediği sürece rıza kavramı dile getirilmemelidir. Ki bu da 12 değil ancak 15 yaş üstü için düşünülebilir. Ailelerin çeşitli kaygılarla suç isnadına yönelmesini önleyecek tedbirler alınması için de gençlik hukuku gerekli.

Ancak bütün bunlar çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmemek, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve cinsel suçlarla gerçekten mücadele etmek niyetine sahip güçlü siyasi irade, kapsayıcı ve çoğulcu yasa yapma yöntemi gerektirir. Niyeti bağcıyı dövmek olanlarsa patriyarkayı hayli geriletmiş olan kadın hakları mücadelesine darbe niteliğinde kız çocuklarının “başını küçükken ezmeye” yönelir. Bu düzenlemede getirilen 12 yaş kademesinde olduğu gibi cinsel suçlarda çocuk olma hakkını mağdura değil sadece faile tanır.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
31.03.2020
Cinsel istismara af teşebbüsünde Romanlar 'araç' kılınıyor
29.03.2020
Cinsel suçlar 'kapsam dışı' aldatmacası
24.03.2020
Karantinada ekonomik tedbirler ve eril şiddetle mücadele
23.03.2020
Salgınla mücadelede bile göçmenlere yer yok
16.03.2020
İktidarın kadın politikasına DEVA olabilir
10.03.2020
Rengârenk coşkulu isyanımız korkutuyor
8.03.2020
KONDA Nafaka dosyası: Toplum mühendisliğine cevap
3.03.2020
Kültürel terör kavramı yeni Baas yöntemi olmalı
1.03.2020
İdlib şehitleri parti içi mesele mi?
18.02.2020
Linç değil alkış gelince yükselen umut
11.02.2020
Yeni deliller de haram icadına elverişli değil
5.02.2020
Şiddet seviciler yasa yapıcılara karş
3.02.2020
Kızılay'la gelen AKP Kızılay'la gider
28.01.2020
İslam ve Sol Çalıştayı'nın ardından
27.01.2020
TÜİK eşitlik karşıtı lobinin mi emrinde?
21.01.2020
AKP liberalizmi, laiklik, feminizm
19.01.2020
Din-devlet kıskacında muhalefet
14.01.2020
Erken evliliklerle mücadelede stalking'in önemi
12.01.2020
Yargı, Anayasa ve yasadan emir alıyor olsaydı…
7.01.2020
Çocuğun cinsel istismarının affı olmaz
5.01.2020
Yasaya uymayan görevli genelgeye uyar mı?
30.12.2019
Kanal İstanbul mu, II. Enver mi?
23.12.2019
Bir AKP sorunu olarak 'Şehir' ve BİSAV
18.12.2019
Yasa ve anayasaya rağmen İçişleri Bakanı 'hakkı'
16.12.2019
Retorik ve sağ siyasetin karanlık yüzü
10.12.2019
Kadınları değil katilleri durdurun!
8.12.2019
Hayatta kalanın başarı öyküsü: A.A. için adalet
4.12.2019
Emine Erdoğan, eril şiddet ve Akit'le mücadele
2.12.2019
Saadet Partisi nereye?
26.11.2019
Kadın örgütlerine terör ithamı, istismarcıya af
25.11.2019
Çakıcı affı: Suçu, eril şiddeti ve trafik terörünü teşvik
20.11.2019
Kayyım politikası pilot bölge uygulaması gibi
18.11.2019
Abdülhamit Gül: Kadın kazanımlarından geri adım atılmayacak
12.11.2019
Kandil, düalizm, devletçilik
11.11.2019
Vahdetten düalizme giden yol: Kandil
5.11.2019
Önleyici tedbir kararlarına itiraz kadınları öldürüyor
29.10.2019
Pekin+25 ve Cumhuriyet değerleri ışığında kadının konumu
27.10.2019
Yargı reformuyla cinsel istismar yasallaştırılıyor
22.10.2019
İstanbul Sözleşmesi ve Emine Bulut kararı
21.10.2019
Boşama ve boşanma, düşen 'n' ile açılan gedik
15.10.2019
Savaş çığırtkanlığıyla nafaka karşıtlığı iç içe
13.10.2019
Savaşın emrinde din, soykırıma Nobel
8.10.2019
Nafakada restorasyonla geçmişi canlandırma isteği
6.10.2019
Biraderlik dayanışmasını pekiştiren ‘Kız Kardeşler’
1.10.2019
Şüpheden mağdur yararlanmalı
22.09.2019
Yargı reformu paketinden kötü sürpriz çıkar mı?
23.08.2019
Terör bahanesiyle kolektif ceza
13.08.2019
Kutsadığınız aile hangisi?
11.07.2019
Ümmet kim? Parçalanan ne?
2.07.2019
Neden kavram ataerki cinayeti olarak değişmeli?
25.06.2019
İstanbul’un seçiminde dindar kadınların rolü
18.06.2019
Beka tutmadıysa FETÖ ithamı cepte
29.05.2019
Açlık grevi hakkında söylenmeyenleri söyleme zamanı
23.05.2019
Müzeyyen Boylu’nun çocukları nerede?
21.05.2019
Allah kadını dövün demiyor
16.05.2019
İYİ Parti'nin sessizliği
9.05.2019
İmamoğlu kolları sıvadığında
30.04.2019
İçinde sığınma evi geçmeyen bir sığınma evi çığlığı
23.4.2019
Bodrum, Bodrum Kadın Dayanışması ve KöyBox
18.4.2019
Kışlar var baharlar içre
4.4.2019
Biraz da dertleşelim
2.4.2019
Şiddet dili out sükûnet ve güleryüz in
28.3.2019
İmama küsüp camiye gitmemezlik yapmayın
19.3.2019
Hıristiyan terörist ve Ayasofya
14.3.2019
Dindar algıda EŞcinsellik terörü(!)
26.2.2019
Uygur’un ve Kürt’ün çile kardeşliği
19.2.2019
Çift hukukluluk tehlikesi kapıda mı?
14.2.2019
Erken evlilik lobisine dinden bakış
12.2.2019
Medya hukuk siyaset kıskacında kız çocuğu
5.2.2019
Kadınsız yerellerde bağımsız kadın meclisleri
29.1.2019
Sivil toplum, demokratik yönetişim, Turan Hançerli
24.1.2019
Kadınlar belediye başkanı olmalı! Çünkü…
22.1.2019
İktidarların beden politikası ve başörtülü kadın
15.1.2019
'Belediyeleri Kadınlarla Sınamak'
10.1.2019
Birine mansıp birine cezaevi
4.1.2019
Eşcinsellere şiddeti reva gören dindarlık
27.12.2018
Boşanma, nafaka, erken evlilik aynı tezgahın ürünü
25.12.2018
Çocuk koruma yerine şiddet savunuculuğu
20.12.2018
Psikolojik şiddet politikasıyla seçime doğru
18.12.2018
Kadın beyanı karşıtlığında Dilipak aşaması
13.12.2018
Kent yaşamı için kadınlar ve hak savunucuları
11.12.2018
Fişlemenin resmileştiği ülkenin değerler eğitimi
6.12.2018
Hak verilmez teslim edilir
4.12.2018
Engel biziz
29.11.2018
‘Şehrin anası, analar’ devrini açma zamanı
27.11.2018
Sosyo-klinik arıza olarak eşitlik ve adalet karşıtlığı
22.11.2018
Kendimizi emanet edemediğimiz hukuk
20.11.2018
Basit bir ziyaret mi misyon-vizyon sorunu mu?
16.11.2018
Avrupa Ordusu, kime yarar?
15.11.2018
Yeni mücadele alanı uzlaştırmaya direnmek
13.11.2018
İktidarın kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet
8.11.2018
Ya saymayı bilmiyorsunuz…
6.11.2018
Hanife’nin katilleri saymakla bitmez!
1.11.2018
İstihdam, ekonomik eşitlik, nafaka
30.10.2018
Yasama maratonu ve nafaka karşıtlarının ikna turları
25.10.2018
Ret edilen EYT önergesinin düşündürdükleri
23.10.2018
Hanımlar beyleri ikna edecek, marş marş!
18.10.2018
Kürtler muhtar bile mi olamayacak?
16.10.2018
İki tabut
12.10.2018
Nafakada yeni politika: Boşanmayın barışın!
9.10.2018
Nafaka çalıştayı, sistem, demokrasi
4.10.2018
Nafakayı 217 yıl sonra konuşalım!
2.10.2018
McKinsey danışmanlığı ve eril şiddet aynı aklın ürünü
25.9.2018
Çakıcı affı ya da siyasetin açmazı
23.9.2018
Aşure mesajı ne yana Alevi açılımı ne yana düşer?
19.9.2018
Siyasetin sağı solu
15.9.2018
Karma eğitim, cinsiyetçilik ve sosyo-biyoloji
12.9.2018
İnsanın primat yanı
8.9.2018
Dünya malı erkeğe ahlak kadına mülk!
5.9.2018
Devleti, otoriteyi put edinen dindarlık
1.9.2018
Çocuk feryadıyla yürütülen kampanya
29.8.2018
Nafaka 'sorun' değil, sorumluluk mecburiyeti
25.8.2018
Sektörde ve dizide taciz
22.8.2018
Gözü yaşlı bayram
4.8.2018
Keşke yürüselerdi, keşke herkes yürüse
1.8.2018
İktidarın kadın haklarıyla imtihanı
28.7.2018
Din-Devlet çatışmasında turnusol: Kadın Hakları
25.7.2018
Devşirilen Din: Milli Görüşten Ulusalcı İslama Evriliş
21.7.2018
İdeoloji ve akçeli işler
18.7.2018
Soykırımın ayak sesi: Assam yeni Arakan mı?
14.7.2018
Patronları ve eril zihniyeti koruma bakanlığı
11.7.2018
Bindiğimiz alamet gittiğimiz…
7.7.2018
Yazar onur için değilse ne için yazar?
4.7.2018
İdam, hadım, kayıplar ve deli sorula
30.6.2018
Rant ekonomisinin düsturu: Çıkınca merdiveni çek!
27.6.2018
Galip sayılır bu yolda mağlup
23.6.2018
Kadınların sandık motivasyonu
20.6.2018
Seçimden önce yardımcısını, ekibini tanıtan kazansın
16.6.2018
Nefisle imtihan sonrası şükür bayramı
13.6.2018
Vesayetin İnce ayarı
9.6.2018
Erdoğan Demirtaş'ı neden desteklemeliydi?
6.6.2018
Cumhur İttifakının seçim vaadi: FETÖ’ye, tacizciye af; Kürde inkâr
2.6.2018
İYİ Parti ve 2K sorunu
31.5.2018
HDP'de organizasyon değil ama moral, motivasyon yerinde
30.5.2018
Seçim beyannamelerinde kadın ve eşitlik -2 - CHP
23.5.2018
Kadınların alkışını sadece HDP hak ediyor
16.5.2018
Bitmeyen şarkı: Adalet arayışı ve seçim ilişki
12.5.2018
Ey siyaset! Kadın hakları tali mesele değil...
9.5.2018
Münafıktan tövbeye arka bahçe seçim yatırımları
5.5.2018
Akşener, milliyetçilik ve HDP karşıtlığı
25.4.2018
Erdoğan neden seçilmemeli?
21.4.2018
Baskın, her zaman basanın olmayabilir
18.4.2018
Nafaka, istismar, kadın düşmanlığı
14.4.2018
'Çocuk kabul edilen' cinsel istismarın fail tarafı
11.4.2018
Ceza yüz kırk yıl olsa ne!
7.4.2018
Dillerin altında ne baklalar gizli
4.4.2018
Deizm sanılan belli ki riyakar dindarlığa itiraz
31.3.2018
Beş yıl kaçana iyi hal indirimi
28.3.2018
'Ankara kriterleri'nin ilki suskun başkent
24.3.2018
Kadın düştüğü yerden kalkarken
21.3.2018
Güncellemeden önce lazım olan hukuk
18.3.2018
Güncelleme 'mihne' olmasın
14.3.2018
Babasız çocuklar diyarı
10.3.2018
New York tekstil grevinden bugüne değişenler, değişmeyenler
7.3.2018
İstismarda hukuki boşluk: Akran şiddeti ve akran deneyimi kavramları
4.3.2018
Komisyon cinsellikle istismarı karıştırıyor
24.2.2018
İstismarın istismarı: Kastrasyon ve zina
21.2.2018
Sapık değil o beyler! İçinizden biri!
14.2.2018
Cinsel şiddeti meşrulaştıran devlet
10.2.2018
İnsana kıymak gibi çocuk hevesini söndürmek
7.2.2018
CHP kurultayından çıkan sonuç: Demokrasinin taşıyıcısı hâlâ sadece HDP
3.2.2018
Bunlar suçsa ört ki ölem
31.1.2018
Acil durumda eril şiddete nasıl müdahale etmeli?
27.1.2018
'Zeytin Dalı' gerçekten memleket meselesi mi?
24.1.2018
‘Kardeşim Esad’a zeytin dalı
17.1.2018
Bir kadın seçildiğinde...
10.1.2018
Diyanete sorular
6.1.2018
Sizin 'kutsal aile'nizdi, o minicik tabutlarla defnedilen
3.1.2018
Hijap baskısı gevşerken ikna odalarıyla İran
30.12.2017
Artık ben bir sosyal vebalıyım
27.12.2017
Sorunlar torunlara havale
24.12.2017
Şeklen Ceditçi zihnen Selefî
20.12.2017
Erkek SMS ile 'boş ol' dediğinde
13.12.2017
Boş ol çirkinliği size ismet hakkı bize
2.12.2017
Bir daha ‘can’ımız yanmasın
29.11.2017
Türkiye'de 137 sığınma evi var, en az 8 bin olmalı
25.11.2017
Eril Şiddetle Mücadele Günü
22.11.2017
Fişlenme değil sevgi gerek çocuklara
18.11.2017
Eril şiddeti kutsuyorsunuz aile bahane
8.11.2017
Örümcek ağı adaletine de hayır
1.11.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-4
28.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - III
25.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-2
21.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - 1
18.10.2017
Kerkük yeni Halep olmasın
14.10.2017
Büyükada iddianamesi ve hukukun olağan işleyişi
11.10.2017
Müftülük nikah yetkisi kimin yararına?
7.10.2017
Acillere acil müdahale ihtiyacı
4.10.2017
Dindarın dinden çıkaran kibri
1.10.2017
Neden o, M.A.A? Ya da kimse masum değil!
27.9.2017
Kürt bağımsızlığında Kerkük düğümü
20.9.2017
Viral eğitimle sürdürülebilir insansızlık mümkün
16.9.2017
Nevin: Hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım
13.9.2017
Bizim kahraman savcımız
9.9.2017
Siyasetin ensestle imtihanı
6.9.2017
Ensest magazin veya şöhret aracı mı?
3.9.2017
Doğu'dan yükselen çığlık
30.8.2017
Yıldırım Kemal Şehitliği
26.8.2017
Çekilsin o tuğla yıkılsın duvarlar
23.8.2017
Adını ağzınıza alın artık
19.8.2017
Ey AK Partili! Hayal ettiğin toplum bu muydu?
16.8.2017
Tecridî tedrisat
12.8.2017
Yanlış iliklenen düğme
9.8.2017
Size bu hakkı kim veriyor?
5.8.2017
Edep! Ya! Hu!
2.8.2017
Sözlü beyan eski hastalık
29.7.2017
Müftülüklere nikah yetkisi
26.7.2017
İtaat değil itizal gerek
22.7.2017
Karanlığın rengi
19.7.2017
Bitmeyen 28 Şubat yapmışlar
15.7.2017
Korku dengesi
12.7.2017
Canparemizi İlknur’umuzu bize geri verin
5.7.2017
Nuriye ve Semih 119'uncu günde
1.7.2017
Şeytanı bol olsun
24.6.2017
Ramazandan bayrama kalanlar
21.6.2017
Etik ve demokratik açıdan sivil toplum ve 'Adalet Yürüyüşü'
17.6.2017
Tecavüzcünün ekmeğine yağ sürme!
14.6.2017
Peki ya sosyal kalkınma?
7.6.2017
Kadına yönelik şiddet, dayanışma zorunluluğu ve engeller
3.6.2017
Usule ilişkin sorular
31.5.2017
Demokrasi ve kadına yönelik şiddetle mücadele
27.5.2017
Üzerinde her canın hakkı var
24.5.2017
Ve terörün kazandığı an!
17.5.2017
Savaşın haini barışın mimarı: Siyah Giyen Kadınlar
10.5.2017
Kaza değil, kader değil, cinayet bu
26.4.2017
Yine denetim ve yeni demokrasi arayışı
22.4.2017
Büyük resim ya da asıl komplo
19.4.2017
Ekmek, aş niyetine payımıza düşen çile
5.4.2017
Kerkük, çilesi bitmeyen şehir
1.4.2017
'Hayır'dan sonra yeni anayasadan önce
29.3.2017
Beş yıllığına “anahtar teslim ülke” referandumu
26.3.2017
Değişiklik paketindeki 'iyi şeyler', ne kadar iyi?
22.3.2017
Hak, Adalet ve Vicdan için 'Hayır'
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive