İnsanın bir değer olması


25.01.2015 - Bu Yazı 1843 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 İnsan-ı Kamil olmak için bu dünyada beden kazandınız diyen yeni dinler,insanın olgun olmasını hoşgörü,tevazu içinde kin,nefret ve egodan ari olması gerektiğini söylüyor.

Ruhsal olarak tekamül etmek ile doğru orantılı buluyor.

Hinduizm örneğin,insan olabilmenin eşik atlamakla mümkün olduğunu her yürüyen iki ayaklı varlığa insan denemeyeceğini söylüyor. Mevlananın hamdım,oldum,piştim yandım diyerek ruhsal olgunluğun insanı insan yaptığını, amacın insan-ı kamil olmak yolunda yaşam yolculuğu adı verildiğini söylerken, Ekşi sözlük  Alevi inancında,İnsan-ı  kamil'i şöyle tanımlıyor;insan merkezdedir her şey insanın huzuru ve mutluluğu içindir, ibadet bir araçtır amaç "İnsan-ı kamil" olmaktır, kamil insan olmanın yolu ise 4 kapı ve bu kapılardan geçebilmek  için de 40 makamdan  edep-erkan, ilim-irfan ile yoğrulup Hak’kın sırlarına agah olmaktan geçer.

Alevilerde çok aşırı bir ibadet, yoktur ama,okumak, çalışmak,irfan sahibi olmak, insanlığın yararına hizmet etmek, doğrudan yana olup haklının hakkını gözetmek,kul hakkı yememek, görünen, bilinen cümle varlığa şefkatli olmak ve her an gönlümüzde mekan tutanı unutmamak büyük ibadettir. İnanca göre Hak insandadır, gaye kendinde "o"nu bulmaktır bundan ötürü Biçimsellikten, şekilcilikten ziyade özü esas alınır. kişisel ibadetlerde, yer, zaman ve mekan aranmaz, bütün yeryüzü ibadethanedir, bütün yönler kıbledir.

Tasavvufta ise İnsan-ı kamil; tasavvufun önemli kavramlarından biridir. İdeal insan olarak tanımlanabilecek bu kavramı mutasavvıfar şöyle açıklamaya çalışır:

Allah'ı zatı ile bilemeyiz. Onu bilmenin yolu, onun tecellileri üzerindendir. Yani görünür her şey, bütün fenomenler Allah'ın tecellisidir. Ancak o tecellileri bakarak Allah'ın zatını bilebiliriz. Örneğin ağaç bir tecellidir; insan da bir tecellidir. Fakat Allah'ıh tecellileri arasında insan çok özel bir konumdadır, insan tecellinin en yükseğidir. Bunu nereden anlıyoruz, diğer tecelliler insana hizmet eder. Yani ağaç meyve verir, verdiği meyve ile insana hizmet eder.

İnsanın üstünlüğü şuradan gelir, ağaç kendinin bilincinde değildir, kendinin farkında değildir. Ancak insan hem ağacın hem de kendinin, beden olarak, bilincindedir. Ağaç ile insanı ayıran şey budur.

En yüksek tecelli olan insanın da bir yüksek tecellisi vardır. İnsanın en yüksek tecellisine de insan-ı kamil denir.

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi yoldaşlığın yol arkadaşlığının bir kültür olduğunu ve   "insan-ı kamil" tanımında ve başlığında hakikat yoldaşlığı olarak açıyor.

Her şeyin en iyisini yoldaşı için isteme, görevlerin en zorunu kendisi üstlenerek yoldaşlığı yüceltme, fedakârlık olgusunun yeni anlamını da ortaya koymaktadır. Yaratılacak yenide, kendisinin yaratacağı değerlerin olması, her bireyin katacağı emekle yaratılan yenide kendini bulması ve bu yolla kendini yaratması gerçeği vardır. Yoldaşlık gerçeğinde birbirine destek olma, birbirini tamamlama vardır. Birbirine acıma, zavallı görme ya da benzer nesneleştiren ikilemlerin tuzağına düşmek yoktur. Eksik, zayıf ve yanlış olanı red, yeniyi yaratmanın temeline yerleşir. Çünkü yanlış olan düzeltilmezse yeni yapılamaz. Zayıf insandan nefreti, zayıflık durumun insana yakıştırmamasından kaynağını almaktadır. Bizde kimi zaman açığa çıkan ise acıma duygusudur. Yoldaşlar zavallı olamayacağı gibi yol arkadaşını da zavallı göremez. Bir insana acımak, bir devrimcinin devrimciliğinin bitmesidir.

Yine yoldaşının yanlışına öfke duyabilmek de kültürle birlikte gelişen bir ölçüdür. Düşmandaki yanlışlıklara öfke duymak düşmana yönelim getirebilir, onu değiştirmeye ya da alt etmeye yöneltir.

Yoldaşın yanlışına öfke duymak ise yoldaşın yanlışını ortadan kaldırmaya, yanlışın yerine ise doğru olanı koymaya yönelimi getirir. Bu anlamda yoldaşının yanlışına öfke duymayanın, geri, eski ölçülerle korumacılık adında kayırma yaklaşımlarının yoldaşlar topluluğunu büyütmeyeceği, kesinlikle düşman anlayışların yaşamasına müsamaha göstermek olacağını bilmek gerekir.

Yoldaşlık kültürünü oluşturan temel bir özellik de adanma gerçeğidir. Bu salt kendinden vazgeçiş anlamındaki bir çilecilik değildir.

Adanma, kendini varetmek için sistemin dışına çıkma kararlılığını verme, bunun bedellerini göze alma ve kendini yeniyi yaratmaya adama olarak algılamalıdır. Bir lokma bir hırka felsefeci de salt çilecilik olarak algılandığından yeni toplumsal kültürümüz bazında üzerinde durulmayı gerektirmektedir.

 Ortaçağlardaki bilgelere atfedilen bu ilke ve çağımız itibariyle kişinin kendisinden uzaklaştırdığı, kaçındığı bir konu olmaktadır. Oysa bu düşüncenin kökeninde salt çilecilik yoktur. İnsan ve madde ilişkisini doğru ortaya koymak vardır. İnsanın kendisi dışındaki her şeyle ilişkisi aslında insanın yaşam anlayışını oluşturur. İnsan dinledikleri, duydukları, giydikleri, düşündükleri, düşledikleri, duyumsadıkları, gördükleri, dokundukları ve kokladıklarıyla, yedikleri ve içtikleriyle kendini oluşturmaktadır.

Bir lokma bir hırka felsefesinin kökeninde bilgelerin, kendilerini oluşturan gerçeğin içinden maddenin oranını en aza indirme çabası vardır. İnsanı insan yapan olguların maddeye oranının daha fazla olması, insanlaşma düzeyinin yüceliğiyle ilgilidir. Ayrıca insan emeğiyle üretilen maddeye doğru yaklaşım geliştirmek de bir amaç olmaktadır. Güncel anlamda dile getirirsek kapitalist modernitenin tüketim kültüründen kopmak anlamında bir ilkeye işaret etmektir. Çağın insanı düşürdüğü durum, insan madde ilişkisinde maddeyi özneleştirerek insanı nesneleştirerek, metalaştırarak insanı maddeden ibaret bir yığın haline getirmekle sonuçlanmıştır.

Kapitalist modernitenin bugün ulaştığı düzey, metanın tanrılaşmasıdır. Reklamlar kutsal bir dine çağırır gibi insanları meta kulluğuna çağırır. Marks’ın dile getirdiği“Her şeyi eritip yok eden, aslında eritip kendine katan” kapitalist sistemden kopmak, maddelere de bir evren değeri olduğu anlayışıyla yaklaşmaktır. Kapitalizm hastalığı olan obezite bunun çarpıcı örneğidir. Maddeyle ilişkisinde maddeyi insanların, düşüncelerin, düşlerin ve diğer insanı insanlaştıran her şeyin önüne koymak, insanı maddeleştirir, bir madde yığınına çevirir.

İnsanın bir değer olması, yarattıklarıyla ve kendinde yarattıklarıyladır.

...

 Aslında bu tanımları artırmak mümkün bunlar benim seçkilerim.

Gördüğünüz gibi dünyada varoluşumuz insan-ı kamil olmak ve bizler bunun bilinci içinde yaşarken çevremizle uyum skalamız artıyor ve ne kadar da çoğalıyoruz farkındamısınız ?

.

Facebook Yorumları

Emlak8
25.7.2015
BARIS BLOKU
22.7.2015
Ölümsüzlüğe uğurluyoruz ...
21.6.2015
Her taziye zaruri midir?
18.6.2015
Süleymana da kalmayacaktı elbet ! Gözümüz aydın
05.02.2015
RANT PANİKTE !
25.01.2015
İnsanın bir değer olması
11.01.2015
Hangi Din?
24.12.2014
Cemaat mi büyük, AKP mi ?
10.12.2014
Kaybetme korkusu
16.11.2014
İnsan Var Olsun
13.11.2014
Ağaçların öfkesi sermayeyi yenecek
14.10.2014
Ne demek sokağa çıkın demek?
09.10.2014
"Başka bir dünya mümkün"nün yolu Rojova devriminden geçer
04.10.2014
KOBANİ'DE ATEŞ ALTINDA
30.09.2014
KOBANİ İZLENİMLERİ
24.09.2014
KOBANİ'YE GİDİYORUZ
20.09.2014
Savaşın kaybedeni daima çocuktur, Ruhi Su Anısına...
18.09.2014
IŞİD...
09.09.2014
İşçi ölümlerinde birinciyiz, peki ya Kürt ölümlerinde !
04.09.2014
"Selamun Aleyküm" Davutoğlu
16.08.2014
“Yeni Yaşam Çağrısı” Şımartıyor
28.07.2014
UMUT OLSUN
04.07.2014
Cumhurbaşkanı İstemiyorum...
02.07.2014
Sivas Katliamı, Madımak Katliamı
19.06.2014
"12 EYLÜL" İŞKENCE DEMEKTİ
08.06.2014
LİCE DE YAPILAN KATLİAM YOL AYRIMIDIR
31.05.2014
Ne yazık ki hala bekliyoruz !
18.05.2014
DENSİZ BAŞBAKAN MI ?
16.05.2014
ışığımız sönmesin, sen de ses ver...
14.05.2014
ONLARDA HAİN BİZDE MİLLİ İRADE
11.05.2014
KARANLIKTAN BESLENEN YARASALAR
04.05.2014
Türkiye ve Basın Özgürlüğü
28.04.2014
Nükleer Enerji Sinop'a ölüm getirecek...
23.04.2014
Yıl 2014 23 Nisan
08.04.2014
DEDİK,GÖRDÜK, YÜRÜYECEĞİZ...
04.04.2014
Türkiye “Yerinden ve özyönetim şansını beş yıllığına erteledi.”!
12.03.2014
KİM SUÇLU?
07.02.2014
Faşizm neydi?
30.01.2014
TEK ALTERNATİF NEDEN HDP
07.01.2014
Hırsız mı,Hırsızlık mı?
30.12.2013
PKK ve Empati
29.12.2013
İSTİKRAR VE HUKUK
18.12.2013
Babalar ve Oğullar…Yıl 2003
12.12.2013
Mandela …
28.11.2013
Biri KAMER! miş, biri YILDIZ ! mış...
26.11.2013
Emniyet ALEVİLER'den ne istiyor?
15.11.2013
Berkin İçin
13.11.2013
Bir gavat başka bir gavat'ın ayağına basmaz
04.11.2013
KUANTUMU ÇÖZEN PARTİ !
02.11.2013
Meclisin hakkı temsil edildi
30.10.2013
“evet”-“hayır” konuş ki seni görebileyim !
29.10.2013
Umuda yolculuk
20.10.2013
Bayramdan kalan izler
15.10.2013
Bana göre HAYAT
07.10.2013
Oğlum Azmi sen Vali olabilirsin
01.10.2013
Ne kaa Demokrasi, O kaa Paket
19.09.2013
İNSAN YERİNE KOYDUK, ADAM YERİNE KOYDUK!
11.09.2013
KİLİSE, CAMİ, SİNEGOG, CEM EVİ…
03.09.2013
TEŞEKKÜR…
29.08.2013
ÇOCUK GELİN İSTER MİSİNİZ !
17.08.2013
Gezi Parkı Tutsaklarına Özgürlük
13.08.2013
Hepimize geçmiş olsun !
03.08.2013
ROJOVA, ROBOSKİ VE VİCDAN
31.07.2013
‘Bu devlete verecek bir kuruşum yok!’
28.07.2013
Mısır'da demokrasi kazanacak!
26.07.2013
#‎direnhamile
24.07.2013
Kürt doğmak ne zor şey be anne...
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8



Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive