Eser KARAKAŞ

Artı GerçekBookmark and Share

Kamu alımları sistemi


8.8.2017 - Bu Yazı 1045 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’de korkunç şeyler yaşanıyor.

Bunları aylarca, günde on yazı ile, her birinde ayrı bir iğrençliği konu alarak, yazabilirsiniz.

Ama, şimdilik durum değişmiyor, ama muhtemelen daha da kötüsü, değiştiğini zannettiğim mutasavver bir gün bile pek değişmemiş olacak.

Çünkü, içinden geçtiğimiz çirkinliklerin temel nedenleri konusunda, iyi günleri çok özleyenler arasında bile, bir mutabakat pek yok.

Mesela, herkes Mehmet Görmez’i tartışıyor ama kimse Diyanet’in kurumsal yapısını, anayasal, mali yapısını tartışmıyor.

Sivil-asker ilişkilerinin özü, anayasal resmi ideoloji, mesela milliyetçilik, MEB Talim Terbiye tartışma alanlarımızın dışına kaydı.

Bu sistem ancak, bir gün, tedrici iyileşmeler üretebilir; hoş, bugün için buna da çoktan razıyız.

Kamudaki yasal olmayan yolsuzluklar tartışılıyor ama kimse kamu ihale sisteminin özünü tartışmıyor.

Yukarıda cümlede kullandığım “yasal olmayan yolsuzluk” ifadesi kimilerine şaşırtıcı gelebilir ama şunu unutmayalım, ülkemizde yolsuzlukların çok büyük bir oranı yasal çerçeve içinde yapılmaktadır ve bu çerçevenin en baş köşesinde de kamu ihale sistemi gelmektedir.

Bu yazıyı sonuna kadar okuyabilirseniz “yasal yolsuzluk” ne demektir, anlaşılacaktır umarım.

Anlaşılmıyorsa da kabahat tümüyle benimdir.

Yasal yolsuzluk demek aslında yürürlükteki yasalarla çelişmeyen ama rekabet dışı, kayırmacı, nepotik, haksız kazanç demek; imar düzeni, ihale sistemi en iyi örnekler.

Geçmişte de korumacılık, negatif faiz, aşırı değerli döviz tahsisleri vardı, bunlar şimdilik geride kaldı gibi ama korumacılık rantlarına özlem kendini hep hissettiriyor, bunu da bilelim.

Yazıya bir aritmetik çerçeve ile girelim.

Kamu İhale Kurumu’nun 2016 sonu Kamu İhalelerini İzleme Raporuna göre 2016 senesinde kamu yaklaşık 170 milyar TL büyüklüğünde kamu ihalesi yapmış.

Bu 170 milyar TL’lik kamu alımı büyüklüğünün 75 milyar TL’si merkezi bütçeli kuruluşların, 60 milyar TL’si yerel yönetimlerin ve 35 milyar TL’lik bölümü de diğer birimlerin yani ağırlıklı olarak KİT’lerin ve döner sermayeli kuruluşların ihaleleri.

Yaklaşık 3.5 TL değerinde bir dolar kuru üzerinden ise ihale tutarı aynı dönemde (2016) 48 milyar ABD doları; 21 milyarı merkezi bütçeli kuruluşlar, 17 milyar doları yerel yönetimlerin, 10 milyar doları ise KİT’ler ve diğerlerinin.

2016 senesinde GSYİH yaklaşık 2.5 trilyon dolar yani yine yaklaşık 730 milyar ABD doları.

2016 senesi bütçe büyüklüğü ise 584 milyar TL, yani yaklaşık 170 milyar dolar.

Buradan da görüleceği gibi bütçe büyüklüğünün yaklaşık yüzde otuzunu, milli gelirin ise yüzde 6.5’ini  kamu alımları ile harcıyoruz.

Kamu ihale sistemine ilişkin değerlendirmelere girmeden önce kanımca herkesin kendi içinde yanıtlaması gereken bir soru atacağım ortaya.

Varsayalım, yapılacak bir köprü için bir kamu ihalesi açılıyor; bu ihalede iki yöntem (bir açıdan) izlenebilir, dış piyasaların rekabetine ya açarsınız ihaleyi ya da açmazsınız.

Dış piyasalara açarsanız, ihaleye hem Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe, hem de Fransız Jean-Paul, Alman Hans katılacak varsayalım, bu ihaleyi Fransız Jean-Paul bin (1000) liraya alacak ve ortaya daha kaliteli, daha sağlam, dayanıklılık süresi daha uzun bir köprü çıkacak ama Jean-Paul bu ihalede yabancı mühendis kullanacak ve karını da hemen kendi ülkesine götürecek.

Dış piyasalara açmaz iseniz, yani Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe’nin yanında, Hans, Jean-Paul ihaleye katılamayacak ise, ihale bin beş yüz (1500) liraya Ahmet’in üzerinde kalacak, Türk mühendisler kullanılacak ve Ahmet’in karı da bir ihtimal içeride kalacak.

1500 lira ile 1000 lira arasındaki farka iktisatçılar rekabet aksaklığı rantı diyebilirler.

Hangi yöntemi tercih edeceksiniz?

Bu tercih idarenin bir ölçüde elinde zira yabancı katılımlara ilişkin eşik değeri diyelim iki bin liraya çekerseniz (bu değerin altında ihalelere yabancıyı almıyoruz diyoruz) zaten Hans ve Jean-Paul katılamayacaklar, piyasa bizimkilere kalacak.

Bu ihale meselesine vergi mükellefinin gözüyle mi, yoksa daha farklı gözlerle mi bakacaksınız, bu çok önemli.

Eğer vergi mükellefinin asgari gayretiyle ve daha kaliteli olarak yapalım derseniz bu köprü ihalesinde eşik değeri düşürürsünüz, AB’li müteahhitler de katılır ve vergi mükelleflerinin beş yüz lira daha az ödeyerek daha sağlam bir köprüsü olur ama bu arada içeride siyasetin finansmanı çok zorlaşır, daha doğrusu siyasetin finansmanı yasal ve saydam kaynaklara çekilmiş olur.

Yok, vergi mükellefi beş yüz lira daha fazla versin, köprü de daha az sağlam olsun ama para içeride kalsın, bu paranın bir bölümünü de siyasetin, seçim propagandalarının finansmanı için kullanalım diyorsanız, karşımızda taş gibi yerli ve milli bir ihale modeli var demektir.

Bu satırların yazarının kamu ihaleleri konusunda temel düşüncesi kaliteden asla taviz vermeden ama minimum vergi mükellefi gayreti ile ihalelerin finansmanı yönündedir.

Vergi mükellefini, kalite ve miktardan taviz vermeyen ama daha az yük altında tutan her model daha iyidir.

Vergi bilinci hiç olmayan, kamu gelirlerinin yaklaşık dörtte üçünün dolaylı vergilerden geldiği bir mali sistemde ise vergi mükellef gayreti hiç dikkate alınmamaktadır, zaten mükelleften de hatırı sayılacak bir itiraz gelmemektedir.

İşin ilginç bir yanı da her dönemde iktidar partilerinin yandaş müteahhitler üretmesi ama muhalefetin de bu garip duruma itiraz etmemesidir.

Bu garip durumun temel iki nedeni vardır.

Birincisi, yukarıda gördük, merkez 21 milyar dolar ihale harcaması yaparken, yerel yönetimler de 17 milyar dolar yapmaktadır ve muhalefetin kısmen elinde bulunan yerel birimlerde de aynı ihale yasası, tüm avantajlı ya da avantalı yanlarıyla geçerlidir.

İkinci neden ise muhalefetin bu işe “bugün sana, yarın bana” mantığıyla yaklaşmasıdır.

AB ile müzakereler sürecinde önünde siyasi engel olmayan, sadece bizimkilerin malum ya da tahmin edebileceğiniz nedenlerden istemedikleri için açılmayan kamu alımları ve devlet yardımları dosyasının sırrını aslında çok vülgarize ederek sunduğum yukarıdaki karşılaştırmada görebilirsiniz.

Temmuz ayında Bodrum açıklarında güçlü, galiba 6.5 Richter ölçeğinde, bir deprem oldu.

Bodrum’un sivil binaları bu deprem sınavından büyük ölçüde başarıyla çıktılar, burada yüksek binalara getirilmiş yasağın da çok payı oldu ama mesele binanın yüksekliğinde değil, bunu 1923 Tokyo depreminden (8.3 Richter) ve Frank Lloyd Wright’ın dehasından çok iyi biliyorlar mimarlar, mühendisler. 

Bu arada, Bodrum depreminde küçük bir haber gözlerden biraz kaçtı galiba.

Çok da birinci sınıf olmayan müteahhitler, mimarlar ve mühendislerin yaptığı sivil mimari ayakta kalırken, izleyebildiğim kadarıyla sadece Bodrum Devlet Hastanesinin Acilinin tavanı çöktü, Allah’tan can kaybı yaşanmadı.

Ama kimse de neden bir devlet yapısının tavanı çöktü de sivil mimariye bir şey olmadı sorusunu pek sormadı.

Geçtiğimiz senelerde de Anadolu’da beş buçuk, altı şiddetinde depremler çok oldu, basına da bu sarsıntılarda sivil evlerin değil ama karakolların, devlet okullarının, devlet hastanelerinin hasar gördüğü hatta yıkıldığı haberleri geldi.

Bu haberler de pek sorgulanmadı.

2002 senesinde Kemal Derviş reformları sırasında, başka reformlarla beraber, Türkiye Dünya Bankası kamu ihale modelini benimsedi ama nedense kısa sürede bu modelin içeriği gitti, adı kaldı diyeceğim ama o bile pek kalmadı artık.

Derviş reformlarından neden öncelikle ihale yasası iğdiş edildi, bu sorunun gerçekçi yanıtı yerli ve milli iktisadi ve siyasi modeli anlamak için elzemdir.

Bu modelin, Dünya Bankası modeli, temel özelliği kamu ihalelerinde rekabetçi modelden istisnaların sayısının gerçekçi bir minimuma indirilmiş olması idi.

Bunun yöntemi de eşik değerlerin yani yabancı müteahhitlerinde katılabileceği bir eşiğin saptanması, eşik değerlerin yükseltilmesinin bir sisteme bağlanması idi.

Bu da sizlere ömür oldu.

Şimdi, büyük enerji yatırımları dışında, bu alanda da teknolojik açığımız nedeniyle öyle oluyor, artık ihalelerde biz bizeyiz, çok yerli ve çok milliyiz ama sivil mimariye bir şeyin olmadığı zelzelelerde önce devlet yapıları sapır sapır dökülüyorlar.

Ne gam, yenisini yaparız, daha pahalıya daha çürüğünü yaparız, siyasete daha fazla da kaynak aktarırız böylece.

Her zaman söylemişimdir, en heyecanlı, en yakından izlenmesi gereken süreli yayınımız Resmi Gazetemizdir.

Resmi Gazetede orta boy ya da daha büyük bir yatırım kararı açıklandığında, artık bakın, yürürlük maddesinden bir madde önce bu yatırımın ihale yasalarına tabi olmadığı yazmaktadır.

Hukukçular bu duruma “lexposteriori” diyorlar yani yeni yasa eskiyi hükümsüz kılar anlamında.

Genel hukuk mantığı içinde anlamlı olabilecek bu “lexposteriori” kuralını her yatırım kararının ihalesi için kullanmak hem şık durmamakta hem de insanın aklına bin türlü soru getirmektedir.

Ortada genel bir ihale yasası varken her yatırım kararını bu iğdiş edilmiş yasanın dahi kapsamı dışına çıkarma arayışının anlamı ne olsa gerek sizce?

Yine çok yakın bir geçmişte, bir ay galiba, kışlalarda zincirleme zehirlenme vakalarını izledik.

Bu rezalet karşısında Başbakan’ın ilk açıklaması asker karavanalarının ihale sistemi dışına taşınacağı oldu.

Ülkemizde yarım milyon kişilik, günde üç öğünlük bu karavana piyasasının ihale sistemi dışına taşınmasının vergi mükellefi açısından ne anlama gelebileceğini önümüzde günlerde fikr-i takip alışkanlığı olan gazeteciler izleyecek, görecekler, gösterecekler.

Çok net ve iddialı ifade ediyorum, bu ihale sistemi değişmeden, dış rekabete asgari ama gerçekten asgari ulusal güvenlik önlemleri kullanarak açılmadan Türkiye’de ne kamu maliyesi ne de siyaset rasyonel temellere oturamayacaktır.

***
Önemli Not: Bu yazıyı yazarken gözüm bazen ekrana, bir spor kanalında yayınlanan Hollanda-Danimarka kadınlar futbol maçına (Avrupa kadın futbol kupası) kayıyor.

Çok açık söylüyorum, bu Hollandalı kadın futbolcuların büyük bir bölümü bizim erkekler futbol liginde rahat rahat oynayacak teknik ve fizik kapasiteye sahipler.

İnternetten bulabilirsiniz, bu kadın futbol maçına bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Lütfen kimse alınmasın ama bu kızların futbol kapasiteleri mesela bizim Fenerbahçelilerin (erkekler), kuruluşu 1996, birinci lige çıkışı 2017 olan İsveç takımı Üstersunds’a Avrupa’da elenen Galatasaraylıların çoğunun üzerinde.

İnanmayan bu maçı izlesin.

Transfer döneminde bu kızları da unutmayın; bilmiyorum, tersi muhtemelen mümkün değildir ama erkek takımlarında kız oynatmak UEFA kurallarına göre mümkün mü?

.

Facebook Yorumları

Emlak8
17.07.2019
İki görüntüyü beraber izlemek
15.07.2019
Özgür Özel 15 Temmuz konusunda haklı ama…..
14.07.2019
Türkiye’nin en yeni partisi AKP’dir, nokta
10.07.2019
İntihal
8.07.2019
Merkez Bankası Guvernör değişikliği ne anlama geliyor?
7.07.2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi: Küçük ama çok önemli bir nokta
3.07.2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi
2.07.2019
Dış politika, üniversiteler ve Hilal Kaplan
29.06.2019
Türkiye ittifakı saçmalığı
26.06.2019
Cumhurbaşkanı'nın temel sorunu danışmanları (Danışman-dalkavuk farkı)
25.06.2019
Türkiye on sene sonraki intihar psikolojisinden döndü
22.06.2019
İDO seferleri, Apo hamlesi, bir lise anım ve AKP’lilerin bir kısmı
19.06.2019
Burası çok önemli: Maliye battı
18.06.2019
Kasaba devleti miyiz?
18.06.2019
23 Haziran sonrası için bir program önerisi
16.06.2019
Artan şehit sayısı ve askerî vesayet
12.06.2019
Reyhanlı’da IŞİD cenazesi ve taziye çadırları
11.06.2019
Devletin valisi olmaz
10.06.2019
Türkiye’nin çöküş belge programı
5.06.2019
Erdoğan’ın kendi seçmeniyle kurduğu (!) garip ilişki
4.06.2019
Küçülme oranı, İSO’nun 500 firması ve temel mesele
1.06.2019
Büyüme (küçülme) ve 23 Haziran seçimleri
29.05.2019
Eski Türkiye ve kamu bankaları
28.05.2019
Bıkkınlık getiren 'yetmez ama evet' meselesi
27.05.2019
AKP’nin en büyük zararı: Kurumlar çöktü
26.05.2019
Binali Yıldırım’ın oğlu ile ilgili yanlışlar ve doğrular
23.05.2019
Kişisel gelişimden 'sözde terör örgütü'ne
21.05.2019
Gelinen yer çok endişe verici: Tarım haberlerine yasak
19.05.2019
Bütçe açığı çok vahim
16.05.2019
'Tam bağımsız Türkiye' ne demek?
14.05.2019
Hazine, bütçe ve ihtiyat akçesi aktarımı
12.05.2019
TÜİK, YSK’laşır mı? (Ekonomi ve seçimler)
8.05.2019
Erdoğan, YSK üzerinden tarihî bir hata yaptı
7.05.2019
Vatansever, yurtsever ne demek?
6.05.2019
CHP ne yapacak, ne yapmalı (bence)
2.05.2019
Venezuela meselesi
30.04.2019
YSK nihai kararını en çok kim bekliyor sizce?
28.04.2019
Bir 28 Şubat klasiği ve AKP’nin geldiği nokta
24.4.2019
2023 hedefleri diye bir şey vardı, ne oldu bu hedeflere?
23.4.2019
Devletin ve basının tuhaf dili
22.4.2019
Milli birlik ve beraberlik, Türkiye ittifakı ne demek?
21.4.2019
Bu devlet komplo teorilerinin temel kaynağı
18.4.2019
Türkiye devleti yönetilemiyor
16.4.2019
İstanbul herkes için bir imtihan olacak
15.4.2019
31 Mart seçimlerinden sonra AKP reform yapamaz
10.4.2019
Yahudi halkı, Netanyahu ve beka
9.4.2019
Seçimler, ekonomi ve kurumlar
7.4.2019
Temsilde etkinlik
4.4.2019
CHP’li ve HDP’li belediyeleri zor günler bekliyor
3.4.2019
Seçim sonrasının düşündürdükleri
31.3.2019
Beka ve ekonomi gündemleri tesadüf değiller
27.3.2019
Spekülasyon yasal ve meşrudur Sayın Erdoğan (futbol ve siyaset)
25.3.2019
Kurumlar çok önemli ama...
20.3.2019
Korkunç şeyler oluyor
19.3.2019
2019 Şubat bütçe gerçekleşmelerinin düşündürdükleri
17.3.2019
Şu Rabia sloganını anlayan var mı?
13.3.2019
Beyaz oy ve vicdanlar
10.3.2019
Çin füzeleri ve milli egemenlik
6.3.2019
Bir hukuk devletinin Kürt meselesinde tavrı ne olmalı?
3.3.2019
Yine meyve sebze rezaleti, bir alıntı ve bir okur mektubu
26.2.2019
Gül ve Babacan yeni bir parti mi kuruyorlar, yoksa…
25.2.2019
CHP hemen kapsamlı ve uzun vadeli bir siyaset planı açıklamalı
23.2.2019
Ekonomide işler daha da kötüleşiyor
19.2.2019
AKP’nin seçim popülizmini ticari bankalar finanse ettiler
17.2.2019
Rusların, Avrupalıların yemediklerini çocuklarımız mı yiyor?
13.2.2019
İstanbul (2) ve 31 Mart seçimleri
12.2.2019
İstanbul (1)
11.2.2019
Tanzim satışlar ve tarım fiyatları
6.2.2019
Sandıklardan AKP, CHP, HDP, MHP değil vicdan çıkmalı
5.2.2019
Devletin resmî dini olmaz olur mu?
3.2.2019
Türkiye’nin çok temel bir özelliği: Sorun çözememe
30.1.2019
Bir kez daha: Tarladan marketlere tarım fiyatları
29.1.2019
Kılıçdaroğlu’nun Bursa’da yaptığı konuşma (tank palet fabrikası konuşması)
27.1.2019
Siyasi tartışmalarda verginin önemi
23.1.2019
İki ülke ve eğitim: Türkiye, Fransa
22.1.2019
Tarım fiyatları artışında neden şampiyonuz?
15.1.2019
Türkiye yeni ve kötü bir dengeye mi koşuyor?
13.1.2019
Baştan aşağı yanlış, zimmet çıkarmak lazım
8.1.2019
Türban meselesi ve Deniz Çakır olayı
2.1.2019
2019 inşallah daha iyi olur ama…
27.12.2018
Borsanın düşüşü, Metin Akpınar ve Erdoğan’ın anlayamadığı
24.12.2018
Türkiye tercihini yapmalı: S-400’lerin ekonomi politiği
23.12.2018
Yerel seçimler ve asfaltın kilometre maliyeti
18.12.2018
Erdoğan’a karşı basın ne yapabilir?
16.12.2018
Sistem yürümüyor, görmüyor musunuz?
12.12.2018
Büyüme çöküyor, cari fazla başlıyor
9.12.2018
Yakalanan en büyük eroin miktarı, Van ilimiz, uyuşturucu baronu Zindaşti ve hâkim ataması
6.12.2018
Fransa’yı örnek alalım mı?
4.12.2018
Ekonomi politik tabiri geri döndü
2.12.2018
Kendi içini koruyan devlet geleneği
28.11.2018
Doğrudan yabancı yatırım, iddialı bir hedef ve gerekleri
27.11.2018
Sayıştay meselesi
24.11.2018
Soğan stokçuluğu, iktisat ve Maliye Bakanımız
22.11.2018
Büyük hukuk ihlallerine 'Bu bizim iç işimizdir' denebilir mi?
20.11.2018
Bir orgeneral böyle bir yanlış yapabilir mi?
17.11.2018
Sanayi üretimi düşerken cari açık da düşüyor ve çok önemli öğretim üyeleri gözaltına alınıyor
14.11.2018
Kriz geçti mi, ne yapılabilir?
13.11.2018
Bizde yerel seçimler göstermeliktir
10.11.2018
Beyin göçü, AKP, nitelikli eğitim ve Orhan Pamuk
7.11.2018
Tarım fiyatlarının enflasyona etkisi
6.11.2018
Enflasyon analizlerimiz doğru mu?
31.10.2018
Bütçe gerekçesi üzerinden biraz magazin
30.10.2018
Mali kural, anayasal iktisat ve yapısal reformlar
28.10.2018
Ertuğrul Özkök’ün Ara Güler yazısı
24.10.2018
Türkiye’nin devlet merkezli iki meselesi çözülemiyor
23.10.2018
Andımız meselesi (!) ve Türkiye
21.10.2018
Dünyanın en büyük ekonomileri geyiği
17.10.2018
Somut meseleler konuşmak ve AB
16.10.2018
AB için Trexit referandumu büyük bir şans olabilir
13.10.2018
Nobeller, üniversitelerimiz, liselerimiz
11.10.2018
2008 krizi bugünün dünyasını açıklıyor mu?
9.10.2018
İki yönetim faciası aynı haftaya sığdı
8.10.2018
Saçma sapan bir McKinsey tartışması
7.10.2018
Enflasyon devlet başarısızlığıdır
3.10.2018
Pakistan’a ATAK helikopterleri satışı ve Fransa’nın Karaşi dosyası
2.10.2018
Torunlar davası, AKP ve AKP’nin hukuktan kopuşu
26.9.2018
Başbakan Erdoğan’ın 2023 hedefleri ne aşamada?
26.9.2018
İmam-hatip okullarında sorun nerede?
24.9.2018
Yeni Ekonomi Programı (OVP) ölü doğdu ama nedeni var
19.9.2018
Türkiye’nin temel eğitim problemi nedir?
18.9.2018
ABD’de bir basın müzesi
16.9.2018
Varlık Fonu meselesine bir de Resmi Gazete'den bakalım
12.9.2018
Hazine’nin ekonomi sunumları ve öğrettikleri
11.9.2018
Beni üzen meselenin basitliği
10.9.2018
Çöken kurumlar ve üniversitelerde boş kontenjan
5.9.2018
Vergide kaynakta kesme tartışması
3.9.2018
Kurlarda yabancı parmağı ve Türk Telekom
1.9.2018
Ticaret Bakanımız böyle buyurdu: Zam yapanın ensesindeyiz, stokçular var
29.8.2018
Ekonomik ve siyaset/hukuk göstergeler seçimi
27.8.2018
Yerel seçimlerde temel mesele nerede?
25.8.2018
Dünyayı yanlış okumak
22.8.2018
Haberleri yan yana koyduğunuzda
20.8.2018
Kimse meselenin özünü tartışmak istemiyor
18.8.2018
Üretimi arttırma efsanesi
15.8.2018
Ne zaman uyanmalı idik?
13.8.2018
Sutton yasası ne demek?
8.8.2018
Böyle başa böyle traş
6.8.2018
Erdoğan’ın yepyeni müttefikleri
4.8.2018
Kötü yönetim ne demek şekilde görebilirsiniz
1.8.2018
Sandık demokrasisi, hukuk devleti yokluğu, cari açık
31.7.2018
Tarikatlar tartışması ve yanlış bir devlet anlayışı
28.7.2018
Siyasi iktidara naçiz bir hatırlatma
25.7.2018
Son bir haftanın Türkiye konuları: Çok korkutucu bir durum
23.7.2018
Karadağ (Montenegro) olamadık. (Montenegro’da hakimler var)
22.7.2018
ABD’nin açtığı ticaret savaşları hem ABD’yi hem dünyayı fena vuracak
18.7.2018
Akılsızlığın bir sonu var mı gerçekten?
16.7.2018
Kamu borçlarında bir sorun var mı?
14.7.2018
Yüzde altı büyüme, düşük faiz, güçlü TL
11.7.2018
Yangınların, trafik, tren kazalarının, maden göçüklerinin, iş kazalarının ekonomi politiği
9.7.2018
Aynı kap ve KHK’lar
7.7.2018
Yeni Anayasa ve unutturulan en temel konular
4.7.2018
Erdoğan ve AKP kimlerin heykelini dikmeli?
2.7.2018
Baskıcı rejimler ve kurumların çöküşü
30.6.2018
Hukuk, demokrasi ve seçimlere katılım oranı
27.6.2018
Siyaset-hukuk-futbol
26.6.2018
Seçmenler ve dolaysız vergi mükellefiyeti
24.6.2018
Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur?
20.6.2018
Erdoğangiller, dünya ve Türkiye
18.6.2018
Eğer haber doğru ise Sayıştay açıklama yapmalı
16.6.2018
Oyumu nasıl kullanacağım? (tercih sapması)
13.6.2018
Ekonomik gelişmeler ve Erdoğan’ın klasik tepkisi
11.6.2018
Dökülen Türkiye kurumları ve liselere geçiş sınavları (LGS)
9.6.2018
Dökülen Türkiye ve bedelli askerlik
6.6.2018
Paçalardan akan ilkesizlikler
4.6.2018
Yerli araba komedyası ve yolsuzluk ihtimali
3.6.2018
Seçimlere giderken neleri konuşmuyoruz?
30.5.2018
Vesayet kurumları aşığı AKP
28.5.2018
Cemevleri ve alevi meselesi
26.5.2018
Fransız Rabiası
23.5.2018
Bu sefer de devlet bankacılığı skandallarına değinelim
21.5.2018
TRT, CHP, muhalefet
19.5.2018
Her Cumhurbaşkanının bilmesi gereken ilk şey
16.5.2018
İmar affı, Boğaziçi öngörünüm, DOKUZ MAHALLE ve milliyetçi muhafazakarlık
14.5.2018
Altı aday arasından Erdoğan çıkarsa
12.5.2018
Eski Türkiye’nin kralına geldik
10.5.2018
Bizim sağ partiler neden böyle?
7.5.2018
Erdoğan’ın gerçek rakibi vicdanlar
2.5.2018
Özel okulculuk, vakıf üniversiteleri
30.4.2018
Davaya ihanet, mesleğine ihanet
25.4.2018
Sevsinler bu nitelikli liseleri
23.4.2018
İki söyleşi, Cumhurbaşkanları, gazeteciler
19.4.2018
Neden çok erken, hatta baskın seçim?
16.4.2018
Kürt meselesi (74266) ne oldu?
8.4.2018
Bekir Coşkun
4.4.2018
Fransa’da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak ama…
2.4.2018
Milletin değerleri
28.3.2018
Üniversitenin olumsuz sürekliliği
26.3.2018
Edep ve hukuk
21.3.2018
O trafik polisini İstanbul Milli Eğitim Müdürü yapsalar keşke
19.3.2018
Yatırım ortamı ne demek?
15.3.2018
Derecelendirme kuruluşları ne iş yaparlar?
13.3.2018
Yargılanmalılar
28.2.2018
Eğitim sistemi bütünüyle çarpık
26.2.2018
Erke dönergeçten kamu vicdanı ölçümetresine
21.2.2018
Eğitime önce sayısal bir bakış
19.2.2018
Amerikancılık mı, avrasyacılık mı?
14.2.2018
Rektörlere bak, yükseköğretimi anla
12.2.2018
Dünya eskiye dönüyor
7.2.2018
Çöken bir eğitim sistemi
5.2.2018
Korkunç bir haftayı daha geride bıraktık
3.2.2018
Futbolde hedef koymak
31.1.2018
İmam Hatip okulları meselesi
29.1.2018
21-b, hukuk devleti, basına sansür ve işin özü
27.1.2018
Futbolda kurumsallaşamama problemi
24.1.2018
Eğitimin saçma sabiteleri
22.1.2018
Fabrika ayarları ve milli gelir
20.1.2018
Bu işte bir tuhaflık yok mu?
17.1.2018
Üniversiteler badem bıyık hücumuna uğrayacak
8.1.2018
Bacak kırarak uyuşturucu ile mücadele
6.1.2018
Memur maaşları skandalı
26.12.2017
İki yeni KHK ve 29 Temmuz 1931 tarihli Resmi Gazete
24.12.2017
Çöken kurumlar, Galatasaray ve Fatih Terim
16.12.2017
Bu kurumsal yapı en büyük derdimiz
12.12.2017
Kavram kargaşası
10.12.2017
Yolsuzluklar, rüşvetler ve Kudüs’ün kudsiyeti
5.12.2017
Maliye Bakanımız çok mu zengin?
21.11.2017
90’lara çoktan döndük bile
18.11.2017
Atatürk, Atatürkçülük ve hukuk
11.11.2017
Paradise papers meselesi nedir, ne değildir?
7.11.2017
Yerli otomobil, teknolojik dışsallık, Şemdinli ve şeytanla mücadele
31.10.2017
AİHM ve totaliter rejimler
29.10.2017
İhale meselesinin en az konuşulan boyutu
24.10.2017
Kamu ihaleleri skandalları
22.10.2017
2017 Ekim Türkiye manzaraları
18.10.2017
Negatif sıfır, normal sıfır, pozitif sıfır
10.10.2017
Bu tutarlılığa ancak şapka çıkarılır
7.10.2017
Soydaş Türkmen ne demek?
3.10.2017
AB’ye ihtiyacımız her zamankinden fazla
1.10.2017
Diyanet ve modernistler skandalları
26.9.2017
Tarım meselemiz
23.9.2017
Üniversite kontenjanları neden boş kaldı ve kalacak?
19.9.2017
Kızınızı kimlere asla vermeyin
16.9.2017
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün ve Kılıçdaroğlu’nun Türkçesi
3.9.2017
Kan donduran haberler
29.8.2017
Nereden çıktığı belli Çin, Rusya aşkı
26.8.2017
Çok anlamsız bir tartışma daha: İki Türkiye, tek Türkiye
22.8.2017
Basında yandaş maaşlarına Sayıştay denetimi olabilir mi?
18.8.2017
Bu işte bir tuhaflık yok mu?
15.8.2017
Çok anlamsız bir laf: “Dinin doğru yorumu”
12.8.2017
Türkiye ve AKP’liler
8.8.2017
Kamu alımları sistemi
1.8.2017
Şu “devletin valisi” lafı
29.7.2017
Nedir bu yardımcı doçentlik meselesi?
25.7.2017
Çalışma istatistikleri ve az konuşulan çok ciddi sorunlar
23.7.2017
Cihat matematikten önemli dersen işte böyle olursun
22.7.2017
Fransa’da yaşanan komutan krizi
18.7.2017
İçinde Türkiye’nin adı geçmeyen bir Türkiye yazısı
15.7.2017
Utanmasını bilenler için işte utanç belgesi
11.7.2017
Sayın Cumhurbaşkanı meseleyi çok güzel özetlemiş
8.7.2017
Kamu parası: laiklik, İmam-Hatipler, İlahiyat fakülteleri, Diyanet, TRT, AA
5.7.2017
Türkiye neden hukuk üretemiyor ve iki Türkiye
1.7.2017
Bir günde gözüme ilişen haberler ve ülkemiz
27.6.2017
Hukuk, siyaset, futbol
24.6.2017
Fi’yi izlediniz mi?
20.6.2017
Erdoğan’ın korumaları, ABD Anayasasının 1. eki ve Abdülhamit
17.6.2017
Dört akçeli konu dördü de fena halde siyasi
13.6.2017
Laiklik komedileri: Osman Baydemir fezlekesi
6.6.2017
Cumhuriyet’te Çiğdem Toker gazeteciliği
3.6.2017
Muhafazakarlığa değil ama bizim sözde muhafazakarlara kafayı çok taktım
30.5.2017
Bütçe açıkları-Hazine işlemleri
27.5.2017
Kontrollü darbe ve mantık
23.5.2017
Korkunçluklar ve komiklikler
21.5.2017
Sözde uluslararası ilişkiler(ciler), değerler sistemi, masa düzeni
16.5.2017
Dijital devrimin en büyük geçici siyasi meselesi
13.5.2017
İslamcılık, Kadir Topbaş’ın damadı ve Silopi faciası
9.5.2017
Yabancı parça ve devletin doğru bilgi tekeli
7.5.2017
Yeniden ve ısrarla kayıtsız şartsız AB üyeliği ve normları
3.5.2017
Milliyetçilik, muhafazakarlık ve dindarlık
30.4.2017
Şark kurnazlığı ile ne kadar mesafe alınır?
25.4.2017
Referandum sonrası
16.4.2017
Referandum sonrası ve basketbolda başarı
11.4.2017
Liberal demokratlar nerede?
8.4.2017
Yüksek yargıçların meşruiyeti
5.4.2017
16 Nisan 18 maddenin değil, vicdanların referandumu
2.4.2017
Bu ahlak meselesi aklımı çok karıştırıyor
28.3.2017
Güçlü iktidar- Gelir Vergisi Kanunu
26.3.2017
Anayasa, temel haklar ve başkanlık sistemi
21.3.2017
Danışmanlık ya da danışmanlar komedyası
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive