Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz


Fikret Bila

T24Bookmark and Share

Cinsel politika


9.03.2020 - Bu Yazı 599 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Kadınlar Günü’nde dün yine geçmiş yıllardaki gibi görüntüler yansıdı Türkiye’den... Kadınlar plastik mermiyle, gazla, jopla, yerlerde sürüklenerek dağıtıldılar. Bu görüntüler Türkiye’ye yakışmıyor.

Devletler erkek değer yargılarına göre kurulmuş ve yönetilmişlerdir.

Tarihi gelişim içinde klan, aşiret, kabile düzenindeki erkek egemen yapı, liberal devlet düzenine geçişte de büyük ölçüde korunmuştur.

Dünya düzeninin erkek egemenliğine göre kurulması erkeğin kadına tahakkümünün bir sonucudur. Bu tahakküm insanlık tarihinde özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.

Kadınlar büyük bedeller ödeyerek 1789 Fransız Devrimi’nden bu yana yürüttükleri mücadele ile kadın-erkek eşitliğinde önemli mesafe almışlarsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliği henüz tam olarak çözülebilmiş değildir.

Doğuştan gelen bir üstünlük yoktur

Kadın ile erkek arasında doğuştan gelen bir üstünlük veya eksiklik yoktur. Erkeklerin kadın üzerinde egemenlik kurmaları ekonomik sürece dayanır ve politik bir yapıya dönüşmüştür.

"Cinsel politika" kavramı önemli feminist araştırmacılardan Kate Millett’e aittir. Milett, "Cinsel Politika" adlı eserinde cinsel politika kavramını ortaya atarken bir grup insanın başka bir grup insan tarafından yönetildiği geniş bir bakış açısı kullanır.

Millett, erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını/egemenliğini anlatırken ABD’de ırklar arasındaki ilişkiyi örnek gösterir. Doğuştan gelen farklılıklarla, ırklar arasındaki ilişkide bir grubun diğeri üzerindeki baskı ve denetiminin aslında politik olduğuna dikkat çeker ve aynı ilişki biçiminin erkekle kadın için de geçerli olduğunu öne sürer.

Cinsler arasındaki ilişki tarih boyunca ezme ve ezilme ilişkisi olarak yaşanmıştır. Erkeklerin kadınlara egemenliği doğuştan bir hak gibi görülmekte ve bu iç sömürü (tür içi sömürü) düzeni ortaya çıkarmaktadır. Bu iç sömürü düzeni ırk ayırımından da sınıf ayırımından da çok daha keskin, çok daha katı ve çok daha sürelidir.

Millett politikayı "güç sahibi olmak" diye tanımlar. Topluma bakıldığında askerlik, sanayi, üniversite, bilim, politika, ekonomi, polis gücü dahil tüm güçlerin erkeklerin elinde olduğu görülür. Millett bu saptamayı ABD için söylese de aslında Türkiye dahil bütün ataerkil kökenli toplumlarda geçerlidir.

"Cinsel ideoloji" kavramı ise erkek egemenliği ve iktidarının, kadınlar dahil tüm topluma kabul ettirme çabalarının tümünü ifade eder. Sistem erkek yönetimine dayalı düzeni ideolojik olarak topluma kabul ettirmek için çabalar. Erkeğin üstünlüğünü kabul eden önyargı nedeniyle erkek üstün kabul edilirken. Kadın aşağıda bir yere konulur. Bu nedeni egemen erkek grubun ihtiyaçları ve ölçüleridir.

Liberal ideolojinin "özel alan" diyerek kadını eve kapatmasının, "kamusal alan" diyerek ev dışını erkeğe tahsis etmesinin nedeni cinsel idieoloji ve cinsel politikadır.

Kadın durumu

Catharine A. MacKinnon, "Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru" adlı çalışmasında "eril iktidar, erkeklerin istekleri doğrultusunda şekillenir ve iktidara odaklanır" tanımını yapar.

MacKinnon’a göre, toplumsal olarak bakıldığında eril erkek egemenliği cinseldir. Toplumda cinsel bir hiyerarşi vardır. Kadınlara karşı yöneltilen şiddet, tecavüz, taciz, çocuk istismarı, pornografi erkek egemenliğinin göstergeleridir.

MacKinnon şu saptamaları yapar:

Ataerkil toplumlarda kadınlar her zaman ekonomik olarak sömürülmüş, cinsel olarak nesne haline getirilmiş, aşağılanmış, eğlence ve zevk aracı olarak kullanılmıştır. Kadınların seslerini çıkarmalarına izin verilmemiştir. Kadının toplumdaki durumu budur. Ama bunların hiçbiri erkeklere, erkek oldukları için uygulanmamıştır (siyahlar ve eşcinseller hariç). Erkekler kadınlara bütün bunları iktidar oldukları için yapmışlardır.

MacKinnon, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devlet aygıtı henüz yokken bile aile, kabile, aşiret, hangi tür örgütlenme biçimi olursa olsun erkek iktidarını ve egemenliğini gösteren bir olgu olduğuna vurgu yapar. Sonraki aşamalarda oluşan devletin, toplumdaki bu erkek lehine hiyerarşiyi, statüyü değiştirmediğini ve bu yapının yıkılmadığını söyler.

Bu nedenle de "devlet"e sorular yöneltir.

"Cinsel politika konusunda devletin rolü nedir?" sorusunu yönelttikten sonra, liberalizmin de Marksizm’in de kadın ile devlet arasında özel bir ilişki kurmadığına belirtir. Bu soruyu soranın ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda devletin tutumunu gözler önüne serdiğini, ancak toplumsal cinsiyet hiyerarşisindeki rolünü incelemediğinin altını çizer ve sorar:

Devlet kadının ezilmişliği üzerine mi kurulmuştur?

Bu sorunun yanıtı "evet"tir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kaynağı da bu yanıttır.

Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
8.01.2021
Seçimle gelen seçimle gitmek istemeyince
18.12.2020
Türkiye olduğu yerde dönüp duruyor
16.12.2020
İktidar Ecevit ve Demirel gibi karşılık verebilir mi?
9.12.2020
CHP'nin atağı
7.12.2020
Enflasyon ve asgari ücret kandırmacası
3.12.2020
Virüsün önüne yine emekçiler atıldı
16.11.2020
İktidarın itirafı
2.11.2020
Mesut Yılmaz'ın Türkiye hedefi
24.10.2020
Merkez sağ sorunu
19.10.2020
Maden işçisinin isyanı
16.10.2020
Anayasa'yı yok saymak
7.10.2020
Şüpheli
5.10.2020
HDP operasyonunun sonuçları
2.10.2020
Yeni rejim tahkim edilirken demokrasi sakatlanıyor
28.09.2020
İktidarda kalmanın yolu olarak muhalefeti ezmek
14.09.2020
12 Eylül'ün ağır faturası
9.09.2020
CHP'nin tarihi sorumluluğu
7.09.2020
Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine yerleştirilen dinamit
2.09.2020
Keyfi yönetim, keyfi mücadele
26.08.2020
Cumhuriyet mi, Osmanlı mı?
24.08.2020
Eksen kayması
19.08.2020
AK parti neye isyan edecek?
7.08.2020
Millet İttifakı'nı dağıtma hamleleri
5.08.2020
İnce’nin cumhuriyetçi partisi ve CHP'nin işlevi
29.07.2020
Aşil’in topuğu
22.07.2020
Roma tipi kölelik mi isteniyor?
20.07.2020
Kadın dernekleri yalnız bırakılmamalı
13.07.2020
Ayasofya'nın örtemeyeceği gerçekler
10.07.2020
Çoklu baro yasasının tutarsızlıkları
8.07.2020
Suça değil suçluya bakan yargı
26.06.2020
Yeni baro düzeni belli oldu: Böl - parçala - yönet
19.06.2020
Salgınla mücadelede kaçak tutum
17.06.2020
İşçinin tazminatına göz dikmek
15.06.2020
İnce politika
12.06.2020
Vesayeti kaldırıyorum derken
5.06.2020
Milletvekilinin güvencesi yok olursa...
3.06.2020
Kılıçdaroğlu yaklaşımı
25.05.2020
Cami provokasyonu
22.05.2020
İttifaklar çatışması
15.05.2020
Muhalefet alanını daraltma politikası
13.05.2020
HDP seçmeni
8.05.2020
CHP ile Ak Parti arasındaki fark
6.05.2020
Askıda yaşam
4.05.2020
Düzen değişikliği
1.05.2020
Topun ağzındaki işçi sınıfı
29.04.2020
Salgın sonrasında çözüm Zonguldak modelidir
24.04.2020
İkinci 100 yıla girerken yeniden inşa önerisi
20.04.2020
Ekmek dağıtan paralel yapı ve Zonguldak
15.04.2020
Kız çocuklarını kendisine tecavüz edenle evlendirme merakı
6.04.2020
CHP'li belediyelerin başarısı
1.04.2020
Önce devlet üzerine düşeni yapmalı
18.03.2020
Sosyal devlet şimdi lazım
16.03.2020
Bilimin patronluğu esastır
11.03.2020
Yeni partiler siyasi tabloyu değiştirir mi?
9.03.2020
Cinsel politika
6.03.2020
Suriye’de kim dost kim düşman?
4.03.2020
Hedef Esad mı Kılıçdaroğlu mu?
2.03.2020
33 askerin sorumluluğu
28.02.2020
ABD'nin planı
26.02.2020
İdlib sorununda iç cephede durum
24.02.2020
Somut şartların somut tahlili
21.02.2020
Muhalefeti yargı eliyle bastırmak
19.02.2020
Böyle yargı mı olur?
17.02.2020
Atatürk'ün mirası
14.02.2020
Komşulardaki bölünme
12.02.2020
Kılıçdaroğlu’nun siyasi ayak hamlesi
10.02.2020
Kılıçdaroğlu’nun buluşma politikası
7.02.2020
İlker Başbuğ neyi kastetti?
5.02.2020
Türkiye artık bir karar vermeli
3.02.2020
Siyasetin finansmanı olarak bağış
29.01.2020
Bu binaları yapanlar kimler?
27.01.2020
İstanbul’a bir yıl lale ekilmezse ne olur?
24.01.2020
Muhalefetin hedefi demokratik, laik sistemi yeniden inşa etmek
21.01.2020
Kılıçdaroğlu’nun demokratik cephe yaklaşımı
13.01.2020
ABD mi, İran mı?
10.01.2020
Yeni Türkiye'nin çelişkileri
8.01.2020
Türkiye barıştan yana olmalı
6.01.2020
Ortada anti-emperyalist bir savaş var mı?
30.12.2019
Yargı reformuna ne oldu?
27.12.2019
Doğu Akdeniz'de tek başına
25.12.2019
Türkiye Cumhuriyeti hakkında sorunlu yaklaşımlar
23.12.2019
Atatürk ve Ecevit yanlışı doğru yapmaz
22.12.2019
İkili devlet otoritesi ve ikili hukuk
20.12.2019
Özel sektör orduları
18.12.2019
Sorunlar çözülmüyor büyüyor
16.12.2019
Gelecek Partisi'nin geleceği
13.12.2019
Yeni partiler nasıl başarılı olur?
11.12.2019
İki bütçe iki hazine
9.12.2019
Erdoğan-Davutoğlu tartışmasının siyasi ve teknik boyutu
6.12.2019
Kadın cinayetlerinde iyi hâl ve tahrik indirimi kaldırılmalı
4.12.2019
İşsizlik tehdidiyle asgari ücret belirlemek
2.12.2019
Muhalefet liderlerinin ortak kaygısı
29.11.2019
Babacan'ın kuracağı partinin farkı ne olacak?
27.11.2019
O polisler, o kadınları alkışlamalıydı
25.11.2019
CHP ne yapmalı?
22.11.2019
Kılıçdaroğlu'nun başarısı
20.11.2019
Erkek tehdidi altında yaşayan kadınlar
18.11.2019
Erdoğan-Trump dostluğu Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltir mi?
15.11.2019
Meclis’i alt kimliklere bölmek
13.11.2019
Türkiye’nin Suriye’de ABD ile gideceği bir yer yok
11.11.2019
Atatürk’e yönelmenin siyasi nedenleri
8.11.2019
Bir şehit anasına niye dava açılır?
6.11.2019
Ecevit’in sol anlayışı
4.11.2019
Hunharca işlenmiş bir cinayet sanki bir ağız dalaşıymış gibi nasıl “üzücü bir olay” oluyor?
1.11.2019
Ermeni Soykırımı iddiası tarihin tekzip ettiği bir iddiadır
30.10.2019
Şam’ın egemenliği kimin işine gelir?
28.10.2019
Cumhuriyeti bekleyen tehlike
25.10.2019
Çöken projeler ve ertelenen hedefler
23.10.2019
Soçi uzlaşmasının sahaya ve siyasete etkileri
21.10.2019
Barış Pınarı’nın tarihi kökenleri
18.10.2019
Barış Pınarı Harekâtı'nın siyasal boyutu
16.10.2019
Türkiye’yi bekleyen riskler
14.10.2019
Barış Pınarı dengeleri değiştiriyor
11.10.2019
Amerikan mandası Arap ülkeleri
9.10.2019
Hangi Trump?
7.10.2019
Baskı siyaseti
4.10.2019
Tartışılması gereken sistemin bütünüdür
2.10.2019
Fırat’ın doğusuna harekât
30.09.2019
CHP’nin Suriye Konferansı’ndan iktidar da yararlanmalı
27.09.2019
Deprem riskini kadere havale etmek
16.09.2019
CHP’nin “büyük çadır” politikası
11.09.2019
ABD ile varılan güvenli bölge uzlaşmasından memnun muyuz, değil miyiz?
9.09.2019
Kayyım tartışmaları ve Kaftancıoğlu kararı
6.09.2019
Türkiye yalnız ülkeler arasına girmemeli
2.09.2019
Türkiye silahlı cihatçıları ne yapacak?
28.08.2019
TSK’da yeniden yapılandırma sinyalleri
26.08.2019
Kadın cinayetlerinin kökünü kurutmak
23.08.2019
Kayyım hamlesinin yan etkileri
21.08.2019
Sorun demokrasi ve hukukla çözülür, kayyımla değil
15.08.2019
Ortak harekât merkezinde Türkiye ile ABD'nin ortak hedefleri olacak mı?
13.08.2019
Türkiye-ABD uzlaşması ve CHP’nin girişimi
9.08.2019
Emekli edilen komutan Bitlislioğlu: 15 Temmuz tatbikat değil, darbe girişimidir
7.08.2019
Suriye Barış Koridoru Harekâtı’nın siyasi hedefi ve askeri öncelikleri
3.08.2019
YAŞ kararları: Orgeneral sayısı yarıya indi, hiçbir korgeneral terfi ettirilmedi, 15 Temmuz'dan sonra terfi ettirilen albaylar emekli edildi
26.07.2019
Yığınakta yapılan hata
20.07.2019
Yargı, siyasetin ceza organı olmaktan kurtarılmalıdır
17.07.2019
Türkiye ters yola girmiş araba gibi
15.07.2019
15 Temmuz bir karşı devrim hamlesidir
13.07.2019
CHP’nin yol hazırlığı
10.07.2019
İktidar ekonomik başarısızlığı nasıl itiraf etti?
8.07.2019
Merkez Bankası Başkanı operasyonunun nedenleri ve siyasi riskler
5.07.2019
ABD, Türkiye’nin stratejik ortağı değildir
4.07.2019
Ergenekon’dan önce Ergenekon’dan sonra
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive