Gökhan BACIKBookmark and Share

Türkiye’de kimlik tartışmaları: Lafla yürümeyen peynir gemisi


8.11.2018 - Bu Yazı 1262 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Danıştay’ın Andımız kararı ile Türkiye’de yeniden bir kimlik tartışması başladı. Andın okutulup okutulmaması konusundan ziyade bu metinde bulunan “Türküm” kavramı tartışmaların ana konusunu oluşturuyor.

Sorular şunlardır: Türkiye’de yaşayan insanların hepsine Türk denecek mi denmeyecek mi?

Doğal olarak ikinci soru da şudur: Eğer denmeyecek ise ne denecektir?

Konuya yönelik ılımlı milliyetçi görüş, Türklüğün bir ırkı ve etnik grubu temsil etmediğini hangi etnik kökenden gelirse gelsin herkesi bağlayan bir üst kimlik olduğunu iddia etmektedir.

Buna göre Anadolu’da Tükler, Kürtler, Arnavutlar, Çerkesler gibi değişik etnik gruplar vardır ve bunlardan bir tanesi olan Türklük tarihsel ve demografik koşullar nedeni ile doğal olarak üst kimlik olarak tanınmayı hak etmektedir.

Dolayısıyla diğer gruptan insanlara düşen Türklüğü bir üst-kimlik olarak kabullenmektir.

Aynı konuda radikal milliyetçi görüş ise üst kimlik kavramına dahi karşıdır. Bu görüşe göre Türkiye’de bir tane milli kimlik vardır ve bu Türklüktür. Bir üst kimlik arayışı ülkeye bir ihanettir.

Öğrencilerin “Türküm” şeklinde ant okumasına karşı olan blok ise HDP, AKP ve bazı entelektüel çevrelerden oluşmaktadır. Ancak bu bloğun çıkış noktaları da farklıdır: Örneğin HDP, Kürt kimliğini tanıyacak bir üst kimlik arzusundadır.

AKP ise Türklük kavramına çok kültürlü bir siyaset arzusundan ziyade bu tartışma üzerinden Kemalizm-CHP eleştirisi yapmak fırsatını ele geçirdiği için karşıdır. Yoksa AKP’nin bugünkü kimlik siyaseti epey ileri bir milliyetçilik sloganı olan “tek millet-tek vatan-tek devlettir-tek bayrak” şeklindedir.

Türkiye’de kimlik sorununun kısa vadeli bir sürede çözüleceğini beklememek gerekiyor. Bu pesimist bakışın iki temel nedeni bulunuyor:

İlk olarak, kimlik siyaseti Türkiye’de politika yapmanın kullandığı enerjinin büyük bir kısmını sağlıyor. Başka bir ifade ile Türkiye’de siyaset kimlik sorununun ürettiği yarayı kaşıyarak enerji devşiriyor.

Siyasi elitler, her sorunu bir şekilde kimlik fay hattının üstüne kaydırıp bir kimlik kavgasına dönüştürüyorlar. Böylece insanlar domates fiyatı neden arttı gibi bir konuda bile kendini kimlik kavgasının içinde buluyor.

Kimlik sorunu üzerinde günlük olarak devam eden siyaset, doğal olarak her bir alt kimliği keskinleştiriyor diğerine yönelik nefretini artırıyor.

Bugün Türkiye birbirinden nefret eden siyasi kümelenmelerden oluşmakta olan bir ülkeye dönmüştür. Bu kümeler arası ilişkinin ana dinamiği nefrettir. Doğal olarak nefreti en iyi yöneten, ülkeyi yönetebilmektedir.

Böylece, kimlik sorunu siyaseti irrasyonel hale getirmektedir: “İşsiz kalsam bile partime destek olmalıyım” düşüncesi siyasetin özündeki bireyin karar değiştirme prensibini fiilen felç etmiştir.

İkinci olarak, kimlik siyaseti salt teorik tartışmalarla çözülmez. Bir bakıma kimlik, bir ülkenin somut başarıları ile benimsenir.

Başka ifade ile kimlik bir ülkenin marka değeridir. Örneğin, pek çok ülkede insanlar Norveç pasaportu dağıtılsa almak için kuyruğa girerler. Yine her yıl kura ile piyango usulü ABD pasaportu dağıtılmakta ve binlerce insan buna başvurmaktadır.

Çünkü Norveç kişi başına gelir, demokrasi, adalet, bilimsel ilerleme, başarılı şehirleşme gibi alanlarda başarılı bir örnektir. Kendi ülkesinde Kürtlük, Türklük kavgasını inatçı biçimde vermekten çekinmeyenler, bir fırsatını bulursa hiç teorik itiraz etmeden ceplerine Norveç pasaportu koymaktadırlar.

Zıt bir örnek verirsek günümüz Irak’ında vatandaşlık konusu anayasal düzeyde gayet liberal olarak çözülmüştür. Bu ülkede Kürtçe anayasal düzeyde resmi dil olarak kabul edilmiş ve Kürtlere bir otonom bölge dahi verilmiştir. Anayasal düzeyde liberal yaklaşımları kabul etmek açısından Irak, Türkiye’den daha ileri bir noktadadır.

Ancak dünyada Norveç, Almanya gibi ülkelerin pasaportlarına yönelik ilgiyi Irak örneğinde asla görmezsiniz.

Bu örnekler şunu gösterir: Kimlik bir ülkenin markasıdır ve ekonomik gelişme, demokratikleşme gibi alanlarda başarısız ülkelerin kimliğinin benimsenme olasılığı her zaman daha düşüktür.

Örneğin üst kimliğin Osmanlı olduğu dönemlerde de yaygın Kürt yahut Arnavut isyanlarına -üstelik Türkçülüğün Osmanlı elitlerinin başat ideolojisi olmasından önceleri- rastlamak mümkündür.

Bu tartışmalar bize şunu anlatıyor: Salt teorik bazı önermelerle kimlik sorununu çözmek imkanı yoktur. Elbette kimlik sorununda kelimeler, kavramlar önemlidir ve konunun önemli bir boyutudur ancak salt bunları iyileştirmekle çözüme ulaşılacağını beklemek yanlış bir düşüncedir.

Bütün bunları bir arada düşünürsek bir ülkede kimlik sorununun çözümü öncelikli olarak üç somut başlık altında ne yapıldığına göre mesafe alır:

  • Siyasetçilerin kavgalarını kimlik sorunlarının oluşturduğu fay hatları üzerine yıkmaması,

  • Ülkenin idaresinin kimlik sorunlarını çözecek biçimde merkezi ve adem-i merkezi yönetim ilkelerine göre en başarılı ve işe yarar nasıl örgütleneceği,

  • Nihayet, ülkenin ekonomik gelişme, demokratikleşme gibi somut alanlarda başarılı olması.

Bu üç somut alanda tatmin edici ilerleme olmadığı sürece kimlik sorununu salt teorik tartışmalarla bir yere vardırma imkanı yoktur.

Yani, popüler tartışma konusu olan Andımız üzerinden konuyu özetlersek: Kimlik sorunu sadece “Türk müyüm değil miyim?” tartışması değil aynı zamanda “doğru muyum değil miyim?”, “çalışkan mıyım değil miyim?” tartışmasıdır.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
17.04.2020
Sürdürülebilir fakirleşme modeline doğru
10.04.2020
Post korona döneminde gelişmekte olan ülkeler: Riskler büyüyecek
2.04.2020
Korona krizi, Türkiye’yi rasyonalize eder mi?
27.03.2020
Korona sonrası İslam dünyası: Dip seküler dalga güçlenecek
11.03.2020
İslami bir aydınlanma mümkün mü?
6.03.2020
Türkiye-Suriye savaşı: Ülke başka bir aşamaya geçerken...
1.03.2020
Kıbrıs’ın ‘gerçek manada’ fethi
20.02.2020
Darbe, olağanüstü siyaset: Zor konular hakkında teorik tahminler
16.02.2020
Suriye krizinde yeni soru: Konvansiyonel savaşa girilecek mi?
30.01.2020
Her türlü politik riskten arındırılmış iyilikseverlik
10.01.2020
'Para bitti' şimdi ne olacak?
20.12.2019
Davutoğlu'nun bazı mevcut söylemleri sarsma yeteneği CHP ve İYİ Parti'den fazla
13.12.2019
Otoriterleşmek+Kalitesizleşmek =?
28.11.2019
Sürdürülebilir fukaralık teorisi
23.11.2019
'Halkın Tanrı'sını' kızdırmamak
15.11.2019
Kurtarıcı mı Süfyan mı?
8.11.2019
Kürt meselesinde 'Yeni Türkiye' doktrini
3.11.2019
Dış politikada değişimde ikinci aşama: Düzenle kavga
25.10.2019
Türkçülüğe dönüş
18.10.2019
Operasyon ulusal çıkarlara uygun mu?
10.10.2019
Yeni bir devlet kurmanın en etkili yöntemi: Savaşmak
4.10.2019
Deprem, Türkler ve Allah
28.09.2019
Rusya sıcak denizlerde, Türkler mutlu
12.09.2019
Hem iç hem dış mesele: Kürt sorunu
15.07.2019
Yeni partiyi günahı olmayanlar (!) kursun
5.07.2019
21 Haziran Öcalan hadisesi
20.06.2019
Dış politikada krizin temel nedeni nedir?
15.06.2019
İkinci Johnson Mektubu vakıası
8.06.2019
Yeni bir safsata: 'Yeni Zelanda, İsviçre ve Norveç en İslami ülkelerdir'
17.05.2019
Ekonominin fiilen nasıl durduğunu izliyoruz
12.05.2019
İslamcı postmodern darbe
6.05.2019
Yeni parti hangi boşluğu dolduracak?
27.4.2019
Sistem tıkandı: Rejim bunalımı kapıda
18.4.2019
"Yeter söz milletindir" öldü, yaşasın "son söz YSK’nindir"
11.4.2019
31 Mart’tan sonra Erdoğan: İstikamet Kürt Sorunu
4.4.2019
Yerel seçimlerin sonucu
28.3.2019
31 Mart Seçimleri: Devlet partisi mi, parti devleti mi?
7.3.2019
Türkiye’de İslami grup teorisi
3.3.2019
'Türkiye’de bundan sonra seçimle iktidarın değişeceğine inanıyor musunuz?'
25.2.2019
Ekonomik krizin olası sonuçları: Üç senaryo
15.2.2019
Olağan şüpheli olarak ekonomi
11.2.2019
Papa, İslam ve Türkiye
25.1.2019
Türkiye’nin rejimi: Bilim ne diyor?
4.1.2019
2019’a girerken Türkiye: Normalleşmenin haram olduğu ülke
14.12.2018
Alaturka adalet: Maslahat mülkün temelidir
30.11.2018
Bir Şark kurnazlığı: 'Anneleştirmek'
23.11.2018
Seküler İhvan ve Erdoğan
8.11.2018
Türkiye’de kimlik tartışmaları: Lafla yürümeyen peynir gemisi
25.10.2018
Ezilenin rızası: Ters sosyoloji
20.10.2018
Sağ Kemalizm ve ordu
12.10.2018
Krizin köklerine bakmak: İslami hareketin rantiyeci doğası
30.9.2018
Türkiye iş dünyasının entelektüel sefaleti
20.9.2018
Ekonomik kriz ve devlet: çıkış mümkün mü?
13.9.2018
Türkiye’nin Suriye’de büyük hayalleri: İdlib
3.9.2018
Türkiye: Sağcı bir memleket
25.8.2018
Türkiye’den Ortodoks ekonomik politika beklemek gerçekçi mi?
15.8.2018
Ekonomik kriz: Türkiye’yi yanlış okumak
9.8.2018
Türkler Amerika’dan neden nefret ediyor?
2.8.2018
Türkiye ve Amerika: İslamcı bir kopuş mümkün mü?
26.7.2018
İslamcılar tarikatları bitirir mi?
18.7.2018
Türkiye’nin İslamcıları ve Faiz Konusu
11.7.2018
Yeni Devletin sahibi kim?
26.6.2018
AKP'nin rakibi artık siyasi partiler değil
22.6.2018
Helva Tanrı’dan kek Devletten: Türklerin gerçekleşen ütopyası
15.6.2018
İslami Devrim’in gölgesinde Türk siyaseti
8.6.2018
Osmanlının mirasçısı kim?
31.5.2018
İslami geleneği yenilemek mümkün mü?
26.5.2018
İslamcılığın halleri ve Türkiye’nin İslamcıları
16.5.2018
Cemaatin entelektüel krizi
9.5.2018
Gülen Cemaati bu noktaya nasıl geldi?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive