Gürbüz ÖZALTINLI

Serbestiyet.comBookmark and Share

Tartışmayan toplum olmanın bedeli


22.05.2019 - Bu Yazı 336 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’nin, ekonomide, dış politikada, siyasal rejimin yönetme kapasitesinde yaşadığı aşırı sıkışmışlık artık çoğunluk açısından iyice görünürlük kazandı. Yönetenlerin başvurmak zorunda hissettikleri hamaset, algılar üzerindeki etkisini giderek kaybediyor. Bugüne kadar iktidara destek vermiş kesimlerde de ülkenin yönetilmekten çok savrulduğuna ve sorunların büyüdüğüne inananların sayısı artıyor.

Bu sürüklenişin ardındaki karmaşık dinamikleri anlamaya elverişli bir tartışma ortamına sahip değiliz ne yazık ki. Verimli bir düşünce etkileşimi açısından çok ciddi iki engelle karşı karşıyayız. Birincisi; “kutuplaşma” olarak nitelenen toplumsal psikolojik iklim. Bu katı aidiyet ve hınç yüklü ayrışma sadece taraflar arası düşünce iletişimini ortadan kaldırmakla kalmıyor. Aynı zamanda her türlü sorunu kestirmeden politik aktörlerle ilişkilendiriyor. Bu anlamda bu durumu “politizasyon” olarak nitelemek de yerinde bir kavramsallaştırma mıdır; doğrusu tartışmaya değer. Çünkü “politizasyon” daha ziyade toplumun politik sorunlara aşırı ilgisi ve bu sorunlar etrafında yürüyen yoğun bir tartışmayı çağrıştıran bir kavram. Oysa bizim (zaman zaman bu satırların yazarı da dahil) kendimizi koruyamadığımız yanlış, politik sorunların gerçek derinliğini ele almayı güçleştirecek derecede politik aktörlere odaklanmak ve duygusal gerilimleri hakkınca aşamamak.  

Tartışma vasatını yozlaştıran ikinci engel ise hiç kuşkusuz iktidarın otoriter politikalarıdır. Güvenlik teşkilatı ve yargı organlarıyla, hukuku da aşan bir devlet cebrinin keyfi olarak işletildiği hiçbir toplumsal ortamda, fikirlerin hakkıyla savunulması, tartışılması söz konusu olamaz.

Bu gürültülü, gerilimli, puslu sahnenin en büyük bedeli, Kürt sorununun Türkiye için sorunların anası olduğunun yeterince fark edilememesidir. Özellikle son yıllarda sadece “beka” ve “terör” bağlamında sunulan ve düşünülen bir meseleye dönüşmüş olan bu sorun, Türkiye siyasetinin bütün parametreleri üzerinde birinci derecede etkili olmayı sürdürmektedir.    

Türkiye Cumhuriyeti devleti, topraklarında vücut bulan Kürt ulusallaşması sürecine, işlerliği olan, istikrarlı, barışçı bir cevap üretememiştir. Var olan rejimi etnik kimlik talepleri üzerinden reddeden milliyetçi/ayrılıkçı hareketlere karşı, statüyü şiddet yoluyla ayakta tutmaya çalışmanın sorunu çözmediğini gösteren dünya örneklerine rağmen; ulus devletlerin ilk reflekslerinin de bu yönde olduğu bilinmektedir.

Geçen yüzyılın başlarında Balkan milliyetçiliklerinin yarattığı travmanın hafızasıyla, dağılan bir imparatorluğun bakiyesi olarak kurulan Cumhuriyet’in en büyük korkusunun “toprak kaybı” olması zaten çok anlaşılır bir durum. Egemenliğin tek merkezde toplandığı katı üniter bir devlet tercihi ve bunun ideolojik çimentosu olarak gecikmeli biçimde üretilen Türk kimliği üzerine inşa edilen milliyetçilik, yasakçı otoriter siyasetlerle desteklenince ülkeyi 50-60 yıl kadar “sessizlik” içinde yönetebilmek mümkün oldu.

Ancak 70’li yıllardan itibaren açıkça görünen şuydu ki, Cumhuriyet siyasetleri Kürt kimliğini asimile etmekte başarısız kalmıştı. Üstelik bu başarısız asimilasyon politikalarına, darbeli yılların ölçüsüz, acımasız, insanlık dışı şiddeti de eklenince Kürt kimlik bilinci eşik atlamıştı. Ne yazık ki bu hepimiz için, can kayıplarıyla, çok acı olaylarla yaşanacak şiddet yüklü yılların habercisiydi.

Çok kirli ve kanlı bir sürecin içine sürüklendik. O yılların ayrıntıları bu yazıyı aşar. Ancak şu kaydı düşmeden geçmemek gerek: Biz bu sorunun, devleti, kendi bünyesinde oluşan çetelerle çalışmak zorunda bıraktığını; uyuşturucu kaçakçılığından yargısız infazlara, sivil katliamlardan gücün kişisel çıkarlar için pervasızca kullanılmasına kadar derin bir yozlaşmanın içine sürüklediğine tanık olduk.

Denilebilir ki; Kürt etnik siyasallaşmasının önünü kesmek için şiddet adına akla gelip de denenmedik yöntem bırakılmadı.

Bu söylediklerim 1984’te Şemdinli ve Eruh’ta gerçekleştirilen PKK baskınlarını takip eden uzun yılları kapsıyor. Şimdi tarih 2019… Dile kolay 35 yıldır bazı aralıklar dışında durmaksızın kan dökülen bir mesele bu. Ve son seçimlerde iktidar hala kürsülerde “beka” diye bağırırken aslında Kürtlerin (dahası PKK’nın) Suriye’de otonomi kazanmasını ve elbette bu ihtimalin Türkiye topraklarında olabilecek yansımalarını kastediyordu.

Ak Parti ve Erdoğan Kürt meselesini bir barış ve birlikte yaşama projesine çeviremedi. (Barış Sürecini değerlendirmeyi bir sonraki yazıya bırakıyorum). Döndük dolaştık yine bir “egemenlik kaybı”, “düşmana karşı beka korkusu” zeminine saplandık. Bu durum ülkenin bütün hayatını zehirliyor ve biz hakkıyla tartışamıyoruz.

Kürt ulusallaşmasıyla savaş değil barış içinde olunabilse Batı ile ilişkilerimiz hangi düzlemde seyrederdi? Ortadoğu denkleminde bugünkü açmazlarımız, savrulmalarımız, zayıflıklarımız söz konusu olur muydu? Kürt barışı sağlamış bir Türkiye; ekonomi, hukuk, hak ve özgürlükler alanlarında dibe vurur muydu?

Türkiye’de toplumsal çelişkilerin çatışmasız yönetilebilmesini; taleplerin dengeli tatmin edilmesini, kimlikler arası ilişkilerin yumuşamasını zorlaştıran karmaşık tarihsel etkenler var. Ancak şunu görmek gerekir; bütün bu sorunları ateş topuna çeviren, otoriter yöntemleri ve düşmanca duyguları davet eden en baskın sorun, Kürt ulusallaşmasıyla barışçı bir yön tutturamamış olmamızdır.

Bu sorun bu haliyle durdukça, şiddet yüklü, çatışmacı, düşmanlaştırıcı milliyetçi ideoloji toplumda müşteri bulmaya devam edecektir. Otoriter, baskıcı, savaşçı yöntemlerin meşruiyeti daha az sorgulanacaktır. Demokrasi, hukuk ve dünyayla ilişkiler önemsenmeyecek, “beka” için bütün keyfiliklere, medeniyetsizliklere göz yuman bir varoluş kanıksanacak; bunun kaçınılmaz sonucu da giderek dünyadan daha fazla kopma, daha güvenilmez ve istikrarsız bir ülke durumuna düşme, kaynak sıkıntısı çekme, ekonomik daralma ve yoksullaşma olacaktır.

Fark edileceği gibi bu yazı Kürt sorununun içeriğini; barışçı çözümün önündeki engelleri, bunları aşmanın mümkün olup olmadığını tartışmak iddiası taşımıyor. Bu yazı sadece sorunun yaşamsal önemi ve özgürce tartışamıyor olmamızın ağır sakıncalarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Yaşanan çatışma ortamı ve propagandif söylemin yarattığı algıyla, tartışacak bir şey bulunmadığını; PKK’nın Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin gönüllü bir aleti olduğunu, Barış Sürecinin akıbetinin de Kandil’in niteliğini gösterdiğini; tek yolun savaşmaktan geçtiğini düşünenlerin hayli çok olduğu görülüyor. Bu keskin karamsar kalıp da zaten ne yazık ki, tartışamıyor oluşumuzun bir bedeli. Akılla düşünmeyi, yol açmayı, hâkim yargıları sorgulamayı değil; nefret ve hınç duygularına teslim olmayı seçen bir ruh haline işaret ediyor.

            Kuşkusuz böyle düşünenler ve ebedi bir savaş önerenler hep olacaktır.

            Ancak farklı düşünenler de konuşabilmeli, tartışabilmelidir.

            Hainlikle suçlanmadan, linç edilmeden, ceza evlerine gönderilmeden.

            İnsanı insan yapan; düşünmek ve düşündüğünü konuşabilmektir…

            Medeniyeti bu hasletimize borçluyuz. Vurup kırıp yıkma gücümüze değil.

                   

.

Facebook Yorumları

Emlak8
5.08.2019
Kötü haber
2.07.2019
Kutupları terk etmek
26.06.2019
“Vermezler/gitmezler”ci apolitizm
19.06.2019
Irkçılık ve aynaya bakma cesareti
26.05.2019
Bu bir aşk değil gasp hikayesi
22.05.2019
Tartışmayan toplum olmanın bedeli
13.4.2019
Seçimleri kaybeden gider kazanan gelir kural budur
9.4.2019
Kaybedilen sadece Büyük Şehirler mi
4.4.2019
Umut nerede
31.3.2019
Erdoğan'ın Türkiye toplumuna “katkısı”
15.3.2019
Seçimler imajlar ve gerçekler
4.3.2019
İnsan doğası ve seçme özgürlüğü
24.2.2019
Askerlik, erkeklik ve şiddet
18.2.2019
Kültür değil kazanan değişiyor
12.2.2019
Erkeklik halleri
5.2.2019
Anekdotlar
27.1.2019
Berberin gözünden
21.1.2019
Ataerkil kültür
14.1.2019
Kültür üzerine
31.12.2018
Borçlanalım eğlenelim... mi?
24.12.2018
İyilik ve kötülük üzerine
17.12.2018
Yalanlarımız
10.12.2018
Aristippos’un kemikleri çınlasın
4.12.2018
Adanmışlık
17.11.2018
Müslüm Baba
1.7.2018
AKP ve Erdoğan: Ne kadar
28.6.2018
HDP'ye ne oldu?
27.6.2018
Tahmin ve temennilerden sonra özeleştiri ve dersler
22.6.2018
Cumhurbaşkanlığı üzerine tahmin ve temenniler
21.6.2018
Tahminler ve temenniler
14.6.2018
Siyasetçi ile seçmeni arasındaki fark
10.6.2018
AKP’nin değişimi ve “demokratın” dilemması
6.6.2018
Tanıyalım tanıtalım
24.5.2018
Zihniyetle yüzleşmek
21.5.2018
Zihniyet ve siyaset
17.5.2018
Bu seçimler biraz farklı gibi
29.1.2018
Savaş ve romantizm
24.5.2017
Almodovar'dan Demirkubuz'a evlerimiz
17.5.2017
Fotoğraflarımız
16.4.2017
15 NİSAN’DA MEMLEKET MANZARALARI
9.4.2017
İnsan ve iktidar
1.4.2017
Derin bir nefes alıp kendine bakmak
27.3.2017
Amaç çift başlılığı gidermekten çok daha fazlası
12.3.2017
Erdoğan konuştukça...
19.8.2015
İnsan hayatının değeri
6.8.2015
Toprak bütünlüğü sorunu ve şiddet
30.7.2015
Krizin nedenleri
27.7.2015
İradenize sahip çıkın
12.7.2015
Eleştiri ve yüzleşme
5.7.2015
Mahalle
4.7.2015
Tasfiyeci projenin çöküşü ve fırsatlar
30.6.2015
Aramızdaki duvar
26.6.2015
Sıradan insanlık
23.6.2015
Türklerin ve Kürtlerin zor sınavı
18.6.2015
Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerekir
11.6.2015
Aklıselime çağrı
4.6.2015
Tehlikeli oyunlar üzerine düşünceler
28.5.2015
Büyük oyun
21.5.2015
Otoriterlik ve sol
14.5.2015
Hukukun araçsallaşması ve aydının ikiyüzlülüğü
7.5.2015
Popülizmi hafife almayın
30.4.2015
'Bağımsız yargı'nın tahliye kararları
26.4.2015
Diz çökerek yükseleceğimiz günü beklerken
23.4.2015
Köhne teoriler, yaşadığımız tarih ve seçimler
16.4.2015
Silah ve Siyaset
8.4.2015
Terör, Medya ve Muhalefet üzerine bir söyleşi
02.04.2015
Elektrik, Cinayet ve Muhalefet
27.03.2015
Bir amatörün kehanetleri
19.03.2015
Seküler aydının derin korkuları
13.03.2015
AKP gerçeği ve Erdoğan’ın liderliği üzerine düşünceler
05.03.2015
‘Yan yana durmak’ üzerine
15.02.2015
Seçimler, Yeni Türkiye ve Kürtler
12.01.2015
Paris düşerken dindarların ve laiklerin sorumluluğu
10.01.2015
Siyaset, yolsuzluklar ve ahlaki üstünlük
29.12.2014
Bu aydınları okumayı reddediyorum
26.12.2014
Yolsuzluklar, darbe ve ahlak
21.12.2014
Hamaset önderleri
27.11.2014
Mehmet Altan: Bir aydının ürkütücü yolculuğu
13.07.2014
Bugün Ankara’da bir duruşma yapılıyor
20.06.2014
Er Kenan Evren
02.06.2014
Kutuplaşma
26.05.2014
Nefret tuzağı ve farklılıkların silikleşmesi
06.05.2014
Muhalif aydınlar ve sol: Bir savrulmayı anlama çabası*
26.04.2014
Babalar ve oğullar*
24.04.2014
Karamsar aydınlar üzerine
08.04.2014
Hababam Sınıfı’nın çuvallayanları
02.04.2014
Balkon ve gerçekler
28.03.2014
Muhafazakârlar, Kürtler ve Türkiye solu
19.03.2014
Çatışmanın kökleri
10.03.2014
Tarihe devam…
04.03.2014
Yakın tarihimizden bugüne bakmak
27.02.2014
Sırrı Süreyya Önder’in düşündürdükleri
24.02.2014
Zehra paramparça
12.02.2014
Bu operasyon AKP’yi neden etkilemez?
09.02.2014
Muhalefet nerede kaybetti
07.02.2014
Vicdanlı aydınlara sorular
26.01.2014
‘Yetti artık’ bu kavgada hiçbirimiz tarafsız değiliz
14.01.2014
Demirel barikatlara çağırsaydı…
04.01.2014
Kuvvetler çatışması ve darbe devleti mi? Kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti mi?
31.12.2013
“Gelmiş geçmiş en kudretli iktidar!”
28.12.2013
Doğu Batı çatışması ve derin devlet
26.12.2013
Allahtan medyamız sağlam!
21.12.2013
Gençliğe hitabe
19.12.2013
Bu cinayeti kim işledi?
08.12.2013
Hakkıyla tartışılamayan hayalet: Cemaat
1.12.2013
Erdoğan paradoksu: Ne seninle ne sensiz
21.11.2013
Gezi tecrübesi içinden Erdoğan’a bir bakış
17.11.2013
Erdoğan da eleştirilir, çok da iyi olur
15.06.2013
Gezi patikaları
12.05.2013
ALPER GÖRMÜŞ’ÜN “TURNUSOL SORUSU” ÜZERİNE
28.04.2013
Sizinle anlaşamayız
25.04.2013
Taraf’ta lastik patlatanlar
20.04.2013
Gökkuşağı Çocukları
17.04.2013
Yeniden, laikler ve ulusalcılık üzerine
13.04.2013
Laik kesimin tek seçeneği ulusalcılık mı
23.03.2013
Kürt barışını anlamak
16.03.2013
Akıl barış derken, ne bu endişe
13.03.2013
Sürecin yumuşak karnı
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
06.03.2013
Öcalan’ı ‘dövmek’
02.03.2013
Sakin olmak da bazen iyidir
27.02.2013
Toplum barış peşinde ‘halkçılar’ Silivri derdinde
23.02.2013
Muhalefete kimlik ararken
20.02.2013
Değişim ve ‘büyük uzlaşma’
13.02.2013
Sol-sağ ayrımı ne anlatıyor
09.02.2013
İnsanlar ikiye ayrılır
06.02.2013
Yok canım ne ırkçılığı!
02.02.2013
Yalan, nefret ve geleceğimiz
30.01.2013
Seçkinci ırkçılığın ‘derin korkusu!’
26.01.2013
Irkçılığın yırtılan maskesi: ‘Kemalist sol’
23.01.2013
Ahmet Kaya ve hatırlamak üzerine
19.01.2013
Sürecin iki yüzü: Söylem ve eylem
16.01.2013
Türk- Kürt ittifakı
12.01.2013
Derin devleti izleme kılavuzu ve Balyoz
09.01.2013
Osman Sakalsız
05.01.2013
Bu kez başaralım
29.12.2012
ODTÜ’nün açığa çıkarttığı nedir
26.12.2012
ODTÜ protestocuları ve devlet şiddeti
22.12.2012
Eskimiş kalıplar verimsiz duygular
19.12.2012
Kişiler ve misyon
15.12.2012
Katile hayvan demek
12.12.2012
Kadınlar kırılırken
08.12.2012
Muhafazakârlara dokunabilmek
01.12.2012
Muhafazakâr çoğunluk
28.11.2012
Bir uyarı üzerine yeniden laikler
24.11.2012
Demokratikleşmede laiklerden umut var mı
21.11.2012
Solcu arkadaşımdan gelen mektup
17.11.2012
Solcu arkadaşım
14.11.2012
Ya ölmek ya asmak mı
10.11.2012
Şemdin Sakık bir meczup mu
07.11.2012
Bir ‘halk kahramanı’nı hatırlamak
03.11.2012
Türkiye seçeneksiz mi
31.10.2012
Açlık grevleri ve sorumluluklar
27.10.2012
Temel sorun milliyetçilik
17.10.2012
Sözün gücü
13.10.2012
İstanbul Barosu seçimleri
10.10.2012
Savaş ve ahlak
06.10.2012
Kuşku
03.10.2012
Yeni vizyon: İdeolojiye dönüş
29.09.2012
Balyoz ve kanaatlerimiz
26.09.2012
Savaşın 28. yılında ‘network teorisi’
22.09.2012
Gün ortasında değişen bir yazı
19.09.2012
Büyük kırılmanın enkazı: Büyük barolar
15.09.2012
Liberaller
12.09.2012
Uzlaşmanın savaşmaktan daha çok cesaret gerektirdiği bir garip ülke
05.09.2012
Barış için
01.09.2012
Nalân ve hayatımız
29.08.2012
Pragmatizmin avantajları ve sınırları
25.08.2012
AKP, otoriterleşme ve Kürt sorunu
22.08.2012
Fark nerede
18.08.2012
Yine gerçekçilik üzerine
15.08.2012
Gerçekçi olmak
11.08.2012
Yeni iktidar mücadelesi ve bazı sorular
08.08.2012
Kendimize açtığımız savaş
25.07.2012
Türkiye düşmanlığı
21.07.2012
Katilleri eşitlerken adaleti öldürmek
14.07.2012
Kahramanlar
11.07.2012
Barış istemek
07.07.2012
Yargı
04.07.2012
Modern bir suç aleti: Çek
30.06.2012
Hukukla küçük bir sınav: Kentleşme
27.06.2012
Hukuk otorite ve kültür
20.06.2012
Cemaat tartışması
16.06.2012
Özel Yetkili Mahkemeler
13.06.2012
CHP ve yenileşme
09.06.2012
Sadık toplum hayali
06.06.2012
İdeolojiler ve feminizm
02.06.2012
Kırık
30.05.2012
Kadınlar
26.05.2012
Uzaklıklar yakınlıklar
23.05.2012
Girit’e giderken anılar
19.05.2012
Fedakârlık
16.05.2012
Kültür savaşları
12.05.2012
Asabi toplum
06.05.2012
Sol’u eleştirmek
03.05.2012
Kör nokta
01.05.2012
28 Şubat; dalgalar ve halkalar
24.04.2012
Tarih
17.04.2012
Ne değişti
10.04.2012
Yüksek bilinç mi, kör nefret mi
03.04.2012
Yeni Kürt planı
27.03.2012
Bir yaş günü
20.03.2012
Hrant hareketi
13.03.2012
FEMEN ve muhafazakârlık
06.03.2012
Millet iradesi
28.02.2012
Çengelköy’de bir akşamüstü
21.02.2012
Kirli girişim meşru müdafaa
14.02.2012
Gücün kaynağı ve şeffaflık sorunu
07.02.2012
Neden olmaz
31.01.2012
Başbakan ve medyası
24.01.2012
Hrant’ın öğrettikleri
17.01.2012
Sessiz çığlık
27.12.2011
Müzik ve insan
20.12.2011
Ütopya ve vicdan
13.12.2011
Babalar ve oğullar
06.12.2011
Şiddet ve meşruiyet
29.11.2011
Dönüşüm
22.11.2011
Devlet, PKK ve hakkaniyet üzerine
15.11.2011
Kürt sorunu teorisi
08.11.2011
Yeni politika ve tehlikeli argümanlar
01.11.2011
Havadan sudan
11.10.2011
‘Tehlikeli işleri stille yapmak sanattır’
20.09.2011
Üç dava ve değişim
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive