Güçlüyken, zayıfken, ezerken veya eziliyorken, hiç fark etmiyor, dilimizden, ırkçı, ayrımcı sözler ve nefret dili hiç eksik olmuyor.


                                             * * *

Varlığımız tehdit altındayken bile, bir “zencimiz” oluveriyor.

Mesela bakın Fenerbahçeli yöneticinin sözlerine. Kalleşçe bir saldırıyla bütün varlıkları tehdit altına girmiş, neredeyse bütün bir futbol takımı ölümün eşiğinden kıl payı dönmüşken bile, nereden aklına geliyorsa, kendilerinin “beyaz” olduğundan söz ediyor.
Biz beyazken bize zenci muamelesi yapılıyor, ayrımcılık yapılıyor” diyor.

                                             * * *

Mesela bakın, şu anda bir zamanlar Avrupa’da Yahudiler’in uğradığına benzer bir muameleye uğrayan Gülen Cemaati’ne.Korkunç bir cadı avına maruz kalıyorlar; kamuda sistematik mobbinge uğruyorlar; hukuk onların canına okumak için eğilip bükülüyor, bütün bunlar bile ayrımcılık, ırkçılık konusunda ciddi bir farkındalık yaratmıyor. “Acem yılanlarından”, “Acem uşaklarından” bahsedenlere dönüp, böyle ırkçı ve ayrımcı bir dil bize yakışmaz demiyorlar.

                                            * * *

İktidarı, muhalefeti, ırkçılık ve ayrımcılık konusunda hiçbir şekilde bir diğerinden geri kalmamak için yarışıyor.

Muktedir, en öfkeli olduğu anda karşısındakinin üzerine “İsrail dölü” diyerek yürüyor.

Muktedir, kendisinin nasıl ayrımcılığa uğradığını anlatmak için ayrımcılığın kitabını yazıyor, “affedersiniz bize Ermeni dediler” diyor.

Muhalefet partisinin usta hatibi, cami çıkışında, Atatürk’ü övmek için gayrimüslim vatandaşlarımızı incitiyor: “Atatürk olmasaydı, sizin adınız Yorgo olurdu, Dimitri olurdu” diyor.

                                           * * *

İnsanlar birbirlerine hakaret etmek için “Ermeni dölü” diyorlar bu memlekette...

Yani, bu ülkede, şu ya da bu düzeyde, ırkçılık hastalığından, ayrımcılık illetinden mustarip olmayan hiçbir siyasi görüş, grup ya da cemaat bulunmuyor.

                                          * * *

Bu kadar ağır bir hastalığı iyileştirmek için asla kafi olmaz ama siyasi partilerin azınlık mensubu vatandaşlarımızdan gösterdikleri milletvekili adaylarını görünce küçük de olsa bir umut duydum.

CHP’nin Türkiye Ermenisi Selina Doğan’ı İstanbul 2. Bölge’de 1. sıradan aday olarak göstermesine çok sevindim. 

Keşke, Yahudi ve Rum vatandaşlarımızın da aday gösterildiğine tanık olsaydık.

Keşke, Türkiye’nin bütün renklerini Meclis’te görebilseydik…

  • Abone ol