Münir AKTOLGA

zm.aktolga@gmail.comBookmark and Share

MİLLİ İRADE NEDİR..


14.12.2013 - Bu Yazı 3768 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Evet, „Milli irade“ nedir?  Tartışılan konu bu şimdilerde.  Tabi bununla birlikte de, „demokrasi“, „çoğunluk“, „çoğulculuk“ konuları  tartışılıyor..Tipik bir geçiş dönemi.. Bir yandan eski Türkiye’den yeni Türkiye’ye geçiş süreci yaşanılır ve tartışılırken, diğer yandan da, yeni Türkiye ve onun  kendi içindeki ilişkiler tartışılıyor; bu ilişkilerin nasıl olacağı-olması gerektiği tartışılıyor.  Bu iki süreç içiçe geçmiş  olduğu için,   tartışmalar da bu gerçeği  yansıtıyor!. 

Bakın M.Türköne nasıl tanımlıyor “milli irade” kavramını:

„Millî irade, efsunlu bir kavram. Kelimelere, maddî karşılığının dışına çıkarak “anlam” yüklediğiniz zaman ortaya kavramlar çıkar. Kavramların büyüsü de kelimeye yüklenen anlamlarda saklıdır. Millî irade, tabiatta veya toplum içinde karşınıza çıkacak bir kavram değil; Fransız İhtilâli öncesinde icat edilmiş bir düşünceye dayanıyor; Rousseau’nun  “genel çıkar” ve “genel irade” teorisinin eseri“[1]. Yani, Türköne diyor ki, öyle “milli irade” diye mutlak bir gerçekliği ifade eden bir kavram yoktur. Bu, kapitalizmle birlikte ortaya çıkan bir kavramdır.  Burjuva devrimiyle  birlikte  ortaya çıkmıştır..

Gülay Göktürk ise şöyle diyor: „..Başbakan milli iradeyi "milletin tercihleri" olarak tanımlıyor. Ve çoğu kez, AK Parti'yi -milletin çoğunluğunun tercih ettiği bir parti olduğu için- milli iradenin temsilcisi gibi görme eğilimine giriyor ve AK Parti'ye karşı çıkışı "milli iradeye karşı çıkış" olarak algılıyor. Oysa biz biliyoruz ki, millet dediğimiz şey homojen bir kitle değil. Millet dediğimizde içinde farklı tercihleri olan farklı kesimlerin yer aldığı bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla ne AK Parti ne de herhangi bir başka parti "milli irade"yi temsil eder; sadece oy aldığı kitlenin iradesini ve çıkarlarını temsil edebilir“..

Burada, bilerek ya da farkında olmadan iki ayrı süreç biribirine karıştırılarak, iki farklı şey birarada tartışılıyor. Birincisi,  civcivin yumurtanın içinden çıkıp gelmesi olayı,  yeni olanın eskinin içinden, onun kabuklarını parçalayarak  çıkıp gelmesi olayı.. ve tabi  bu sürecin diyalektiği. İkincisi ise, yumurtadan çıkan civcivin, yani  yeninin kendi  içindeki yaşam süreci, bunun diyalektiği. Burada, yumurtanın-yani eskinin-içinden çıkıp gelenin yeni Türkiye olduğunu anlamışsınızdır herhalde!. Bir yanda, hala kabuk değiştirme süreci devam eden, eski devletçi kabuklarını kırarak modern kapitalist bir ülke haline gelmeye çalışan bir Türkiye gerçeği var ortada, diğer yanda da, kendi kimliğini arayan, kendi yaşam sürecini nasıl yöneteceğini tartışan yeni Türkiye gerçeği.. 

Bütün bunları, yani bu iki farklı süreci, örneklerle açıklamaya çalışalım.  Bir sistem olarak ele alındığı zaman, aile  içindeki kadın erkek ilişkisiyle,  mevcut sistemin diyalektik anlamda inkarı olarak  ana karnından çıkıp gelen  çocuğun varoluş süreci-bu iki sürecin diyalektiği aynı şey değildir. Ailenin iç ilişkileri  söz konusu olunca buradaki ilişkiler  iki başlı bir oluşumdur. Aile, kadın ve erkeğin  içinde yer aldıkları sistemi birlikte ürettikleri demokratik bir birliği temsil eder (öbür türlüsüne, demokratik olmayan  „erkek egemen“ aile deniyor).  Mevcut sistemin diyalektik anlamda inkarı olarak ana karnından çıkıp gelen  çocuğun ortaya çıkış diyalektiği ise farklıdır. Bu durumda, eskinin içinden çıkıp gelen yeni, kendi nefsiyle bütünsel bir varoluş instanzını temsil eder; tıpkı kapitalizm öncesi sisteme karşı mücadele içinde doğan yeni toplumun bu mücadele süreci boyunca  bütünsel bir milli iradeyle hareket ediyor olması gibi!. Ama o, yani kapitalist toplum, bu mücadele sona eripte kendi ayakları üzerinde yürür hale geldiği zaman,  o andan itibaren sınıf mücadelelerine sahne olan kendi içinde bölünmüş bir toplumdur artık,  ki, bu durumda milli irade de ancak farklılıkların bir arada temsil edildiği parlamento tarafından temsil edilir..

Bu konu aslında o kadar önemli ki, biraz daha kurcalayarak olayı bilişsel bir zemine-sistem bilimi zeminine- taşımaya kalkarsanız  işin altında   varoluşun olduğu kadar, bir durumdan bir başka duruma geçişin diyalektiğinin  yattığını görürsünüz (ve tabi bu arada, her iki durumda da  birlik ve çelişki kavramlarının ne anlama geldiğini de).

Örneğin gene, burjuvazi ve İşçi sınıfından oluşan kapitalist toplumu ele alalım.  Sistem içinde bu iki sınıf  biribirlerinin varlık şartı durumundadır. Birlikte, biribirlerini yaratarak varolurlar, sistemi birlikte üretirler. Bu yüzden de, sistemin merkezi varoluş instanzını-milli iradeyi- tek bir sınıf temsil edemez. Bu durumda milli iradenin temsilcisi, sistem merkezinde oluşan sıfır noktasıyla birlikte bölünmüş milli iradeyi temsil eden parlamentodur. Parlamento,  kendi içinden çıkan çoğunluğa   kollektif iradenin koyduğu kurallar içinde yürütmeyi temsil etme görevini verir. Dikkat ederseniz, burada milli irade sınıflara bölünmüş  toplumun belirli bir ortak bilgi temeli-kültür- üzerinde gerçekleşen birliğinin, bilişsel bir uzlaşmayla-anayasa-  kollektif varoluş iradesi  olarak ortaya çıkıyor.

Peki  bu sistem-böyle bir sistem- tarihsel olarak nasıl ortaya çıkmıştır? Kapitalizm öncesi toplumun-Batı’da feodal toplum, bizde ise antika Devletçi toplum-içinden onun diyalektik inkarı olarak değil mi!..Bu durumda, yani geçiş süreci boyunca, yeninin içindeki güçler için belirleyici olan çelişki,   bir bütün olarak yeniyle eski arasındaki çelişkidir. Öyle ki, bu çelişki çözülmeden önce-kabuklar kırılarak civciv ortaya çıkmadan önce-sistemin kendi içindeki çelişkiler ön plana çıkmaz, çıkamaz!. Yani, bu durumda milli irade,   yeninin kendi içindeki sınıf mücadeleleri zemininde  belirlenmez;  yeni ile eski arasındaki ilişkiler içinde ortaya çıkar ve bir bütün olarak yeniyi temsil eden irade-varoluş instanzı-olarak anlam kazanır.

Örneğin, 27 Mayıs 1960’da Osmanlı artığı darbecilere karşı  yeni Türkiyeyi,  parlamentoyu ve onunla birlikte milli iradeyi temsil eden  DP dir-Menderestir. Çok açık aslında, bu durumda 27 Mayısın temsil ettiği darbeci  irade milli iradeye dahil değildir, tam tersine onun düşmanıdır. Unutmayalım, milli irade bir yana,   bizzat o  millet kavramın kendisi bile kapitalist bir kategoridir.  Bu nedenle, burjuva devrimine karşı, eskiyi restore etmeye yönelik bir iradeyi milli iradenin bir parçası olarak ele alamayız.  Milli irade, her biri  sistemin-kapitalist sistemin- bir  elementi  durumunda olan insanların iradelerinin  toplamıdır. Evet, o civcivi yaratan  yumurtadır; ama unutmayalım ki, civciv aynı zamanda yumurtanın diyalektik anlamda inkarı olarak  çıkıp geliyor. Yani öyle Gülen Cemaati gibi, hem Devletin-eski Türkiye’nin  bir parçası, ama hem de yeni Türkiye’nin bir parçası olarak varolamazsınız!. Gün gelir, süreç sizi nerede duracağınızı belirlemeye zorlar. Bunun başka yolu yoktur. (Ha, şimdi bunun zamanımıydı, bu ayrı bir konu..Ben bu işin erken gündeme geldiği kanaatindeyim!)..

Bu açıdan bakınca, şu son tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan sonuçları     şöyle toparlayabiliriz: Türkiye bugün halâ bir geçiş sürecini yaşıyor. Bir yanda, “milli iradeyi” reddeden, egemenliği, kendinde şey antika bir Devlet anlayışında arayan, pozitivist toplum mühendisi, vesayetçi, darbeci Kemalist eski Türkiye'nin egemenleri, diğer yanda ise, bir bütün olarak yeni Türkiye'nin  güçleri.. Bunlar halâ kıyasıya biribirleriyle mücadele halindeler..İşte bu yüzdendir ki, Erdoğan ve AK Parti  bugün ikili bir görevi üstlenmiş durumdalar.  MİLLETİN İRADESİNİ-yani, seçimle gelen parlamentoyu saf dışı bırakmayı hedef alan İttihatçı cepheye karşı mücadelenin önderliğini yaptıkları sürece EVET onlar  MİLLİ -İRADENİN DE TEMSİLCİSİ konumunu üstlenirler; ama, aynı anda, yeni Türkiye ve onun kendi içindeki ilişkiler söz konusu olduğu zaman da, onlar,   milli iradeyi temsil görevini parlamentoya bırakarak, çoğunluk olarak ondan aldıkları yürütmeyi temsil etme görevini yerine getirmekle yükümlüdürler.. İşte,  içiçe geçmiş bu  iki süreçtir ki, bugün süregelen bütün tartışmaları belirleyen, onların altında yatan da budur. Aslında son derece hassas bir süreç bu. AK Parti ve Erdoğan sürecin bu iki yanını biribirine karıştırdıkları an kaybederler!. Yani, geçiş süreci diyalektiğinin onlara verdiği milli iradeyi temsil görevini yeni Türkiye’nin kendi içindeki ilişkilerde de kullanmaya kalktıkları an kendilerini parlamentonun yerine koyarak demokratik sistemin kurallarını işlemez hale getirirler..Kıldan ince kılıçtan keskin bir yol bu inşallah kazasız belasız düze varırız..[1]http://www.duzceyerelhaber.com/her-taraf-haberleri/22745-Mumtazer-Turkone-Mill-irade-kimin-elinde#.UqlsFGTuJKR 

.

Facebook Yorumları

Kod8
20.05.2019
İSTANBUL-ANADOLU SAVAŞLARINDA SON PERDE: AK PARTİ KOALİSYONU DAĞILIYOR!..
21.4.2019
„YENİ“NİN „ESKİ“NİN İÇİNDEN ÇIKIP GELME SÜRECİNİN, YANİ DEVRİMİN VE „JAKOBEN DEVRİMCİLİĞİN“ DİYALEKTİĞİ... (2)
31.3.2019
DEVRİM NEDİR, “RADİKAL DEVRİMCİLİK” ANLAMINDA “JAKOBENİZM” NEDİR? DEVRİMİN VE “JAKOBEN DEVRİMCİLİĞİN” DİYALEKTİĞİ!..
15.3.2019
ŞİMDİ DE „ZAMANI GERİ DÖNDÜRMEYİ“ BAŞARMIŞLAR!!.
12.3.2019
“HATIRALAR” DAN BİR 12 MART YAZISI ...
11.3.2019
Dâvâ ve kendini feda etmek
18.2.2019
Türkiye’nin dış politikası yanlış mıydı?
23.1.2019
FAZIL SAY'IN AÇIKLAMASINI DESTEKLİYORUM…
9.1.2019
NEREDEN BAŞLAMIŞTIK NERELERE GİTTİ İŞİN UCU-
3.1.2019
HATIRALAR
6.10.2018
OKTAY’I KAYBEDELİ BİR YIL OLMUŞ!..
3.10.2018
ŞU McKİNSEY KONUSU!..
7.7.2018
POPÜLİZMİN “SAĞI” “SOLU”?..
28.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KAPİTALİZMİN KENDİ DİYALEKTİK İNKARINI YARATMASI...
19.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ DÜNYA...
10.6.2018
HDP BARAJI AŞARAK PARLAMENTOYA GİRMELİDİR!..
9.5.2018
NEREDE BULUNUYORUZ, BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?..
2.5.2018
GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN İKİ ÖNEMLİ HABER…
10.3.2018
„KADINA ŞİDDET ARTMIŞ“, PEKİ NEDEN?..
20.2.2018
DÜNDEN BUGÜNE ÇIKAN YOL VE SINIF MÜCADELELERİ...
23.1.2018
Türkiye’nin dış politikası yanlış mi idi, ya da nerede hata yapıldı da yolumuza bugün bir Afrin çıktı?...
23.11.2017
NATO NEDİR… O BİR SOĞUK SAVAŞ ÖRGÜTÜ DEĞİL MİDİR?..
15.11.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KENDİ İÇİNDEKİ MUHALEFET, YA DA YENİ SOL...
10.10.2017
BU DA BİR ETYEN ELEŞTİRİSİ...
8.10.2017
TOPLUMSAL “YORGUNLUK” ÜZERİNE!..
5.10.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE BAĞIMSIZLIK TALEPLERİ...
2.10.2017
20.YÜZYIL’DAKİ ANLAMLARIYLA “SAĞ”-“SOL”DİYE BİRŞEY KALMADI ARTIK!..
12.9.2017
BEN, “KENDİ KARŞITINI YARATARAK VAROLMAK” DİYALEKTİĞİNİ ŞERİF MARDİN’DEN ÖĞRENDİM...
24.7.2017
HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK!..
15.7.2017
27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A... DARBELER BİLİNİYOR MUYDU?..
7.7.2017
"ADALET"İN BU MU DÜNYA!!..
24.6.2017
AK Partinin ve „reisin“ çelişkisi, neden „patinaj yaptıklarının „ açıklaması...
16.6.2017
CHP VE "KONTROLLÜ DARBE" ANLAYIŞI!..
27.5.2017
Dil konusu çok önemli...
13.5.2017
Türkiye olayı 21.yüzyıl paradigması içinde göremiyor!..
8.5.2017
Ve Denizler Filistinden dönüyorlar, onlarla Ankara’daki buluşma!..
15.4.2017
Nerede bulunuyoruz, devrim’de devrim ne anlama geliyor?..
3.4.2017
İşin özünde merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartışmaları var!..
1.4.2017
Bugünlerde birkere daha benim daha önceki yazıları okuyun, bir de Alper'in şu son yazısını!..
12.3.2017
‘Ecdadımız’ edebiyatı ile yeni Türkiye inşa edilemez!..
19.8.2015
„KÜRT SORUNU“ SADECE KÜRT SORUNU DEĞİLDİR!...
12.8.2015
Hani ABD'den AB'ye kadar bütün o "Batılı emperyalist güçler" "Türkiye’yi bölmeye çalışan" bir "üst akılı" temsil ediyorlardı!!..
9.8.2015
Önemli olan nedir, PKK’nın ne istediği mi, yoksa ne yapılmasi gerektiği mi?
6.8.2015
Aç tavuk rüyasında darı görür
26.7.2015
İŞTE BU!..
21.7.2015
CEMİL MERİÇ VE ONUN “AYDINLARI” ÜZERİNE!..
13.7.2015
Nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız var
5.7.2015
SURVİVOR ALL STAR!..
3.7.2015
Kimse kendini aldatmasin
29.6.2015
Devrimin ikinci aşamasına giden yol “tarihsel uzlaşma”dan geçiyor!..
25.6.2015
AÇIK KONUŞALIM!...
23.6.2015
AK PARTİ- HDP İLİŞKİSİ VE ÇÖZÜM YOLU!...
21.6.2015
Weimar’a karşı Prusya’yı “restore” etme hayali yok olmasa da artık eskisi kadar aktüel değil!
18.6.2015
Demirel gerçeğini kavramadan 12 Mart'ı açıklayamazsınız!!
14.6.2015
Neredeyiz, neyi-neleri tartışmalıyız, AK Partililere mektup?...
9.6.2015
AK PARTİ VE HDP İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU:
8.6.2015
Şimdi bahane bulma sırası AK Parti’nin Jakobenlerinde mi?...
8.6.2015
LAFI UZATMAYA GEREK VAR MI!!...
5.6.2015
"Taraf olmayan bertaraf olur" mantığı nasıl bır mantıktır?
31.5.2015
21.YÜZYIL VE FETİH DİYALEKTİĞİ!..
28.5.2015
27 Mayıs 2015’te sürecin neresindeyiz?..
26.5.2015
Derin AK Parti konuşuyor!
20.5.2015
Mevlana-Şems aşkından Sancak-Erdoğan aşkına!..
11.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-5
8.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-4
6.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-3
4.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-2-
30.4.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-1-
24.4.2015
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz!..
21.4.2015
Yeni bir „toplum sözleşmesi“ancak „tarihsel uzlaşmayla“ mümkündür!.
15.4.2015
HAYRET Kİ NE HAYRET!!..
14.4.2015
Neden HDP’nin baraji aşmasini istiyorum!..
8.4.2015
İdeolojik virüs bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor!..
31.03.2015
Önemli olan ne söylediğin değil, nerede durduğun!..
28.03.2015
BİRAZ DA GÜLERKEN DÜŞÜNELİM!!
27.03.2015
Bakın işte mesele bu!
21.03.2015
Başkanlık sistemi tartışmaları: Amaç nedir?
14.03.2015
12 MART’TAN GÜNÜMÜZE...
08.03.2015
Yaşanılmaya başlanan süreç devrimin ikinci aşamasına ilişkindir!..
26.02.2015
Geleneklerimize-kültürümüze uygun Türk tipi Başkanlık sistemi…
24.02.2015
DEVLET VE İDEOLOJİ..
20.02.2015
ŞU “EMANET” MESELESİ!..
04.02.2015
Ey devlet sen nelere kadirmişsin, pes doğrusu!..
30.01.2015
Yunanistan ve Türkiye..
28.01.2015
Herşey küreselleşme sürecinin özünü kavrayabilmekle ilgili!..
14.01.2015
“Allah’ın tuzağı” (enfal.30) nedir
08.01.2015
“STRATEJİK DERİNLİĞİMİZİN” DERİNLİĞİ!..
06.01.2015
“stratejik derinliğin” derinliği!..
25.11.2014
Kobani PKK için neden önemli!..
10.11.2014
AK parti ideologlarıyla aramızdaki fark
04.11.2014
Necip Fazıl ödülü üzerine..
30.10.2014
Cumhuriyeti neden kutluyoruz ..
27.10.2014
AK Parti iktidar olduğu halde neden halâ „mağdur“ rolünü oynayabiliyor da, CHP muhalefette olmasına rağmen halâ „muktedirleri“ oynuyor!!..
19.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... SON
17.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 2
15.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 1
05.10.2014
Kurban bayraminin özü-diyalektiği nedir hiç düşündünüz mü?
26.08.2014
"Stratejik derinlik" kavramı üzerine düşünceler!..
14.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 2
11.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 1
20.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 2
18.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 1
03.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? SON
01.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 2
29.04.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 1
17.03.2014
Ne oluyor?
12.03.2014
“Tarihi Uzlaşma”
02.02.2014
Ulus-devlet kabuğu gelişmekte olan ülkelerde de çatlıyor..
29.01.2014
Şu, küresel sermaye-milli sermaye konusu!..
26.01.2014
Yol ayırımı: Kemerlerinizi iyi bağlayın, türkiye bir viraja girdi savrulma tehlikesi var!!..
20.01.2014
Siz bu kafayla, “yedirmeyeceğiz” “yedirmeyeceğiz” derken Erdoğan’ı yedireceksiniz!
13.01.2014
Bu nasıl bir ittifak olacak, ne işe yarayacak?..
31.12.2013
Aklımızı başımıza toplayalım!..
26.12.2013
Sadece Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı mı “yanıldı”?
21.12.2013
“Devlet”, “paralel devlet”, sivil toplum-yeni Türkiye diyalektiği..
14.12.2013
MİLLİ İRADE NEDİR..
1.12.2013
Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin diyalektiği!..
26.11.2013
Ortadoğu’da yeni dengeler, Rojawa, Barzani, PKK, Türkiye..
22.11.2013
NEREYE GİDİYORUZ!..
0811.2013
Bir süre önce „nereye geldik, ne yapmalı“ demiştik, şimdi neden şaşırıyoruz!..
05.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği SON
04.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği- 4
03.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-3
31.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-2
30.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-1
19.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (SON)
18.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (3)
17.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (2)
16.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (1)
08.09.2013
Pozitivizm nedir? - SON -
07.09.2013
Pozitivizm nedir? - 3 -
06.09.2013
Pozitivizm nedir? - 2 -
05.09.2013
Pozitivizm nedir? - 1 -
01.09.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 2
31.08.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 1
28.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? 2
26.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? - 1
21.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 3
20.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 2
19.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi..
18.08.2013
İki adım ileri atıldı, şimdi bir adım geriye!..
14.08.2013
Liberaller ne kadar liberal..
11.08.2013
Makas değişimi olayı biraz daha karmaşık!..
06.08.2013
20.yy'la 21.yy arasındaki fark
05.08.2013
Hani ne oldu şimdi o 20.yy kalıntısı teoriler?..
02.08.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?... 2
31.07.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?...
26.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (2)
24.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (1)
23.07.2013
Nerede duruyoruz, ne tarafa doğru gideceğiz!...
20.07.2013
Kültürler arası etkileşim ve bilişsel ortak kimlik üretimi..
18.07.2013
Kime karşı mücadele edeceğiz? ulus devlet-küresel sermaye ilişkisi..
16.07.2013
Namazın, duanın, şükür ve sabırın diyalektiği..
15.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. SON
14.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (5)
13.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (4)
12.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (3)
11.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 2)
10.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 1)
09.07.2013
“Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla “
04.07.2013
Mısır’da darbe ve Cumhurbaşkanı Mursi’nin çağrısı..
02.07.2013
Nereye geldik, ne yapmalı!..
27.06.2013
ŞİMDİ TAM DEMOKRATİKLEŞME ZAMANIDIR!
25.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (4
24.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (3)
23.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (2)
22.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (1)
20.06.2013
“FAİZ LOBİSİ” İMANA MI GELDİ DERSİNİZ!..
18.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!..(2)
16.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!.. (1)
11.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA...“ 2
10.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA ...“ (1)
08.06.2013
“Faiz lobisine” karşı mücadeleye evet,ama...
06.06.2013
ERDOĞAN, NE YAPMALI!..
04.06.2013
“Nedir bu olup bitenlerin anlamı” mı diyorsunuz!..
03.06.2013
„İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (2)
02.06.2013
İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (1)
1.06.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur!
30.05.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur! (1)
29.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(3) SON
27.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(2)
26.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(1)
23.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (2)
21.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (1)
20.05.2013
Bilgi toplumuna giden süreçte sivil toplumun yaptırım gücü küresel vicdandandan kaynaklanıyor!..
18.05.2013
Statüko mühendislerinin işi gerçekten çok zor!..
15.05.2013
Bir kere daha ne yapilmali sorunu!..
14.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (SON)
13.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (4)
12.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (3)
10.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (2)
09.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (1)
07.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor SON
06.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 3
05.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 2
04.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 1
30.04.2013
İttihatçı liberalizm üzerine!..
28.04.2013
Uluslaşırken küreselleşmek!..
27.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … (SON)
26.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 3
25.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 2
24.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 1
21.04.2013
Türkiye’de neden sol, ya da sosyal demokrat bir hareket yok!
19.04.2013
Nerede bulunuyoruz? devrimin önündeki acil sorun!..
18.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (4)
17.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (3)
16.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (2)
15.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (1)
11.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (5)
10.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (4)
09.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (3)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (2)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun,fikirler ve siyaset konuşsun" (1)
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8
Emlak8.Net