Mustafa ARMAGAN

Yeni ŞafakBookmark and Share

Halep’den Yavuz’a yazılan ‘Bizi kurtar’ mesajı


09.02.2014 - Bu Yazı 2512 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Geçtiğimiz hafta tanıştığım bir inkılap tarihçisi doçent, öğrencilerinin yüzde 80’inin zihninde resmî tarihin tam bir enkaz haline geldiğini söylemiş ve ‘Her şeye inanıyor görünen ama hiçbir şeye inanmayan bir gençlik geliyor.’ diye de yakınmıştı.

Geçtiğimiz hafta tanıştığım bir inkılap tarihçisi doçent, öğrencilerinin yüzde 80’inin zihninde resmî tarihin tam bir enkaz haline geldiğini söylemiş ve ‘Her şeye inanıyor görünen ama hiçbir şeye inanmayan bir gençlik geliyor.’ diye de yakınmıştı.

Liselerde konferans veriyorum zaman zaman. Salondan bir öğrenci kalkıyor ve tarih öğretmeni ve müdürünün huzurunda “Bize öğretilen tarihe inanmıyorum.” demek cesaretini gösterebiliyor. Üstelik hocasından çekinmeden, hatta onayını alarak. Aynı şeyi bir coğrafya veya fizik dersi için söylediğini düşünün. Neresinden baksanız bir facia bu.

O zaman kimi kandırıyoruz?

Öğreten inanmıyor; öğrenen inanmıyor; kitapları yazanların çoğu da inanmıyor. Milli Eğitim bakanları (neden hâlâ başında ‘Milli’ sıfatı var, onu da anlayabilmiş değilim) yıllardır yakın tarih müfredatını değiştireceği yönünde beyanatlar veriyor ama henüz dişe dokunur bir icraatlarını göremedik. Hâlâ Karabekir’siz, Diyarbekir’siz ve kadınsız bir tarihe talime devam.

Bakın, Sivas’ta kurulmuş ve hemen ardından diğer vilayetlere yayılmış olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hak ettiği yeri bulabiliyor mu kitaplarımızda? Nasıl başı kapalı kadınların yakınlara kadar sadece hizmetçi olarak çalışmalarına izin veriliyor idiyse tarihe de yalnızca kağnısında mermi taşıyarak girmelerine izin verdik ve işgalcileri kınayan o mert Anadolu kadınlarını da tarihten silmeyi başardık.

Başka alanlarda adalet isteyenlerin aklına tarihte de adalet istemek neden gelmez? Elbette adalet yaşayanlara; lakin bir de geçmişe bakan yüzü var. Bilelim ki, o yüzü adaletimizle güldüremezsek aynadaki görüntümüz de bize gülümsemeyecektir.

Tekbirlerle karşılamışlardı

Türkiye’deki güncel tartışmalarda tarihin nasıl talan edildiğine şahit olunca ‘Tamam, tarih iyidir, hoştur ve bir laboratuvardır ama bu kadar da işimize geldiği gibi yontmak olmaz ki’ diyeceği geliyor insanın. İşte bir TV programında bir araştırmacı-gazeteci, Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık Meydan Savaşı’nı kazandıktan sonra Halep’te “70 bin sivili” katlettiğini söyledi. Bunlar da Nusayri imiş, İsmaili imiş. Halep’in bütün nüfusunu toplasanız 70 bin etmez. Nerede kaldı bir avuç İsmaili ve Nusayri!

Hem bilir misiniz ki bizzat Arap tarihçiler dahi bunun tam tersini yazar.

Kilis yakınlarındaki Mercidabık’ta Osmanlı ordusunun karşısında bozguna uğrayan Memluk askerleri Halep’e doğru kaçarlar. Lakin halk kendilerine öfkelidir. “Çünkü birkaç gün önce bu şehrin halkına o kadar çok kötülük etmişlerdi ki bunları unutmamış olan Halepliler, şehrin kapılarını kapamışlar, onları içeriye almamışlardı.”

Hatta Osmanlı sultanının şehirlerine gelmekte olduğunu işiten Halepli “ulemâ ve sulehâ” (alim ve salih kişiler) ile “ağniya ve fukarâ” (zenginler ve fakirler) Allah’a hamd ederek onu şehrin dışında törenle karşılamaya koşmuşlardı (Abdullah ibn Rıdvan, “Mısır Tarihi”, varak 160 b’den aktaran S. Tansel, Yavuz Sultan Selim, 1969, s. 145).

Halep’te bulunan Memluk askerleri kaçmışlardı, çünkü şehirde öteden beri var olan Memluk nefret ve düşmanlığı bu sırada büsbütün açığa çıkmıştı.

Sonuçta Sultan Yavuz, Halep civarına gelirken şehir halkı tarafından karşılandı ve otağını kuracağı Gökmeydan’a kadar şehrin temsilcileriyle beraber yürüdü. Temsilciler, padişahtan şehirlerinin yağma edilmemesini rica ettiler ve anahtarlarını teslim ettiler.

İşte Yavuz Sultan Selim, bırakın katliama girişmeyi, temsilcilerin ricalarını kabul edip bu o devre göre çok zengin ticaret ve sanayi şehrinin yağmalanmasına dahi izin vermedi, hatta yağma girişimlerine karşı tedbirler de aldırdı.

Merhum Selahattin Tansel’in yazma bir eserden aktardığına göre Halep halkı sancaklar üzerine Mushaflar bağlamış ve yüksek sesle tekbirler getirip överek Padişahı karşılamışlar, yanı sıra “İnnâ fetahnâ leke” ayetini okumuşlardı. Nitekim bu manalı davranış Yavuz’un hoşuna gitti ve kendilerini çeşitli lütuf ve ihsanlarla ödüllendirdi.

 

“Bizi onların elinden kurtar”

Yavuz’un bırakın katliam yapmayı ve güya “70 bin sivili” öldürmeyi, şehrin yağmalanmasına bile izin vermeyişi yeterince anlamlı bir cevap ama anlayana. Biz yine de belgeleri konuşturmaya devam edelim. Yavuz’un da layıkıyla anlaşılacağı günler gelir ümidiyle burada çarpıcı bir belgeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Abdullah bin Rıdvan’ın Mısır Tarihi’ne bakılırsa daha tahta çıktığı günlerde Mısır uleması Osmanlı elçisi vasıtasıyla Yavuz’a haber göndererek Mısır’ı istila etmesini ve Memlukleri kovmasını istemişlerdi.

Konumuz Halep olduğu için Topkapı Sarayı Arşivi’ndeki E-11634 No’lu belge buraya “kapak” olacak kadar anlamlıdır. Halep’ten yazılan bu ilginç mektubun Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli kadıları ile birçok ulemanın ve şehrin ileri gelenlerinin adına yazıldığını biliyoruz.

Özetle Haleplilerin canlarına, mallarına ve ailelerine dokunulmayacağına söz verildiği takdirde Memlûklerin hemen yakalanarak Osmanlılara teslim edilebileceğini veya kovulacağını, Padişah Ayntab’a (Gaziantep) ayak basar basmaz bütün ahalinin yola çıkacağını söylüyor ve Çerkes dedikleri Memlûklerden kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı.

Mektubun sadeleştirilmiş hali şöyledir:

“Halep halkından kullarınız, Sultan hazretlerinden can, mal ve ırzlarına dokunulmayacağı sözünü talep ederler. Halep için fikr etmiyorsunuz buyurursanız Memlûkleri yakalayıp elinize verelim veya düpedüz kovalım. Devletlu Sultanım Antep’e ayak bastığı vakit bütün Halep halkı sizi orada karşılamaya gelir. Eğer Memlûkler daha önce davranırsa bizi onların elinden kurtarmak kâfirin elinden kurtarmak gibidir. Hünkârın devletlu başı için (Allah) bizi Memlûklerin elinde esir eylemeye, önce Padişah gele…”

Prof. Feridun Emecen bu mektubun Kansu Gavri’nin Mercidabık’a hareket etmesinden sonra, Yavuz’un da Antep’e ulaşmasından önce yazıldığını tespit etmiş. Nitekim Yavuz’un Halep’te saygı ve sevgiyle karşılanışı da mektubun anlamını netleştirir.

Hadise bu. Kendisine ‘Bizi Memlûklerden kurtarın’ diye imdat mektubu yazan ve onu karşılamaya çıkan Haleplileri mi katledecekti Yavuz? Hem de şehirde hiçbir zaman bulamayacağı “70 bin sivili”? Şükredin ki, gülünecek zaman değil!

.

Facebook Yorumları

Emlak8
7.5.2017
Çankaya’nın karakutusu Latife Hanım mı?
16.4.2017
10 dakikada referandum tarihimiz
9.4.2017
Ayak öptüren cumhurbaşkanından alın öptüren cumhurbaşkanına
26.3.2017
Osmanlı hanedanının malları haraç mezat nasıl satıldı?
19.3.2017
Çanakkale’de Kemalist mitolojinin örttüğü bir yenilgi
21.6.2015
Demirel doğrularıyla ve yanlışlarıyla bir kitap gibiydi
14.6.2015
27 Mayısçılar ezanı yeniden Türkçe yapacaklardı
7.6.2015
İsmet İnönü’nün tarihe geçen 10 sözü
31.5.2015
Fatih bugün dirilseydi bize ne derdi?
24.5.2015
Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a Vahdettin gönderdi
17.5.2015
Bediüzzaman’ın bilinmeyen bir risalesi
10.5.2015
Rumelihisarı’ndaki cami yıkılıp yerine tiyatro sahnesi yapılmıştı
3.5.2015
3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl başlamıştı?
26.4.2015
Soykırım iddiaları, siyasî ve tek taraflı bir bakışın ürünü
19.4.2015
İngilizlerin ‘Hind soykırımı’nı kabul edecek miyiz?
12.4.2015
Sultan Abdülhamid'i İngilizler mi Almanlar mı devirdi?
29.03.2015
Çiçek aşısını Osmanlılar buldu, İngilizler protesto etti
22.03.2015
Bediüzzaman: Eserine gömülen adam
15.03.2015
Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü abartıldı mı?
08.03.2015
Hamide’nin hikâyesi
01.03.2015
Vahidüddin’in cenazesi haciz memurlarından nasıl kaçırılmıştı?
22.02.2015
Heidi’nin ayakları neden çıplaktı?
15.02.2015
Abdülhamid’in âhı
08.02.2015
“Elhamra Sarayı’nın avlusunda oturup ağladım”
01.02.2015
Mustafa Kemal’in Yavuz hakkındaki fikri nasıl değişti?
25.01.2015
Cizre’den Cezerî’ye kaybolan değerlerimiz
11.01.2015
119 yıl önceki rehine krizini Abdülhamid nasıl çözmüştü?
28.12.2014
Menemen’de ajanlar cirit atıyordu!
21.12.2014
Karikatürist Cem kalemini neden kırmıştı?
14.12.2014
Harf İnkılabı’nın istatistik gerçekleri
07.12.2014
Churchill, Atatürk için o sözü neden söyledi?
30.11.2014
İstiklal Savaşı’na gönderilen parayı yiyenlerden hesap soruldu mu?
23.11.2014
Kolomb Amerika’nın ilk değil, son kâşifidir
16.11.2014
Ak Saray’ın hikâyesi
09.11.2014
Atatürk bu sözü söyledi mi: “Bu din batacak, ileride yeni bir din çıkacak”
02.11.2014
ABD’nin efsane Başkanı Jefferson, Kur’an okumuş
26.10.2014
Osmanlı’nın Cihan Harbi’nde son direnişi
19.10.2014
Kutü’l-Amare zaferi neden unutturuldu?
12.10.2014
Mustafa Kemal Paşa Halep’te esir düşmüş
05.10.2014
Süleyman Şah’ın mezarına sahip çıkmak
28.09.2014
Hasan Tahsin efsanesi yerine Süleyman Fethi gerçeği
21.09.2014
Kral kabul etseydi, İngiltere belki de Müslüman olacaktı
14.09.2014
Resmî tarihin enkazı ne zaman kaldırılacak?
07.09.2014
Yakın tarihin ‘Kara Defter’i açıldı, İlk kez ortaya çıkan gerçekler
31.08.2014
Darbecilerin Cumhurbaşkanlığı yemini de değiştirilmeli
24.08.2014
Ahmet Davutoğlu: Tarihî derinlik
17.08.2014
Atatürk Kur’an’ı neden Türkçeye çevirtmişti?
10.08.2014
Az bilinen bir cumhurbaşkanlığı seçimi hikâyesi
03.08.2014
“Yahudi halkı nasıl icat edildi?”
27.07.2014
Atatürk, Avrupa’ya “Filistin’den elinizi çekin” dedi mi?
20.07.2014
Peygamber Efendimiz’in (sav) Gazze’de yatan dedesi Ankara’ya kadar gelmiş
13.07.2014
O fotoğraf cephede mi çekildi?
06.07.2014
Bir cumhurbaşkanı adayı tehditle istifa ettirilmişti
29.06.2014
Musul’un anlatılmayan hikâyesi
22.06.2014
Ekmeleddin Bey’e Atatürkçülük testi
15.06.2014
Musul’u Şeyh Said yüzünden mi kaybetmiştik?
08.06.2014
İsmi silinmek istenen Karabekir Paşa Doğu’da yağmur duasına bile çıkmıştı
01.06.2014
Ayasofya Camii ve “Osmanlısızlaştırma”nın sonu
25.05.2014
Osmanlı madenlerde yalnız insanların değil, hayvanların da hakkını gözetmiş
18.05.2014
‘Cadı avı’nın gerçek hedefi neydi?
12.05.2014
Ayasofya’da, Türk düşmanı Curzon’un izinden gidenler
04.05.2014
Türkiye Cumhuriyeti’ni Almanlar mı şekillendirdi?
27.04.2014
Şûra âyetinin gölgesinde toplanan Meclis
20.04.2014
Cumhurbaşkanlarının ilkleri ve enleri
13.04.2014
YouTube yasağı Atatürk sebebiyle miydi?
06.04.2014
1946 seçim faciası
30.03.2014
10 dakikada Osmanlı’dan Cumhuriyet’e seçimler
23.03.2014
Tek Parti döneminde sansür
16.03.2014
‘Ezan şehidi’ Menderes ve ‘Hürriyet şehitleri’
09.03.2014
Abdülhamid’in Kırım’a gönderdiği öğretmenleri Ruslar sınır dışı etmişti
02.03.2014
Teâli-i İslâm Cemiyeti, Yunan uçaklarından atılan bildiriyi yalanlamış
23.02.2014
Bediüzzaman’ın, hiç unutulmamasını istediği vasiyeti
16.02.2014
Mahidevran Sultan'ın azaplı günleri
09.02.2014
Halep’den Yavuz’a yazılan ‘Bizi kurtar’ mesajı
02.02.2014
Tarihimize atılan iftirayı ABD’li tarihçi temizledi
27.01.2014
1925’te demokratik Cumhuriyet’e giden yoldan nasıl sapmıştık?
19.01.2014
Haşhaşiliğin örtülü tarihi
12.01.2014
Akşemseddin’in Fatih’e mektubu
05.01.2014
Osmanlı, Şiiliği neden hak mezhep olarak kabul etmedi?
29.12.2013
Cumhuriyet tarihinde rüşvet ve Yüce Divan
22.12.2013
Rüşvetin tarihinden…
15.12.2013
Tekke ve zaviyeleri kapatan kanun anayasaya aykırıydı
08.12.2013
Bediüzzaman’ın hayatından bilinmeyen bir sayfa
01.12.2013
Osmanlı Arşivi, Bulgaristan’a nasıl satıldı?
24.11.2013
Kürdistan’ı Evliya Çelebi bile kullanmış
17.11.2013
Barzani’nin bir dedesini İttihatçılar idam etmiş, amcası ise Türkiye’ye sığınmıştı
10.11.2013
Ayasofya davasında yenildik mi?
03.11.2013
Atatürk’ten, Ayasofya’yı müze yapmasını Amerika istemiş
27.10.2013
İstiklal Mahkemeleri’nde adalet var mıydı?
20.10.2013
Cehennemi göğsünde söndüren adam: Bediüzzaman
13.10.2013
İskilipli Atıf Hoca’yı asanlardan biri de Andımız’ın mucidiydi
06.10.2013
Meğer, Andımız’ın mucidi ezanı da Türkçeleştirmiş!
29.09.2013
Mustafa Kemal q harfini alfabeden neden çıkardı?
22.09.2013
Ne bitmez kinmiş bu Ya Rabbi!
15.09.2013
Meğer Esed’in dedesi Suriye’ye ihanet etmiş
08.09.2013
Sivas Kongresi’nin ABD’ye gönderdiği mektup Nutuk’ta neden yer almadı?
01.09.2013
Bir maymun İstiklal Savaşı’nı kazanmamıza nasıl yardım etmişti?
25.08.2013
95 yıl önce Suriye için savaşmıştık
18.08.2013
İhvan’ın darbecilere direnişi geçmişteki acı bir tecrübeye dayanır
11.08.2013
154 yıl önce bir başka ‘Ergenekon’ yargılanmıştı
04.08.2013
Bu hastanenin adı Hamidiye Etfal; Şişli nereden çıktı?
28.07.2013
Osmanlı sarayında doğum nasıl olurdu?
21.07.2013
Suriye’yi nasıl terk etmiştik?
14.07.2013
Müslüman Kardeşler nasıl bir örgüttür?
07.07.2013
Mısır’ı Lozan’da verdiğimizi biliyor muyuz?
30.06.2013
Ayasofya’yı müze yapma fikri İngilizlerden gelmiş
23.06.2013
Abdülaziz’in yaptıramadığı caminin arsasını kimler yağmaladı?
16.06.2013
31 Mayıs’tan 31 Mart çıkarmak
09.06.2013
İnönü, Taksim’deki Müslüman mezarlığını yok etmişti
02.06.2013
Yavuz 40 bin Alevi’yi katlettirdi mi?
26.05.2013
Mustafa Kemal, Samsun’a kaçarak mı gitti?
12.05.2013
Sevr neden imzalanmıştı?
05.05.2013
Sultan Vahdettin, vatana ihanet suçlamasını böyle reddetmişti
28.04.2013
“Anayasamız Kur’an’dır” diyen devlet başkanı kimdi?
21.04.2013
‘Kız gibi tarih yapma’ takıntısı bizi buraya getirdi
31.03.2013
Meğer Erzurum Kongresi’nde Türk-Kürt kardeşliği çağrısı yapılmış
24.03.2013
Bir zamanlar Diyarbekir halkı Mustafa Kemal’i Kürt kabul ediyormuş
17.03.2013
CHP’nin parti kapattıran demokrasi anlayışı
10.03.2013
Bir şeyhülislamın kemikleri üzerine anıt dikmişiz
03.03.2013
Hilafeti kim kaldırdı?
24.02.2013
500 yıllık camiyi yıkıp yerine heykel yaptılar
17.02.2013
Vatikan’da ‘Yaşasın Sultan Hamid’ sesleri
10.02.2013
‘Adalet mülkün temelidir’ sözü Hz. Ömer’e aittir
03.02.2013
Atatürk zamanında 64 bin kişinin kafatası fişlenmişti
27.01.2013
Abdülhamid’in deniz itfaiyesi vardı, bizim yok!
20.01.2013
Kanuni’yi kıyasladıkları Fransız Kralı’na bakın
13.01.2013
Hudeybiye barışı neydi?
06.01.2013
Damat Ferid ile Atatürk ortakmış!
30.12.2012
Atatürk son Osmanlı devletinin kurucusu mu?
23.12.2012
‘Bayezid-i Veli’ ecdadımız değil mi?
16.12.2012
Fatih’e atılan bir iftiraya cevap
09.12.2012
Şehzade Mustafa neden katledildi?
02.12.2012
İşte Kanuni’nin muhteşem mektubu
25.11.2012
İsrail (+) işaretini yasaklamış
18.11.2012
Vahdettin’in Mustafa Kemal’e verdiği sır neydi?
04.11.2012
7 soruda Harf İnkılabı
28.10.2012
Da Vinci'nin köprü projesini Osmanlı beğenmemişti
21.10.2012
85 yaşındaki ‘Nutuk’ tabu olmaktan çıkarılmalı
14.10.2012
Meğer modern hemşireliğin kurucusu bir zenciymiş(!)
07.10.2012
Mustafa Kemal’in hayatından yazılmayan bir sayfa
30.09.2012
Abdülhamid'in Balyoz'u
23.09.2012
Peygamberimiz'e hakaret krizini Abdülhamid nasıl çözerdi?
16.09.2012
Boraltan faciası tek değil ki!
09.09.2012
Atatürk, Amerika'nın Türkiye'yi demir ağlarla örmesini istemişti
02.09.2012
Atatürk'ün demir ağlarını da yabancı şirketler örmüştü
26.08.2012
Osmanlı'nın en zayıf halkası
19.08.2012
İlk Meclis'te bir milletvekili kaçırılmamış, öldürülmüştü
12.08.2012
Yavuz Sultan Selim, Ebrehe'ye karşı!
12.08.2012
Yavuz Sultan Selim, Ebrehe'ye karşı!
05.08.2012
Küçük Ülkü
29.07.2012
Lozan'ın gizli maddeleri
22.07.2012
Laik CHP, ABD gemisini mahya ile karşılamıştı
15.07.2012
Tokyo Camii'ni Atatürk yaptırmadı
08.07.2012
İlk hava şehitlerimizin uçağı da Suriye'de düşmüştü
01.07.2012
'Bursa Nutku'nu sömürmekten vazgeçin artık
24.06.2012
Atatürk'ün kız kardeşini CHP dışlamış, DP sahip çıkmıştı
17.06.2012
Atatürk'ün bilinmeyen kız kardeşi
10.06.2012
Atatürk'ün mal varlığı
03.06.2012
Fatih'in Kürt hocası
27.05.2012
Bugünkü Kemalizm bile 27 Mayıs darbesinin ürünü
20.05.2012
Atatürk, Hasan Tahsin'in adını neden anmadı?
13.05.2012
Bir devlet armamız bile yok
06.05.2012
Ayasofya kime satıldı?
29.04.2012
Siz mi dine baskı yapmadınız?
22.04.2012
Sayın Kılıçdaroğlu, işte ahır yapılan camilerin belgesi
15.04.2012
Atatürk, Hitler'e neler yazmıştı?
08.04.2012
Hanedan kovulurken mallarını kim kaptı?
01.04.2012
Kur'an-ı Kerim 88 yıl sonra yeniden liselerde
25.03.2012
Cemal Paşa'nın Afganistan'da ne işi vardı?
18.03.2012
Osmanlı kadar başına taş düşmesin e mi!
11.03.2012
İstiklal Mahkemesi, sanıkları asabilmek için yürürlüğe girmemiş kanuna sarılmış
04.03.2012
Hilafetin kaldırılmasını İngilizler mi istemişti?
26.02.2012
Avrupa'da yamyamlığın karanlık tarihi
19.02.2012
'Büyük Fetih'in ışığında Fetih 1453
12.02.2012
Abdülhamid'in Galatasaray'ı dindarlaştırma projesi
05.02.2012
Eğitim Bakanlığı da darbeciler tarafından "Millî" yapılmıştı
29.01.2012
Genelkurmay, Karabekir Paşa'yı yine unuttu
22.01.2012
Tarihe ışık tutan Avni Paşa'nın hatıratı çıktı
15.01.2012
Milleti mehterle buluşturan Genelkurmay Başkanı da tutuklanmıştı
08.01.2012
İdama mahkûm edilen Genelkurmay Başkanı
01.01.2012
Atatürk, bir paşayı Meclis'in elinden nasıl kurtardı?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive