Sezin ÖNEY

Artı GerçekBookmark and Share

Basın Özgürlüğü Raporlarına göre Türkiye -1-


05.05.2013 - Bu Yazı 4476 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Yükselirken önlemez düşüş

2013’te uluslararası ve ulusal çaptaki basın konulu tüm raporlara göre Türkiye, özgürlük bakımından irtifa kaybetti. Bunun sebepleri nedir, bu raporları nasıl yorumlayabiliriz?

3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü idi. Bu gün, Türkiye için ne ifade ediyor?

2013 yılı boyunca yayınlanan her uluslararası ve ulusal çaptaki "basın" konulu rapor, Türkiye'de basın özgürlüğünün irtifa kaybettiği söylüyor.

Türkiye'nin durumu hangi raporda, ne şekilde yorumlanıyor, sorunlu alanlar olarak neler gösteriliyor?

3 Mayıs gibi tarihlerde, "günün anlam ve ehemmiyetine" istinaden Türkiye’de basının durumunu eleştiren veya Türkiye’yi ilgilendiren yeni bir rapor yayınlandığında, "işte budur halimiz" diye yazıklanan haberlere alışkınız. Kısıtlama haberlerinin kanıksanmasına rağmen, Türkiye’de, basın özgürlüğün, en azından söylemde, sahiplenmeyen yoktur herhalde.

O zaman sorun nerede?

Türkiye’de basının durumunu ele alan raporları taradığımızda, bu sorunun yanıtı nedir?

Türkiye’de basın özgürlüğüne ilişkin sorunların büyüdüğü algısı ülke içinde ve dışında yayılırken, dünyada durum nedir? Türkiye’nin, yakın zamana kadar basın özgürlüğünde kendisine ölçüt aldığı, "Batı"da, Avrupa ve Amerika’da, gazetecilerin durumu geçmişe oranla daha mı iyi, daha mı kötü? Türkiye, Ortadoğu, Kafkaslar ve ötesinde, "model ülke" olmayı arzularken, nasıl bir örnek oluşturuyor? Model ülke algısı, basın özgürlüğü açısından Türkiye’yi nasıl etkiliyor olabilir?

Bu gibi sorulara yanıt arayan bu yazı dizisinde, ilk incelediğimiz rapor, düşünce kuruluşu Freedom House’unki.

Freedom House Raporu: Türkiye, 'Batı Avrupa’nın en kötüsü'

Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un, dünya genelini kapsayan demokrasi ve özgürlüklerle ilgili çeşitli sıralamaları var. Akademik çalışmalarda veri tabanı olarak en sık kullanılan çalışmalardan bazıları Freedom House’unkiler. Bu kuruluş, bir yandan da, “ABD devletinin çıkarlarını temsil ediyor” suçlamalarının hedefi.

1941’de Demokrat Başkan Franklin D. Roosevelt’in eşi Eleanor kadar, Cumhuriyetçilerin de arasında bulunduğu bir grup tarafından kurulan Freedom House’un, yıllık Dünya’da Özgürlükraporu, en çok izlenen ve kullanılan çalışması. Bu çalışmaları, Basın Özgürlüğü ve ayrı bir rapor olarak hazırlanan İnternet Özgürlüğü belgeleri izliyor.

Türkiye, söz konusu tüm raporlara göre, “kısmi özgür”. Ülkeler arası sıralamada basamağı değişse de, bu statü hep aynı. Son yıllarda, Türkiye’nin basın özgürlüğü konusundaki sıralamada sürekli aşağı kayması, Freedom House’un Ocak 2013’te, Başkan Barack Obama’ya, basına karşı “düşmanca ortamı”.

2013 Basın Özgürlüğü Raporu”nun yaptığı sıralamada, Türkiye, bir önceki yıla oranla daha aşağı sıraya düştü. Türkiye, 2012’de, 55 puanla 117. sırada idi. Bu listeye göre, 2012’de de, Türkiye, Kolombiya, Kongo, Nepal ve Senegal aynı seviyede idi.

Bu yıl ise, 56 puanla 120. Sıraya indi. Aynı sırada, Türkiye ile beraber, Kongo, Fiji, Liberya, Makedonya ve Seyşeller de var.

Freedom House’a göre, basın özgürlüğünde en iyi durumda ülkeler, Norveç, İsveç ve Belçika. Geçen sene ise, bu sıralama, Finlandiya, Norveç ve İsveç şeklindeydi. Bu ülkeler, kendi aralarında yer değiştirebiliyor ancak, birbirlerinden sadece detaylarda fark ediyorlar. Yani, bu ülkeleri biz ‘Kuzey Avrupa’ kategorisinde sınıflandırırsak, Freedom House sıralamasındaki iniş çıkış, yer değiş tokuşları sadece o sene gerçekleşen, dünyanın birçok yerinde gündem maddesi bile sayılamayacak ‘şiddetteki’ olaylardan ötürü fark ediyor diyebiliriz. Freedom House’un raporlarının penceresinden bakınca bu ülkelerin ortak  özellikleri, internete erişimi bir ‘insan hakkı’ olarak görmeleri ve basın özgürlüğüne yönelik ilkeleri, yasal güvence altına almaktan öte, devletin dayandığı temel kaideler arasında görmeleri. Buna karşılık olarak da, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da gazete tirajları, her 1000 kişiye yaklaşık 500 nüsha gazete düşmesiyle, dünyanın en yüksekleri arasında.

Diptekilerle 'kader bağı'

Listede en dipte yer alan ülkelerinse, Türkiye açısından enteresan bir özelliği var. Freedom House’un 2013 ve 2012’de, “son üç” arasında yer alma "şerefi", 197 ülke arasında "kötünün de kötüsü" derecesini paylaşanlar arasında birbirleriyle yarışan Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore’ye ait. Bu ülkeden, Özbekistan’ın, Türkiye’nin 26 Nisan 2013’te resmen "diyalog ortağı" olduğu Şangay Beşlisi’nde yer aldığını anımsayalım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu ortaklığı resmileştiren imzayı, Kazakistan’da atarken, Şangay Beşlisi’nde yer alan ülkelerle "kader bağı" oluşturduğumuz yorumunu yapmıştı.

Gerçekten de, en azından "basın özgürlüğü" alanında, Türkiye, Freedom House listesinde her yıl sergilediği düşüş çizgisini sürdürürse, sonunda Şangay Beşlisi’ndeki ülkelerle buluşabilecek. Şangay Beşlisi’nin altılısı, 2013’te şöyle bir sıralamaya sahipti;

Kırgızistan, 158.,

Tacikistan, 172.,

Rusya, 176.,

Çin, 179.,

Kazakistan 182. ve

Özbekistan, 196. sırada.  

Türkiye ile beraber, Şangay İşbirliği Örgütü’nün diyalog ortağı olan Belarus ve Sri Lanka’nınsa, sırasıyla, 196. ve 164. konumda yer aldığına dikkat çekelim.

Makedonya ve Türkiye: Hem AB adayı hem 'kısmi özgür'

Önce, Türkiye’nin 2013’te "muadil" konumda olduğu en yakın örnek bir ülkeye bakalım; Makedonya, tıpkı Türkiye gibi bir Avrupa Birliği adayı. Her ikisi de, "AB’nin kapı eşiğinde duran" bu iki ülke, neden basın özgürlüğü söz konusu olunca, "kısmi özgür" ibaresiyle, listenin diplerinde aynı sırada yer alıyor?

2005’ten beri devam eden adaylık sürecinde, şu an Türkiye ile neredeyse aynı konumda. Makedonya’nın, AB adaylığı, "orta ila uzun vadede" mümkün görülüyor. Bunun da başlıca sebepleri, Yunanistan ile yaşanan isim krizi ve Bulgaristan’la olan problemli ilişkiler. Ancak, Makedonya, bu sebeplerle değil, 2012’de (yeniden) alevlenen iç çatışmaları nedeniyle, basın özgürlüğünde seviye kaybediyor. Makedonlar ve Arnavut kökenler arasındaki etnik gerilim yükselerek, geçen sene şiddet olaylarının patlak vermesine sebep oldu. 2012 başında, Ocak’ta Arnavutların çoğunlukta olduğu Struga Köyü yakınlarındaki bir Ortodoks kilisesinin kundaklanması ve Mart’ta Üsküp ve Tetova’da Makedon ve Arnavutlar arasında 14 kişinin yaralanmasına neden olan çatışmalar yaşanması, tansiyonu arttığına işaret eden ilk olaylardı. Nisan’da, Üsküp yakınlarında beş Makedon’un öldürülmesi ve zanlı olarak Arnavutların gözaltına alınmasıysa, etnik huzursuzluğun, 2001’deki Ohrid Barış Anlaşması’ndan bu yana ilk kez can almasına neden oldu.

Bir de, bu çatışmaların üzerine, medya sahiplerinin isimlerinin yolsuzluk skandallarına karışması, siyaset dünyasıyla "fazla yakın" ilişkilerine dair iddiaların ortaya atılması, Makedonya basınındaki “özgürlük sorunlarının” ardındaki nedenlerden.

Freedom House raporuna göre Türkiye’nin sorunları, Makedonya’dan farklı olarak, yasal çerçevedeki eksiklikler, yargının özgürlükleri yönelik negatif tutumu ve bireysel hakların kısıtlanmasından kaynaklanıyor. Ergenekon ve KCK davalarında, gazetecilerin “hedef alındığı” iddiaları, medya mensuplarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar, Freedom House’un yönelttiği eleştirilerin başını çekiyor. Rapor, “Türkiye, dünyada en çok gazeteciyi hapis eden ülke olmaya devam ediyor” yorumunu da yapıyor.

Freedom House’un ilginç yönü, Türkiye’yi, Batı Avrupa ülkeleri arasında sınıflandıragelmesi. Bu nedenle de, Türkiye hiç şaşmaz şekilde, “bölgesinin en kötüsü” konumunda. Makedonya ise, “Orta ve Doğu Avrupa /Avrasya Bölgesi” kategorisinde bulunuyor.

Dünyanın sesi kısılıyor

2013 yılı, Freedom House’a göre, dünyada genelinde basın özgürlüğünün, son 10 yılda yaşadığı en kötü sene oldu. Rapor, “2012 yılında dünyada özgür medya ortamında yaşayan insan yüzdesi son 10 yılın en düşük seviyesinde” olduğunu yazıyor. Listeye bakıldığında, incelenen 197 ülkenin, yüzde 36’sı, yani 70’i, "kısmi özgür" ve yüzde 32’si, yani 64’ü, "özgür değil". Dünya nüfusu arasından, yalnızca her altı kişiden biri, "özgür medyanın" var olduğu ülkelerde yaşama şansına sahip.

Freedom House, küresel çaptaki düşüşün sebeplerinin başında, "yeni medya" yani, internet, cep telefonları vesaire gibi teknolojik gelişmeleri kullanan medya örneklerinin, "giderek daha ustaca" baskılanmasını gösteriyor. Gerek kısıtlayıcı yasaların sertleşmesi, gerekse teknolojik olarak filtreleme, bloke etme yöntemlerinin geliştirilmesi, bloglar, internet siteleri, sosyal paylaşım araçlarının genelinin işleyişini engellemeyi amaçlıyor. Tabii, Arap Baharı ayaklanmalarında, yeni medyanın yoğun kullanımının etkili olduğu algısının da, özellikle internet ve cep telefonu kullanımının kısıtlama, denetim ve izlemeye tabii tutulmasına yol açıyor.

Avrupa’daki ekonomik krizin de, Freedom House’a göre, kıta genelinde olumsuz etkisi var. Özellikle, Yunanistan, İspanya ve İtalya, Freedom House’un, basın özgürlüğü açısından, artan oranda "sorunlu" addettiği Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerde, bir yandan mali sıkıntılar ve bunun sonucunda, medya çalışanlarının işten çıkarılmaları, medya yatırımlarının azaltılması, basının gücünü zayıflatan etkenler. Yeni bir anayasa yapan Macaristan’da, başta bu adım olmak üzere, yasal düzenlemelerin bireysel hak ve özgürlükleri ciddi biçimde kısıtladığı eleştirilerine rağmen, basın özgürlüğü derecelendirilmesinde, Freedom House tarafından değişiklik yapılmadı. Oysa, gerçekleştirilen düzenlemelerden bazıları, özellikle basın özgürlüğünü kısıtlayıcı olarak yorumlanıyordu.

Freedom House’a göre, medyanın "iktidar tekeline" alınması, Rusya, Venezuela, Ekvator ve Ukrayna’da, seçimlerde, muhalefetin aleyhine gelişmelere neden oldu ve seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmesini engelledi. Özellikle Rusya, "basının tamamen iktidar kontrolü altında olduğu" bir ülke olarak tanımlanıyor.

Buna karşılık, Freedom House’un yorumuyla, Gürcistan ve Ermenistan’da, basın özgürlüğüne yönelik olumlu gelişmeler yaşandı. Bu durum da, Gürcistan’da iktidar değişikliğine neden oldu, Ermenistan’daysa muhalefeti güçlendirdi.

Afrika’da, Mali ve Gine dışında, basın özgürlüğü, iş başına gelen yeni hükümetlerin olumlu adımlar atması, basındaki yatırımların ve buna bağlı olarak, farklı görüşlerin seslendirilebilmesi gibi sebeplerle arttı.

Asya-Pasifik bölgesi ise, tersine, hemen her ülkenin basın özgürlüğü açısından büyük sorunlar yaşadığı bir porte çiziyor. "Basının olmadığı" Kuzey Kore başta olmak üzere, Çin’den Kamboçya’ya, Nepal’den Sri Lanka’ya, Tayland’dan Afganistan’a her yerde, gazeteciler baskı altında, medyanın her mecrası da, sıkı devlet takibi altında. "Demokratik Açılım" sürecinde varsayılan Burma ise, "büyük mesafe kat ettiği" savıyla, Freedom House’un övgülerine nail oluyor.

İlginç biçimde, Freedom House’un sorunlu bulduğu bölgeler arasında, Kuzey ve Güney Amerika da bulunuyor. Güney Amerika genelinde hemen her ülkede düşüş yaşanırken, Küba ve Venezuela da, basın özgürlüğünün "aşırı biçimde" kısıtlandığı yerler arasında gösteriliyor. Meksika ise, "gazeteciler için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" olarak niteleniyor. Freedom House’un merkezinin bulunduğu ABD’deki başlıca sorun, siyasetin, bilgi edinme hakkı önüne set çekecek uygulamaları benimsemesi olarak adlandırılıyor.

Freedom House, Arap Baharı’nın basın özgürlüğü açısından, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya bir kazanım sağlamadığı kanaatinde. Düşünce kuruluşuna göre, Yemen dışında tüm bölge ülkeleri, 2012 genelinde ya basın özgürlüğü bakımından seviye kaybetti ya da yerinde saydı. Hatta bölge, “basın özgürlüğü açısından dünyanın en kötü durumdaki coğrafyası”. Bölgedeki en demokratik basın ortamına sahip olduğu varsayılan İsrail de, 2013 raporunda, “kısmi özgür” statüsüne düştü.

Kutu: Freedom House’un puanlama yöntemleri

Freedom House’un listeni oluşturan puanlama sistemi şöyle işliyor: Düşünce kuruluşunun danışmanları, incelenen 197 ülkedeki gazeteci ve uzmanlarla bağlantılı olarak, söz konusu ülkeleri ziyaret ederek, uluslararası diğer kurumlarla da temas kurarak, bilgi biriktiriyor. Daha sonra, eldeki bilgiler, her yıl aynı metodolojik çerçevede, matematiksel olarak “hukuki”, “siyasi” ve “ekonomik” puanlamalara veriliyor. Elde edilen puanlar, “Özgür” (0-30 arası), “Kısmi Özgür” (31-60) veya “Özgür Değil” (61-100) olarak sınıflandırılıyor. Ortaya çıkan liste, bir önceki sene ile karşılaştırılıyor; eğer ki, yukarı veya aşağı bir oynama söz konusuysa, değerlendirilen bilgiler gözden geçiriliyor, hesaplamalar yeniden yapılıyor.

T24

http://t24.com.tr/yazi/basin-ozgurlugu-raporlarina-gore-turkiye-1-/6638

.

Facebook Yorumları

Emlak8
1.12.2019
Bir yaşam borçluyuz Tahir Elçi’ye
10.07.2019
Çipras döneminin sonu mu?
1.06.2019
Merkez düştü, kim çıkacak?
27.05.2019
Avrupa'nın "kader" seçimi
15.4.2019
Mor gözlü bir seçim hikâyesi
6.4.2019
Bir kişi her şeyi değiştirebilir mi?
24.2.2019
Çipras'in hedefi Nobel mi?
26.12.2018
Sınırlar ve sınırsızlık
13.12.2018
Geçmişin değil geleceğin davası
4.12.2018
Gelecek geldi bile
24.11.2018
AİHM, Türkiye'ye karşı: Ne anlama geliyor?
20.11.2018
Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyoruz?
13.11.2018
Sıra gökkuşağı dalgada
1.11.2018
Popülizme
26.8.2018
Türkiye'de insan haklarının maratoncuları
16.8.2018
Yeni dünya düzensizliği
4.8.2018
Papazı bulmak
1.8.2018
Ateşin düştüğü yer
30.7.2018
Ne anlamı var?
25.2.2018
Bu takım hangi takım?
13.2.2018
Erken seçim şartları oluşurken
3.2.2018
Görünmez davalar: Lice Davası
31.1.2018
Boğazın suları çekildiğinde
3.1.2018
Ahmet Şık: Kusurlarımızı gördüğümüz bir ayna
18.12.2017
Türk-Amerikan ilişkilerinde 'ters etki'nin adı: Brett McGurk
7.12.2017
'Milli irade' artık temsil edilmezken
5.12.2017
Kendi gönlünün efendisi düzenbaz bir hedonist
23.11.2017
Ne eşek ne zebra
18.11.2017
Ahmet Kaya ve Tahir Elçi: Aynı kaderin iki sürgünü
11.11.2017
Tahir Elçi'den "terörist" çıkartan karanlık
9.10.2017
Hayatımda tanık olduğum en korkunç kare
3.10.2017
Katalonya'da "her şeye rağmen" referandum
27.9.2017
Türkiye'nin En Mutsuz İnsanları ve Sessiz Lorke
23.9.2017
Güzel Ana
21.9.2017
Almanya 'İçişleri' Olurken, Kürtler Oldu 'Dışişleri'
13.9.2017
'Son savaşın baş aktörleri' şimdi Türkiye'de
12.9.2017
İşte ‘’Düz Dünya Tezinin" ilham kaynağı
4.9.2017
Dünya bize bir komplo
30.8.2017
"Türkçe Kürt medyasını" bitirmek
22.8.2017
Büyük Amerikan tutulması
4.8.2017
Hürriyet, Uhuvvet, Müsavat'tan Harikalar Dünyasına
30.7.2017
"Abdullah örgütünden" "Kıymalı kaşarlı terör örgütüne"
15.7.2017
Darbe kabusunun bir yılı
9.7.2017
"Yürümek" gerçek oldu
24.6.2017
'Terörist' asker mi olacak?
5.6.2017
Kaçış psikolojisi
24.5.2017
Modern mübâdele
14.5.2017
Buruk bir anneler günü
7.5.2017
İki çocuk, iki Hoca
5.5.2017
Mahalle’de son nokta
27.4.2017
Barış’ı öldürmek
24.4.2017
Her 'devrim' kendi çocuklarını yer önce
19.4.2017
Türbülans
16.4.2017
Patlama noktası
15.4.2017
Sürpriz: Perde indiğinde…
13.4.2017
Budapeşte’de popülizm savaşları
9.4.2017
Sandıktaki pusucular
5.4.2017
Kürdistan kurulurken…
2.4.2017
Karmakarışık
31.3.2017
Aslında referandumun sonucu belli
26.3.2017
16 Nisan’ın Kara Kuğusu
21.3.2017
Sistem değişikliği için yüzde kaç destek gerekir?
20.3.2017
Buharlaşan Kürt Sorunu
15.3.2017
Referandum Geçici, Ya İzleri?
8.3.2017
16 Nisan “Tarihin Sonu” mu?
22.8.2015
Barışı olmayan savaşa doğru
20.8.2015
Savaş hukuku
15.8.2015
14 yaşında AKP
13.8.2015
Ankara nasıl işliyor
8.8.2015
Drone Savaşı başladı
6.8.2015
Asker- sivil koalisyonu
1.8.2015
Rasyonel aktör
30.7.2015
Sebep ve sonuç
23.7.2015
Büyük güven krizi
18.7.2015
Her şeyin kilidi
4.7.2015
Asker- sivil ilişkileri
2.7.2015
Türkiye’nin kilidi
27.6.2015
Üst akıl
20.6.2015
Mesleki sınıra çekilmek
18.6.2015
Ankara’da son durum
13.6.2015
Ankara bildiğiniz gibi
11.6.2015
Ankara’dan bakınca gözüken
8.6.2015
Asıl demokrasi sınavı şimdi başlıyor
6.6.2015
7 Haziran seçimleri
4.6.2015
Kutuplaşmanın askerleri
30.5.2015
TIR
28.5.2015
Yolsuzluğa karşı İspanya
23.5.2015
Sandık, güven, demokrasi
21.5.2015
Sıradan vatandaşın seçim izlenimi
16.5.2015
Ölümcül karışım
15.5.2015
Popülist sistemin zaferi
9.5.2015
400
7.5.2015
Genetiği ile oynanmış medya
2.5.2015
Seçimden sonra
30.4.2015
Kalimerhaba
25.4.2015
Yas
23.4.2015
Auschwitz’in ağaran saçları
19.4.2015
Sulukule’de bir öğle vakti
16.4.2015
Entelektüelin sonu
9.4.2015
Listelerin düşündürdüğü
04.04.2015
Tetik ve medya
02.04.2015
Karanlık döneme giriş
26.03.2015
Seni sevmeyen ölsün SYRIZA
21.03.2015
Cassandra veya değil
19.03.2015
Kumarın kazananı
15.03.2015
Gücün el değiştirmesi
12.03.2015
Hakan Fidan ve Türkiye manzaraları
07.03.2015
Toksik ortam
05.03.2015
Beş çocuk
28.02.2015
İfrat, hep ifrat
26.02.2015
Çocuk ya çocuk…
21.02.2015
Kurt Adam
19.02.2015
Karnaval
14.02.2015
Şehr-i yâr
12.02.2015
Kremlinoloji
07.02.2015
Sihirbaz
05.02.2015
Milletin temsilcisi
31.01.2015
Hipokrasi, ironi ve fail
30.01.2015
Saray’dan Saray’a fark
24.01.2015
Peynir ekmek gemileri: Rusya ve Türkiye
22.01.2015
Sembolik şiddet
17.01.2015
İslamcı popülizm
15.01.2015
Son faili meçhul: İnsan hakları
10.01.2015
Yoksa dünya cehennem mi!
09.01.2015
Dönüm noktası
03.01.2015
Yeni Kürt Sorunu
01.01.2015
Tarihin deney sahasında
27.12.2014
Çocuklara/ Çocuklarla savaş
20.12.2014
‘Hükümet gibi adam’
18.12.2014
Paralel evren
13.12.2014
CIA Raporu ve Türkiye
11.12.2014
Süper lider gerçeğe karşı
06.12.2014
Polislerin askerleşmesi
04.12.2014
Rusya ve Türkiye
29.11.2014
IŞİD’in asıl tehdidi
27.11.2014
Sesi duyulmayanın dili
22.11.2014
Makas ayrılırken
20.11.2014
Rusya’da Yalan Dünya
15.11.2014
"Siyaset mühendisleri"
13.11.2014
Barışın engeli
08.11.2014
Tarihten kopuş
06.11.2014
2007’ye dönüş
01.11.2014
Öğrenilmiş çaresizlik
30.10.2014
Faili olmayan suçlar
25.10.2014
Kassandra Sendromu
23.10.2014
İşimiz
18.10.2014
Ortak tehdidin böldükleri
16.10.2014
Savruluş
11.10.2014
Bosnalaşmak
09.10.2014
IŞİD darbesi
04.10.2014
Kaybetmek...
02.10.2014
Kobanê
27.09.2014
Medya çölü
25.09.2014
Gölgelerle savaş
20.09.2014
İskoçya sonrası
18.09.2014
Olmak veya olmamak...
13.09.2014
Drone savaşı kapıda
11.09.2014
Bağımsız İskoçya (?)
06.09.2014
'Popüler parazit'
04.09.2014
Bukalemun
30.08.2014
Bir avuç anı
28.08.2014
Bitmeyen 19. yüzyıl...
24.08.2014
IŞİD, Amberin, Ceyda...
21.08.2014
IŞİD Devleti
16.08.2014
Yeni Türkiye Partisi
14.08.2014
Seçimin galibi popülizm
09.08.2014
Beraber zaman
07.08.2014
Siyasetin sonu
02.08.2014
Stand up politika
31.07.2014
Viyana’yı aşmak
26.07.2014
EV...
24.07.2014
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde
19.07.2014
Paradoks
17.07.2014
Yolsuzluğu yenen sır
12.07.2014
Azerbaycan 'modeli'...
10.07.2014
Yeni Avrupa Ukrayna
04.07.2014
İğneyle kuyu kazmak
03.07.2014
Eğer unutursak...
28.06.2014
Biraz da adalet konuşalım
26.06.2014
Tunus'tan Hong Kong'a demokrasi meseleleri
21.06.2014
Tapeler ve ülkeler
19.06.2014
İhsanoğlu...
14.06.2014
Türkiye’nin 11 Eylül’ü
12.06.2014
Onurlu barıştan kibirli savaşa
07.06.2014
Tiananmen
05.06.2014
Çarpıtan aynalar
31.05.2014
Podemos
29.05.2014
Avrupa’nın Truva atlar
24.05.2014
Kutuplaşmanın ‘karşılığı’
22.05.2014
İnsan saymayan kutuplaşma
17.05.2014
Zehrin çarkı
15.05.2014
Türkiye’nin Çernobil’i
10.05.2014
Onur
08.05.2014
Uzun demokrasi
04.05.2014
Faili meçhul geçmişin peşinde
02.05.2014
Halkın mı, devletin mi cumhurbaşkanı
24.04.2014
Karmaşık despot
19.04.2014
Sistem değişikliğine doğru
17.04.2014
Laclau’dan dersler
12.04.2014
Dalgakıran Mahkemesi
10.04.2014
Sandık mühendisliği
05.04.2014
‘AK-Erdoğanizm’
03.04.2014
Balkon cumhuriyeti
29.03.2014
Sandık
27.03.2014
31 Mart sabahı
22.03.2014
Gayet Açık
20.03.2014
Ses kayıtları ve seçimler
15.03.2014
Karanlıktan gelen kurşun
13.03.2014
‘Saatleri durdurun...’
08.03.2014
Bir varmış bir yokmuş...
06.03.2014
‘Sıcak denizler’
01.03.2014
Tarihin doğru yeri
27.02.2014
Gelecek
23.02.2014
Dip noktaya daha var
20.02.2014
Razgildyaistvo
15.02.2014
Gökkuşağı
13.02.2014
Zamansız hikâyeler
08.02.2014
Nefret çölünde, aşk
06.02.2014
Guernica, Roboski, Ali İsmail
01.02.2014
Caravaggio
30.01.2014
Hologram halk
25.01.2014
Yanlış soru yanlış cevap
23.01.2014
Türkiye’deki Suriye savaşı
18.01.2014
Gerçek altın
17.01.2014
Ne oldu
11.01.2014
Nereye
09.01.2014
Roboski ve askerleşen siviller
04.01.2014
‘Junk thought’ kumpas
02.01.2014
Tutarlılık meselesi
29.12.2013
Ayaz
26.12.2013
Komplonun İtalyancası
22.12.2013
Komploların ardındaki gerçek
19.12.2013
Gizli açık sır: Yolsuzluk
14.12.2013
Bir ülke, iki toplum
12.12.2013
Ak- Çay
07.12.2013
Son kahraman
05.12.2013
Avromeydan
30.11.2013
Baba...
28.11.2013
Normalleşmek
23.11.2013
Sebep değil, sonuç...
21.11.2013
Ayrı dünyaların insanları
16.11.2013
Popülika
14.11.2013
İstikamet popülizm
09.11.2013
İşlemeyen devlet
07.11.2013
İçimizdeki Finlandiya
02.11.2013
Gazetecinin gözleri
31.10.2013
Kader çarkı
26.10.2013
Statükocu reform
24.10.2013
Karagöz ile Hacivat
19.10.2013
Halkçı seçkinler
17.10.2013
Yeni Beyaz Türkler
12.10.2013
Türkiye’nin aşırı sağı
10.10.2013
Bir telefon...
05.10.2013
Politik dil
03.10.2013
Düşük yoğunluklu demokrasi
28.09.2013
Doğu-Batı aksında kırılma
26.09.2013
Birleşmiş Milletler ne yapar
21.09.2013
Utandırmak
19.09.2013
Faust
14.09.2013
Dikişsiz toplum
12.09.2013
Tahakküm
07.09.2013
Mağduriyet terörü
31.08.2013
İnce bir çizgi, bir uçurum
29.08.2013
Flódni ve 5774 yılı
24.08.2013
Geleceğe dönüş: Malazgirt-2071 vizyonu
17.08.2013
Rekabetçi otoriterlerin ‘adil oyun’ sorunu
15.08.2013
Rekabetçi otoriterlik
10.08.2013
Göçmen çiçekler ve çınarlar
08.08.2013
Jeanne d’Arc, Ergenekon, El Kaide
03.08.2013
Beyaz yalanlar
02.08.2013
Palavra ve Pravda
28.07.2013
Bugün ‘sözde’ kurşun
25.07.2013
Devlerin devleti
21.07.2013
Batı ve Doğu arasında ezilmek
19.07.2013
Kayıp giden ahlaki zemin
13.07.2013
Rayından çıkan dünya
11.07.2013
Adalet ve saygı
07.07.2013
Ceyda, Kürşat Bumin ve mesleğin ahlakı
04.07.2013
Medeni
02.07.2013
Hırvatistan: Avrupa Birliği üyesi olurken bardağın boş ve dolu tarafları
29.06.2013
‘Benim çünkü biziz’
27.06.2013
Özgür ve diğerleri
23.06.2013
Brezilya ve Türkiye; neden
20.06.2013
Rusyalaşmanın bedeli
15.06.2013
Rivolta! Gezi Ruhu
15.06.2013
Betonistan
13.06.2013
Gigantomani
08.06.2013
Dış mihraklar meselesi
06.06.2013
Siyasetin Marmara Depremi
04.06.2013
Devletin Kalbi Boştu- Şiddet Dışında
03.06.2013
Tarihe bir not: Gezi Vicdandır
02.06.2013
Bugünü tarih nasıl yazacak
02.06.2013
Gezi: Vicdan meselesi
31.05.2013
‘Biz karar verdik’
26.05.2013
Gökten üç kaya
23.05.2013
Avustralya: inadına ‘çokkültürlü’
20.05.2013
Türkiye’nin Suriyesi II: Bir Mülteci Krizi Olur Mu?
18.05.2013
Savaşın gizli yüzü
16.05.2013
Başımız sağolsun Reyhanlı
16.05.2013
Türkiye'nin Suriyesi –I
13.05.2013
Şeffaflık korkusu
11.05.2013
Kayıp bir gün
09.05.2013
Azad
05.05.2013
Basın Özgürlüğü Raporlarına göre Türkiye -1-
04.05.2013
Sansürsüz vicdan
02.05.2013
Taraf ve Adalet
27.04.2013
Türkiye’deki Suriye
25.04.2013
Şiddet ve manşet
20.04.2013
Moskova ve Boston
18.04.2013
Mayıs sınavı
13.04.2013
Roman Açılımı’ndaki barış süreci ipuçları
11.04.2013
Roman Açılımı: Nereden nereye
08.04.2013
‘Âkil âkil, söyle bana’
30.03.2013
Sınır tanıyan ‘gazeteciler’
28.03.2013
Can çekişen bir meslek: Gazetecilik
23.03.2013
Hasan Cemal’e teşekkür
21.03.2013
Gazetecilerin olmadığı bir dünya
16.03.2013
Aşk ve muhabbet zamanı
14.03.2013
Macaristan’dan Tunus’a adaletsizlik
09.03.2013
VAKAD’a kapatma davası: Barışın turnusol kâğıdı
07.03.2013
Kadınlar Günü’nün iki ‘şok’ haberi
02.03.2013
Neo-Gladio
28.02.2013
No Pasarán- ¡No pasarán!- On ne passe pas!- They shall not pass!
23.02.2013
Berfo Ana’yı ‘Işığa Hasret’ bıraktık
21.02.2013
Her şeye rağmen hayat
16.02.2013
İnsanlık zinciri
14.02.2013
Davalaştırılan insanlar
07.02.2013
Can damarları
02.02.2013
Acı Bal
31.01.2013
Bir adım ötesi Tuna
26.01.2013
24 Ocak 2013, Türkiye tarihi için kara bir gündü
24.01.2013
Damak tadının idaresi
19.01.2013
Güvercinka
17.01.2013
Parrhesia
12.01.2013
‘Derin’ devlet
10.01.2013
Sadece iyi haberler
05.01.2013
Barış mümkün mü
03.01.2013
Sevgili Hocam
29.12.2012
Öğrencilerin ‘Kış Gülü Devrimi’
27.12.2012
Faili meçhul korkular
22.12.2012
Oyun değil bu işler
20.12.2012
‘Aslolan hayattır’
15.12.2012
Yasemin’den taraf
13.12.2012
Tarihin akışını tersine çevirmek
08.12.2012
Yazmanın düştüğü yer
06.12.2012
Çakma Rusya modeli
29.11.2012
Geleceğin zamanı geldi
27.11.2012
Bak Canım...’
22.11.2012
2060’a bakarken
20.11.2012
Demir Kubbe
15.11.2012
‘İnsan’ın idamı
13.11.2012
‘Kanun Benim’
08.11.2012
Tepkisel modernizm
06.11.2012
İçtihat kapısını pas...
01.11.2012
‘Hem Batı’yım hem de Doğu’
30.10.2012
Ülkenin aynası
25.10.2012
Bir avuç Don Kişot
23.10.2012
Cadılar Bayramı
18.10.2012
Dikenli güller
16.10.2012
Tarih bizim yanımızda değil
11.10.2012
Yalan dünya
09.10.2012
Kabahat kimin
04.10.2012
Hak ettiği gibi yaşamak
03.10.2012
Geleneğin İcadı
27.09.2012
Gidişat gidemeyişata
25.09.2012
Demokrasiye eksik teşebbüs: Askerleşen siviller
20.09.2012
Şekerden azınlıklar
18.09.2012
Pandora’nın Kutusu
13.09.2012
Kafalardaki sınırlar
11.09.2012
Kayıp bilginin ülkesi
06.09.2012
Kışa doğru
04.09.2012
‘Kahramanın’ dönüşü...
30.08.2012
Duvara karşı
28.08.2012
Türkiye’de aşırı sağ: Zehirli çiçek açtı
23.08.2012
Kapı duvar
21.08.2012
Kristal geometri
16.08.2012
Bir çocukluk anısı olarak savaş
14.08.2012
Giden gelmiyor, acep nedendir
09.08.2012
Gelecek geldi
07.08.2012
‘Şirin’ anarşistler
02.08.2012
Solun kurtuluşu popülizm mi
31.07.2012
Memnû
26.07.2012
İtalya ve güç kültürü
24.07.2012
İtalya: Gladio-Hançer Kültürü
19.07.2012
Sicilya düştü
17.07.2012
Mare Nostrum’dan Cosa Nostra’ya
12.07.2012
Xewn/Rüya
10.07.2012
Bulmacanın eksik parçası
05.07.2012
Hanemize ay doğdu
03.07.2012
AKP ile tarihin sonu?
28.06.2012
Engel benim
26.06.2012
Balkanlaştık bile
21.06.2012
Türkiye’nin Rodney King’i
19.06.2012
Açıkhava hapishanesi Türkiye
14.06.2012
Küçük kâinat: İnsan
07.06.2012
Farklı ve birarada: Mümkün mü
05.06.2012
Sapere Aude ve Mahir bebek
31.05.2012
İnsan yerine konmak
25.05.2012
Kıvılcım
24.05.2012
Güle oynaya savaş
18.05.2012
Görmüyor musun yanıyorum
17.05.2012
Hayatı biraz kahramanca yaşamak
11.05.2012
Tarihin gri alanları
10.05.2012
Kızgın ve kırık bir yazı
04.05.2012
Bir ‘masumiyet’ müzesi
03.05.2012
Yanlış hayat doğru yaşanmaz
27.04.2012
Avrupa’nın Truva Atları (2)
26.04.2012
Avrupa’nın Truva Atları (1)
20.04.2012
Renkli insanlar
19.04.2012
Böyle buyurdu...
13.04.2012
Geçmişle gelecek arasında
12.04.2012
Yağmurdan kaçarken...
06.04.2012
Şimdiki zamanda geçmiş (2)
05.04.2012
Şimdiki zamanda geçmiş (1)
30.03.2012
Görmek...
29.03.2012
Taşralaşmak
23.03.2012
Bir insan hakkı olarak onur
22.03.2012
Rüya yerine ‘Riyâ’
16.03.2012
Ateş üzerinde bir “Novruz” II
15.03.2012
Ateş üzerinde bir ‘Novruz’ (1)
09.03.2012
Aşırı sağın ayak sesleri
08.03.2012
4+4+4’ün arkasındaki gerçek
02.03.2012
Avrupa’dan koparken (2)
01.03.2012
Avrupa’dan koparken (1)
24.02.2012
164 yıl sonra Manifesto
23.02.2012
Cesaret ne, kabadayılık ne
17.02.2012
Bir intikam aracı olarak yargı (2)
16.02.2012
Bir intikam aracı olarak yargı (1)
10.02.2012
Dîl yarası
09.02.2012
Görünmez saraylar
03.02.2012
Kanlı Pazar, 40 yıl sonra
02.02.2012
Mefisto
27.01.2012
Girdap (2)
26.01.2012
Girdap
20.01.2012
Yükselen dalga
19.01.2012
Ateş düştü
13.01.2012
Askerleşen siviller/ sivilleşen askerler (2)
12.01.2012
Askerleşen siviller/ sivilleşen askerler (1)
06.01.2012
İnsansız hava aracı siyaset (2)
05.01.2012
İnsansız siyaset aracı (1)
30.12.2011
Masallar ve gerçekler (2)
29.12.2011
Gerçekler ve masallar (1)
23.12.2011
Avrupa’nın vicdanı öldü
22.12.2011
Barış için savaşı konuşmak
16.12.2011
Yemin billâh
15.12.2011
Kafkas Düğümü
09.12.2011
Çocukluk ve büyüklük (2)
08.12.2011
Çocukluk ve büyüklük (1)
02.12.2011
Ayna gözler (2)
01.12.2011
Ayna gözler (1)
25.11.2011
Basit sebep sonuç ilişkileri
24.11.2011
Kırılgan şeytanlar: ‘Carmen’i okumanın yolları
17.11.2011
Medya ve dekadans
11.11.2011
Dünyayı değiştiren öpücük (2)
10.11.2011
Dünyayı değiştiren öpücük (1)
04.11.2011
Zaman doğruyu gösterecek
03.11.2011
KCK, Operasyon CHAOS ve hukuk devleti
28.10.2011
Kar
27.10.2011
Van Canê
21.10.2011
Onur ve adalet (2)
20.10.2011
Onur ve adalet (1)
14.10.2011
Sistem mi insanı, insan mı sistemi
13.10.2011
Kayıp gerçeğin peşinde
07.10.2011
Yedinci ok
06.10.2011
Komplo teorimiz
30.09.2011
Kara kara bulutların ardı
29.09.2011
İnandır beni
23.09.2011
Ok ve yay
22.09.2011
Uçuruma giden yol
16.09.2011
Bir kere daha imparatorluk
15.09.2011
Mutluluk denen hayalet
09.09.2011
İsrail-Türkiye ve yeni dünya düzeni (2)
08.09.2011
İsrail-Türkiye ve yeni dünya düzeni (1)
02.09.2011
Dünyanın hükümdarı (2)
01.09.2011
Dünyanın hükümdarı (1)
26.08.2011
Çünkü yanlış (2)
25.08.2011
Çünkü yanlış (1)
19.08.2011
Miranda ve savaş
18.08.2011
Bilinmeyen dil
12.08.2011
Hayal coğrafyası
11.08.2011
Dünyanın bildiğimiz haliyle sonu
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive