Taner AKÇAM

Taraf GAZETESİBookmark and Share

Ermeni ders kitaplarında 1915 (3)


02.12.2014 - Bu Yazı 2499 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Ermenistan’da okutulan ders kitaplarında 1915 konusu nasıl ele alınmaktadır?11’inci sınıf ders kitabından yapacağım alıntılarla konuyu açıklamaya çalışacağım. Alıntıların arasına, anlamayı kolaylaştırmak amacıyla köşeli parantezlerle kısa açıklamaları koydum.

Kitabın adı: Hayots Patmutyun 11 (Ermeni Tarihi 11)

Yazarları: Aşot MelkonyanAram SimonyanAram NazaryanPavel ÇobanyanVlatimir BarkhutaryanEdik GevorkyanKaren Khacatıryan (Zangak, Yerevan 2010).

Kitapta konular bölüm, kısım ve başlık olarak üç kategoride ele alınmış ve her başlık ayrı bir yazara ait. Hayko Panosyan’ın çevirileri, 1’inci bölüm, 2’ci kısım 6’ıncı başlık altında yer alıyor. Başlık, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ermenistan ve Ermeniler”; yazarı Aram Nazaryan.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKASYA CEPHESİ

[İttihatçıların savaşta izledikleri politikanın ana hatları neydi, konusuna şu açıklama getiriliyor:]

1)“Jön Türkler Rus İmparatorluğunda yaşayan Türkçe konuşan ve Müslüman diğer halkları Ruslara karşı kullanma ve ileride onları “Büyük Turan”da birleştirme amacını taşıyorlardı. Pantürkist bu planın uygulanması yolunda Ermeniler ve Ermenistan ciddi engellerdi. Dolayısıyla, Osmanlı İmparatorluğunun savaşa katılma amaçlarından biri de “Ermeni engeli”nin [ortadan] kaldırılmasıydı.” (Sayfa 110)

2)“Kafkas Cephesi’nin başlangıç sürecindeki en önemli olay 9 Aralık 1914’ten 5 Ocak 1915’e dek süren Sarıkamış Savaşı’dır. Enver Paşa komutasındaki Türk Ordusu Oltu, Artvin ve Ardahan’ı zaptedip, Batum’a çok yaklaşarak, Kars-Sarıkamış bölgesinde Rus Ordusunun gerisine çıkabildi. Ama Rus askerleri ve Ermeni gönüllülerinin kahramanca savaşmaları sayesinde 90 bin kişilik Osmanlı Ordusu tümüyle bozguna uğratıldı.” (Sayfa 113)

ERMENİ GÖNÜLLÜ HAREKETİ

[Kafkas Ermenileri soruna nasıl bakıyor ve ne tür politikaları öneriyorlardı, konusunda şunlar söyleniyor:]

3)“Osmanlı İmparatorluğu savaş durumunda Ermenileri kendi saflarına çekmeye büyük bir önem veriyorlardı. Öte yandan, Ermeni halkının ve onun yönetici kadrolarının önünde o günlerde, Ermeniliğin, en başta Batı Ermeniliğinin [Ermeniler, Osmanlı yönetimi altında yaşadıkları bölgeyi ya ‘tarihi Ermenistan’ ya da ‘Batı Ermenistan’ı olarak adlandırırlar.] güvenliğini sağlamak için nasıl bir tavır takınılması, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği şeklinde çözülmesi zor sorular başgöstermişti.

Kafkas Rus Yönetimi, Türkiye’ye karşı savaş durumunda Ermenilerin davranışını belirlemek için bazı adımlar attı. Worontsow- Daşkow ve Ermeni Ulusal Bürosu’nun temsilcileri [aralarında Aleksandr Khadisyan’ın da olduğu bazı isimler ve onların görev ve makamları sayılmaktadır] arasında yapılan birkaç görüşme sonucunda tarafların tavrı belirginleşti.” (Sayfa 114)

[Kafkas Ermenilerinin Ermeni gönüllü birlikler kurması kararı şöyle açıklanıyor:]

4)“[Tiflis] Ermenistan Ulusal Bürosu’nun hedeflediği en yakın politik amaç, Batı Ermenistan’ının özerkliğini elde etmekti.

O günlerde Kafkasya Ermenileri’nde genel bir heyecan hüküm sürüyordu. Binlerce kişinin katıldığı toplantı ve gösteriler yapılıyor, gençler savaşa aktif olarak katılmak ve gönüllü müfrezeleri kurmak istiyorlardı. Hemen hemen hiç kimse Rus Ordusu’nun erken bir zaferinden şüphe etmiyordu.

Bu koşullarda Ulusal Büro Ermeni Gönüllü Hareketi’nin teşkilatlanma faaliyetlerine öncülük etti.” (Sayfa 115)

5)“Ermeni gönüllü grupları Rus Ordularına yardım etmeliydi. Gönüllüler hareketinin başlıca amacı, Rus Ordusunun yardımıyla, Ermeni Vilayetleri ve Kilikya’da Rusya’nın hamiliğinde özerkliğin tesis edilmesiydi.

Gerilla mücadelesinin yiğit komutan ve erleri Tiflis’te toplandılar. Rusya’nın çeşitli yörelerinden, Balkanlardan ve ABD’den gönüllüler geliyorlardı.

Vatanseverliğin çok yüksek olduğu bir sırada, 1914 Kasım başlarında zaten dört gönüllü müfrezesi oluşmuştu. 1’inci müfreze Salmast’ta [İran Azerbaycan’ında] kurulmuştu, komutanı Andranik’ti.” (Sayfa 115)

[Gönüllü birliklerin savaştaki başarıları şu şekilde anlatılıyor:]

6)“1’inci müfreze Erciş bölgesinde savaşıyordu. 7 Şubat 1916’da Andranik 1.500 gönüllüsüyle ve 200 Kazak atlısının yardımıyla Bitlis’i zaptetti.

Dro’nun 2’inci müfrezesi Hınıs-Muş bölgesinde 1240 gönüllüsüyle 13 Ocak 1916’da Hınıs’ı zaptetti ve 2 Şubat’ta Muş’a girdi.

3’üncü müfreze Hamazasb’ınakıllı uygulamaları sayesinde Van’da ve daha sonra Hizan bölgesinde büyük başarılara ulaştı. 11 Mart 1916’da onun gönüllüleri Hizan’ı zaptettiler ve katliamlardan sağ kalan 5.000 Ermeni’yi Türk boyunduruğundan kurtardılar.” (Sayfa 117)

[Kitap, soykırım kararının Ermeni gönüllü birliklerinin kurulmasından önce verildiğini söylüyor:]

7)Aksi iddia edilemez ki, [Ermeni gönüllü hareketi] Ermenistan’ın kurtarılması için verilen silahlı mücadelenin muzaffer ve şanlı sayfalarındandır. Gönüllü hareketi olsun olmasın, Jön Türkler Ermenistan’daki ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Ermenilerin soykırımını çok önceden, bu durumun yaratılmasından önce, planlamışlardı.” (Sayfa 118)

[Ermeni gönüllü birlikleri 1916 yılında Rusya tarafından dağıtılmıştır. Kitapta buna ilişkin getirilen açıklama şöyle:]

8)“Rus yönetimi Ermenilerin “özerklik” ve “bağımsızlık” planlarını biliyordu. Ermeni müfrezelerinin dağıtılmasının başlıca nedeni buydu.” (Sayfa 118)

[email protected]

.

Facebook Yorumları

Emlak8
16.07.2020
Türkün uygarlıkla sınavı
4.05.2020
24 Nisan, Hrant Dink ve fabrika ayarları
27.04.2020
Koronalı günlerde 24 Nisan üzerine konuşmak
24.04.2020
23.5 Nisan ve yeni bir kuruluş hikâyesinin zorunluluğu
6.04.2020
Tekalif-i Milliye (Milli Vergi) emirleri ve korona için bağış
28.01.2020
Yeni bir cumhuriyet ve tarihi buluşma
21.01.2020
Hrant, Talat Paşa'nın intikamı için öldürüldü
28.12.2019
Siyasetin 'söylenecek sözü' bitmiş 'yeni söz' lazım
16.12.2019
Amerikan Senatosu’nun soykırım kararı ve olası sonuçları
18.11.2019
Bizim mahallenin hocası Mümtaz Soysal
15.11.2019
Tarihi hakikatleri inkâr ve editoryal politika
11.11.2019
T24 meselesi bize niçin Hrant Dink’i hatırlatıyor?
17.10.2019
15 soruda Suriye ve Kürt meselesi
23.08.2019
Ermenilerin imha kararı: 1 Aralık 1914
22.06.2019
Bir açıklama ardından bazı sorular
23.05.2019
Büyük koalisyon ve Erdoğan’ın seçimleri erteleme veya iptal etme ihtimali
12.11.2018
Erdoğan’ın İkinci Cumhuriyet'i ve Atatürk’ün Birinci Cumhuriyet'i: Kuvvetler Birliği, Suriye Politikaları ve Tarihle Yüzleşme
22.10.2018
Kaşıkçı cinayeti ve devlet-yurttaş arasındaki ‘güven’ ilişkisi
20.9.2018
Orta Doğu kördüğümü için alternatif çözüm: Türkiye İsrail ortaklığı
17.8.2018
“Kuşatma savaşı” ve düşündürdükleri
2.8.2018
Birinci Cumhuriyet esas alınıp İkinci Cumhuriyet'e muhalefet yapılamaz
7.7.2018
'Umdenken': Düşünme tarzımızı değiştirmek
30.6.2018
İkinci cumhuriyete hoş geldiniz
14.1.2018
HDP ve 'Türklük'
5.12.2017
Ya “safradan” kurtulmak ya da iç savaş
13.11.2017
Kavala’nın tutuklanması AKP-Ergenekon koalisyonunun resmi ilanıdır
24.9.2017
'Zamanı değil' tezinin düşündürdükleri
21.9.2017
Kürdistan referandumu ve bağımsızlık
18.9.2017
Korkunç yalnızlığın intikamı mı?
24.8.2017
Bülent Uluer, bir ölüm ilanı ve altında birkaç satır ya da aydın kırımı
19.7.2017
CHP ve Adalet: Olmayacak duaya âmin demek mi?
20.6.2015
Çıplak kadın resmi
16.6.2015
Tarihî şans mı
14.6.2015
Şiddet ile hesaplaşma!
11.6.2015
PKK- Hizbullah çatışması mı
7.6.2015
Devlet aklı
19.5.2015
‘Ermeni takıntısı’ ve Türklük
17.5.2015
Türklük ve cinayet ilişkisi!
16.5.2015
Türklük ve tarihle yüzleşme
14.5.2015
Siyasette zemin kayması
7.5.2015
HDP ve soykırım
2.5.2015
Samantha Power ve Soykırım’ın 100. yılı
23.4.2015
Bıktırdınız gerçekten!
17.4.2015
Eğer Amerika isterse!
17.4.2015
24 Nisan yaklaşırken!
8.4.2015
HDP ve demokrasi
7.4.2015
Siyaset zor zanaat
27.02.2015
Gürsel Tekin ve Şafak Pavey’e
25.02.2015
MHP, CHP ve tuhaf işler
20.02.2015
Perinçek nefret ve kin yaymaktan ceza aldı
17.02.2015
Bir trajedi olarak Perinçek davası
10.02.2015
Perinçek’i cami avlusundan almışlar!
06.02.2015
Saray soytarısı
01.02.2015
Türkiye 1915 ile nasıl yüzleşmeli
30.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (4)
29.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (3)
28.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (2)
27.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg
04.01.2015
Sarıkamış’ta savaşan Ermeni askerler ve esaret mektupları
04.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915: Genel bir değerlendirme (5)
03.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (4)
02.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (3)
01.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (2)
30.11.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (1)
17.11.2014
Hrant Harvard’da
12.11.2014
Benim Nasuh Abim (2)
11.11.2014
Benim Nasuh Abim (1)
14.10.2014
İç savaşın başındayız
07.10.2014
IŞİD’e terörist diyerek sorun çözülmez
29.09.2014
Çok şey anladığımı iddia edemem!
18.09.2014
Kasıtla nefret suçu işlenmektedir!
17.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (III)
16.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (II)
15.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (I)
26.08.2014
C. Bayık, E. Kürkçü ve HDP
17.08.2014
CHP yenileniyor!
06.08.2014
Genel af şart
20.07.2014
Mesafe koymanın tahammül sınırı ve derin anlamı!
26.06.2014
Birleşmiş Milletler 1985 Whitaker Raporu
23.06.2014
Tarihle yüzleşme: Bir başka bahara!
18.06.2014
Kürt meselesi çözülmeden...
16.06.2014
Bıkkınlık...
20.05.2014
Eğer yaşım 60 olmasaydı!
08.05.2014
Milletler Cemiyeti Halep Kurtarma Evi
06.05.2014
4 Mayıs Dersim Tertelesi
25.04.2014
Heyecanlandırmadı, çünkü biz çok değiştik!
19.02.2014
Holokost’u inkâr edemezsiniz ama Ermeni Soykırımı’nı inkâr serbest (2)
18.02.2014
Holokost’u inkâr edemezsiniz ama Ermeni Soykırımı’nı inkâr serbest
18.01.2014
Muammer Güler ve Dr. Reşit; ya da Erdoğan ve Talat
02.01.2014
Yeni yılın gidişatı
30.12.2013
Gene mi kurtuluş savaşı!
26.12.2013
Operasyon yapanın niyeti!
24.12.2013
CIA ve MOSSAD’a teşekkürler, MİT’e çağrı!
19.12.2013
İsrailli savcı istiyorum
16.12.2013
Eski tas eski hamam
12.12.2013
Los Angeles Examiner 1927
09.12.2013
Los Angeles Examiner 1926
05.12.2013
M. Kemal ve 2015 (2)
02.12.2013
M. Kemal ve 2015
28.11.2013
1920 Ruhu ve 2015
25.11.2013
Şivan Perwer ve Ahmet Kaya
21.11.2013
Namus bekçileri
18.11.2013
1968, cinsel özgürlük isyanı idi
14.11.2013
Doku değişimi
11.11.2013
İkinci Gezi
07.11.2013
Bilinmeyen bir darbe girişimi (2)
04.11.2013
Bilinmeyen bir darbe girişimi
31.10.2013
İdari reform ve derin travma
28.10.2013
Reform ve ademimerkeziyetçilik
21.10.2013
BDP ve Millet-i Hâkime
17.10.2013
Yine Millet-i Hâkime sorunu
14.10.2013
Reform, gecikme ve millet-i hâkime
10.10.2013
Reform ve zihniyet
07.10.2013
Reform Paketi
03.10.2013
Özkök niçin hesap vermeli (2)
30.09.2013
Özkök niçin hesap vermeli
26.09.2013
Medya ve operasyon
23.09.2013
Gerçek adalet için
19.09.2013
Defterler nerede
16.09.2013
Bizim Martin Luther King’imiz
11.09.2013
Kendini kurban saymak
10.09.2013
İktisatçılarımız ve Ermeni malları
09.09.2013
6-7 Eylül 1955 ve Suriye
05.09.2013
Müdahale iyi mi kötü mü
04.09.2013
Evdeki mutfak mı, dışarıdan ithal mi
02.09.2013
Zor şey be yazmak
26.08.2013
Ergenekon: Genel değerlendirme
22.08.2013
Bir kıyaslama
21.08.2013
İttihatçılar’ın yargılanması ve hukuk
19.08.2013
Devlet görevlilerinin yargılanması ve hukuk
15.08.2013
Veli Küçük, Ergenekon ve Ermeni soykırımı
14.08.2013
Ergenekon ve Ermeni soykırımı
13.08.2013
Adalet arayışı
13.08.2013
YETMEZ ama EVET
05.08.2013
Devlet bilir!
31.07.2013
Mısır ve akla getirdikleri
29.07.2013
Gezi Türk 68’idir!
24.07.2013
Hitler’in seçimle işbaşına geldiği efsanesi
22.07.2013
Zihniyet sürekliliği niye
15.07.2013
AKP: Kuş mu, deve mi
09.07.2013
Türk siyasetinin iki ana damarı
02.07.2013
Hrant, Lice ve Gezi: Yeni bir yarın
24.06.2013
Lyndon Johnson ve Tayyip Erdoğan
18.06.2013
Erdoğan iç savaş mı istiyor
10.06.2013
Yeni Türk ulusal kimliği ya da başladığı anda biten hareket mi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive