Ali TürerBookmark and Share

2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!


28.12.2017 - Bu Yazı 3302 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Gelin, 2017’de eğitimdeki değişikliklere, eğitime müdahalelere, eğitimin durumuna kısaca bir bakalım.

Yeni programlar ne getirdi?

2017-18 eğitim-öğretim yılında -pilot uygulama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği muğlâk biçimde- 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni programları uygulamaya başladık. İlk uygulamanın bu kadar geniş tutulması, programların nerede son şeklini çoktan aldığı şeklinde değerlendirilebilir.

Programlara içerik yönünden bakıldığında “Bilimsellik”, “Laiklik” ilkelerine ters düşecek şekilde evrim teorisinin programlardan çıkarıldığına, buna karşılık dini içeriğin güçlendirildiğine tanık oluyoruz. Bu durum kamuoyunda yaygın bir eleştiri aldı, konu yargıya taşındı. Yeni programlara dönük eğitimin üç bin beş yüz civarında öğretmenle sınırlı kalması da ayrı bir eleştiri konusu oldu.

TEOG yerine gelen yeni yerleştirme soruna çare mi?

Cumhurbaşkanın direktifi ile TEOG kaldırıldı. Fen liseleri ve proje okullarından seçilmiş 600 kadar ortaöğretim kurumuna öğrenci seçecek yeni bir sınav geldi. Bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler bulundukları eğitim bölgelerindeki ortaöğretim kurumlarından birine devam edecekler. Hal böyle olunca ilköğretim okullarında rehberlik boyutunda “Yönlendirme” hizmet alanında yapılacaklar listesinin ne anlama geldiği, bir soru olarak ortada duruyor.

Yeni üniversiteye giriş sisteminde Öğrenciye ne getirecek?

7 yıldır uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kaldırıldı. Yerlerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. Öğrenciler önce tek bir puan türüne dayalı olarak değerlendirilecekleri Temel Yeterlilik Testine (TYT’ye) girecekler. TYT’den 180 puan ve üstünde alanlar lisans programları için Alan Yeterlilik Testine (AYT’ye) girecekler. TYT’nin %40’ı AYT’nin %60’ı lisans programlarına yerleştirmede temel alınacak puanı ortaya çıkaracak.

2017’de 2 Milyon 265 Bin 844 öğrenci üniversitelerde okumak için YGS’ye başvurmuştu. Lisans Yerleştirme sınavı sonucu sadece 994 bin 766 öğrenci üniversitelerdeki ve açık öğretim fakültesindeki çeşitli programlara yerleşebildiler. 1 Milyon 271 Bin 78 öğrenci sokağa bırakıldı. Şimdi yeni gelen YKS ile ortaöğretimin öğrenciye meslek edindirmeye katkısı artacak mı? Bilindiği gibi bizim ortaöğretimin meslek edindirmeye katkısı, OECD ülkeleri ortalamasından iki kat daha düşüktür.

Ortaöğretimin öğrenci başarısına katkısı nasıldı?

2017 YGS’de sınavı geçerli sayılan 2.161.438 öğrenciden 38 bin 482 adayın “sıfır” çektiğini önce bir hatırlayalım. Sınavı geçerli sayılan bu öğrenciler 2017 YGS’de ortalama olarak kendilerine sorulan 160 sorudan sadece 39’una doğru cevap verebildiler. Geri kalan 121 soruya ya yanlış cevap verdiler ya da boş bıraktılar. Yani YGS’de öğrenciler ortalama 100 üzerinden 24 aldılar. Ortaöğretimde başarıyı yordalayan bu ortalamayı tutturan öğrenciler şuan üniversitelerin çeşitli programlarında okuyorlar.

2017’de Türkiye’nin eğitimde küresel ölçekte hali neydi? Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2017’de yayınladığı “Küresel Eğitim İzleme Raporu”ndan Eğitim Reformu Girişimi (ERG) analistlerinin Türkiye için çıkardıkları sonuç şu oldu: Türkiye’de öğrencilerin %30’u matematik becerisinden yoksun, Engellilerin okul terkinde Türkiye Avrupa’da birinci sırada. Öğretmenin özerkliği son on yılda giderek azalmış durumda.

2015 PISA sonuçlarına göre Türkiye 70 ülke içinde Fende 52. Matematikte 49. Okuma- anlamada 50. sırada yer aldı. Türkiyeli öğrenciler akranları arasında en mutsuz ve en kaygılı olanlar çıktı.

Kamu bütçesinden eğitime ne pay ayrıldı, bu pay nasıl kullanıldı?

Bütçeden eğitime ayrılan pay 2016’da %13,38 iken 2017’de %13,18 oldu. 2018 bütçesinde eğitime ayrılan pay ise daha düşük olacak: %12.13. Bu haliyle Milli eğitim bütçesinin GSYH’ye oranı on yıl öncesine gerilemiş oldu. Ama daha vahim olanı bu bütçenin nasıl kullanılıyor olduğu.

Eğitime bütçen ayrılan paranın %80’i zaten personel giderlerine ayrılıyor, yatırımlara ayrılan %8,36’dır. Yatırımların dağılımında pastadan aslan payını İmam Hatip okulları alıyor. Ortaöğretim kurumlarına ayrılan payın iki katı, Okul öncesine ayrılan payın yedi katından fazlası İmam Hatip Liselerine ayrılıyor,

neden? İmam Hatip Liseleri öğrenci memnuniyetinin en az olduğu, ortaöğretimden yüksek öğretime en az öğrenci yollayan okullar değil mi?

Oysa Carneiro ve Jim Hecman’ın 2003’de yaptığı bir çalışmaya göre okul öncesi eğitime yapılan her bir dolarlık yatırım o ülke ekonomisine 7 ila 10 dolar arasında bir geri dönüş sağlıyor. (Selçuk Şirin 24 Aralık, Hürriyet)

2017’de Öğretmene MEB ne getirdi?

2017 yılında öğretmen atamaları KPSS üzeri sözlü sınavla, yani ölçme değerlendirme bakımından geçerlilik ve güvenilirliği en yüksek sınavın geçerlilik ve güvenilirliği en düşük sınavla bypass edilmesi suretiyle yapıldı. Atamaların tamamı sözleşmeli statüde gerçekleşti. Sözleşmeli öğretmenlerin eş ve özür durumuna göre tayin hakkı yok, diğer özlük hakları ise tartışmalı. Öğretmene kadro hakkı aday öğretmenlik sürecini tamamlama şartı olarak verilmekte. Öğretmen ilk atandığı yerde en az altı yıl görev yapmak zorunda.

2017’de öğretmenler için bir de performans değerlendirme sistemi getirildi. Uygulama MEBBİS üzerinden başlatıldı. Sistemde okul müdürünün, velinin, öğrencinin, öğretmenin, zümre öğretmeninin girişlerine uygun değerlendirme formları üzerinden öğretmenler evrensel(!), hem milli (!) hem de manevi (dini) yeterliliklere göre izlenime dayalı değerlendiriliyor(!). Böyle bir değerlendirme sisteminin, öğretmenin itibarını zedeleyecek, çalışma barışını etkileyecek, öğretmen için bir tehdide dönüşecek muhtemel sonuçları olur mu, olur. Belki de amaçlanan da budur bilemiyoruz.

Çağdaş rehberlik anlayışında neredeyiz?

“Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” 10 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Rehberlik alanının emir-komuta ile düzenlenmesi öncelikle rehberlik kavramının içeriğine ters düşer. Yönetmelikten “psikolojik danışma” kavramının çıkarılmış, yönetmelikle okul idarecilerine uzman personele nöbet tutma, sınavlarda görevlendirme gibi “angarya” görevler verme yetkisi tanınmıştır.

Bu düzenlemeler MEB’in gelişimsel rehberlik anlayışına ne kadar uzak olduğunu göstermiyor mu?

Okul Öncesinde Eğitimde okullaşma nasıl?

2017’de MEB 2019’da 54 ay (4.5 yaş) ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı. Pilot uygulama, 2017-18 eğitim-öğretim yılı için 22 ilde, 54 ay ve üstü çocuklar için başlatıldı. Mevcut durumda okullaşma oranları 4.5 yaşta %47, 5 yaşta %58’lerde. Okullaşma oranları bakımından henüz 4+4+4 öncesi durumdan daha iyi değiliz. OECD ülkelerinde 5 yaşta okullaşma oranları yüzde 95’lerde.

Türkiye’de 4,5 yaşta en varlıklı yüzde 20’lik dilimden gelen aileler ile en yoksul yüzde 20’lik dilimden gelen aileler arasında okul öncesi eğitimden yararlanma bakımından fark yüzde 54. Varlıklı ailelerin çocuklarının anaokuluna gitme ihtimali yüzde 71 iken, yoksul ailelerin çocuklarının anaokuluna gitme ihtimali sadece yüzde 17.

Bu durum eğitimde “fırsat eşitliği” ilkesi bakımından sorunlu mu, sorunlu!

Hazırlık sınıfı ile yabancı dil öğretebilecek miyiz?

MEB, daha iyi yabancı dil öğrenimi sağlamak için 5. sınıf müfredatını 2017’de yeniden düzenledi. Buna göre, 5. sınıfın yabancı dil hazırlık sınıfı olmasına karar verildi. 2017-18 eğitim-öğretim yılında, 620 okulda pilot uygulama hayata geçirildi. Yaklaşık 110 bin öğrenci bu yıl 5. sınıfı hazırlık sınıfı olarak okuyor.

MEB, öğrencilerin daha iyi yabancı dil öğrenebilmesini sağlamak için 5. sınıf müfredatını yeniden düzenledi. Buna göre, 5. sınıfın yabancı dil hazırlık sınıfı olmasına karar verildi. 2017-18 eğitim-öğretim 620 okulda pilot uygulama başlatıldı. Yaklaşık 110 bin öğrenci bu yıl 5. sınıfı hazırlık sınıfı olarak okuyor. Öğrenciler hazırlık sınıfında haftada 15 saat yabancı dil eğitimi dersi alacak. Ayrıca hatırlayalım Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850.000 Suriyeli çocuk yaşıyor. Bu çocukların Türkiye toplumuna barışçıl şekilde uyum sağlayabilmesi için bir an evvel gerekli önlemleri almak şart.

2017 itibariyle Eğitimde yaşanan bütün bu değişikliklere bakarak ne söylenebilir.

Söylenebilecek tek şey, eğitim ile ilgili düzenlemelerin sistem bütünlüğünden yoksun olduğu, eğitime ideolojik bakış açısını yansıttıklarıdır. Bütün bunlar toplum mühendisliğine destek olacak iklimi oluşturmaya, yetkiyi, kontrolü elde tutmaya dönük müdahaleler. Bilimsel, laik, demokratik eğitim yolu ile bireye meslek, sosyal sorumluluk, evrensel değer kazandıracak, kalkınmanın ve çağdaş devlet olmanın gerektirdiği nitelikli insan gücünü yetiştirecek eğitim anlayışına henüz çok uzağız.

Eğitimde manzara 2017 itibarıyla bu.

Yararlanılan Kaynaklar - Eğitim Reformu Girişimi, 2017’de ne değişti. http://www.egitimreformugirisimi.org/

- Selçuk Şirin yazıları Hürriyet gazetesi, 24 Aralık 2017

.

Facebook Yorumları

Kod8
10.12.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2)
26.11.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR?
13.11.2018
GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT?
5.11.2018
MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE!
14.10.2018
BEKA SORUNU!
14.9.2018
KARMA EĞİTİM İLKESİNE ALTERNATİF OLUŞTURMAK DEMOKRATİK GÖREV OLABİLİR Mİ?
10.9.2018
PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! (DİKİLİ ÖRNEĞİ)
19.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2)
13.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1)
2.7.2018
EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE
22.6.2018
SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!
10.6.2018
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM!
3.6.2018
EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU!
30.4.2018
CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR!
3.4.2018
TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ?
28.12.2017
2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!
12.12.2017
PARASI OLANA EĞİTİM VE SAĞLIK/ BAĞLILIĞI OLANA İŞ VE KORUMA!
8.11.2017
ÖĞRETMEN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ!
10.10.2017
Lider Nasıl Yetişir?
27.9.2017
SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ!
6.9.2017
EĞİTİMDE ADALET VARMI?
12.8.2017
UHREVİLEŞMEYE DOĞRU!
25.7.2017
“YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR!
1.7.2017
ANLAM ARAYIŞI
22.6.2017
ZORUNLU ARABULUCULUK!
9.6.2017
Mesleki eğitim anlayışımız nasıl doğdu, nasıl gelişti?
29.5.2017
ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ?
9.5.2017
CHP’nin sorunu, Türkiye’nin sorunu!
25.4.2017
“Biz ve diğerleri”/ ikiyüzlü siyaset üzerine!
16.4.2017
BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK!
3.4.2017
YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE?
19.3.2017
Öğretmen Atamalarında Keyfilik!
29.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
13.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
10.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
14.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
20.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
29.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
21.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8