Ali TürerBookmark and Share

BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ


29.08.2019 - Bu Yazı 1046 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Karasi Darülmuallimini 1910 yılında ilkokul üzerinde dört yıl eğitim veren kurum olarak kuruldu.1924-1925 öğretim yılından itibaren 5 yıllık olan okul, 1930’a kadar iki kez kapatılacak, beş kez yer değiştirecek, kendi yerine yerleşene kadar dört bina kullanacak, 9 müdür eskitecek, 182 de mezun verecekti.

Uzun yıllar öğretmen okuluna, eğitim enstitüsüne ve eğitim fakültesine mekân olan bugünkü adı ile Necati Eğitim Fakültesi Binası, Cumhuriyet döneminin 4. Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğural (1894-1929) tarafından yaptırılmıştır. 1927 yılında temeli atılmıştır. Mimarı Mustafa Necati ekibinde yer alan Prof. Ernst Arnold Egli’dir. 1931 yılında binanın yapımı tamamlanmış, Necati Öğretmen Okulu son kullandığı Balıkesir Lisesi binasından yeni binasına 1932 yılında taşınmıştır.

Bu okulumuz yeni binasına Balıkesir Lisesi ile birlikte taşınınca Necatibey Öğretmen Okulu adını alacak, 1936-1937 eğitim öğretim yılında lise bünyesinden ayrılacak, ortaokul üzeri üç yıl eğitim veren öğretmen okulu haline gelecektir. İlkokullara öğretmen yetiştirme misyonunu 1954’e kadar Necatibey Öğretmen Okulu, 1954’den sonra Necati İlköğretmen Okulu adıyla sürdürmüştür. 1971’de daha önce Mithatpaşa İlkokulu olan tarihi binaya taşındığında öğretim süresi üç yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. 1974 ‘de kapatılıp liseye dönüştürülmüş, fakat 1976 yılına kadar öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir.

Necatibey Eğitim Enstitüsü ise orta okullara branş öğretmeni yetiştiren bir meslek kurumu olarak 16 Ekim 1944 günü öğretime başlamıştır. 1968’e kadar öğretim süresi lise üzeri 2 yıl iken 1967-1968 öğretim yılından itibaren üç yıla, 1978 -1979 öğretim yılında ise 4 yıla (sekiz yarıyıla) çıkarılacak, 1979’da kapanacak, 1980’den itibaren yerini iki yıl süreyle 4 yıllık Necatibey Yüksek Öğretmen Okuluna bırakacaktı. Necati Eğitim Enstitüsünde, açıldığından bu yana şu bölümler oluşmuş, şu branşlarda öğretmen yetişmiştir:

İlk açılışta Matematik ve Fizik-Kimya Bölümleri ile iki bölümlü ve iki yıl öğretim süreli bir okuldu. 1946’dan sonra R. Şemsettin Sirer’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla bu iki bölümün yerini Toplu Dersler Bölümü aldı. Çünkü bakanın ilkokulla ortaokulu ilköğretim olarak birleştirme, Beden Eğitimi, Müzik, Resim öğretmenleri dışında kalan öğretmenleri de Toplu Dersler adı altında yetiştirme gibi bir düşüncesi vardı. IV. Milli Eğitim Şura kararları doğrultusunda 1949-1950 öğretim yılından itibaren Toplu Dersler uygulamasına son verildi. Yerine Edebiyat ve Fen bölümleri açıldı. 1949-50 yılından 1967 yılına kadar (18 yıl) okulumuzda eğitim ve öğretim Edebiyat ve Fen Bölümlerinde sürdürüldü. Bu dönemde okulun öğretim süresi lise (ya da öğretmen okulu üzeri) 2 yıldı.

1967-1968 öğretim yılından itibaren bütün eğitim enstitülerinde yeni bir yapılanmaya gidildi. Edebiyat Bölümü “Türkçe” ve Sosyal Bilgiler” biçiminde ikiye ayrılırken, Fen Bölümü “Matematik” ve “Fen ve Tabiat Bilgileri” bölümlerine ayrıldı ve Eğitim Enstitülerinde öğrenim süresi 3 yıla çıkarıldı. Okulumuz da bu düzenlemeye uygun biçimde “Matematik”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” ve “Edebiyat” olarak üç bölümlü bir okul haline geldi, Sosyal Bilgiler Bölümü ise 1974-75 yılında açıldı.

1949-1967 yılları arasında Edebiyat Bölümünde esas olan Türkçe öğretmeni yetiştirmek olmakla birlikte ek branş olarak Sosyal Bilgiler öğretmeni de yetiştirildi. Edebiyat bölümünün programı IV. Şurada (1949) kabul edilen Edebiyat Bölümü Ders Dağılım Çizelgesine uygun olarak sürdürülmekteydi. Bu çizelge 1955, 1957’de bir takım değişiklikler geçirdi, 1966 yılında ise müstakil Türkçe Bölümü oluştu ve bölüm yeni programına kavuştu. Matematik öğretmeni yetiştirme boyutu uzun yıllar Fen bölümünün bir branşı şeklinde sürdürüldü.

1978-1979 Eğitim öğretim yılından itibaren bütün bölümlerde öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı. Aynı yılın sonunda da enstitü faaliyetine son verildi.

1982’den sonra ise ülkedeki diğer öğretmen yetiştiren kurumlarla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesine devrolacak ve Uludağ üniversitesine bağlı 4 yıllık fakülte haline gelecekti. Uludağ üniversitesi tarafından atanan dekanlarla yönetilen kuruma, bu dönem pek de iyi gelmedi. Kütüphanesindeki çoğu öğretmen yetiştirme ile ilgili, içlerinde eski müdürlerin, hocaların yapıtları da olan 20 bin eser bu dönemde Balıkesir’deki liselere, ortaokullara, ilkokullara gönderildi. Bir anlamda okulun geçmişiyle bağı koptu.

Necatibey Eğitim Fakültesi 1992 yılında yeni kurulan Balıkesir Üniversitesine bağlandı.  Okul o günden bugüne 1910 yılında başlayan Türk Eğitim Tarihi içindeki misyonunu devam ettirmekte, öğretmen yetiştirme faaliyetinin yanı sıra bilimsel yayın faaliyetini de artan ivme ile sürdürmektedir.

Okul, 1998-1999 öğretim yılından itibaren Sınıf öğretmenliği, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri ile öğretim faaliyetini zenginleştirmiştir.  2016 yılından sonra bu bölümler Temel Eğitim Bölümü adı altında birleştiler.

Necatibey İlköğretmen Okulu ve Necati Eğitim Enstitüsü en verimli dönemini efsane müdürleri Adnan Çakmakçıoğlu (1954-1959 arasında müdürlük yaptı) ve Osman Hatipoğlu (1962-1972) döneminde yaşadı. Bu dönemin özelliği şuydu:

Okulda öğrencilerin %75 yatılıydı. Örencilerini yazılı ve sözlü sınavla kendisi seçerdi. Bu öğrencilerin çoğu, ekonomik olanakları düşük ailelerden gelirdi. Kimin öğretmen olacağına, mezunlardan hangilerinin öğretmen okullarına hangilerinin ortaokullara atanacağına karar, okulun öğretim kadrosu içinde verilirdi. Okulun öğretim kadrosu, Yüksek Öğretmen Okulu ya da Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan, alanda çalışmış öğretmenler içinden gelirdi. Öğrenciler okul yaşamına, okul yaşamının düzenlenmesine ve denetimine aktif biçimde katılırdı.

Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü dönemlerinde (1910-1979) okulumuz kabaca 12.000 civarında öğretmen yetiştirmiştir. Bunun 3.000-3 .300’ü Öğretmen Okulu, 8.700-9.000’u ise Necati Eğitim Enstitüsü mezunlarıdır.  Bu yıllar arasında her iki okul da “erkek yatılı” özelliğindeydi. Öğrencilerin %75’i yatılı okuyordu. Geri kalan %25 gündüzlüydü ve öğrencilerin çoğu kızlardan oluşurdu.

Yüksek Öğretmen Okulu ve Fakülte dönemlerinde geçen 40 yıl içinde ise (1979-2019) okulumuzdan 21.000 civarında öğretmen (Uludağ Üniversitesi bünyesinde verilen mezunlar, tezsiz yüksek lisans ve lisans mezunları) adayı mezun oldu. Bunlara 7.000 civarında formasyon mezunları ile ve Mektupla Öğretim (Bu konuda bir belirsizlik var. Literatürde 3-5 bin görünürken, Necatibey Eğitim Fakültesi arşivindeki belgeler bu rakamın 9 binlerin üzerinde olabileceğini gösteriyor.) ve formasyon (7 bin civarında)eklenirse Necatibey Eğitim Fakültesi geleneği içinde Türkiye Öğretmen yetiştirme sürecine 45-50 bin civarında öğretmen ile katkı verildiği söylenebilir.

Okulda bugün itibarı ile öğrenci mevcudu 3300 civarındadır, 128 akademik personeli, 25 çalışanı, ile16 dalda öğretmen yetiştirilmektedir. Öğretmen yetiştiren bölümler ve alanları şöyledir:

BÖLÜM

Yetişen Öğretmenin alanı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar

Eğitim Bilimleri Bölümü:                                 

Rehberlik

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türkçe ve                     Türk Dili Edebiyatı

Yabancı Dilleri Eğitimi

İngilizce

Ayrıca yüksek lisans, doktora çalışmaları ile bir yanıyla öğretim elemanı yetiştirmeye katkı vermekte, diğer yandan eğitim bilimleri alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi 2018 yılında 679 mezun vermiştir. Mezunların çoğunun bugün öğretmenlik dışında polislikten garsonluğa bütün mesleklere dağılmış olması ise kuşkusuz onun ayıbı değildir. Ama bu, elbette 1980’den bugüne eğitimin ne hale getirildiğinin öğretmen yetiştirme boyutunda somut bir göstergesidir.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
7.07.2020
ABDÜLHAMİT ÜZERİNDEN TÜRKÇÜ-İSLAMCI KAPIŞMASI VE ÇAĞRIŞTIRDIKLARI!
26.06.2020
BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ!
17.06.2020
DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE!
12.06.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN
6.06.2020
CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978)
30.05.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977)
30.05.2020
KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI
22.05.2020
DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976)
17.05.2020
BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ
9.05.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ
3.05.2020
ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977
24.04.2020
BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ!
18.04.2020
TOPLUMDA ADALET DUYGUSU, BUGÜN DÜNDEN DAHA YARALI!
14.04.2020
TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI!
6.04.2020
DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE!
27.03.2020
VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?
16.03.2020
VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI!
9.03.2020
BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ!
3.03.2020
“ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ?
19.02.2020
CHP, İKTİDARA HAZIR MI?
6.02.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
2.02.2020
1932-1933 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULU’NU ZİYARETİ (KAMİL SU ANILARI
29.01.2020
DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET?
14.01.2020
KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK!
8.01.2020
NECATİBEY MUALLİM MEKTEBİ EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ:
30.12.2019
Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar
25.12.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP
15.12.2019
TÜRKİYE'DE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR?
2.12.2019
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA!
18.11.2019
YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE
5.11.2019
KİM KAYBEDİYOR?
29.10.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998)
11.10.2019
OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU!
28.09.2019
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU
22.09.2019
POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM
2.08.2019
HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ!
29.08.2019
BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
4.08.2019
KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR!
26.07.2019
İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR?
17.07.2019
MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?
11.07.2019
BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ
22.06.2019
İSTANBUL SEÇİMLERİNDE YILDIRIMA TÜRKTELEKOM DESTEĞİ
29.05.2019
BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?
7.05.2019
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU!
13.4.2019
İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE!
3.4.2019
AYIPLI SEÇİM!
28.12.2018
TOPLUMUN YENİ YIL HEDİYESİ SAVAŞ MI OLACAK!
10.12.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2)
26.11.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR?
13.11.2018
GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT?
5.11.2018
MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE!
14.10.2018
BEKA SORUNU!
14.9.2018
KARMA EĞİTİM İLKESİNE ALTERNATİF OLUŞTURMAK DEMOKRATİK GÖREV OLABİLİR Mİ?
10.9.2018
PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! (DİKİLİ ÖRNEĞİ)
19.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2)
13.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1)
2.7.2018
EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE
22.6.2018
SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!
10.6.2018
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM!
3.6.2018
EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU!
30.4.2018
CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR!
3.4.2018
TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ?
28.12.2017
2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!
12.12.2017
PARASI OLANA EĞİTİM VE SAĞLIK/ BAĞLILIĞI OLANA İŞ VE KORUMA!
8.11.2017
ÖĞRETMEN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ!
10.10.2017
Lider Nasıl Yetişir?
27.9.2017
SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ!
6.9.2017
EĞİTİMDE ADALET VARMI?
12.8.2017
UHREVİLEŞMEYE DOĞRU!
25.7.2017
“YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR!
1.7.2017
ANLAM ARAYIŞI
22.6.2017
ZORUNLU ARABULUCULUK!
9.6.2017
Mesleki eğitim anlayışımız nasıl doğdu, nasıl gelişti?
29.5.2017
ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ?
9.5.2017
CHP’nin sorunu, Türkiye’nin sorunu!
25.4.2017
“Biz ve diğerleri”/ ikiyüzlü siyaset üzerine!
16.4.2017
BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK!
3.4.2017
YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE?
19.3.2017
Öğretmen Atamalarında Keyfilik!
29.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
13.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
10.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
14.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
20.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
29.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
21.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive