Cemile BAYRAKTAR

Yeni Şafak GazetesiBookmark and Share

Allah dilediğine mi hidayet verir? [2]


19.04.2014 - Bu Yazı 293 Kez Okundu.
Yorum : 7 - Onay Bekleyenler : 0

 Müfessirimiz Alûsi Allah'ın hidayet vermesi bahsinin geçtiği ayetle ilgili der ki: "Yaratılış itibari ile kafirlerin kendi elleriyle yaptıkları (isyan) mühürlenmelerine sebep olan âyette belirtildiği gibi küfürleri nedeniyledir. Ve kişinin kalbinin, duymasının ve görmesinin mühürlenmesine sebep olan kişinin küfrüdür ve kendi eliyle yaptıklarıdır. Ve bu kınanmaya sebep olan gerçek şu ki; kafirlerin kendi kendilerine edip bulduklarıdır."

Müfessirimiz Beydavi Allah'ın hidayet vermesi bahsinin geçtiği ayetle ilgili der ki: "Ayette mühürlemekten maksat, mühürleme ve kapama değildir zira ortada bir mühürleme ve kapama yoktur. Bu ikisinden maksat şudur: Onların nefislerinde öyle bir şey meydana gelmiştir ki, onları küfrü ve günahı sevmeye götürmüştür. Bu da azgınlıkları ve yüz çevirmeleri nedeniyledir. Ki bu da Nisa Suresi 155. ayette çok net bir şekilde belirtilmiştir."

Ruhu'l-Beyan tefsirinin yazarı Bursevi de der ki: "Mühürden maksat, üzerine mühür basılan şeyin kontrol altında olduğuna işarettir. Burada demek istenen de kafirlerin, küfrü güzel gördüğü ve bunda ısrarcı olduğudur. Durum böyle olunca artık hiçbir şey kalpleri üzerinde etkili olamaz. O kalplere hiçbir zaman hak giremez. Yani kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesi kendi tercihleri sonucudur.

Kulaklardan önce kalplerinin mühürlenmesinin ele alınmasından maksat, kalbin imanı kabullenmemekte temel unsur olmasındandır. Hakkı anlamak kalp, kulak ve gözler ile mümkün olduğundan hakkın hitabından yüz çevirenlerin kalp, kulak ve gözlerinden bahsedilmiştir.

Bu âyet-i kerimelerde mühürledi, gafil olmak ve kalb katılaşmak fiillerinin Cenâb-ı Allah'a isnâd edilmesi, kulun irâde-i cüz'iyesine aykırı değildir. Bilakis irâde-i cüziyyeyi isbat etmektedir. Bunlar, mümkinâtın esrarı ile Cenâb-ı Allah'a isnâd edilmesi cihetindendir. Allah kalblerini mühürledi, denilmesinin sebebi bunlar, Cenâb-ı Allah'ın kudretiyle meydana geldikleri için Cenâb-ı Allah'a isnâd edilmişlerdir. Yoksa kalblerinin mühürlenmesine sebeb olan onların kendi küfür ve iftiralarıdır."

İbn Kesîr ise tefsirinde ayetle ilgili der ki: "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir yani damgalamıştır. Katâde bu âyet konusunda der ki; şeytân onları doğru yoldan çıkarttı ve onlar da şeytâna itaat ettiler. Bunun üzerine Allah onların kalplerine, kulaklarına ve gözlerine perde koydu. Onlar hidâyeti görmezler, duymazlar, anlamazlar ve düşünmezler.

Sonra İbn Cerîr der ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle haber verdi: Gü¬nahlar ard arda gelince kalbi kapatır. Günah onu kapatınca Allah ta¬rafından mühürleme ve damgalama gelir. Bu takdirde îmân kalbe gi¬recek yol bulamadığı gibi küfürden kurtaracak bir kurtarıcı da bula¬maz."

Fahruddin Er-Razi /Tefsir-i Kebir 'Mefatihu'l Gayb'da der ki: "Kâfir kimseler, Allah'ın delilleriyle hidayete ermeyi bırakıp, yüz çevirip, hatta bu iş onların bir huyu ve seciyyesi haline gelince, onların bu durumu bir şeyden men olunan ve bir şeyden alıkonulan kimselerin durumuna ben¬zetilmiştir. Onların gözleri hususunda da, aynı durum, söz konusudur; san¬ki, hiçbir şey görmeyecek şekilde gözleri örtülmüştür. Onların kulaklarında da sanki bir ağırlık vardır da, Kur'ân'ın zikri oraya ulaşamaz.. Bütün bunlar Cenâb-ı Hakk'a nisbet edilmiştir, çünkü bu sıfatlar, o kişide kökleşmesi ve iyice yerleşmesi sebebiyle, yaratılıştan gelen bir şeymiş gibi kabul edilmiş¬tir. Bu sebebten ötürü Cenâb-ı Hakk:

"Hayır, doğrusu Allah, küfürleri yüzünden kalblerini mühürlemişttr " (Ni¬sa, 155).

"Hayır, doğrusu onların kazandıkları şeyler kalblerini istila etmiştir " (Mu-taffifîn. 14).

"Bunun üzerine de Allah bunun neticesini kalblerinde kendisiyle karşı¬laşacakları güne kadar sürecek bir nifak yaptı " (Tevbe, 77) buyurmuştur.

Müfessirimiz Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da der ki: "Kur'ân'ın hikmeti ve İslâmî esaslara göre ilimde zorlama fiili yoktur. Bundan, "aklî zaruret yoktur" diye de bahsederler. Cebir (zorlama) ve icâb (gerekli kılma), iradenin ve yaratmanın eseridir. Allah'ın, önden veya sondan bir şeyi bilmesi, onu yapması ve yaptırması demek değildir. Ne bilen yapmaya mecburdur, ne de bilinen yapılmaya mecburdur. İsteğin fiile çıkması bile kudret (güç)e, güçle beraber bir de yaratmaya bağlıdır. Bunun içindir ki biz, kendimizde iradeye bağlanmayan ilimler ve hatta güç bulunduğu halde bile fiile çıkmamış nice iradeler buluruz. Bütün bunlar bize gösterir ki bilmek, istemek, güç, yaratma bir grup sıfatlardır. Bundan dolayı Allah Teâlâ'nın bilmiş olması da zorla yaptırmış olması demek değildir. Ve Allah Teâlâ mühürü, ikinci huyu kulun istemesinden ve bahsettiği gücünden sonra yaratmıştır ve anılan teklif nihayet geçici ve değişken bir şekilde güç yetmez olmuştur. Bu ise hem mümkün ve hem olagelendir. Ve öyle olması yakışır. Özetle kader, zorlama değildir. Bunlar, Allah bildiği için kâfir olmamış, kâfir olduklarından ve olacaklarından dolayı Allah öyle bilmiş, öyle takdir etmiştir. Yanılmayanın takdirinin mânâsı düşünülürse, bu pek kolay anlaşılır."

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı/ Kur'an Yolu Tefsiri'nde de denilir ki: "Kur'an'da insanların doğru yoldan sapmaları veya doğru yolu bulmaları, bunlardan birini tercih etmeleri sonucu oluşan mühürleme Allah'a nispet edilmektedir. Allah adalet ve ilim sahibi olduğundan O'nun hem bu fiili bizzat kendisinin yapması sonucunda kulunu cezalandırması mümkün olamaz. Keza birçok ayette insanın hür iradeye sahip olduğu belirtilmektedir. Ehli Sünnet Âlimleri konuya ilgili olarak; 'Kader Allah'ın ezeldeki bilgisi ve hükmü, kaza ise tüm yaratılmışlar aleminde kaderin icrasıdır. Allah kulların ne yapacağını ezelde bildiğinden O'nun o alandaki kader ve kazası kulun hür tercihi birbirine uygun düşmüştür. Nitekim Nisa Suresi 155. ayette kafirlerin küfrü kendi tercihlerine bağlanmıştır."

Yorulduk mu, o halde bir sonraki yazıda bu yazılanları yorumlayalım.

 

Hemen belirteyim araştırdığım birçok kaynaktan sadece birkaçını burada paylaştım, oysa yaklaşık bir on müfessirin görüşlerine de bakmıştım, genel olarak hemen hemen hepsi bunlara yakındı. Yorucu olmaması için bir kısmını burada paylaşmadım.

.

Serapey Bahçe, Hobi ve Mini Seraları

Facebook Yorumları

reklam
19.04.2014
Allah dilediğine mi hidayet verir? [2]
16.04.2014
Allah dilediğine mi hidayet verir? [1]
13.04.2014
Müslüman bir ülkede başörtülü bir kadın olmak yahut Pınar Kür olmak...
09.04.2014
Yusuf'un gömleği Yakup'a delil değil mi?
07.04.2014
Siyasal İslam'ın engelleyicilerinin Türkiye ve Mısır Tecrübesi: 529 İdam!
01.04.2014
Mekke'ye girer gibi...
25.03.2014
Onurumuzu hep Başbakan mı kurtaracak?
30.03.2014
Siyonistleşme ahlakı üzerine "paralel" bir okuma
27.12.2013
Türkiye darbeler tarihi
05.12.2013
Bizde kırılacak kol kanat da kalmadı Hocam…
23.11.2013
Neredesiniz? Neredeyiz?
22.11.2013
Hudeybiye, Gazze, Gülen Cemaati
24.06.2013
Tecavüz, mağdurları kadar toplumunun da sorunudur
20.06.2013
Derin Nefret
10.05.2013
Beyaz Türkler mi, zaten hiç var olmadılar!
10.04.2013
Çıplaklık kadınları özgürleştirmez, esir eder!
24.03.2013
Kapitalist Müslümanlar ve eşitlikçi sol ideolojiler
18.01.2013
Allah hepinizden razı olsun!
15.12.2012
Başörtülü kadınlara açık mektup
30.11.2012
Anadilden dokunulmazlıklara
15.11.2012
Açlık grevindekileri bırakalım da ölsünler mi?
18.10.2012
Bazen kendime bağırıyorum: Sen Müslümansın… Sen Müslümansın!
11.10.2012
Varlığım Türk olmayanların varlığına da armağan olsun!
29.09.2012
Müslüman bir ülkede başörtülü bir kadın olmak…
16.09.2012
İçimdeki Yangın
14.09.2012
Ne dershane, ne 4+4+4, ihtiyaç eğitimde reform!
27.08.2012
Biz ne dedik, PKK ne anladı…
24.08.2012
PKK kötü, peki biz iyi miyiz...
7 0
Tuncer Türkkan 10.12.2013 - 14:37:27
Mertlikten de öte şahane bir yazı.Allah ın kulları böyle olur.Ağzınıza sağlık.Tuncer Türkkan Kütahya
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
KANİ YILDIZ 09.12.2013 - 19:06:17
ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM, BÜTÜN MÜFTERİLERİ, ATEŞE BARUT ATANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM.ÇÜNKÜ BU ATEŞ MSÜLÜMANLARI YAKACAK. HER HANGİ BİR KİMSEYİ KAST ETMEDİM. BU SIFATLAR KİMDE VARSA SÖZÜM ONLARA.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
uslub 08.12.2013 - 22:33:16
size karşı uslubu bozuk olup, hakaret ederek davasını savunanlar, camiayı tam anlayamamışlardır. biz kimseye hakaret ederek davamızı savunmayız. uslubu bozuk olanalr camiadan değildir
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Yasin Karayel 08.12.2013 - 13:44:01
Cemile hanım çok teşekkürler.. az bile yazmışınız...Ahmet Mağden bey asıl siz taraf gir davranmışınız.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Semih Yurt 03.12.2013 - 10:22:02
Yürekten kutluyor tebrik ediyorum. Ancak bu kadar mükemmel ancak bu kadar sade ve ancak bu kadar vicdani agirlik icerisinde yazilir bir yazi. Basta Allah sonrasinda bizler yardimcisi olalim "CEMILE " hanimin. Çünki bu saatten sonra artik sözde islami cemaat lideri gülenin kara listesinde. Israil usaklarinin kara listesinde hainlerin ve satilmislarin kara listesinde Allah her daim onunla beraber olsun..
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Ahmet Mağden 02.12.2013 - 18:12:05
BU YAZI, CEMİLE BAYRAKTAR HANİMEFENDİNİN , AKİT GAZETESİNDE Kİ YAZISINA CEVAP OLARAK YAZILMIŞTIR: Cemile hanim, kalem ile zulme buğuz ediyorum derken, boğazımı sıkan eli tutmayayım mı? diyen Zaman Gazetesi Yazarı, Sayın Gülerce'i mi kast ediyorsunuz. Günde 3 veya 4 saat uyuyan, sıhhati müsaade ettiği süre de Müslümanlara dua etmek ve okumak olan, konuştuğu zaman, kurduğu bir cümlede , doğudan ve batıdan okuduğu birer kitabın özeti bulunan bir zata YOL GÖSTERİYORSUNUZ. Muhterem Hocaefendi size göre yaşadığı gibi inanmaya başladı ve Müslümanlıktan da çıktı diyeceksiniz nerede ise. Bilinçli yalnız kalma ihtiyacını nereden çıkarıyorsunuz, biraz insaf. 28 Şubat günlerinde, Erbakan Hocamızın (Allah(CC) rahmet etsin.) çektiklerini biliyorsunuz. Size göre Erbakan Hocamızın aklı kesmedi de mi İSTİFA ETTİ. Okumak için, gerekiyorsa bende çocuğumun başını açarım. Başını açmayanlara hocamızın terörist diyeceğini zannetmiyorum. Polis koleji sınavları: Gönüllüler hareketinde hepimiz ahlakımızı güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Cemil hanim dediğiniz gibi bir şey olmuşsa, bu hastalık arkadaşlarımıza, savunduğunuz partiden bulaşmış olabilir. Mavi Marmara konusunda, İsrail, ağzımızı burnumuzu kırdı, ağlamak bile ağlayamadık. Cemile hanim, sizin için böylesi daha iyi mi oldu." One minute " konusunda hepimiz övündük. PKK konusunda bu memlekette yapılanları veya yapılacakları sadece Başbakanımız biliyor. Fethullah Hocaefendi ne biliyor ki yardım etsin. Cemile hanim , pkk konusunda siz ne biliyorsunuz? Türkçe Olimpiyatlarının sizin gözünüz de ki değerini yazınızda belirttiniz. Filistinli çocukları siz, Fettullah Hocaefendiden daha çok düşünüyorsunuz. İnsana gülerler. Başbakanımız, camianın yanında yaptıklarını Allah(CC) rızası için mi yaptı , yoksa Fethullah Hocaefendi için mi yaptı. Hocaefendi için yaptıysa , maddi karşılığını söylesin, gönüllüler onun altına kalmaz. Fethullah Hocaefendi vicdansız, SİZ VİCDANLI OLDUNUZ ÖYLE Mİ CEMİLE HANİM. Cemile hanim, anladığım kadarı ile Gönüllüler Hareketinin içinde belli bir süre yaşamıssınız, KORKARIM YAZINIZI OKUYAN FETHULLAH HOCAEFENDİ SİZE YİNE DUA EDECEK. Ben Gönüllüler Hareketine 50 yaşından sonra katıldım, kuru ağaç ne kadar eğilir. Bana kalsa su bile vermezdim size. Gecen senelerde Adalet ve Kalkınma Partisi size göre farklı bir parti idi ne olduysa ne değişti ise bir kaç aydan beri çok farklı bir parti oldu. Allah(CC) yalan demeyenlerin yardımcısı olsun, yalan diyenleri de bu ciddi hastalıklarından kurtarır İNŞALLAH. SELAMÜNALEYKÜM...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
Meral Tekin 01.12.2013 - 21:55:37
Yazınızın her maddesine eleştiri getirilebilir ama olayları ne kadar taraflı yaklaştığınızı göstermek için Hudeybiye benzetmesini açıklamak istiyorum. Hocaefendi Hudeybiye anlaşması örneğini verirken Tayyip Erdoğan ile o dönemin dayatmacı cuntaları arasında yapılan anlaşmayı kast ediyor. Hocaefendi ile Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşmayı değil. Hocaefendi diyorki cuntacılar dayatma yaparak cemaati bitirme planına Tayyip Erdoğanı zorla imza attırmışlarsa bunu hoşgörü ile karşılarız diyor.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,00
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Serapey Bahçe, Hobi ve Mini Seraları
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Serbay Interactive
Bu Dünya Hepimize Yeter
Nevzat CİNGİRT
T: 0380 512 19 16 - G:0507 241 37 24
duzceyerelhaber@hotmail.com

2010 - 2013 © Tüm hakları saklıdır.Reklam - Künye - İletişim
DüzceyerelHaber Reklam Hizmetleri
Görkem Özdemir
0543 931 11 58
Serbay Interactive
İnteraktif Ajans

Mini Hobi Bahçe Seraları
Yandex.Metrica