Hurda Araç Yasası 2013 Son Gelişmeler

09.07.2013 - Bu Yazı 80057 Kez Okundu.
Yorum : 63 - Onay Bekleyenler : 0

Hurda Araç Yasası 2013 Son Gelişmeler

4 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 28374

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41)

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1  Geçici 2 nci maddesinde, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun2 Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 açıklanmıştır.

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun4  41 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “1998” ibaresi “2000” şeklinde; birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiş ve 6322 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği5  hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

2. Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir.

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, trafik tescil kuruluşlarınca taşıtın mevcut olmadığının tespiti için 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacak araştırmalarda, içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın 1 Ocak tarihi esas alınır.

Örnek:

Mükellef A, adına kayıt ve tescilli 2000 model taşıtın trafik tescil kaydını 2012 yılının Ağustos ayında mevcut olmadığı gerekçesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında sildirmek için ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat ettiğinde, trafik tescil kuruluşunca yapılacak araştırmalarda 1/1/2007 tarihi esas alınır.

3. Diğer Hususlar

36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI” bölümü altındaki “A -Model Yılı 1985 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler” başlığında ve anılan başlığın altındaki “1- Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler” kısmında yer alan “1985” ibareleri “1990” şeklinde, anılan bölümün “B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler” başlığı altındaki “1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler” kısmında yer alan 38 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği6  ile değişik “1/1/2006” ibaresi de “içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın 1 Ocak” şeklinde ve anılan Tebliğde yer alan “31/12/2011” ibareleri de “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120804-14.htm

Facebook Yorumları

63 0
ertan uysal 02.11.2014 - 14:26:36
torba yaszada bu kanun cıktımı bılgısıolan lutfen bana ulassın
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,71
özkan kaya 08.03.2014 - 23:15:34
Selamün aleyküm arkadaşlar binek araçlar için hurda yasası ne zaman çıkacak bilgisi olan varsa cevap verebilir mi?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,29
mehmet 28.01.2014 - 23:34:39
merhabalar kolay gelsin yardımcı olursanız sevinirim. aracım ortada yok hiç bir belgede yok bu aracı hurdalığa aldırarak kaydını sildirmek istiyorum ve aracım 48 muğla plakalı bu aracımı ankara emniyetinden de işlemini yaptırabilirmiyim yoksa plakamın kayıtlı bulunduğu emniyete gitmem zorunlumu ?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,37
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2014 - 18:17:31
aralık ayında hurda olan ve arç vasfını kaybetmiş aracımın Dörtte bir boorcunu ödedim ve plakalarının düşecegini biliyordum ama 2014 yılı mtv borçları internette görünüyor. durumun ne oldugunu ögrenemedim.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,19
bilal orhan 13.12.2013 - 23:04:28
94 model olan araclarida kapsiyormu yasaa bileni niz varmi arkadaslar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,94
Ad Soyad Giriniz... 10.10.2013 - 18:36:03
2002'de gazetede yayınlanan araç men işlemleri haberi, tüm gazeteler kısaca kafa geçiyor, bakanın biri çıkacak diyor öbürü böyle bir şey yok diyor. Bu adamlar bile halkla kafa bulurken, gazeteler bulmuş çokmu..?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,17
cevdet öz 30.09.2013 - 10:19:10
hayırlı işlerrrrr......bu oyunu bu kadar oynamaları zaten galeri işi yapan uyanıklar topladılar bir çoğunu hurdaların onun dışında devlet bi kanun çıkaracak oldu bitti.... özellikle yapılan bir aldatmaca. bakanlar hep beraber aldık alacagız filan falan çalışma devam ediyor deyip herkeze gaz verdiler sonrada gümmmm..... hayırlı işler .... işte böyle şişler.....
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,55
huseyın kara 30.09.2013 - 09:38:11
hurda yasasını rafa kaldırıyorlarmuş bizimle oynuyorlar galiba bu günkü gazateler bakın
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,84
huseyın kara 30.09.2013 - 09:38:11
hurda yasasını rafa kaldırıyorlarmuş bizimle oynuyorlar galiba bu günkü gazateler bakın
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,12
ismet 28.09.2013 - 20:17:43
2000 model aracımı hurdaya vermek ıstıyorum
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%71,73
mert 26.09.2013 - 17:23:37
bilipbilmeden konuşmayın lütfen hükümet yasayı ne eşekilde çıkaracağını belirtmiş durumda hangi model araca ne ödüceğide belli sizin eski model aracınız var ise ve bu yasadan faydalanmak istemiyorsanız devlet buna bir şey yapamaz yok muayenede sorun çıkartır yok fazla vergi ister öyle bir şey avrupa yasalarına aykırıdır emin olun zaten avrupa birliği yasalarına aykırı olmasaydı hükümet para ödemesi yapmadan vergilere zama muayenelerine zorluk çıkartarak araçları trafiktenmen etmeye çalışırdı eski araç sahipleri kimse malınızı elinizden siz istemidiğiniz sürece alamaz saygılarımla
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,96
ergün akkoyun 22.09.2013 - 22:21:31
1978 binek tipi reno 12 var nezaman çıkıyo bu yasa arkadaşlar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,50
ergün akkoyun 22.09.2013 - 22:21:31
1978 binek tipi reno 12 var nezaman çıkıyo bu yasa arkadaşlar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,79
Ad Soyad Giriniz... 21.09.2013 - 20:47:42
BENDE 88 2,5 FORT VAR ARABADA SIKINTI YOK İŞİME YARAMIYOR EVEİN ÖNÜNDE DURUYOR İSTEYEN OLURSA 0541 581 03 92
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,54
uzel uzel 21.09.2013 - 16:45:16
kesinmi 10 tane hurda arac var
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,52
necdet özer 20.09.2013 - 12:08:12
hurda alacak arkadaşlara ... j9 pejo münibüsüm var satacağım antalyada ikamet ediyorum 0531 081 00 08
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,38
Ad Soyad Giriniz... 18.09.2013 - 15:53:59
arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim bu hurda yasası geçeçek ama eski arabaları olanlar zorda kalacak çünkü muayne zamanı kendilerini okadar zorluk bekliyorki herkez hazırlıklı olsun elindeki arabaları bir an önce çıkarsın çünkü bunu devlet yaparsa mecbur tutmak için muayne zamanı satmayanların başı çok ağırır ve satmak zorunda kalır
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,17
altan soylu 13.09.2013 - 00:27:26
benim arabam 87 model ama koc gibi şu an piyasa değeri 8 9 arası neden hurdaya vereyımkı bence bu yasa sartlarını değiştirmeleri lazım parasını onlarmı verdi tuzu kuru olan bi yasa cıkarıo millet ne yaparsa yapsın ver millete eski aracın yerine 20 yaş altı arac senin milleti düşündüğünü görelim
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,18
Ad Soyad Giriniz... 11.09.2013 - 11:51:55
YAV ARKADAŞ ZATEN 3 BİN TL'LİK ARABAYA BİNİYORUZ. BİRDE ARABA ALMA ŞARTI GETİRİYORLAR PARAN VARMI DİYEN YOK YAAA BU NASIL İŞ...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%81,73
Ad Soyad Giriniz... 09.09.2013 - 01:07:03
BU YASADA VERGILER MUAF ANLADIGIM KADARIYLA GERISIDE DEVLETE KALIYOR ACIKLAMASI BU BEDEL ÖDENECEK DEMIYOR ARAC SAHIBINE SIKINTI BU İŞ
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,56
halil İçen 09.09.2013 - 00:44:11
1994 Model yurt dışından dan gelen bir araç sahibiyim. Bu araç 122000 km de emisyon ölçümü yaptım. Muayene istasyonunda. Sınır 500 ölçüm sonucu 100 çıktı. Araç daha hiçbir sorunu yok motor ve parça açısından. Birkaç yıl sonra arabayı hurda olursa bu araca yazık değil mi.! Çöpe at yenisini al avrupa zengin olsun . Daha 4, 5 yaşında olup 150000 km yapan var onlarda çöp olacak mı.! Biz bu kadar zengin mi olduk haberim yok.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,81
Mustangpha1963 08.09.2013 - 20:24:37
Hurda araç sahibi kardeslerim yasanın bi an önce cıkmasını İSTİYORSANIZ BATCIKLARDA TRAFİKTE YOGUN SAATLERDE 2 dk ka araç bozulmus gibi yapın inin iki dakka kaputu neyin acın su koyuyomus gibi yapın yaniiii trafiği rahatsız edinki çıksın bi an önce
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,54
Erol 06.09.2013 - 19:50:31
Arkadaşlar 1990 model satılık metalik siyah muayer araç illgilenen Arkadaşlara fiyatı 6 binlira 0532 512 5685 yer nevşehir ve sivata oluyorum
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,72
ali 04.09.2013 - 22:40:14
arkadaşlr bende 90 model kartal L var muayenesı bıtmış 4 aydr çıksada versek 4.5 neyse satılık ilgililere duyrulur 5434257185
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,66
enbiya büyükşimşek 01.09.2013 - 22:49:36
furda yasaası keşke cıksında
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,54
enbiya büyükşimşek 01.09.2013 - 22:49:36
furda yasaası keşke cıksında
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,26
aslan asas 31.08.2013 - 23:30:24
3000..---6000 olurmu arkadaslar mılletın aracı hacı muratmı kı 3-5 se saverıp kurtulacak bunda bıraz eksıklık var gıbı 5000 15000 de se anlarım ama kesınlıkle 3,5, atmam arabamı yazık be arkadaslar yada hurda degılde bıraz bekler kılasık yaprız kılasıklesmis olur ******
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,41
aslan asas 31.08.2013 - 23:21:39
3000..---6000 olurmu arkadaslar mılletın aracı hacı muratmı kı 3-5 se saverıp kurtulacak bunda bıraz eksıklık var gıbı 5000 15000 de se anlarım ama kesınlıkle 3,5, atmam arabamı yazık be arkadaslar yada hurda degılde bıraz bekler kılasık yaprız kılasıklesmis olur ******
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,83
doğan 31.08.2013 - 19:41:00
ne zaman çıkacak bellimi bende 88 doğan var ama
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,70
ismailcan 30.08.2013 - 22:20:53
beyler 76MODEL KAMYONETİM VAR SATILIK 5000 VEYA 4500 anlaşırız almak isteyen mesaj ata bilir İZMİR BAYRAKLI,da oturuyorum
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,86
Ad Soyad Giriniz... 30.08.2013 - 22:16:37
Ercan: 76model arabam var kamyonet 4000bin 5000bin arası anlaşabiliriz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,85
kartal 30.08.2013 - 12:55:31
6000 tl veriliyormu 88 modale
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,32
kartal 30.08.2013 - 12:55:31
6000 tl veriliyormu 88 modale
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,94
ercan okur 29.08.2013 - 15:46:28
4 gun kalmıs ozamn saldırın :)))
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,37
ercan okur 29.08.2013 - 15:46:28
4 gun kalmıs ozamn saldırın :)))
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,53
OSMAN ABUŞOĞLU 29.08.2013 - 14:14:14
ARKADAŞLAR ŞİMDİ HURDA OLANLARI ALIYORLARMI
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,64
mustafa kütükçü 29.08.2013 - 13:45:02
ARKADASLAR VALLAHİ BENİM 77 MODEL 12 TS TİPİ RENAULT UM 8 YILDIR GARAJDA YATIYOR NE CAM VAR NE FAR NE JANTI NEDE KAPORTASI SAGLAM BEN NE YAPAYIM VERGİLERİ TAKIR TAKIR İŞLİYOR PİSLİKTEN BAŞKA BİRŞEY DEGİL GARAJDA YATIYOR :((((
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,36
eyub taskafa 27.08.2013 - 08:31:11
aracını hurdaya ayıracak arkadaşlar tüv muayne istasyonların dan trafiğe cıkamaz belgesi ile mke gidip aracları teslim edebiliriz iş takibini iyi yapın hesap no trafik şube yede uğranacak yukarıda belirtilmiş lütfen iyi okuyalım
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,23
yunus 26.08.2013 - 17:27:34
bekleyen arkadaşlar boşuna sıkıntı çekmeyin bu yıl çıkmaz bu yasa. en erken seçimlerden iki ay öncesine o da 2014 nisanı bulur onun için bence bakımlarını yaptırıp binin arabanıza ben de satıyorum zaten çıkarsa kimin kısmeti varsa o faydalanır beklemekle olmaz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,44
Ad Soyad Giriniz... 24.08.2013 - 14:30:42
Yorumunuzu Giriniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,69
fatih 24.08.2013 - 14:30:42
Vize sigorta bitti araç allaha emanet hurda yasası ha çıktı ha çıkacak diye beklerken bizim arabanın hurdası çıktı. yasa biçıksın güzel bi şavt var onu götürecem inşallah
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,51
Ad Soyad Giriniz... 23.08.2013 - 21:56:50
Yorumunuzu Giriniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,56
mehmet kaya 21.08.2013 - 15:33:22
bu yıl çıkar mı lütfen bir kişi cevap versin?????????
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,46
Ad Soyad Giriniz... 20.08.2013 - 16:34:57
METİN AKTURK BEKLEMEKTEN OSANDIM ÇIKMAYACAKSA ARABAYI YAKACAĞIM
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%77,91
hasan şirin 19.08.2013 - 15:27:15
1992 modelleri kapsıyormu bilen varmı birde abuk supuk küfür edenlere lafın boşu boşuna niye günaha girersinizki
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%67,82
mehmet kaya 19.08.2013 - 15:09:28
çok bekledik ne zaman açıklanır bilgi verebilir misiniz bu yıl açıklanır mı???????
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,28
ahmet kurt 19.08.2013 - 14:22:06
tahmini ne zaman açıklanır lütfen bilgi verin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,54
Serhat_Bey 17.08.2013 - 11:54:42
Arkadaşlar benden sizlere nacizane tavsiye twitter i olan arkadaşlar sanayi ve ulaştırma bakanlıklarına bu konu ile ilgili sürekli twit atsınlar ben her gün düzenli twit atıyorum...umut umuttur işte sayı çoğalırsa belki faydası olur allah yardımcımız olsun
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%56,47
ZEYNEL ABİDİN OLMAK 16.08.2013 - 10:29:22
LÜTFEN ŞU YASA ÇIKSIN ARTIIIIIIIKKKKK
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,51
ZEYNEL ABİDİN OLMAK 16.08.2013 - 10:29:22
LÜTFEN ŞU YASA ÇIKSIN ARTIIIIIIIKKKKK
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,10
ismail bal 13.08.2013 - 15:35:39
a.g gavatları kendi menfaatine geldiği zaman bir gün bile bekletmezler orospu çocuklarııı
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,90
hakan altun 05415434646 07.08.2013 - 15:48:07
bendede 86 model arac var muayene bitti bende 4 aydır bugün çıkacak yarın çıkacak diye bekliyorum ama maalesef öyle bekliyoruz işlerine geleni çıkarıyorlar ama bu yasada geciktiler çıksın artrık bu yasa cıktıysa beni bilgilendirin arkadaşlar telefonum yazılı 05415434646
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%78,90
kerem değirmenci 06.08.2013 - 22:08:42
aylardır bekliyoruz abuk sabuk her bok bir gecede geçiyor.bu yasaya gelince milleti ümitlendirdiler sonra meclis tatile girdi bekle babam bekle
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,51
kadir babacan 03.08.2013 - 00:12:57
pislik boşbakan sana arabamın hurdasını değil sctığım bku vermem srfsiz geber
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,38
Abdullagazi BONCUK 02.08.2013 - 10:43:56
Nisan ayından berli bekliyoruz arkadaşım çıkacaksa çıksın artık bizimde bir plan proğramımzvar sonuçta zaten bukonuda daha önceden 2004'den hazırlanmış yasa taslağı mevcut bir, iki diğişiklikle yapılmayacak işdeğil 2004'de o dar boğazda yapıla bildiğiyse hamdolsun şimdi ekonomi daha iyi şimdi bu kadar bekletipte milleti sıkıntıya düşürmenin manası yok diye düşünüyorum yani sayın başbakanımız azımıza bir parmak bal sürdü 3/4 aydır onunla avunuyoruz.çıkacakdiye ne arabayı satbiliyoruz nede yaptırıp bine biliyoruz vallaha bu işe acil çare ne yapıyorlarsa yapsınlar.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%88,16
fatih 01.08.2013 - 11:46:24
Sayın muhterem degerli bakanımız vekilimiz her kimse artık bilmiyorum bu işler zor olsa gerek daha bir icraat göremedik. hayır kimse zorla illaki böylebir uygulama yapacaksınız diye bogazınıza çökmüyor. benim 84 model bir aracım var ayagımı yerden kesiyor gönül isterki bizde 2013 model arabalara binelim ama YOK olmayınca olmuyor boşlayıverin siz buişleride bizde ufak tefek aracımızı yapalım binenim biz kıtkanat geçinen insanlarız elimizdeki 3 kuruşu da arabaya harcarız ondan sonra bi yasa çıkar bizim emektar pireste can verirse yazıkolur...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%77,32
Ad Soyad Giriniz... 01.08.2013 - 09:09:43
Yorumunuzu Giriniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%57,40
ibrahim kızıldemir 29.07.2013 - 12:24:26
ulan 2 ay önce sayın başbakanımız kendisi söyledi televizyonda haberlerde 2 haftaya cıkıyor diye 2 ay oldu hala cıkacak.ve halada ne olcagı belli degil billetin azına bir bal sürüyor başbakan herkezde yalanıyor.millet vekillerin maaşlarına zam olsa 1 gecede cıkar yasa ama.ben inanmıyorum otomobil yasasının hemen cıkacagına anca secim zamanı arkaşlar 2014de.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%79,30
arslan oglu 29.07.2013 - 12:13:54
borcu varsa borcunu sileceklermiş yok daha neler yoksa ne olacak onuda açıklasınlar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,10
ÖKKEŞ CURACOĞLU 28.07.2013 - 12:57:00
1985 MODEL TOYATA ARABAM VAR.HURDAYA AYIRMAK İSTİYORUM.HURDAYA AYIRMAK İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPTIRMAK GEREKİYOR.İÇIKLARSANIZ MEMUN OLURUM.ESKİ ARABALAR ORTALIKTAN TEMİZLENSİN HÜKÜMETİ TEBRİK EDİYORUM.EN İYİ YAPTIĞI İŞLERDEN BİRİ BU.SAYGILAR
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%56,36
turan arıtanar 26.07.2013 - 17:50:39
sıfır araba alamam 87 model arabaya devletın verecegı mıktar ne ona gore bakalım hurda fıyatına verılmez acıklasınlar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%67,35
şahin atıf 23.07.2013 - 18:04:27
otomobilleri de alacaklar mı para karşılığında
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,99
oguz akbulut 21.07.2013 - 21:50:37
ne zaman toplanmaya başlayacak. onuda yazın bari
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,67
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  
OTOSTOP ÇEKTİĞİ ARAÇ MEZARI OLDU
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ...
  
ÜÇ GENCE ARAÇ İÇERİSİNDE KURŞUN YAĞMURU
Araç içerisinde sohbet eden üç genç kimliği belirsiz bir başka genç tarafından kurşun yağmuruna tutu...
  
Bariyerlere çarpan araç takla attı...1 ölü
D-100 Düzce -Sakarya Karayolunun Hendek bölümünde , bariyerlere çarpıp, takla atan araçtan fırlay...
  
Murat Somer: Muhalefet akıllı davranırsa seçim yasası ters tepebilir
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Somer seçim yasasının muhalefetin akıllı davranması koşuluyla te...
  
Araç sayısı 110 bine yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de trafiğe kayıtlı araç say...
  
5 araç birbirine girdi…
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi....
  
10 bin liralık teşvikle hurda piyasası canlandı
16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi uygulanacağı h...
  
MERGİÇ YOLUNDA ARAÇ YANGINI
Mergiç yolunda bulunan bir cafenin önünde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
  
Akçakoca’da Araç Yangını
Akçakoca Çevreyolu sapak mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kon...
  
Araç sahipleri dikkat! Plakada yeni dönem başlıyor
Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte gerçekleştirilen d...
  
Araç satışında yeni dönem! Resmen başladı
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile tescil edilmiş ar...
  
TIR OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ
Olimpiyat ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı....
  
Araç Sahipleri Dikkat!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet’ten listeyi aldı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 mil...
  
ARAÇ SAYISI 108 BİNİ GEÇTİ
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de kayıtlı araç sayısı 108 b...
  
Takla atan araçtan sağ kurutuldu
Kalıcı konutlar bağlantı yolu Opet ışıklı kavşakta meydana gelen tek taraflı yaralamalı - maddi has...
  
Toplam geçiş yapan araç sayısı dudak uçuklattı
uçuklattı...