Gökhan BACIKBookmark and Share

Dış politikada krizin temel nedeni nedir?


20.06.2019 - Bu Yazı 867 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 S-400’ler tartışması esasen Türk dış politikasında bir paradigma değişikliği konusudur.

Soru şudur: Türkiye’nin dış politikada paradigma değişikliğine yol açabilecek kararlar almasına neden olan kök dinamik nedir? Türkiye ne olmuştur da dünya siyasetinde konumunu ve oryantasyonunu yenilemek istemektedir?

Sorunun olası cevaplarını tartışmadan şunun altını çizmek gerekiyor: Türkiye’nin dış politik paradigmasını değiştirmeye çalıştığı açıktır. Ancak belirsiz olan bu değişiklik ile nereye varmak istediğidir.

İlk bakışa göre Türkiye bir paradigma değişikliği ile geleneksel Batılı bloktan kopmak ve Rusya gibi ülkelere yakın bir yere yerleşmek istediği izlenimini veriyor.

Ancak bazı sinyallere bakarsak, Türkiye Batı’dan tamamen kopmak istemiyor sadece Batı ile olan angajmanlarının düzeyini düşürmek istiyor. Bu hesaba göre Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri devam edecektir ancak bununla birlikte başka ülkelerle de istediği biçimde güvenlik angajmanlarına girebilecektir.

Ne var ki böyle bir talebi Batı’nın neden kabulleneceğini bilmiyoruz. Dahası, uzun vadede böyle melez bir pozisyonun Rusya gibi ülkeler tarafından da kabulleneceği konusunda ciddi şüpheler var.

Baştaki soruya gelirsek, Türkiye’yi dış politikada paradigmatik değişikliğe zorlayan mücbir sebep nedir?

S-400 olayında akla gelen ilk neden, Türkiye’nin teknik olarak savunma sistemlerini güçlendirmek için bunu yaptığıdır. Ancak, S-400’ler alanında yegâne savunma sistemleri değildir. S-400’lerin sağladığı savunma olanaklarını Batılı güvenlik sistemi içinde sağlamak pek ala mümkündür.

Dolayısı ile teknik ihtiyaçlar ve zorunluluklardan dolayı Türkiye’nin S-400’leri mutlaka alması lazım geldiği yönünde bir düşünce sorunludur.

Akla gelen ikinci neden, dış politikanın Suriye krizi, Kürt sorunu, İran meselesi gibi konularında Türkiye’nin Batılı çizgide kalmasının büyük zararlar doğuracağı iddiasıdır.

Bu önerme iki açıdan sorunlu: Bir kere, bu konularda Türkiye, Rusya ile de ciddi görüş ayrılıkları içindedir. Ayrıca, uzun vadede ABD ve Kürtler konusunda Türkiye’nin algıladığı sorunların benzeri Çin ve Türkiye arasında bu ülkedeki Müslümanların statüsü bağlamında ortaya çıkacaktır.

İkincisi, bu konularda Batı blokunda kalarak farklı düşünmek imkânı her zaman vardır. Örneğin İran konusunda Almanya gibi ülkeler farklı düşünmektedirler.

Öte yandan dış politik konularda ABD ve AB arasındaki farklılaşma Türkiye’ye büyük hareket alanı sağlamaktadır. Gerçekçi bir gözle bakarsak ABD ve AB arasındaki alanda siyaset belirlemek Türkiye için Batı bloku ve dışı arasında siyaset belirlemeye göre daha çok fırsat olanakları sunuyor.

Akla gelen diğer bir neden ekonomik konulardır. Buna göre Batı’dan uzaklaşmak Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına faydalı olacaktır.

Bu önermenin de ciddi açmazları bulunuyor. Bir kere, Türkiye’nin açılmak istediği Afrika gibi yeni pazarlarda en büyük rakibi sadece Batılı ülkeler değil aynı zamanda Çin ve Hindistan’dır.

Öte yandan Batı içinde kalarak, Ortadoğu gibi pazarlara açılmanın önünde bir engel de yoktur. Nitekim AB’nin örneğin Türkiye’nin ilgi duyduğu pek çok pazar ile kapsamlı ticaret anlaşmaları vardır. Örneğin, AB’nin Peru, Kolombiya ve Ekvator’la kapsamlı bir ticari anlaşması bulunmaktadır.

Yine, yakın zamanda Japonya ile bir ticaret sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Benzer biçimde Akdeniz İçin Birlik programı altında AB pek çok bölge ülkesi ile de yakın ilişki içindedir. Yine AB, Yemen, İran ve Irak ile ikili diğer pek çok Arap ülkesi ile 1989 yılında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde çoklu bir model içinde ticari ilişkilerini yürütmektedir.

Dolayısı ile Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşınca, Afrika, Ortadoğu, Akdeniz gibi alanlarda ticari olarak elinin daha güçleneceği yönlü bir önerme pek tutarlı görünmüyor.

Şöyle bir örnek verelim: Türkiye’nin Afrika’da yakın olmak için özel çaba sarf ettiği Nijerya’nın ürünlerini ihraç ettiği ülkeler sıralaması şöyledir: Hindistan, Hollanda, İspanya, Fransa, Güney Afrika, ABD.

Akla gelen son neden, güvenliktir. Batı bloku içinde kalmanın Türkiye’nin güvenliğini sağlayamadığı ve bu nedenle Türkiye’nin yeni arayışlara girdiği iddia edilebilir.

Bu önermede son derece tartışmaya açıktır. Bütün eleştirilecek yönlerine rağmen Batı’da bir güvenlik sistematiği vardır ve Türkiye bunun üyesidir. Hâlbuki Batı dışında bunu ikame edecek bir yapı yoktur. Batı dışında Türkiye güvenlik siyasetini sürekli olarak Rusya gibi ülkelerle ikili olarak sağlaması gerekecektir.

Bütün olası nedenleri tartıştıktan sonra elimizde kalan yegâne mücbir sebep şöyle görünüyor: Türkiye’de yeni bir rejim vardır. Bu rejim, daha az denetlenebilir bir uluslararası pozisyon istemektedir.

Hâlihazırda Türkiye’nin büyük bir çelişkisi şudur: Bütün sorunlara rağmen Batılı blok içinde kalarak, Batılı normlara aksi bir rejim kurmak. Belli ki iktidar bunu değiştirmek istiyor. Kısacası, yeni rejim kendi konsolidasyonu için bir dış politika arzuluyor.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
17.04.2020
Sürdürülebilir fakirleşme modeline doğru
10.04.2020
Post korona döneminde gelişmekte olan ülkeler: Riskler büyüyecek
2.04.2020
Korona krizi, Türkiye’yi rasyonalize eder mi?
27.03.2020
Korona sonrası İslam dünyası: Dip seküler dalga güçlenecek
11.03.2020
İslami bir aydınlanma mümkün mü?
6.03.2020
Türkiye-Suriye savaşı: Ülke başka bir aşamaya geçerken...
1.03.2020
Kıbrıs’ın ‘gerçek manada’ fethi
20.02.2020
Darbe, olağanüstü siyaset: Zor konular hakkında teorik tahminler
16.02.2020
Suriye krizinde yeni soru: Konvansiyonel savaşa girilecek mi?
30.01.2020
Her türlü politik riskten arındırılmış iyilikseverlik
10.01.2020
'Para bitti' şimdi ne olacak?
20.12.2019
Davutoğlu'nun bazı mevcut söylemleri sarsma yeteneği CHP ve İYİ Parti'den fazla
13.12.2019
Otoriterleşmek+Kalitesizleşmek =?
28.11.2019
Sürdürülebilir fukaralık teorisi
23.11.2019
'Halkın Tanrı'sını' kızdırmamak
15.11.2019
Kurtarıcı mı Süfyan mı?
8.11.2019
Kürt meselesinde 'Yeni Türkiye' doktrini
3.11.2019
Dış politikada değişimde ikinci aşama: Düzenle kavga
25.10.2019
Türkçülüğe dönüş
18.10.2019
Operasyon ulusal çıkarlara uygun mu?
10.10.2019
Yeni bir devlet kurmanın en etkili yöntemi: Savaşmak
4.10.2019
Deprem, Türkler ve Allah
28.09.2019
Rusya sıcak denizlerde, Türkler mutlu
12.09.2019
Hem iç hem dış mesele: Kürt sorunu
15.07.2019
Yeni partiyi günahı olmayanlar (!) kursun
5.07.2019
21 Haziran Öcalan hadisesi
20.06.2019
Dış politikada krizin temel nedeni nedir?
15.06.2019
İkinci Johnson Mektubu vakıası
8.06.2019
Yeni bir safsata: 'Yeni Zelanda, İsviçre ve Norveç en İslami ülkelerdir'
17.05.2019
Ekonominin fiilen nasıl durduğunu izliyoruz
12.05.2019
İslamcı postmodern darbe
6.05.2019
Yeni parti hangi boşluğu dolduracak?
27.4.2019
Sistem tıkandı: Rejim bunalımı kapıda
18.4.2019
"Yeter söz milletindir" öldü, yaşasın "son söz YSK’nindir"
11.4.2019
31 Mart’tan sonra Erdoğan: İstikamet Kürt Sorunu
4.4.2019
Yerel seçimlerin sonucu
28.3.2019
31 Mart Seçimleri: Devlet partisi mi, parti devleti mi?
7.3.2019
Türkiye’de İslami grup teorisi
3.3.2019
'Türkiye’de bundan sonra seçimle iktidarın değişeceğine inanıyor musunuz?'
25.2.2019
Ekonomik krizin olası sonuçları: Üç senaryo
15.2.2019
Olağan şüpheli olarak ekonomi
11.2.2019
Papa, İslam ve Türkiye
25.1.2019
Türkiye’nin rejimi: Bilim ne diyor?
4.1.2019
2019’a girerken Türkiye: Normalleşmenin haram olduğu ülke
14.12.2018
Alaturka adalet: Maslahat mülkün temelidir
30.11.2018
Bir Şark kurnazlığı: 'Anneleştirmek'
23.11.2018
Seküler İhvan ve Erdoğan
8.11.2018
Türkiye’de kimlik tartışmaları: Lafla yürümeyen peynir gemisi
25.10.2018
Ezilenin rızası: Ters sosyoloji
20.10.2018
Sağ Kemalizm ve ordu
12.10.2018
Krizin köklerine bakmak: İslami hareketin rantiyeci doğası
30.9.2018
Türkiye iş dünyasının entelektüel sefaleti
20.9.2018
Ekonomik kriz ve devlet: çıkış mümkün mü?
13.9.2018
Türkiye’nin Suriye’de büyük hayalleri: İdlib
3.9.2018
Türkiye: Sağcı bir memleket
25.8.2018
Türkiye’den Ortodoks ekonomik politika beklemek gerçekçi mi?
15.8.2018
Ekonomik kriz: Türkiye’yi yanlış okumak
9.8.2018
Türkler Amerika’dan neden nefret ediyor?
2.8.2018
Türkiye ve Amerika: İslamcı bir kopuş mümkün mü?
26.7.2018
İslamcılar tarikatları bitirir mi?
18.7.2018
Türkiye’nin İslamcıları ve Faiz Konusu
11.7.2018
Yeni Devletin sahibi kim?
26.6.2018
AKP'nin rakibi artık siyasi partiler değil
22.6.2018
Helva Tanrı’dan kek Devletten: Türklerin gerçekleşen ütopyası
15.6.2018
İslami Devrim’in gölgesinde Türk siyaseti
8.6.2018
Osmanlının mirasçısı kim?
31.5.2018
İslami geleneği yenilemek mümkün mü?
26.5.2018
İslamcılığın halleri ve Türkiye’nin İslamcıları
16.5.2018
Cemaatin entelektüel krizi
9.5.2018
Gülen Cemaati bu noktaya nasıl geldi?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive