Gürbüz ÖZALTINLI

Serbestiyet.comBookmark and Share

Savaş çözüm mü (*)


13.10.2019 - Bu Yazı 732 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 PKK Stalinist, totaliter; eline fazlasıyla kan bulaşmış, canlı bombalarla sivilleri katletmiş, Kürt kentlerini yıkıp geçen, yüz binlerce insanın göç etmesine yol açan hendek savaşlarıyla binlerce Kürt gencini ölüme göndermiş, terörü var oluşunun merkezine koymuş bir örgüt. Fakat bütün bu karanlık ve kirli yüzüyle o, boşlukta doğmadı. Bir sorunun üzerinde yükseldi… O sorunun adı Kürt sorunu… PKK, ne yazık ki Kürt milliyetçiliğinin sınırlarımız içinden yarattığı patolojik bir tarihsel ürün.

Kürt sorunu savaşarak, eline silah almış Kürtleri son kişisine kadar öldürmeyi amaç edinerek çözülebilir mi? Son otuz beş yıldır bütün sadeliğiyle karşımızda duran majör soru budur.

Doğrudur; şiddet bir yere kadar iş görür. Egemenlik alanlarının şekillenmesinde rol oynar. Fakat şiddetin, muhatabına olduğu kadar, kullanıcısına, destekçisine de ödettiği bir bedel vardır. Üstelik bu bedel sadece yitirilen gencecik insan hayatları ya da ölüme ve yıkıma tahsis edilen devasa bütçelerden ibaret değildir. Militer, şovenist ideolojinin büyük dalga boylarıyla toplumu kuşatması; savaşın kan damlayan hamasi dilini kullanmaktan kaçınan herkesin düşmanlaştırılması; nefret ve intikam duygusunun adil olma erdemini süpürüp atması; empatinin iyice buharlaşması ve aslında büyük bir çürümenin topluca kapımıza dayanmasıdır gerçek bedel…

Savaş sadece insanların değil, insanlığın da ölümüdür. O, var oluşumuzun en acı verici, en kötü yüzüdür.  

 Bugün çıkarlarının çatıştığı “öteki” nin de bir insan olduğunu unutmayan; onu öldürmeye değil, dinlemeye hazır; adalet duygusu güçlü, vicdanlı bir toplum olmanın yerini, hiçbir petrol hattı; hiçbir dağ, ova, kasaba alamaz. Bu Türkler için de Kürtler için de geçerlidir. İnsani değerlerin, ahlaki ve hukuki normların çürüdüğü bir toplumda kimse güvende değildir. Sokaklarınızdan altın aksa ne yazar? İnsanlığın öldüğü yerde her zenginlik daha büyük açgözlülük üretir; adaletin, empatinin yerini güç kullanımı aldığında zenginlik barış değil yeni savaşların habercisidir.

Toplumun büyük çoğunluğunun bu savaşa hak verdiğini biliyorum. Suriye sınırında, yıllardır devlete karşı savaşan PKK’nın inisiyatifinde bir Kürt kantonlaşması/özerkleşmesinin Türkiye sınırları içinde de egemenlik riski üreteceği düşünülüyor. Bu bir beka; bir ölüm kalım sorunu olarak algılanıyor. Dolayısıyla düşünsel alanda meydan, savaşın haklılığına ve onunla beraber gelen söylem aşırılıklarına kalıyor.

Birbiriyle akraba şu iki soru üzerinde neredeyse hiç durulmuyor: Bir: Kürt milliyetçiliğinin Ortadoğu’da bir idari statü kazanması, savaşarak ne kadar engellenebilir? İki: Kürt milliyetçiliğini teskin edebilmenin savaşsız politik yolları olabilir mi ve bu yollardan ilerlemeye çalışmanın getirisi ve bedeli neler olabilir?

Uzun analizlere girişecek değilim. Bugünün Suriye konjonktüründe, büyük oyun kurucuların pozisyonuna; sahadaki güç dağılımına; Türkiye’nin gücü ve ittifak ilişkilerine bakıldığında, silahlı güç kullanımıyla elde edileceklerin bu yoldan gidildiği için kaybedileceklerden daha az olacağını düşünüyorum. Belki sınırların daha ötesine itilmiş bir Kürt statüsü oluşacaktır. Ancak bu güçler dizilişinde, bölgede bir Kürt siyasi varlığının engellenmesi mümkün gözükmemektedir. “Son teröristi yok edene kadar” söylemi bir savaş retoriğidir. Sanırım bunu Türkiye’nin karar vericileri de bilmektedir.     

Peki, bu sınırın ötesine itebilme savaşının bedeli nedir? Barzani referandumunda izlenen siyaseti de hatırlatarak söylüyorum: Bu bedel, Ortadoğu’da dört ülke sınırlarına dağılmış yaşayan yaklaşık 30 milyon Kürt’ün çoğunluğu için uzun yıllar unutulamayacak bir husumet üretmesidir. Bütün milliyetçilikler gibi Türk milliyetçiliği de “husumet”i bir bedel gibi görmez. Dahası, kendisini oradan besler. Savaşların karşılıklı milliyetçilikleri; milliyetçiliklerin ise karşılıklı olarak iktidarları güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Fakat milliyetçiliklerin kafa tokuşturmasından kazanç elde etmiş bir toplum tanımıyorum ben.

Türkiye de büyük sıçrayışlarını, AKP’nin milliyetçiliğin yerine dostluk, karşılıklı yarar ve dayanışma siyasetlerini uyguladığı yıllarda yaşadı. Ortadoğu’da Kürt nüfusun Türkiye’ye karşı husumet beslemesi, Türkiye’nin büyük güçler karşısında da derin bir zaafı olmaya devam edecektir. Böylesi bir yumuşak karınla büyük güçlerle büyük pazarlıklar yapamazsınız. Zaten yapılamadığı da görüldü. ABD, Rusya, İran ve hatta giderek gözüküyor ki Esad Rejimi… Bunların izni olmadan Kürt milliyetçiliğiyle savaşamayız. Bu izinler için nelerden vaz geçmek zorunda olduğumuzu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz: Bu izinler için bir şeyler vermelisiniz ve ne verirseniz verin yine de bu güçler Kürt milliyetçiliğini tamamen ezmenize rıza göstermeyeceklerdir. Kürtlerin sevmediği bir deyime başvurursak “o kart” orada durmaya devam edecektir.

Özetle bugünün ideolojik ikliminde tek ve gerçek çözüm gibi sunulan savaş; hiç de böyle bir garanti vermediği gibi büyük bedelleri kapımıza yığıyor.

Peki barış siyasetleri gerçekçi mi? Ne getirir ve ne ödetir?

PKK’nın yarattığı bir felaket olarak hendek savaşlarını haklı bir infialle hatırlayan herkes; yani çoğunluk barışın boş bir temenni olduğunu düşünmekle kalmıyor, barışmayı reddeden bir nefret ve intikam duygusu da üretiyor.

Çözüm sürecinin çökmesinde kusur dağılımı tartışmasına girmeyeceğim. Fakat şu soru bütün ağırlığıyla ortada duruyor: Koca bir toplumun kaderini belirleyen siyasetler intikam duygusu üzerine inşa edilebilir mi?  “Uzatılan barış elini ısırdılar; yok edilmeyi hak ettiler” den daha soğuk kanlı bir akla ihtiyacımız yok mu?

Ben bugünün konjonktüründe de, sadece moral değerler açısından değil toplumumuzun geleceği ve politik fayda penceresinden de barışın tekrar tekrar zorlanmasını; artık olmazmış gibi gözüken müzakereciliğe açık kapı bırakılmasını savunuyorum. Eğer büyük bir oyun var ve biz onu bozacaksak, bunu savaşarak değil o oyunun ittifak dünyasına müdahale ederek bozabiliriz diyorum.

Elbette barışın tek taraflı bir iradeyle sağlanamayacağını söyleyenler haksız değil. Fakat, savaşın karşı cephesi de isteklerini savaşarak elde edemeyeceğini bilmektedir ve savaşmanın o tarafa da yüklediği ağır bir bedel vardır. Onlar da barışarak aldıklarıyla savaşarak ödediklerinin bir bilançosunu çıkartacaklardır.

Umuyorum ve inanıyorum ki Kürtler içinde de “bu savaş yetti artık” diyenler vardır. Yine inanmak istiyorum ki; bu kuşatıcı milliyetçi dalga da gün gelir gücünü yitirir ve barış sürecini gönülden destekleyen muhafazakâr çoğunluk; bayrak yarışına giren laik kesimler, savaşın barışmaktan çok daha büyük bir bedel ödettiğinin farkına varırlar.

Yeter ki, medeniyetin dilini terk etmeyelim. Tartışmaktan korkmayalım. Sözü şiddetle boğmaya kalkmayalım…    

 *Bundan neredeyse bir buçuk yıl kadar önce 2018 Mart’ında kaleme almıştım bu yazıyı…

Bütün içeriğine bugün de inandığım için dikkatlerinize sunmak istedim. Savaşın üzerine bir kere daha; bin kere daha düşünmek için…

.

Facebook Yorumları

Emlak8
18.07.2020
CHP, laik aydınlar ve gündem
14.07.2020
Kimlik çatışması nasıl aşılabilir
7.07.2020
Arındıkça “güçlenmek”
29.06.2020
Otoritarizm, adil tartışma ve içler acısı medya düzeni
22.06.2020
Sol-Sağ ayrımı sorunları anlamaya elverişli mi?
15.06.2020
Failden önce mağdura odaklanmak
8.06.2020
Duygusal yatırımlarımız ve patika bağımlılığı
22.05.2020
Darbe karşıtlığı üzerine
21.04.2020
Almadovar'dan Demirkubuz'a evlerimiz
18.04.2020
Bir korona hikayesi: Biraz hayal, biraz hakikat
27.03.2020
Sorun dindarlıkta mı?
23.03.2020
Hayır kriz iyi yönetilemedi
1.03.2020
Bu günlere nereden geldik
26.02.2020
Plan mı, sürükleniş mi?
22.02.2020
Bu mu “iyi yönetim”?
16.02.2020
Bırakın bu (siyasi) ayakları
16.01.2020
Alkışlamadan önce düşünmek
9.01.2020
Bu değişimi aslında değişmemiş olmamıza mı borçluyuz?
13.10.2019
Savaş çözüm mü (*)
5.08.2019
Kötü haber
2.07.2019
Kutupları terk etmek
26.06.2019
“Vermezler/gitmezler”ci apolitizm
19.06.2019
Irkçılık ve aynaya bakma cesareti
26.05.2019
Bu bir aşk değil gasp hikayesi
22.05.2019
Tartışmayan toplum olmanın bedeli
13.4.2019
Seçimleri kaybeden gider kazanan gelir kural budur
9.4.2019
Kaybedilen sadece Büyük Şehirler mi
4.4.2019
Umut nerede
31.3.2019
Erdoğan'ın Türkiye toplumuna “katkısı”
15.3.2019
Seçimler imajlar ve gerçekler
4.3.2019
İnsan doğası ve seçme özgürlüğü
24.2.2019
Askerlik, erkeklik ve şiddet
18.2.2019
Kültür değil kazanan değişiyor
12.2.2019
Erkeklik halleri
5.2.2019
Anekdotlar
27.1.2019
Berberin gözünden
21.1.2019
Ataerkil kültür
14.1.2019
Kültür üzerine
31.12.2018
Borçlanalım eğlenelim... mi?
24.12.2018
İyilik ve kötülük üzerine
17.12.2018
Yalanlarımız
10.12.2018
Aristippos’un kemikleri çınlasın
4.12.2018
Adanmışlık
17.11.2018
Müslüm Baba
1.7.2018
AKP ve Erdoğan: Ne kadar
28.6.2018
HDP'ye ne oldu?
27.6.2018
Tahmin ve temennilerden sonra özeleştiri ve dersler
22.6.2018
Cumhurbaşkanlığı üzerine tahmin ve temenniler
21.6.2018
Tahminler ve temenniler
14.6.2018
Siyasetçi ile seçmeni arasındaki fark
10.6.2018
AKP’nin değişimi ve “demokratın” dilemması
6.6.2018
Tanıyalım tanıtalım
24.5.2018
Zihniyetle yüzleşmek
21.5.2018
Zihniyet ve siyaset
17.5.2018
Bu seçimler biraz farklı gibi
29.1.2018
Savaş ve romantizm
24.5.2017
Almodovar'dan Demirkubuz'a evlerimiz
17.5.2017
Fotoğraflarımız
16.4.2017
15 NİSAN’DA MEMLEKET MANZARALARI
9.4.2017
İnsan ve iktidar
1.4.2017
Derin bir nefes alıp kendine bakmak
27.3.2017
Amaç çift başlılığı gidermekten çok daha fazlası
12.3.2017
Erdoğan konuştukça...
19.8.2015
İnsan hayatının değeri
6.8.2015
Toprak bütünlüğü sorunu ve şiddet
30.7.2015
Krizin nedenleri
27.7.2015
İradenize sahip çıkın
12.7.2015
Eleştiri ve yüzleşme
5.7.2015
Mahalle
4.7.2015
Tasfiyeci projenin çöküşü ve fırsatlar
30.6.2015
Aramızdaki duvar
26.6.2015
Sıradan insanlık
23.6.2015
Türklerin ve Kürtlerin zor sınavı
18.6.2015
Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerekir
11.6.2015
Aklıselime çağrı
4.6.2015
Tehlikeli oyunlar üzerine düşünceler
28.5.2015
Büyük oyun
21.5.2015
Otoriterlik ve sol
14.5.2015
Hukukun araçsallaşması ve aydının ikiyüzlülüğü
7.5.2015
Popülizmi hafife almayın
30.4.2015
'Bağımsız yargı'nın tahliye kararları
26.4.2015
Diz çökerek yükseleceğimiz günü beklerken
23.4.2015
Köhne teoriler, yaşadığımız tarih ve seçimler
16.4.2015
Silah ve Siyaset
8.4.2015
Terör, Medya ve Muhalefet üzerine bir söyleşi
02.04.2015
Elektrik, Cinayet ve Muhalefet
27.03.2015
Bir amatörün kehanetleri
19.03.2015
Seküler aydının derin korkuları
13.03.2015
AKP gerçeği ve Erdoğan’ın liderliği üzerine düşünceler
05.03.2015
‘Yan yana durmak’ üzerine
15.02.2015
Seçimler, Yeni Türkiye ve Kürtler
12.01.2015
Paris düşerken dindarların ve laiklerin sorumluluğu
10.01.2015
Siyaset, yolsuzluklar ve ahlaki üstünlük
29.12.2014
Bu aydınları okumayı reddediyorum
26.12.2014
Yolsuzluklar, darbe ve ahlak
21.12.2014
Hamaset önderleri
27.11.2014
Mehmet Altan: Bir aydının ürkütücü yolculuğu
13.07.2014
Bugün Ankara’da bir duruşma yapılıyor
20.06.2014
Er Kenan Evren
02.06.2014
Kutuplaşma
26.05.2014
Nefret tuzağı ve farklılıkların silikleşmesi
06.05.2014
Muhalif aydınlar ve sol: Bir savrulmayı anlama çabası*
26.04.2014
Babalar ve oğullar*
24.04.2014
Karamsar aydınlar üzerine
08.04.2014
Hababam Sınıfı’nın çuvallayanları
02.04.2014
Balkon ve gerçekler
28.03.2014
Muhafazakârlar, Kürtler ve Türkiye solu
19.03.2014
Çatışmanın kökleri
10.03.2014
Tarihe devam…
04.03.2014
Yakın tarihimizden bugüne bakmak
27.02.2014
Sırrı Süreyya Önder’in düşündürdükleri
24.02.2014
Zehra paramparça
12.02.2014
Bu operasyon AKP’yi neden etkilemez?
09.02.2014
Muhalefet nerede kaybetti
07.02.2014
Vicdanlı aydınlara sorular
26.01.2014
‘Yetti artık’ bu kavgada hiçbirimiz tarafsız değiliz
14.01.2014
Demirel barikatlara çağırsaydı…
04.01.2014
Kuvvetler çatışması ve darbe devleti mi? Kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti mi?
31.12.2013
“Gelmiş geçmiş en kudretli iktidar!”
28.12.2013
Doğu Batı çatışması ve derin devlet
26.12.2013
Allahtan medyamız sağlam!
21.12.2013
Gençliğe hitabe
19.12.2013
Bu cinayeti kim işledi?
08.12.2013
Hakkıyla tartışılamayan hayalet: Cemaat
1.12.2013
Erdoğan paradoksu: Ne seninle ne sensiz
21.11.2013
Gezi tecrübesi içinden Erdoğan’a bir bakış
17.11.2013
Erdoğan da eleştirilir, çok da iyi olur
15.06.2013
Gezi patikaları
12.05.2013
ALPER GÖRMÜŞ’ÜN “TURNUSOL SORUSU” ÜZERİNE
28.04.2013
Sizinle anlaşamayız
25.04.2013
Taraf’ta lastik patlatanlar
20.04.2013
Gökkuşağı Çocukları
17.04.2013
Yeniden, laikler ve ulusalcılık üzerine
13.04.2013
Laik kesimin tek seçeneği ulusalcılık mı
23.03.2013
Kürt barışını anlamak
16.03.2013
Akıl barış derken, ne bu endişe
13.03.2013
Sürecin yumuşak karnı
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
06.03.2013
Öcalan’ı ‘dövmek’
02.03.2013
Sakin olmak da bazen iyidir
27.02.2013
Toplum barış peşinde ‘halkçılar’ Silivri derdinde
23.02.2013
Muhalefete kimlik ararken
20.02.2013
Değişim ve ‘büyük uzlaşma’
13.02.2013
Sol-sağ ayrımı ne anlatıyor
09.02.2013
İnsanlar ikiye ayrılır
06.02.2013
Yok canım ne ırkçılığı!
02.02.2013
Yalan, nefret ve geleceğimiz
30.01.2013
Seçkinci ırkçılığın ‘derin korkusu!’
26.01.2013
Irkçılığın yırtılan maskesi: ‘Kemalist sol’
23.01.2013
Ahmet Kaya ve hatırlamak üzerine
19.01.2013
Sürecin iki yüzü: Söylem ve eylem
16.01.2013
Türk- Kürt ittifakı
12.01.2013
Derin devleti izleme kılavuzu ve Balyoz
09.01.2013
Osman Sakalsız
05.01.2013
Bu kez başaralım
29.12.2012
ODTÜ’nün açığa çıkarttığı nedir
26.12.2012
ODTÜ protestocuları ve devlet şiddeti
22.12.2012
Eskimiş kalıplar verimsiz duygular
19.12.2012
Kişiler ve misyon
15.12.2012
Katile hayvan demek
12.12.2012
Kadınlar kırılırken
08.12.2012
Muhafazakârlara dokunabilmek
01.12.2012
Muhafazakâr çoğunluk
28.11.2012
Bir uyarı üzerine yeniden laikler
24.11.2012
Demokratikleşmede laiklerden umut var mı
21.11.2012
Solcu arkadaşımdan gelen mektup
17.11.2012
Solcu arkadaşım
14.11.2012
Ya ölmek ya asmak mı
10.11.2012
Şemdin Sakık bir meczup mu
07.11.2012
Bir ‘halk kahramanı’nı hatırlamak
03.11.2012
Türkiye seçeneksiz mi
31.10.2012
Açlık grevleri ve sorumluluklar
27.10.2012
Temel sorun milliyetçilik
17.10.2012
Sözün gücü
13.10.2012
İstanbul Barosu seçimleri
10.10.2012
Savaş ve ahlak
06.10.2012
Kuşku
03.10.2012
Yeni vizyon: İdeolojiye dönüş
29.09.2012
Balyoz ve kanaatlerimiz
26.09.2012
Savaşın 28. yılında ‘network teorisi’
22.09.2012
Gün ortasında değişen bir yazı
19.09.2012
Büyük kırılmanın enkazı: Büyük barolar
15.09.2012
Liberaller
12.09.2012
Uzlaşmanın savaşmaktan daha çok cesaret gerektirdiği bir garip ülke
05.09.2012
Barış için
01.09.2012
Nalân ve hayatımız
29.08.2012
Pragmatizmin avantajları ve sınırları
25.08.2012
AKP, otoriterleşme ve Kürt sorunu
22.08.2012
Fark nerede
18.08.2012
Yine gerçekçilik üzerine
15.08.2012
Gerçekçi olmak
11.08.2012
Yeni iktidar mücadelesi ve bazı sorular
08.08.2012
Kendimize açtığımız savaş
25.07.2012
Türkiye düşmanlığı
21.07.2012
Katilleri eşitlerken adaleti öldürmek
14.07.2012
Kahramanlar
11.07.2012
Barış istemek
07.07.2012
Yargı
04.07.2012
Modern bir suç aleti: Çek
30.06.2012
Hukukla küçük bir sınav: Kentleşme
27.06.2012
Hukuk otorite ve kültür
20.06.2012
Cemaat tartışması
16.06.2012
Özel Yetkili Mahkemeler
13.06.2012
CHP ve yenileşme
09.06.2012
Sadık toplum hayali
06.06.2012
İdeolojiler ve feminizm
02.06.2012
Kırık
30.05.2012
Kadınlar
26.05.2012
Uzaklıklar yakınlıklar
23.05.2012
Girit’e giderken anılar
19.05.2012
Fedakârlık
16.05.2012
Kültür savaşları
12.05.2012
Asabi toplum
06.05.2012
Sol’u eleştirmek
03.05.2012
Kör nokta
01.05.2012
28 Şubat; dalgalar ve halkalar
24.04.2012
Tarih
17.04.2012
Ne değişti
10.04.2012
Yüksek bilinç mi, kör nefret mi
03.04.2012
Yeni Kürt planı
27.03.2012
Bir yaş günü
20.03.2012
Hrant hareketi
13.03.2012
FEMEN ve muhafazakârlık
06.03.2012
Millet iradesi
28.02.2012
Çengelköy’de bir akşamüstü
21.02.2012
Kirli girişim meşru müdafaa
14.02.2012
Gücün kaynağı ve şeffaflık sorunu
07.02.2012
Neden olmaz
31.01.2012
Başbakan ve medyası
24.01.2012
Hrant’ın öğrettikleri
17.01.2012
Sessiz çığlık
27.12.2011
Müzik ve insan
20.12.2011
Ütopya ve vicdan
13.12.2011
Babalar ve oğullar
06.12.2011
Şiddet ve meşruiyet
29.11.2011
Dönüşüm
22.11.2011
Devlet, PKK ve hakkaniyet üzerine
15.11.2011
Kürt sorunu teorisi
08.11.2011
Yeni politika ve tehlikeli argümanlar
01.11.2011
Havadan sudan
11.10.2011
‘Tehlikeli işleri stille yapmak sanattır’
20.09.2011
Üç dava ve değişim
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive