Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz

Gezi Parkı'nın yağma tarihi: Dün Ermenilerin mezarları bugün ağaçlar!

30.05.2013 - Bu Yazı 19501 Kez Okundu.
Yorum : 8 - Onay Bekleyenler : 0

Gezi Parkı'nın yağma tarihi: Dün Ermenilerin mezarları bugün ağaçlar!

 Taksim'deki Gezi Parkı'nın yağmalanmasına karşı İstanbullular kararlı bir direniş eylemi örgütlediler. Gezi Parkı'nın da içinde bulunduğu arazinin çok ilginç bir tarihi var. İşte geçmişte Ermeni mezarlığı olan arazinin devlet tarafından işgal ve yağmalanma tarihi!

 Tamar Nalcı ve Emre Can Dağlıoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın, kendisini ölümden kurtaran Ermeni aşçı Manuk Karaseferyan'a lütuf olarak Ermenilere tahsis ettiği mezarlığa Cumhuriyet döneminde nasıl el konduğunu, yıllar süren davaları ve bu süreçte aktif rol oynayan bürokrat ve akademisyenleri Agos için mercek altına aldı.

Toprak diyerek geçme tanı

Bir ulus-devlet için yeni bir başlangıç yapmanın tarihte en sık rastlanan şekli, resmi tarihini ortaya koyma ve eskiyi kolektif hafızadan silme girişimleridir. Yeni sınırlar çizmeye ve eskiyi kovmaya dönük bu girişimlerde kullanılan araçlardan biri, kentler ve kent mimarisidir. Tarihin süreklilik duygusunun yeniden üretildiği yerler olan 'anısal' mekânlar, toplumun geçmişle bağ kurmasını sağlar. 'Eski' olana ait mimari dokunun kent yüzeyinden silinmesi, toplumsal hafızadan da silinmesine yol açar; geçmişle toplum arasındaki sürekliliği sekteye uğratarak, toplumun 'derine inememesine', hatırlayamamasına ve dolayısıyla, geçmişiyle yüzleşememesine neden olur.
Türkiye'nin ulus-devletleşme deneyiminde toplumun geçmişle bağını koparma şiarının önemli rol oynadığını göz önünde bulundurursak, tarihi yeniden gözden geçirerek alternatif hafıza alanları oluşturabiliriz. Bu yazı da, unutulanı "geri çağırarak" alternatif bir hafıza alanı yaratılmasına katkı sunmak için kaleme alındı.

Divan Oteli, toplumun geçmişle olan bağını koparma işlevi gören yapılardan biri. Birkaç yıl öncesine kadar Taksim Gezi Parkı'nda karşımıza mezartaşları çıkıyordu. Bugün Gezi Parkı'nın Askeri Müze'nin, TRT İstanbul Radyosu binasının, Hilton ve Divan otellerinin olduğu bu alan eskiden bir Ermeni mezarlığıydı. Surp Agop Mezarlığı'nın tarihçesine ve bugün yeniden açılan Divan Oteli'ne bakıp, köklü bir geçmişin nasıl bir adaletsizliğe kurban gittiğini hatırlamak gerekiyor. Çünkü, Mithat Sancar'ın dediği gibi, "Unuttuğumuz pek çok şey ebedi olarak yitip gitmez; geçici olarak ona erişemeyeceğimiz bir yerde bizi bekler."

Edebiyatın tanıklığı

Bu yitip gitmeyi engellemek için tutunulabilecek en sağlam dallardan biri, edebiyatın tanıklığıdır. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları'ndaki tanıklığıyla, kentin yüzeyinden silinmiş olsa da yitip gitmeyen bir olayı, Surp Agop Mezarlığı'nı hatırlatmaya çalışır bize:
"(...)Yeni vali kulüp binasını yıktırmak istiyor, onlara karşıdaki Surp Agop mezarlığında küçük bir arsa vereceğini söylüyordu. Bunu vereceği de galiba şüpheliydi. (...) Hanımlardan biri eski mezarlığın toprağında tenis oynamanın uygunsuz olacağını söyleyince de hava yumuşadı ve birdenbire sessizlik oldu. (...) Eski mezarlığın üstünde tenis oynanmayacağını söyleyen hanım o köşedeki arsanın mezarlarla değil eski bir kilisenin yıkıntısıyla kaplı olduğu söylenerek yatıştırıldı."

Aynı çaba, Ahmet Aziz'in Aşkale Yolcusu Kalmasın romanında da görülür: "Servetlerinin göz doldurur hâle gelmesi ise, Varlık Vergisi yılına tekabül ediyor. Ortalıkta bir insanlık dramı yaşanırken, onlar o yıl şaha kalktılar. (...) Geçen yıl istimlâk edilen, Surp Agop Mezarlığını ve Surp Krikor Lusavoriç Kilisesini münasebetsiz bir fiyata satın almak için araya öyle hatırlı adamlar koyuyorlar ki şaşırıp kalırsın. Fısıldanan isimleri duydukça hayretler içinde kalıyorum. Mezarlığın ve kilisenin çok ucuza düşürüleceğini düşünüyorum."
Hafızanın tutunacağı diğer bir dal da dönemin basın organlarıdır. Fakat bu çalışma için taradığımız kaynaklarda gördük ki, Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki Ermenice basın konuya geniş yer verirken, Türkçe basın sessiz kalmış. Dava sürecini bütünlüklü olarak takip eden tek kaynağın, Armaveni Miroğlu'nun, Ermenice basını tarayarak kaleme aldığı ve bu yazıyı oluştururken sıkça başvurduğumuz "Pangaltı Ermeni Mezarlığı (Surp Hagop Mezarlığı)" başlıklı makale (Toplumsal Tarih, no 187) olduğunu da belirtmeliyiz.

Mezarlığın tarihçesi

Surp Agop Mezarlığı'nın tarihi, 1560'ta İstanbul'da yaşanan büyük veba salgınıyla başlar. Ermeni cemaati, salgında ölenleri, o zamanlar şehir dışı sayılan Elmadağ'da, bugün Surp Agop Hastanesi'nin bulunduğu alanın karşısındaki Surp Agop Mezarlığı'na gömmeye başlar.
Vanlı Margos Natanyan'ın 1929'da kaleme aldığı mektuba göre, mezarlığın üzerinde bulunduğu topraklar, Kanuni Sultan Süleyman'ın aşçısı Manuk Karaseferyan sayesinde Ermenilere geçmiştir. Sultan'ın Buda'yı zaptetmesinin ardından, onu zehirlemek için bir komplo kuran Almanlar, Manuk'tan bu komploya dahil olmasını isterler, çünkü Sultan, onun bilgisi haricinde hiçbir şey yememektedir. Manuk bu isteği reddeder ve komployu meydana çıkarır. Sultan, Manuk'u mükâfatlandırmak ister. Manuk, ondan, İstanbul Ermenileri için bir mezarlık talep eder. Sultan da, Pangaltı'ndaki geniş araziyi Ermenilere verir. Natanyan'a göre, bu arazi Taksim'den Harbiye'ye kadar uzanır. Vanlı Karaseferyan ailesinden, 1808 yılında ölen Harutyun Karaseferyan da, Manuk Efendi gibi, Pangaltı Ermeni Mezarlığı'na gömülür; mezartaşına, o mezarlığın padişah fermanıyla kendi atasına verildiği yazılmıştır.

1865'teki kolera salgınından sonra, artık şehrin önemli merkezi olan Pera'ya çok yakın olan Surp Agop Mezarlığı'na ölü defnedilmesi yasaklanır. Buna karşılık, fiişli Ermeni Mezarlığı cemaate tahsis edilir. Surp Agop Mezarlığı'na ölü defnedilemediği için boş kalan araziye, Istepan Paşa Aslanyan'ın çabalarıyla, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi inşa edilir.
Sultan Abdülaziz korudu

1872'de, fiehremaneti (Belediye), Surp Agop Ermeni Mezarlığı'na el koyup arazisini Harbiye arazisine katmak ister, ancak Sultan Abdülaziz, mezarlık topraklarının padişah fermanıyla Ermeni cemaatine verildiğini ve Ermenilere ait olduğunu onaylar. 1912'de, Belediye, caddeyi genişletmek için, mezarlığın bir kısmını almak ister. Cemaate, toprağın bedeli olarak değil, sadece, duvarın yapımı, kemikler ve mezartaşlarının taşınması gibi masrafların karşılığı olarak 15 bin altın ödenir.

Mezarlık'taki "anıtlar"

31 Mart Olayı sonrası mezarlığa gömülenler, ayrı bir bilgi karmaşasına sebep olur. 1909'da, Hareket Ordusu İstanbul'a yaklaşırken, Taşkışla ve Selimiye kışlalarında barikat kuran Avcı Taburları'ndaki askerler şiddetle karşı koyar ve öldürülürler. Cesetler Surp Agop Ermeni Mezarlığı'na gömülür. Bir Generalin 31 Mart Anıları adlı kitabın yazarı Mustafa Turan, bu durumu, "31 Mart olaylarının bu zavallı kurbanları bir Müslüman mezarlığına bile layık görülmemişler, Ermeni Mezarlığı Surp Agop'a gömülmüşlerdir" diye anlatır. Öte yandan, bu olayda ölen Hareket Ordusu askerleri ve Hıristiyan gönüllüler, görkemli bir törenle, birlikte gömülürler. Enver Paşa, mezar başında yaptığı konuşmada "Müslümanların ve Hıristiyanların yaşarken ve ölürken, bundan böyle hiçbir ırk ve inanç ayrımı tanımaksızın yurtsever arkadaşlar olduklarının nişanesi olarak yan yana yattıkları"nı söyler. Arsen Avagyan, Ermeniler ve İttihat ve Terakki adlı kitapta, Hareket Ordusu'nda savaşırken ölenlerin de Surp Agop Mezarlığı'na gömüldüğünü, hatta mezarlığa, kardeşliği ve Müslüman-Hıristiyan birliğini temsil eden bir anıt dikildiğini belirtir. Oysa bu iddiaya kaynak olarak gösterilen, Edwin Pears'in Forty Years in Constantinople adlı kitabında, bu anıtın, aslında Hürriyet Tepesi'nde bulunan Abide-i Hürriyet olduğu, Hareket Ordusu'nda hayatını kaybedenlerin de İngiliz Kız Lisesi'ne ait arazinin bitişiğine gömüldüğü yazılıdır. Enver Paşa da bu konuşmayı o anıtın önünde yapmıştır.
Bir başka iddia ise, Surp Agop Mezarlığı'na 1919'da bir soykırım anıtı dikildiği yönündedir. O yıl İstanbul'da bu amaçla bir komite kurulduğu ve bir dizi anma projesi olduğu doğrudur. Ünlü Ermeni entelektüel Teotig de bu komitededir; 1915'te götürülen ve öldürülen Ermenilerin biyografilerini toplamaya ve yazmaya bu sebeple başlar. Teotig'in '11 Nisan Anıtı' adlı kitabının kapağında yer alan fotoğraftaki anıtın Surp Agop Mezarlığı'ndaki anıt olup olmadığı, maalesef bilinmiyor. Rita S. Kuyumjian'ın, Teotig ve kurulan komiteyi konu alan kitabında bu anıttan hiç bahsetmemesi, ve bugün elimizde, bu anıtın açılışı veya orada yapılan töreni gösteren hiçbir fotoğraf bulunmaması nedeniyle, bu bilgi şimdilik sadece bir iddia niteliği taşıyor.

Dava başlıyor

Beyoğlu ilçesinin en işlek ve geniş caddesi üzerinde bulunan Surp Agop Mezarlığı, geniş ve oldukça değerli bir araziye sahiptir. Bu yüzden, 19. yüzyılın sonunda başlayan, arsayı elde etme çabaları, eskiyle bağını koparmış yeni bir İstanbul kurmayı hedefleyen Cumhuriyet döneminde de sürer.

Bu hedef doğrultusunda, 1931'de, İstanbul Belediyesi, arsanın Sultan Beyazit Veli adlı bir vakfa ait olduğunu iddia ederek, diğer metruk mezarlıklar gibi Belediye'ye devredilmesi talebiyle Tapu İdaresi'ne başvurur ve dava açarak hukuki süreci başlatır.
Armaveni Miroğlu'nun makalesinde aktardığına göre, bunun karşılığında, Cemaat Cismani Meclisi tarafından gerekli belgeler hazırlanarak Ankara'daki Tapu Genel Merkezi'ne müracaat etmek üzere iki temsilci gönderilir. Temsilciler, Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın metruk olmadığını, sadece zamanında, sağlık nedenlerinden dolayı oraya ölülerin gömülmesinin yasaklandığını açıklarlar. O tarihten sonra birçok kez, arsanın Ermeni cemaatinin mülkü olduğunun tescillendiğini ve bu yüzden, el konamayacağını belirtseler de, Tapu Merkezi, İstanbul Tapu İdaresi'ne, arsanın Belediye üzerine kaydedilmesini emreder.
Dönemin patriği Mesrop Naroyan, Ermeni cemaatinin temsilcisi olarak dava sürecini takip eder ve müdahil olur. Belediye, Surp Agop Mezarlığı'na el koymanın yanı sıra, mezarlığa ait gayrimenkullerin gelirine de haciz koyunca, Patrik Naroyan ve vekil Kevork Torkomyan, mezarlığın metruk olmadığı gerekçesiyle Patrikhane adına Belediye'ye dava açar. Patrikhane'nin avukatı Maksut Narlıyan ve Necati Bey, mezarlığın, mahkeme son kararını verene kadar resmi olarak Belediye'ye geçmesine izin verilmemesini talep eder. Mahkeme, davanın sürmesi sebebiyle, Belediye'nin arsayı geç elde etmesinden meydana gelecek değer kaybını karşılamaları için 20 bin lira kefalet gösterilmesi şartıyla, talebi kabul eder.
Bu karar üzerine, Belediye'nin avukatları, Türkiye'de Ermeni cemaatinin ve bir Ermeni Patrikhanesi'nin var olmadığını, Bakanlar Kurulu'nun 19 Temmuz 1915 tarihli kararıyla Ermeni Patriği'nin Kudüs'e sürgün edildiğini ve Patrikhane'nin de oraya nakledildiğini iddia ederler. Amaçları, Patrik Naroyan'ın cemaat adına dava açma hakkı olmadığını kanıtlamaktır. Patrikhane avukatları, mezarlık davasını bir kenara bırakıp, mahkemeye, Ermeni cemaatinin varlığını kanıtlayan deliller sunmak zorunda kalırlar. Patrikliğin ve Patrikhane yönetmeliğinin yeniden onaylanışını gösteren 18 Ekim 1915 tarihli kararname, Belediye avukatlarının itirazlarını çürütür ve mahkeme, Belediye'nin taleplerini reddederek Patrikhane'nin dava açma hakkı olduğunu kabul eder. Böylece, Türkiye'de hukuksal şahsiyetlerin tüm haklarına sahip bir Ermeni cemaati olduğu ve dini kurumları adına hak sahibi önderinin Patrik Naroyan olduğu onanmış olur.
Ahmed Refik'in "mütaalası"

Mahkeme, Sultan Beyazit Veli Vakfı'nın sınırlarının belirlenmesini ister ve içlerinde tarihçi Ahmed Refik Altınay ve İstanbul Asar-ı Atika Müzeleri Müdürü Aziz Ogan'ın da bulunduğu dört kişilik bir bilirkişi heyeti atar. Mezarlığın Ermenilere ait olduğunu gösteren belgelerin sahte olduğunu iddia eden Altınay, arazinin Sultan Beyazit Veli Vakfı'nın mülkü olduğunu 'bilimsel' yollarla ortaya koyar.
Bu süreçte, Türkiye basınının Surp Agop Mezarlığı davasına ilgisi artar. Yayımlanan haberlerde, genellikle, tarihçi olarak davaya müdahil olan Altınay'dan övgüyle bahsedilir. Altınay, Akşam gazetesine Surp Agop Mezarlığı davası hakkında bir röportaj verir. Dava için hazırladığı raporun tarihsel arkaplanını anlattığı röportajda, Patrikhane avukatı Necati Bey'in davada bahsi geçen hisar konusunda bilgi eksiği olduğunu, "Türk her şeyi yıkar ama kendi yaptığı hisarı asla" diyerek belirtir.

"Malum" sonuç

Bilirkişi heyeti, yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı raporda, mezarlık arsasının Sultan Beyazit Veli Vakfı'na ait olduğunu belirtir. Vakıflar Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Ahmed Refik Bey, Sultan Beyazit Veli Vakfı'na ait olduğunu ileri sürdüğü belgelerden örnekler sunar ve vakfın sınırlarıyla ilgili bilgi verir.
1933'te, İstanbul Hukuk Mahkemesi, bu rapora dayanarak, Surp Agop Ermeni Mezarlığı'nı, Mezarlıklar Kanunu'na göre metruk mezarlık olarak kabul eder ve arazinin Belediye'ye geçmesine karar verir. Ahmed Refik Altınay'a, Belediye'ye yaptığı "milyarlar değerindeki katkılar"dan dolayı bir ev tahsis edilir.
Bu arada, davayla ilgili tüm belgelerin bulunduğu, Sultanahmet'teki Adliye Binası 3 Aralık 1933'te çıkan yangında yok olur. Bu yüzden, Surp Agop Ermeni Mezarlığı davası, mahkemelerin yeniden faaliyete geçmesine kadar ertelenir. Halbuki, Miroğlu'na göre, belgelerin hepsinin birer kopyası Tapu Dairesi'nde ve Belediye'de mevcuttur.
1 Mart 1931'de başlayan Surp Agop Mezarlığı davası 26 Kasım 1934'te bitmiştir. Mahkeme, diğer kararlara ek olarak, Patrikhane'nin, mahkeme masraflarını ve Belediye Vekili'nin 150 lira avukatlık masrafını ödemesine karar verir.

İkinci bir dava

Bir süre sonra, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Hovsep Celal, yapılan haksızlığın giderilmesi amacıyla yeni bir dava açıp 'tedbir-i ihtiyat' talep eder. Mahkeme, bu talebi, mezarlık arazisinin, üzerinde bina olan kısımları için ve 10 bin lira kefalet gösterilmesi şartıyla kabul eder ve bu kısımların dava bitene kadar cemaatte kalmasına karar verir. Fakat Belediye, davanın sonuçlanmasını beklemeden, tapularını çıkarttırıp haritalarını hazırlattığı bu arsaları satmayı planlar. Bu arada, arazinin değer tespiti için müracaat edilen mahkeme, arazinin 3 yıl öncesiyle güncel değeri arasındaki farkın tespiti için bir komisyon kurar. Arazinin değer kaybına uğradığına karar verilince, Belediye, tazminat, ve 3 yıllık toplam kirayı talep eder.
Bunun üzerine Tapu Merkez Kurulu, arazinin tapusunu Belediye'ye vermeyi kararlaştırır. Mahkemenin tespit komisyonunun yazdığı raporda, arazinin 3 yıl içindeki değer kaybının 124 bin lira olduğu belirtilir. Belediye, bu bedele satışın gecikmesinden doğan zararı da katıp, Patrikhane ve vekillerinin aleyhine 180 bin liralık tazminat davası açar. Gazeteci Asım Us'un iddiasına göre, Patrikhane bu bedeli ödememek için araya Sabur Sami Bey'i sokar. Belediye'yi davadan vazgeçiren Sabur Sami Bey, bunun karşılığında, mezarlık arazisinin Patrikhane'nin elinde kalacak olan yaklaşık 6 bin m2'lik kısmını alır. Kızının üzerine yaptırdığı bu araziyi, Milli Reasürans İdaresi adına satışa çıkarır ve 60 bin liraya satar. Bu arada, mezarlığın önündeki haç ve tabela çoktan kaldırılmıştır ve kitabesi bugün Şişli Ermeni Mezarlığı'ndadır.

Mezarlık yok oluyor

Vakıf daha sonra, arazinin kendisine ait olduğu iddiasıyla yeni bir dava açsa da sonuç alamaz. Böylece, Belediye ile Ermeni cemaati arasında uzun yıllar süren mesele, İçişleri Bakanlığı'nın emriyle, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ ve Beyoğlu Üç Horan Vakfı'nın Yönetim Kurulu'ndan Arşag (Adil) Surenyan arasında imzalanan anlaşma ile sona erdirilir (Atatürk'ün bir dönem diş doktorluğunu yapmış olan Arşag Surenyan, eski Galatasaray başkanı Faruk Süren'in dedesidir). 850 bin metrekarelik arazi Belediye'ye geçer; Patrikhane'ye ise 6 bin metrekarelik arazi ve 3 bin 200 liralık mahkeme masrafı bedeli kalır.

Yeni İstanbul'un temeli

Surp Agop Ermeni Mezarlığı, tüm bu uğraşlara ve haklı mücadeleye rağmen, 1939'da bütünüyle istimlak edilir. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi yıkılır; mezar sahiplerine, mezarları taşımaları için süre tanınır. Ardından, mezarlığın üzerine büyük binalar dikilmeye, Elmadağ da bugünkü halini almaya başlar. Mezartaşlarının çoğu, şehir planlamacısı Henri Prost'un tasarladığı yeni Eminönü Meydanı'nın onarımında ve Gezi Parkı'nın merdivenlerinin yapımında kullanılır.
1939'da, Surp Agop Mezarlığı davası, bir iktidar hesaplaşmasının aracı olarak tekrar açılır. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adeta görevden el çektirdiği Muhittin Üstündağ'ın 'görevi suistimal' davasına konu olan mezarlığın kaderini değiştirecek bir sonuç çıkmaz. Dava, Bakanlığa haber vermeden işlem yaptığı gerekçesiyle, Üstündağ'a 50 lira ceza verilmesiyle sonuçlanır.
Lütfi Kırdar'dan sonra göreve gelen Belediye Reisi Prof. Fahrettin Kerim Gökay, arsanın satışına başlar. Öncelikle misafirhane yapılmak üzere Koç'a satılan arsanın üzerinde bugün Divan, Hilton ve Hyatt Regency otelleri, Gezi Parkı, TRT İstanbul Radyosu ve Harbiye Askeri Müzesi'nin bir bölümü bulunuyor.

Rejimin yapıtaşları

Surp Agop Mezarlığı davası, bir yolsuzluk vakası olarak apaçık önümüzde duruyor. Resmi ideolojinin, özel mülkiyet, devlet radyosu, askeriye gibi yapıtaşlarını tek tek üzerine döşediği mezarlığı geri almak, bugün 'hukuki' açıdan neredeyse imkânsız. Ancak, bu tür haksızlıklar karşısında sessiz kalarak, gaspların üzerini örterek huzur bulamayacağımız da aşikâr. Surp Agop örneği, Türkiye'nin gayrimüslimlerinin ölülerinin bile rahat bırakılmadığını; mezartaşlarının, yeni bir İstanbul'un ve yeni bir Türkiye'nin inşasında kullanıldığını gösteren örneklerden sadece biri. Bugün ihtiyacımız olan şeffaflık, yüzleşme ve resmi bir ağızdan çıkacak bir özür, Surp Agop Mezarlığı sakinlerinin ruhlarının huzur bulmasını sağlar belki de... Belki ancak o zaman gerçekten gömebiliriz "ölülerimizi."
Mezarlığa el koyma öyküsünün aktörleri

Muhittin Üstündağ

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 1928-1938 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştır. fiehir Tiyatroları'nı İstanbul'a kazandırmasıyla ve Eminönü Meydanı'nda yaptırdığı düzenlemelerle tanınır.
İsmet İnönü'nün siyasetten nispeten uzaklaştırıldığı bir dönemde, Mustafa Kemal'in yakın çevresinin desteğini almış, İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasıyla siyasetten uzaklaştırılmıştır.
Fransa'dan getirttiği şehir planlamacısı Henri Prost'un İstanbul üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şehrin yüzü değişmiştir. Surp Agop Mezarlığı arsasının çok kıymetli bir arsa olduğuna da değinen Prost'un planları Üstündağ tarafından da onaylanmış ve çalışmalar başlamıştır. Arsayı Belediye'ye 'kazandırdıktan' sonra, Eminönü Meydanı'nı buradaki mezartaşlarıyla yaptıran Üstündağ'ın adı başka yolsuzluk iddialarına da karışmıştır.
Özellikle Asri Mezarlık meselesiyle dikkatleri üzerine çeker. Çeşitli usulsüzlükler nedeniyle farklı davalarda yargılanır ama beraat eder. Gazeteci Asım Us'un aktardığına göre, bu beraate sebep olan şey, ifşaatta bulunma tehdididir; çünkü, ihmali olduğu görülen konularda ve yolsuzluk iddialarının altında, dönemin İçişleri Bakanı fiükrü Kaya'dan aldığı emirler yatmaktadır.

Sabur Sami Bey

Kayseri eşrafındandır. Mülkiye'den mezun olmuş, 1915 ve sonrasında Antalya mutasarrıfı olarak görev yapmıştır. Ermeni katliamlarında aktif görev alıp almadığı bilinmese de, yargılamalar sırasında, kendisine "Erzurum, Diyarbakır ve Musul vilayetlerinde bir tane Ermeni kalmadı, Antalya'da hâlâ ne işleri var?" diye şifreli bir telgraf gönderen Dr. Bahattin fiakir'i ifşa ederek suçunun sabitlenmesini sağlamıştır.
Görevi sırasında, amele taburlarını oluşturan Rum ustalara yaptırdığı ve şu anda Serik ilçesinde bulunan okul ve belediye binasıyla tanınır. Cumhuriyet tarihinde, namı yolsuzluk ve usulsüzlüklerle sabittir. İlk olarak, 1924'te, Soykırım'dan kurtulmayı başaran ve Türkiye'ye dönerek mallarına sahip çıkmak isteyen Ermenilere para karşılığı sahte belge çıkarttığı ve yardım ettiği iddiasıyla, aralarında Yunus Nadi, Kılıç Ali ve Ruşen Eşref gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 10 kamu görevlisiyle birlikte hakkında tahkikat başlatılır; tahkikattan bir sonuç alınamaz.
Mustafa Kemal'in değişmez Dahiliye Nazırı fiükrü Kaya'ya yakınlığıyla tanınır. Evkaf ile Belediye arasındaki Asri Mezarlık sorununa, atanmış dört hakem varken, sulh hakemi olarak dahil olabilmesi; Dahiliye'de çalışmamasına rağmen Dahiliye Vekâleti adına bir otomobil aldırması; 30'ların sonunda patlak veren meşhur otobüs davasının başaktörü olması, bu yakınlığın bir sonucu olsa gerek.
Kemal Tahir'in Yol Ayrımı adlı romanında anlattığına göre, Çek sefiri, Falih Rıfkı Atay'a gelerek, ondan, Türkiye'ye açmak istedikleri Skoda fabrikasının mümessili olmasını ister. Bu görevi daha önce Sabur Sami'nin yaptığını, ama onun, iddia ettiği gibi politik nüfuzlu biri olmadığını da ekler. Yine Asım Us'a göre, Amerika'da yaşasa ünlü dolandırıcı İnsül gibi olacağı söylenen Sami Bey'in, Muhittin Üstündağ'dan sonra göreve gelen Lütfi Kırdar tarafından resmi dairelere girişi yasaklanmıştır.

Fahrettin Kerim Gökay
1949-1957 yılları arasında İstanbul Valiliği ve Belediye Reisliği yapmış, bu dönemde halkın "Mini mini valimiz, ne olacak halimiz" tekerlemesini diline dolamasına sebep olmuştur. Aynı zamanda akıl hastalıkları doktorudur; 1939'da, Mazhar Osman'la birlikte Milli Nüfus Siyasetinde (Eugenique) Meselesinin Mahiyeti adlı kitabı kaleme almış ve Türk ırkını arileştirme üzerine çalışmalar yapmıştır.
"Halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor" lafıyla da tarihe geçen Gökay, 6-7 Eylül olaylarında 'yetersiz' kalması sebebiyle istifa etmek zorunda kalmıştır. Öldüğünde, 6-7 Eylül'den sonra elde ettiği 630 tapusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tapular, İstanbul'da bir felaket yaşanırken, Gökay'ın neden 'yetersiz' kaldığını açıklamaktadır.

Ahmed Refik Altınay

1880'de Valideçeşme'de doğdu. Askeri eğitim aldıktan sonra, Harbiye Mektebi'nde Coğrafya, Fransızca ve Tarih öğretmenliği yaptı; I. Dünya Savaşı sonrasında askerlikten istifa etti. Tarih araştırmalarıyla tanınır. İttihatçı olmadığı iddia edilse de, İttihatçıların Yeni Mecmua gazetesinde uzun yıllar çalışmıştır. Savaş sonrası Talat Paşa hakkında çıkan arama emri üzerine ilk basılan yerin, Altınay'ın Büyükada'daki evi olduğu bilinir. 1918'in sonlarında İkdam gazetesinde tefrika edilen 'İki Komite İki Kıtal' adlı yazı dizisi, Soykırım'a dair 'mütekabiliyet' tezlerini temellendirse de, özellikle Eskişehir'de yaşananlara tanıklığı ve Krikor Zohrab ile Vartkes Serengülyan'ın katili Çerkes Ahmet'le yaptığı mülakatları içermesi açısından kıymetlidir. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte, bir tarihçi olarak gözden düşmeye başlar. 1931'in sonlarında mezarlık davasına bilirkişi olarak atanır ve Başbakanlık Arşivi'nden bulduğu tek nüsha belge ile davanın kaderini değiştirir. Buna rağmen, Türk Tarih Tezi'ne destek vermemesi nedeniyle bizzat Mustafa Kemal tarafından aşağılanmış ve hatta "Kalemin bizimle olmasa bile ters düşmesin!" diye uyarılmıştır. 1933'teki Üniversite Reformu'yla, yeni üniversitenin kapısı da yüzüne kapanır. Yayıncısına, parasal açıdan çok sıkışık olduğunu bildiren bir mektup yazar; ardından, mezarlık davasına katkılarından dolayı Belediye tarafından kendisine bir ev hediye edilir. 1937'de İstanbul'da vefat eder. Cumhuriyet'le olan inişli çıkışlı ilişkisi cenazesine de yansır. Ancak, sessiz sedasız gömülmüş olsa da, iktidar Muhittin Üstündağ ve Mahmut Esat Bozkurt tarafından temsil edilmiştir. (Agos)

Emlak8

Facebook Yorumları

8 0
Hrac Madooglu 06.01.2015 - 06:16:44
Ermeni Soykirimini inkar edenlerin arasinda cahili de var, yalancisi, kotu niyetlisi de. Butun dunyanin bildigi, tarihcilerin buyuk cogunlugunun soykirim dedigi bu vahset, Turkiye'de hala inkar ediliyor. 77 milyonluk kocaman bir ulkenin devleti, halkini kandirmak icin seferber olmus. 2 milyon Ermeni buhar olup yok olmus. Kadin-coluk cocuk demeden surmusler daglara, collere. Hem de eli silah tutan Ermeniler Osmanli ordusunda bu ulke icin savasirken, canini verirken. Herseylerine de el koymuslar. Bir devletin kendi vatandaslarina yapabilecegi en buyuk ihanettir bu. Bu sayfada yorum yapanlar, resmi tarihin yalanlarini papagan gibi tekrarlamis. Bilmemek ayip degil, ogrenmemek ayiptir derler ama bu devirde bilmemek de ayip. Butun bilgiler parmaklarinizin ucunda. Okursunuz, degisik kaynaklardan bu olayi, ogrenirsiniz. Ama siz gerceklerden korkuyorsunuz.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,42
Hrac Madooglu 06.01.2015 - 06:00:02
Ahmet Bey, "sizin gibilerin kanindan suphem var" ne demek? Irkcilik butun dunyada lanetlenmis bir hastalik, haberiniz yok mu? "Kan" derken safkan Turk kanindan bahsediyorsaniz, oyle bir kan yok. Bu cografyada herkes melezdir, hala farkinda degil misiniz? Bu yazinin da Duzce Yerel Haberde yer almasindan daha normal bir sey olamaz. Bu ulkede "gayrimuslum azinlik" olarak tanimlanan ve binbir turlu haksizliga maruz kalan insanlarin sorunlarindan biri bu sitede neden yer almasin? Sizin hosunuza gitmiyor diye mi?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,69
AHMET 05.01.2015 - 09:28:16
Böyle bir yazının Düzceyerelhaber.com'da yer almasını anlayamadım. Düzce yerel haber medyasının Düzce'yi bırakıp İstanbuldaki eski ermeni mezarlığının derdine düşmesi bana anlamsız geldi. Ermenilerin veya Yunanlıların bugün kendi toprakları içinde kalan Türklerden kalma tarihi eserlere neler yaptığından galiba haberiniz yok. Eski camilerimizi WC olarak kullanıldığını ben bizzat gördüm. Oradaki eski ermeni mezarlığı şimdi mi aklınıza geldi. Oldu olacak ermenileri getirip İstanbulu kendilerine teslim edin. Haksızlığı önleyin. Sizin gibilerin kanından şüphem var.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,00
Ad Soyad Giriniz... 02.01.2014 - 02:31:03
ermeniler değil taşnak çeteleri emperyalist rüyalara dalmış büyük ermenistanı hiçbir tecrübeleri olmadan kurmaya kalkmış ee eşkiya bu otoriteyi verirsen eşkiyalını kullanır diplomatik gücü sıfır taşnak çeteleri ilk olarak ta kendi insanını öldürerek başlamıştır soykırıma sadece türk azeri değil karşı çıkan veya haraç vermeyen ermeni iş sahiplerinide öldürmüş dünyanın 34 yerindeki diplomata suikast düzenlemiştir.bir çok ermeni arkadaşım var dostum var bu bir ermeni düşmanlıgı asla katha değil .Rusyadaki taşnak belgeleri araştırıldığında herşey ortaya çıktı merak ediyosanız araştırın Doğu perinçek Ahim de bunun yalan oldugunu belgeledi ve kabul edildi.Biz taşnak çetesinin tamamını öldürmedik çoğu kaçtı zaten bunlarda rusyaya verdikleri raporlarda çıktı ortaya çetenin kadınları çocukların gözlerini çıkarıp memelerini kestiğini çok çok vahşet igrenc şeyler çukurlara canlı canlı dolrurup gaz yagı dokup yakmaları bu çetenin devamı ASALA ile ve daha sonrada PKK ile devam ediyor Hocalı katliamıda çok korkunç tarihsel acılarmızdan ermeni soykırımı emperyalist bir yalan başka hiçbirşey değil ancak taşnakların nefreti osmanlıya dayanmaktadır
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,72
Ad Soyad Giriniz...LALE HESENOVA 27.06.2013 - 06:41:07
Yorumunuzu Giriniz...SIMDI BIR SORUM OLACAQ ELINIZDE FAKT Y6K AMMA SOYKIRIM DIYIRSIZ HOCALI SIZ SERJ SARKISIYAN ILHAM ELIYEV DASMAQCUN PARTIYASI BIZIM SADECE TAZE ACILARNAN BAS BASA QALAN VETENE UZAQDAN BAKAN O STRESLE YASAYAN 3O YASLILAR SIZ OLSAYDINIZ HRISTIYAN GUCU BIZ ITLERIN GEZDIYI SUSA MECIDI SIZIN OLSAYDI VE BIZ RAHATLIQLA SIZIN 6LKEDE HER SEYIMIZ OLSAYDI SIZDEN INSANLIQ HAQ TELEB ETSEYDIK BI9IM MIN IL BUNDAN ONCE OLULERIMIZI HER DEFE YUZUNUZE VURSAYDIK SIZI HOCALIDA OLENLERE TOPRAGINA HESRET QALANLARA AZDA OLSA HEC BIR SEFIRI OLDVRMEDEN TERRORSUZ LOBBISSIZ UZERINE VVRULMUS BAR BAR MUSELMAN ADINDAN KURTULMAGA CALI7AN KAYBOLMUS KULTURUNU KAZANAN IRAN RUS SER4YAT KORKUSU AVRUPANIN ESCINSEL KIMI IYREN KULTURUNDEN KORUNMAYA CALISAN SIZ DEYERLI PETROLUNU SUDAN UCUZ SATARAQ 1MLN KOCMENI ILE AYAKDA QALAN AC KURTLARDAN K6RUNAN KENDINCE INTIQAM ALAN SIZ OLUN VE BIZE QATIL DED4NIZ DEYE BIZ SIZE FASIST DESEK QAPILAR NIYE BAGLIDI KILI7E YOXDU VE HERGVN ARSAX ARSAX CAN ARSAX XACIN NAMINE EN GOZELTURK OLUDU NECEDI
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,86
Amele Taburu 02.06.2013 - 17:08:27
1915 Ermeni Soykırımı nı planlayanlar ile inkar edip bir de Ermeni Halkına iftira edenler aynı şahıslar... Soykırımı ganimetini de onlar yiyor. Hem inkar ederler hem de soykırıma sebep bulmak için iftira ederler. 1909 Adana Ermeni katliamından 1915 senesine kadar Ermeni milletinden 3 defa silah toplama kampanyası yapıldı... 1914 seferberlikte 400 bin Ermeni Osmanlı ordusuna askere alındı , çanakkale savaşı nda şehit olamayan ermeniler amele taburlarına alınıp gruplar halinde şehit edildi Ermeni Soykırımını inkar eden sahtekar tarihçiler Rusların doğu ermenistan dan çekilmesiyle 1919-22 arası doğu ermenistan meşru müdafasını 1915 Ermeni Soykırımı na sebep olarak gösterir... tıpkı 1988 Sumgayit Ermeni katliamını 1989 Baku Ermeni Katliamını Maragağ Ermeni katliamının sebebini 1993 hocalı katliamı gibi göstermek gibi.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,85
Ad Soyad Giriniz... 02.06.2013 - 16:52:07
Tarihimiz işte her dönem yanlış yazılmıştır. Bu mezarlıkların varlığı insanın içini acıtıyor bu devirde Ergenokuncuların IRKÇILARIN varlığı insanı ürkütüyor 6 Eylül'de olanların filimleri halen mevcuttur Milyonlarca Ermeninin katlini artık bütün dünya biliyor. Siz halen diyorsunuzki Ermeniler bizi öldürdü lütfen üç maymunu oynamayın Tarihi araştırın kimsenin piyonu olmayın MALESEF bunlar olmuş bundan sonra ise Vatanından kovulan mallarına el konan insanlara artık hakaret etmemek ÖZÜR DİLEMEK ama özür dilemek büyüklüktür. Vahdettin önceden haindi şimdi tarih değişti Kahraman oldu. Hangisi gerçek. İŞİMİZE GELEN gerçektir.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,11
Ad Soyad Giriniz... 31.05.2013 - 08:56:00
ermeniler dünya harbinden sonra tercihlerini yapıp tükiyeden hain ve zalimce çete ve beraber yaşadıklrı insanları katleddip işkence ederek kendilerine devlet kurdular artık türkiyede herhangi bir hak ida etmelri kalmamıştır bunu akıllarına kazarak yazsınlar bir kendilerinin muhasebesini yapsınlar tükiyenin elindeki imkanları bügün ermenilerin elinde olsa türkler ermenistanda bu tür haklar idda etseler kendileri nasıl davranırlardı tahmin bile etmek istemem biz türkleri sevmediğiniz halde türkiyede binlerce ermeni vatndaşı istanbul ve başka ilerde kalıyo bir sorun kendinize daha neyin peşindesiniz ya artık aklınızı başınıza devşirin tükiyeden yaşayan bütün insanlar ülür ama sizin gibi aç güzlü ve hala o hyin ve sinsi plalarınıza gelemez ve seveseve ölür bunu böyle bilin sizermeiler azeri kardeşlerimizin topraklarını asırlar ünce değil daha dün zlimce gdarca ve zorla katliyamla zapt ve işkal etmişsiniz sizler bu insaların haklarını ve daha bügün zorla işgal etığiniz topralarını iade edin de asırlar önce atamız tarafından ölülerinie verlen toprağıkonusunu sorun hele bir iğneyi kendinize btırı sonra bşkalrna çuvldızı batırn
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,30
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.EN ÇOK OKUNANLAR

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive