Markar ESAYAN

Yeni Şafak GazetesiBookmark and Share

Türkiye toyluğundan kurtulurken


20.04.2014 - Bu Yazı 76 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 3 Kasım 2002'de hükümet olan AK Parti ile başlayan süreçte tarih dışı kalmakta olan 'İrtica tehdidi' söylemi etkisini yitirmeye başlamıştı. Bu etkisizleşmenin nedeni dünyadaki konjonktür kadar, ülke içindeki 'Algı yaratan motorlar'ın bir kısmının AK Parti'yi arkalarına alarak çalışıyor olmasıydı. Evet, bir kefaletten bahsedilecekse, bu kefalet, ülke içindeki bir grup –o zaman liberal diye anılan– seçkin ismin, buna ek olarak sayıları az da olsa özgürlükçü sol çevreler ve demokratların AK Parti'nin 'irtica' getirmek gibi bir 'gizli ajandası'nın olmadığına dair söylem geliştirmeleriydi. Bugün o gruptan birkaç liberal ve demokrat ayakta kaldı.

Tarihsel gelişimler sanıldığından daha karmaşıktır. Dünyanın politika yapıcıları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, birçok değişken tepede üretilen stratejiler ile tepkimeye girer ve başta umulan şey ile sonda karşılaşılan şey arasında ciddi farklar oluşabilir. Nitekim 'Bin yıl sürecek' denen 28 Şubat Darbesi'nin AK Parti'yi ortaya çıkarması, güncel olarak ise Batı'nın Ukrayna'da girdiği eli feci şekilde kaybetmesi buna örnek gösterilebilir.

Ben bu makalede, reelpolitik, ekonomik oligarşi veya menfaat çatışmalarını ihmal ederek, 'yaşam biçimleri tartışması ve kutuplaşma' denen kırılmanın nedenini zihniyet dünyaları üzerinden anlamaya çalışacağım.

'TEK YAŞAM BİÇİMİ DİKTATÖRLÜĞÜ!'

Muhtemelen, hem Batı, hem de içerideki Batıcıların AK Parti'den beklentisi, artık zaten sürdürülemez olan kof askeri-bürokratik vesayeti güncellemek, bu arada da dindarlar üzerinde Foucault'nun tarif ettiği türden içselleştirdikleri –ve pek tabii ki daha kalıcı ve güvenli– bir iktidar kurmaktı. Öyle bir olsundu ki, vicdanları çok yaralayan –aslında sürdürülemez hale geldiği aşikâr– başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamalar bir noktaya kadar (o nokta hizmet alan-hizmet veren ayrımı olabilir mi?) giderilsin ama ülkedeki genel kaide değişmesin. Kamusal alana dindarlar da girebilsin ama yaşam pratikleri dışarıda kalsın. Başörtülü kadınlar üniversiteye gidebilsin ama bu 'Tek yaşam biçimi diktatörlüğü'nün bir hüsnükabulü olarak belirli sınırlar içinde olsun.

Sanırım, zihniyet dünyalarındaki çatışma tepedeki iktidar savaşları kadar, temeldeki 'Tek yaşam biçimi diktatörlüğünün' çatlaması nedeniyle ortaya çıktı. Başörtülüler konusunda en özgürlükçü yorumun dahi, başörtüsü üzerinden dindarların modernliğe eklemlendiği ve zaman geçtikçe dindarlıklarını kaybedeceklerine olan inançtı. (AK Parti güçsüzken böyle yorum getiren sosyologlar, bugün AK Parti'nin yobazlığa geri döndüğünü iddia edecek kadar savruldular.) Dünya üzerinde en mükemmel yaşam ve kültür biçimi Batı ve modernizme dair olduğuna göre, insanlar gerekli fırsatı bulduklarında dinin karanlık kıskaçlarından –kendileri bile fark etmeden– kurtulacaklar, 'doğal ve doğru' olana doğru çekileceklerdi. Bu ise şüphesiz Batılı yaşam-kültür biçimiydi ve bu türden araftaki insanların elinden tutulmalıydı. Ve AK Parti, neden bu sürecin nesnesi olmasındı ki?

Kemalistler doğru bir amaç için yanlış yöntemler denemiş ve antipatik hale gelmişlerdi. İşte düzeltilmesi gereken asıl şey buydu; Kemalizmin iddiası değil, yöntemleri…

Ancak her şey 'kontrol altında' giderken, başta öngörülen planda bir sapma oldu. Burada Erdoğan faktörü ortaya çıkıyordu. Erdoğan farklı bir yöntem izliyor, ustalaştıkça haddini aşan özgünlükler sergilemeye başlıyordu. Gittikçe 'liberal' yazarların sözünü, AB sopasını ve yerleşik ezberleri dinlememeye başlamıştı. 'One minute' ve 'ekonomik tarihsel kapanı kırma' konusundaki radikal adımları başarılı oluyor ve Erdoğan, yani dindar bir lider, seçkin 'laiklerin' tüm gönlü bolluğuna rağmen devşirilmek yerine, kendi aklına göre işler yapıyordu.

EL-KAİDECİLİK SÖYLEMİ

Erdoğan'ın başarısı ve özgüveninin dindar kitlelere yansımaması ve bu yansımanın 'yaşam biçiminin' çeşitlenmesine yol açmaması beklenemezdi. Kürtaj ve alkol, nesillerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği, kaç çocuk yapmanın doğru olduğuna dair tartışmaları başlatıyor ve kendi görüşünü serdetmekten de çekinmiyordu. Burada bahis edilen, bu söylemlerin doğruluğu, yanlışlığı veya dildeki sorunlar değildir. Esas konu, ağza bile alınmaması gereken bir şeyi, 'başka türlü yaşam biçimlerinin de olduğu ve bunların tartışılmasında dindarların da en az laikler kadar söyleyecek sözleri olduğuna' dair savdı.

Ve böylece efsane geri döndü… İrtica tehdidi, onu tedavülden kaldıran seçkin aydınlar tarafından 'Yaşam biçimleri tehlikede' şeklinde güncellenerek dolaşıma sokuldu. Lider çok güçlü ve meşru olduğundan, bu gücün sıfırlanması için de 'diktatörlük' 'El Kaidecilik' söylemleri dezenformasyonun kaburga kemiğinden yaratıldı ve namluya sürüldü.

Tüm siyasi güç hesaplarını bir kenara bırakırsak, zeminde yatan çelişki Osmanlı'ya Batılaşmanın girdiği 250 yıllık tarih kadar eskiydi. Belki de Batılı modern fatihlerin Doğu'ya ayak bastıkları ve sömürgeleri düzenlemeye başladıkları ilk güne kadar kapsamak daha doğru olacaktı. 17-25 Aralık darbesinin pespayeliğine düşünsel itibar kazandırmak pahasına da olsa, Batılı kültür ve yaşam biçiminin mükemmelliğine olan imanın bu çatışmada önemli rol oynadığını iddia edeceğim. Bundan çok da çekinmiyorum çünkü tek bir kültür ve yaşam biçiminin mükemmel olduğunu iddia etmek, zaten başlı başına faşizmi ve ahlaki kaybı ima eder.

Ülkedeki Batıcıların, Batılılardan daha cahil ve bilgisel kofluk içinde olmaları, ana iddiayı Batı'nın kendisinden aldığı gerçeğini değiştirmez. Yani birisi çıkıp 'Opera'da mescit olursa irtica gelir' derken gülünç duruma düşebilir; ama bu eğilim asıl patron Batı'nın iddiasında da vardır. Tabii daha zarif ve gizli bir şekilde.

TEK TİPLEŞTİRME HASTALIĞI!

Gericilik ve asıl irtica dediğim de budur. Kant, Aydınlanmayı 'insanın kendi başına sardığı bir beladan, toyluğundan kurtulması' olarak tanımlar. Ona göre toyluğun tanımı, insanın kendi aklını bir başkasının yönlendirmesi olmadan kullanamamasıdır. Aydınlanma, bu anlamda bir özgürleşmedir ve insanın toyluğundan kurtulmasıdır. 'Ancak diyor' Paul Karl Feyerabend, 'Bugün bu anlamda bir aydınlanmayı zor buluruz. Yurttaşlar dayanaklarını kendi bağımsız düşüncelerinden değil, uzmanlardan alıyor. Şimdi 'akılcı' olmanın anlamı bu. Birey, aile, kasaba ve kentlerin yaşamlarının giderek artan bölümü uzmanlar tarafından teslim alınıyor. Çok yakında insanlar 'Sen psikolog musun kardeşim?' itirazını göğüslemeden 'canım sıkılıyor' bile diyemeyecekler.'

Uzmanları koruyan ve yaratan, arkalarına aldıkları iktidar ve 'sekülerlik' zırhıdır. Bugün Batı sadece politik anlamda değil, yaşamın tüm alanlarına dair ciddi bir tektipleşme ve donukluk hastalığından mustariptir. Ne yazık ki, modernleşmenin ihracı ile birlikte bu durum dünyanın en ücra köşelerine sirayet etmiştir. Batı bir yandan kendi kültür, bilim, demokrasi ve yaşam iddialarını kutsal hale ile korurken, evet tüm dünyada dominant hale gelmişse de, tam bu teklik nedeniyle gittikçe fakirleşmekte olmanın çaresizliğini yaşamaktadır. Neden mi? Çünkü bilinci farklı kültürlere de açmak, o kültürlere eşit olmayı ve dünyayı eşitçe paylaşmayı beraberinde getirecektir.

Oysa, Batılı yaşam ve kültür biçimi, bilimcilik* ve ona dair olan tüm şeyler, değil dünya, Batının kendisi için bile sonsuz gerçekliklerden sadece bir tanesidir. Kültür, bilim, demokrasi ve yaşam biçimleri, evrensel tek bir standarta, kurala bağlanamaz. Sonsuz kere sonsuzdurlar ve aralarında bir hiyerarşi yoktur. Olsa olsa birbirlerini etkilerler ve birbirleri içinde dönüşürler. Bir standart olduğu iddia edilse bile, bu sadece tarihin bir kesiti, bir anı ve bir mekânı için geçerli olabilir. Bu iddia bile kanıtlanabilir değildir.

Nitekim modernizm, tüm kıymetli girdileri yanında, birçok korkunçlukların da kaynağıdır ve muhtemelen bu korkunçluklar onun iktidar ve tek merkez olma iddiasından neşet etmektedir, penisilin veya Shakespeare'in sonelerinden değil.

MODERN PARADİGMA!

Gelelim diğer yaşam biçimleri ve kültürlere… Karl Feyerabend'in 'Akla Veda'* adlı eserinde Amerikan Parazitoloji Derneği'nin açılış konuşmasından bir alıntı var. Ben de bu alıntıdan bir alıntı yapıyorum:

'Sanayi öncesi mahalli cemaatlerin özü, çeşitlilikleri ve yöreye uyumlarıdır. Her biri varlığını özgül doğal ortamlara borçludur ve kendine has kültürel, davranışsal bir ifade geliştirmiştir. İnsani, toplumsal yaşam biçimlerindeki bu zengin çeşitlilik, hepsi de kendine has belirli çevresel kısıtlar barındıran aynı çeşitlilikteki doğal ortamlara getirilmiş bir cevaptır. (…) [Oysa] Dünyadaki tüm siyasi ve iktisadi sistemlerde sanayi toplumlarını karakterize eden şey yüksek bir çevresel fakirleşme ve geniş alanlara yayılmış bir homojenleşmedir.' (Donald Heyneman, Journal of Parasitology.)

Ne demek isteniyor burada? Bir coğrafyanın üzerinde üretilmiş zengin kültür ve yaşam biçimleri, o coğrafya şartlarına belki binlerce yıldır orada yaşayanlar tarafından üretilmiş en iyi cevaptır. 'Kültürel etkileşim ve diğerleri' mi dediniz? Bu da bu formüle dâhildir. İlk Enternasyonalizm denen Bronz Çağı'ndan beridir, kültürler bazen savaşçı bazen barışçı yöntemlerle birbiri ile karşılaşmış, birbirini etkilemiş, ortaya bir hülasa çıkmıştır. Bahsedilen uyum bu çeşitlilikten gelen hülasadan kaynaklanmaktadır. 'Batı'dan farklı yaşam biçimleri birer 'hata' değil, özgül çevrelerde geliştirilmiş incelikli bir uyum sürecinin ürünleri olan insan kültürleridir ve onların iyi bir hayatın sırlarını ıskalamak bir yana, yakalamış oldukları kesindir' diyor Feyerabend.

Peki Batı ve modernizmi bu türden bir karşılaşmadan sayabilir, modernitenin Doğu'ya –sömürgecilik veya hastalıklarla mücadele için de olsa- girmesini aynı etkileşime, karşılaşmaya, yani hülasaya katamaz mıyız?

Zor bir soru… Evet, katmalıyız, ama büyükçe bir soru işaretini de beraberinde kullanarak… Sonuçta, olan şey olmamış sayılamaz ve bugün hepimiz modern paradigmanın ürünleriyiz. Burada tartışmayı bırakacak mıyız? Mesela kanlı Moğol istilaları ile Batı'nın yine kanlı sömürgeciliğini mukayese edebiliriz. Moğol istilaları –Tabii Büyük İskender'e kadar geri gidilebilir- dünyanın ilk küreselleşme örnekleridir. Moğol İmparatoru Cengiz Han müthiş meraklı ve yenilikçi bir liderdi. İşgal ettiği yerlerde yeni ne varsa kendi topraklarına getiriyordu veya gittiği yerlere götürüyordu. Haçlı Seferleri de bu anlamda Avrupa'ya Doğu'lu kültürel yapıların gitmesi ile sonuçlanmıştı. Bir önemli diğer örnek olarak Endülüs ve Batı'nın içine giren İslam medeniyetinden bahsedebiliriz. Bunla, dengeyi kökten değiştirmeyecek benzer –inanç merkezli- zihniyet dünyası üzerinde yaşanmış karşılaşmalardı.

Oysa Aydınlanma'dan reformasyona giden süreçte, aklı ve bedeni ruh ve inançtan koparan Batı, kanserli bir hücrenin normal hücrelerden çok daha hızlı çoğalması gibi, dünya homojen bir zihniyet düzeyinde yaşarken, 'aniden' kendini kalan dünyadan ayırdı. Aniden diyorum çünkü Doğu'nun Batı'daki değişimi anlaması ancak son perdede olacaktı.

TARİHSEL ÇELİŞKİ!

Bir diğer önemli unsur ise, Doğu'ya zihniyet anlamında fark atan, icat ve ilerlemecilik ile kendini ispatlayan Batı'nın, bu gücünü dünyanın geri kalanını neredeyse aynı anda ve çok hızlı biçimde sömürgeleştirmekte kullanması, bunu da tüm iddialarını oraya götürerek yapmasıydı. Batı, bilimi, yaşam biçimi ve ulus devlet teknolojisi ile o kadar kibirli ve başarılıydı ki, dünyanın geri kalanının da kendisi gibi olmasını, tüm kültürlerin kendi kurallarına tabi olmasını sağlamak istiyordu. Doğu Batı'ya benzemeli, ama patron hep Batı olmalıydı. Bu küresel müdahale ile özgün ve manevi açıdan doyurucu, çevresi ile uyumlu çeşitli hayat biçimleri ya bozuldu, ya da dağıldı. Kendi olmaktan çıkarıldı ve bu coğrafyalara felaketten başka bir şey getirmedi.

'Fakat' diyor Feyerabend, 'Somut, özgül politikalar olmadıkça sonuç hep kişiliksiz, yarasız ve aldatıcıdır ve de gerçekçi değildir. Yine kuşkusuz tutarlı ve anlamlı dünya görüşünü satmak ya da dayatmak için bayat sloganlara, içi boş 'ilkelere' başvurmak da mümkündür. Fakat bu özgürlüğü teşvik etmeyecek, yalnızca parlak özgürlük terimleriyle paketlenmiş bir kölelik doğuracaktır.'

Sanki Batıcı ve Kemalist zihniyeti tarif ediyor. Türkiye'de adına kutuplaşma denen şeyin özünde bu tarihsel çelişki yatıyor. Bu tarihsel çelişki Türkiye'nin konusu değildir sadece. Dünyada ve ülkede, yaşam biçimlerine dair bu ikiliğin çelişkisine güç ve iktidar kavgalarının eşlik etmesi durumu perdeliyor veya tarafları kafaları karıştıracak denli melezleştiriyor. 17-25 Aralık ittifakına bir dindar cemaatin üst yapısının dâhil olması gibi. Oysa hikâye aynıdır.

Feyerabend, Batı'nın bu her şeye tepeden bakan, tanımlayan ve kendisine referans vermeyen her şeyi tehdit gören (A)klının yanında, küçük harfle yazılan evrensel bir (a)klın daha olduğunu söyler. Ancak Batı 'Aklı' yapacağını da yapmıştır. Bugün Türkiye'nin sadece ulusalcı-totaliter laikleri değil, dindarları da modernizmin bir ürünüdür. Ancak geçmişin mağdurları oldukları için küçük 'aklı' kullanmaya, yani özgürleşmeye, değiştirmeye, yorumlamaya ve dönüştürmeye daha meyillidirler. Burada dinin (İslam'ın) rolünü de mutlaka belirtmeliyiz. İslam ve şüphesiz tüm dinler, modern öncesi ve sonrasını birbirine bağlayan bir hafıza oluşturmuş, bir zamanlar başka türlü bir dünyanın bulunduğunu bizlere hatırlatmış, bugünden başka türlü bir dünyaya da ulaşacağımıza dair umut ve önerileri de takipçilerine sunmaya devam etmiştir. Bu nedenle laikler kendisinden hazzetmemektedir.

TOTALİTER LAİKLER

Evet, bir melezleşme vardır, ama bu asla modenizmin öngördüğü sonucu vermemiştir. Batı modernleşmesinin bir replikası olarak, çokkültürlüğümüzün zarar gördüğü, tek bir yaşam biçiminin bizlere dayatıldığı, donuk ve tektipçi, verimsiz bir cumhuriyet süreci yaşadık. Oysa her türlü zenginleşme için kültürel çeşitliliği yine itibarlı hale getirmek zorundayız. Bu çeşitliliğe, halen gerici güçlerin işgali altındaki totaliter laik kesimler de dâhildir.

Türkiye, son iki yıldır bu yönde adımlar attığı için güçlendi ve büyüdü. Bu bir rastlantı değil, doğal bir sonuçtur. AK Parti ve Erdoğan, bu yönde devam ettikçe değerini koruyacaktır. Kutuplaşmanın giderilmesi ise, ancak bu hikâyenin anlaşılması ve kendi yaşam biçimlerine yer açarken, diğerlerini de aynı derecede saygıdeğer bulmakla mümkün olacaktır.

http://yenisafak.com.tr/yorum-haber/turkiye-toylugundan-kurtulurken-19.04.2014-637631

.

Serapey Bahçe, Hobi ve Mini Seraları

Facebook Yorumları

reklam
20.04.2014
Türkiye toyluğundan kurtulurken
17.04.2014
Peki, Fehmi Koru ne demek istedi?
16.04.2014
Eyüp Can ne yapmak istedi?
15.04.2014
Gül'den gericilere ekmek çıkmaz...
14.04.2014
Füle ve Swoboda bu yazıyı okur mu?
13.04.2014
Gül ve AYM'nin verdiği fotoğraflarda problem var
10.04.2014
Sanki ikinci 367 kararı…
09.04.2014
Darbecilerin aklındaki denklem…
07.04.2014
Çatışma yüzyılının çocukları...
06.04.2014
Öteki mahalle ve yeni dönemde AK Parti
03.04.2014
AB üyeliği fetişizmi ve tuzaklı öneriler…
02.04.2014
Osmanlı Tokadı Volume 8…
31.03.2014
Seçim günlüğü ve paralel 'zekâ'
30.03.2014
Tarihsel Kapan ve Erdoğan…
29.03.2014
II. Bab-ı Ali Baskını olarak 17-25 Aralık komplosu
27.03.2014
Kutuplaşmanın 200 yıllık hikayesi
27.03.2014
Batı'nın zor sınavı: Recep Tayyip Erdoğan...
24.03.2014
Aydının mahallesi Cihangir değil, hakikattir
23.03.2014
Öcalan'dan bir tokat daha
20.03.2014
17-25: Bizon Sürüsü Taktiği...
19.03.2014
Vesayetin altın vuruşu
17.03.2014
Çatışmanın üç nedeni: Çözüm Süreci, MİT ve...
16.03.2014
Melezleşme…
13.03.2014
İstemezseniz kafalar karışmaz
12.03.2014
Gülen Hareketi ve meşruiyet sorunu
10.03.2014
Zihniyet sıçraması ve AK Parti
09.03.2014
Otoriterlik ne yana düşer usta
09.03.2014
75 dakikada tahliye!
06.03.2014
AK Parti ve otoriterlik
06.03.2014
Halk neden Erdoğan’ı ‘yedirmez?’
05.03.2014
Kutuplaşma ve AK Parti...
03.03.2014
Kutuplaşma, kamusal alan ve gettolar
02.03.2014
Hocalı Soykırımı ve ahlak
27.02.2014
İki millet tek devlet
26.02.2014
İttifakın 'olağanüstü gündem' tuzağı
24.02.2014
'Yontma' aydın devrinin sonu
23.02.2014
Sahte peygamber…
20.02.2014
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
19.02.2014
Yeni ahlak tartışması...
17.02.2014
Yeni ahlakın kıyısında...
16.02.2014
Kedi…
15.02.2014
Ya Erdoğan sizden daha demokratsa?
13.02.2014
Algıları Ayarlama Merkezi'den internete: Ya benimsin ya da kara toprağın
12.02.2014
Takıntılarıma dokunma!
10.02.2014
Sözel demokrasi, sözde muhalefet...
09.02.2014
İşte bunlar hep metafizik
06.02.2014
Diktatör de olmasa Erdoğan'dan 'kurtulmak' lazım
05.02.2014
Hizmet Hareketi ve telafi
03.02.2014
'17 Aralık İttifakı' nerede hata yaptı
02.02.2014
Cehennet…
30.01.2014
Aydınların çelişkisi
29.01.2014
Aydınların seküler cehennemi
28.01.2014
Beni lütfen 'aydın'latın
26.01.2014
Huzursuzluk
23.01.2014
Bu kir ancak adaletle temizlenir
22.01.2014
BTK da Dink cinayetini görmüştü ama...
20.01.2014
Yeni Türkiye'nin vizesi Dink Davası...
19.01.2014
Başka tarafa bakmak
17.01.2014
Korkmayın, bu iyi bir haber
16.01.2014
AK Parti'nin 2. kuruluşu 17 Aralık 2013 olabilir mi
15.01.2014
Bu kayıpların bir anlamı olmalı
13.01.2014
Çankaya'dan bir Brütüs çıkmaz
12.01.2014
Kazazede…
09.01.2014
Böyle adalet, böyle arınma olmaz
08.01.2014
25 Aralık darbesi şayet başarılı olsaydı
06.01.2014
Yeni dönemde kıyım da pazarlık da yok
05.01.2014
Erdoğan: Paralel devletle çalışmak millete ihanettir
02.01.2014
Son bir Leman kalkar bu limandan...
01.01.2014
Erdoğan nasıl 'diktatör' oldu
30.12.2013
Erdoğan'dan sonrası tufan
29.12.2013
Zarafet ve zayıflık
26.12.2013
Eski Türkiye'deki son kapışma ve Erdoğan
25.12.2013
Erdoğan karşıtı ittifakın paradoksu
23.12.2013
Demokratik namus ve sandığın önemi
22.12.2013
Dikenli cennet…
21.12.2013
Post post modern darbe günleri…
19.12.2013
Top 10'da bir numara: Cinayeti gördüm...
18.12.2013
Milletin kod'u ağır olur
16.12.2013
Meğer 'sandık teferruatmış'
15.12.2013
Kurban
12.12.2013
Hayallerini evrene haykır...
11.12.2013
Çözüm Süreci eşittir provokasyon süreci
09.12.2013
Tabureyi itmek...
08.12.2013
Hakkaniyet…
05.12.2013
Dink Davası ve adalet arayışında ilkeler...
04.12.2013
Taklitlerinden sakınınız
02.12.2013
MGK, AK Parti ve 'temizlik' planları
01.12.2013
Bahçe…
28.11.2013
Dershane tartışmalarında 'reset' ihtiyacı
27.11.2013
Köse, Mirzabeyoğlu ve sayısız diğerleri...
25.11.2013
Erdoğan'ın seçimi
24.11.2013
Tepegözü öldürmek…
23.11.2013
İklim ve pişmanlık
21.11.2013
İklim ve pişmanlık
20.11.2013
Barış bir semboldür
19.11.2013
Barış bir semboldür
18.11.2013
Yaşam biçimleri tehlikede' çığırtkanlığı ve Diyarbakır
17.11.2013
Başka 'Tanrı'nın çocukları
16.11.2013
Barıştan kimseye zarar gelmez
14.11.2013
Yeni muhalefet partisi EKP*
11.11.2013
Postmodern vesayet ve Erdoğan
10.11.2013
Kölelikten özgürlüğe, seyahat…
07.11.2013
Sallantı
06.11.2013
Yeni siyaset
04.11.2013
Tektaşımı Mustafa Kemal'den aldım
03.11.2013
Ayna ayna söyle bana…
31.10.2013
Mustafa Kemal, CHP ve iade-i hakikat
30.10.2013
Cumhuriyet ve siyasetin şıkları
29.10.2013
Adı konmamış darbe yılı: 1993...
27.10.2013
Zor etmek
24.10.2013
İşte bu bizim hikâyemiz, 'öyle saf, öyle temiz'*
23.10.2013
Vesayet gitti kusur göründü
20.10.2013
Zehirli pastanın çileği: Savaşı kışkırtmak
16.10.2013
Badiou ve tüm devrimcilere ağıt
13.10.2013
Çözüm Süreci, reformlar ve KCK açıklaması
10.10.2013
Gücü millete iade etmek
09.10.2013
Imagine, there is no Erdoğan*
06.10.2013
Erdoğan ne yapıyor?
03.10.2013
Şu bardakları kırsak artık
02.10.2013
Ambalaj imalatçıları zorda
29.09.2013
Zeki Müren de bizi görecek mi?
26.09.2013
Dindar tatmin, laik öfke
25.09.2013
Bir öfke paratoneri olarak Erdoğan
22.09.2013
Umut veren yeni Türkiye
19.09.2013
Dink davasını korumak -II
18.09.2013
Dink davasını korumak
15.09.2013
Medya şirretliği
12.09.2013
Çözüm Süreci ve parazitler
11.09.2013
Post-PKK dönemi ve Çözüm Süreci
08.09.2013
Yurtta vesayet dünyada vesayet
05.09.2013
Tehdit denen şey normalleşme olmasın
04.09.2013
Arcayürekler ve korku vesayeti
02.09.2013
Erdoğan neden hedef
29.08.2013
Erdoğan nefreti artı müzmin 'muhaliflik'
28.08.2013
PKK, siyaset ve Çözüm Süreci
26.08.2013
Söz'ü temiz tutmak…
22.08.2013
Türkiye'nin dış siyaseti 'romantik' mi?
21.08.2013
Merhaba*
14.08.2013
Modern paradigmanın çöküşü, Doğu ve İslam II (Modern olmayan bir şey…)
11.08.2013
Modernizmin çöküşü, Doğu ve İslam (I)
07.08.2013
Siyaset mühendisliğinin yeni stratejisi
02.08.2013
Laiklerin usandıran şımarıklığı
27.07.2013
Basın özgürlüğü eleştirileri neden itibarsız
22.07.2013
Erdoğan’ın değeri nereden geliyor
13.07.2013
Ermenilik ve Gezi Krizi
30.06.2013
Gezi krizi sonrası hasar ve kazanç raporu
25.06.2013
Ey Gezi Gençliği!
24.06.2013
“Öteki mahalle”nin yardıma ihtiyacı var
21.06.2013
Demokratikleşme paketi, hemen şimdi!
19.06.2013
Erdoğan’a operasyonda olağan şüpheliler
17.06.2013
Hedef yönetemez hale getirmek
12.06.2013
Gezi’deki tuzaklar ve fırsatlar: Bir demokrasi sınavı
25.04.2013
Tarihî günler...
22.04.2013
1915 ve helalleşme
21.04.2013
Kendine Ait Bir Oda
18.04.2013
Kalyoncu ne demek istedi
7.04.2013
Üzgünüm, savaş bitti
15.04.2013
Büyük karşılaşma
14.04.2013
Hangisi daha kolay
11.04.2013
Yeni anayasa ve yeni cumhuriyet
10.04.2013
CHP’nin ‘direnme hakkı’
08.04.2013
Üzgünüm, savaş bitti
08.04.2013
Eşlikçi
08.04.2013
75 milyon âkil insan
03.04.2013
CHP’de sürece destek %40
01.04.2013
Barışa alışmak
31.03.2013
Küçük hayatlar
28.03.2013
Sevag, adalet ve Türkiye için
25.03.2013
Karayılan endişeleri gideriyor
24.03.2013
Yolda...
21.03.2013
Hasan Cemal, barış, aydınlar ve medya
18.03.2013
CHP’de sonun başlangıcı
17.03.2013
Bulutlar ve kırlar
14.03.2013
Barışın şıklık sorunu
11.03.2013
Samatya cinayeti ve ırkçılık
10.03.2013
Taş ve pasta...
07.03.2013
Başbakan’ın iki önemli hatası
04.03.2013
Yol haritası mı, tutanaklar mı
03.03.2013
Exodus...
28.02.2013
Baydar’ın endişesi ve barışı tatlandırmak
24.02.2013
Kırmızı ayakkabı
21.02.2013
Milliyetçiliğin detoksu ve Erdoğan
18.02.2013
Tarih her şeyi yazarken barış ihtimali
17.02.2013
Şarlatanın şehveti
14.02.2013
Ya barış olursa sendromu
11.02.2013
Başbakan’ın yargıyı ziyareti
10.02.2013
Erken zamanlar
04.02.2013
Devrimin son sahnesi silah bırakma
03.02.2013
Amok Koşucusu
31.01.2013
CHP gerçeğini doğru okumak
28.01.2013
Samatya’da yaşananların anlamı
27.01.2013
Aşk
24.01.2013
Kim kral çıplak diyecek
21.01.2013
Ergenekon Üstü Yapı ve suikastlar
20.01.2013
Duygusal olmayan bir yazı
17.01.2013
Dink cinayeti, devlet ve tahammül
14.01.2013
Suikast devletinden kurtulmak
13.01.2013
Koleksiyoncu
10.01.2013
Deli gömleğinden kurtulmak
07.01.2013
Barışın üç ayağı
06.01.2013
Masumiyetin telafisi
03.01.2013
Artık barışa hazır mıyız
13.12.2012
Cumhurbaşkanı Gül’ün korktuğu...
10.12.2012
Yeni bir dönem başladı
09.12.2012
Makas...
03.12.2012
Ombudsman’a saygı...
02.12.2012
Fırtınanın gözüne bakmak
29.11.2012
Başörtüsü yasakları kalkmalı
26.11.2012
Fazıl Say metninin kıza analizi
25.11.2012
İlişmek...
22.11.2012
Siyaset akıllanıyor mu
19.11.2012
Bir saniyede cehennemden cennete
18.11.2012
Büyükler...
15.11.2012
Barışa açlık çekmek
12.11.2012
Anlamak, eleştiri ve yöntem
11.11.2012
Yağmursuzluk özlemi...
08.11.2012
Vitesi geri takmak mümkün mü
05.11.2012
Suikastı çağırmak...
04.11.2012
Prospektüs...
01.11.2012
Clooney’i ihbar ediyorum
29.10.2012
Ankara’daki tutulma...
28.10.2012
Üçgen, kare ve daire...
25.10.2012
Demokratik sakinlik...
22.10.2012
Açlık grevleri ve PKK sorunu
21.10.2012
Alfa erkeği ve biz
18.10.2012
–1’deki tartışmaya doğru...
15.10.2012
Siyaset bu değil
14.10.2012
Aslanla karşılaşmak...
11.10.2012
Başbakan’a iman ve eleştiri
08.10.2012
Suriye sorunu ve tercüme
07.10.2012
100 ⁰C
04.10.2012
AK Parti, paradigma ve kör alan sendromu
23.09.2012
36,5 ºC...
20.09.2012
Ayrılmayı bile beceremeyiz
17.09.2012
‘Müslümanların Masumiyeti’
16.09.2012
Lars, Dücane ve Melancholia...
13.09.2012
Bu kılıç hepimizi keser...
10.09.2012
Asıl kalkan AK Parti’nin dokunulmazlığı...
09.09.2012
Simyacı
06.09.2012
İki tür millet...
02.09.2012
Can terbiyecisi...
30.08.2012
Gazetecilik ve dindarlıkta ‘milat’ vakti...
27.08.2012
PKK ve yalpalayan bisiklet
26.08.2012
Sevgi ne değildir
23.08.2012
Naiflik...
20.08.2012
İslamcılık ve muhalefetin değeri
19.08.2012
O çavdar tarlasında o çocuklar hiç oynamadı
16.08.2012
Bundan sonra ne olacak
13.08.2012
Hep aynı şablon...
12.08.2012
Hâllerin toplamı: İnsan...
09.08.2012
Erdoğan’ı saran ‘şer’ ablukası
06.08.2012
Gül’e yönelik kardeşlik muhasarası
05.08.2012
Tüm keşiflerimizin sonucu...
02.08.2012
Türkiye’nin bitmeyen iyi çocuklar devri...
29.07.2012
Senden aldığım şey nedir
26.07.2012
AK Parti fabrika ayarlarına döner mi
23.07.2012
Siyahların şifacısı olarak Ertuğrul Özkök
22.07.2012
Mümkün ben’ler ve şu anki biz...
19.07.2012
Partiler hızla beyazlaşıyordu, birinciliği AK Parti’ye verdiler
16.07.2012
Ne zaman!
15.07.2012
Aşkın halleri, erkeklere ve kadınlara...
12.07.2012
Başbakan ne yapıyor
09.07.2012
Erdoğan’ın arzusu
08.07.2012
Aşk ve ölüm...
05.07.2012
CERN ve Tanrı’dan bir parça
02.07.2012
Firavunlardan sonra Mısır
01.07.2012
Kadınlar ve aşk...
28.06.2012
Esed’e hayat öpücüğü vermemek
25.06.2012
Ali Bayramoğlu’na yönelik kötücül bir akit
24.06.2012
Pizza...
21.06.2012
Ölümlerin fonksiyonu ve kurucu ahlaksızlık
18.06.2012
Türkiye cüce bir ülkedir
14.06.2012
Kürtçe, ÖYM’ler ve ortak demokrasi talebi
11.06.2012
Ama burası Türkiye...
07.06.2012
Dindarlık mı, muhafazakârlık mı
04.06.2012
Uludere’ye Adalet Koalisyonu
03.06.2012
Muhteşem kapanma
31.05.2012
Uludere için tek bir cümle
28.05.2012
Kürtajı içermeyen bir yazı
27.05.2012
Çan...
24.05.2012
Demokratik koalisyondan, ilkesiz ittifaka
21.05.2012
Bayrak...
20.05.2012
Ensest...
17.05.2012
Tek adamlar sahaya yansıdı
10.05.2012
Şikenin birincileri ve ikincileri...
07.05.2012
Bir vesayet bin ayıp örter
06.05.2012
Seni İçime Gömdüm*
04.05.2012
Dönen tiyatronun özeti
30.04.2012
Kanınıza dokunmadı mı Sayın Arınç
26.04.2012
1915 ve Gül’e yapılan çağrı...
23.04.2012
İyileşmek için...
19.04.2012
Bir kamikaze olarak CHP
16.04.2012
Genelkurmay’daki salonda 24 saat çalışan darbe fabrikası
12.04.2012
Galatasaray Melo’yu kovmalıydı
05.04.2012
KCK iddianamesi ve riskler
02.04.2012
Kesintisiz çalışan Kemalist zihin ve Zülfü Livaneli
01.04.2012
Parçalarını arayan insan 13- Yumurta...
29.03.2012
Reform ve paradokslar...
26.03.2012
Limit sorunu tartışmasına dair...
25.03.2012
Parçalarını arayan insan 12- Ruh ve söz...
19.03.2012
Reformlar ve limit sorunu
18.03.2012
Parçalarını arayan insan 11- Limitler...
15.03.2012
Stratfor ve tekrarlanan motifler
12.03.2012
Müslümanların adalet talebi...
11.03.2012
Parçalarını arayan insan 10- Hafıza...
08.03.2012
Yakındaki acı, Suriye
06.03.2012
Ölüm oruçları ve siyaset
04.03.2012
Parçalarını arayan insan 9- Merak...
01.03.2012
Anadolu misafirperverliği...
26.02.2012
Parçalarını arayan insan (8)- Eller...
23.02.2012
DDK Dink raporu ve dokunulmaz devlet
22.02.2012
Dink cinayeti bir Anayasa sorunu oldu
20.02.2012
Kofluk...
16.02.2012
Bizde her şey gri...
13.02.2012
Hrant’ın arkadaşları ve parazitleri...
12.02.2012
Parçalarını arayan insan (7)- İyi şeyler...
09.02.2012
Devlet ve kurumları
06.02.2012
Bir Fransa seyahatinin düşündürdükleri
05.02.2012
Parçalarını arayan insan (6)- Gurbet...
29.01.2012
Parçalarını arayan insan (5)- Geri dönen cesetler...
26.01.2012
‘Ermeni’nin kendini aşan anlamı
23.01.2012
AP ve AK Parti, 6-7 Eylül ve Dink cinayeti
22.01.2012
Parçalarını arayan insan (4)- Kompartımanlar...
19.01.2012
O kadar kusur olur...
18.01.2012
Başlamayan bir dava: Dink cinayeti
17.01.2012
Dink cinayetinin terfileri bunlar...
16.01.2012
Üç dava tek adalet...
15.01.2012
Parçalarını arayan insan (3)*
12.01.2012
Dink cinayeti neden örtbas ediliyor
09.01.2012
Tedrici adalet olmaz...
08.01.2012
Parçalarını arayan insan
05.01.2012
Barış çok yakın olabilir
02.01.2012
Uludere, AK Parti ve Siren’ler...
29.12.2011
Çarkın ve devletin Omerta yemini
26.12.2011
1915 ve ahlak
25.12.2011
Van’da bir Arshile Gorky müzesi...
22.12.2011
1915 ve paradigmanın iflası
19.12.2011
Sarkozy Ermenileri de kandırıyor
15.12.2011
Acılar şaklabanlık kaldırmaz
12.12.2011
Kandıra Cezaevi’nde yaşanan ihlaller
11.12.2011
Hopa’dan İzmir’e benim adaletsiz ülkem
08.12.2011
Başbakan’a istem dışı bir mektup
05.12.2011
AK Parti ve Aleviler...
01.12.2011
Dersim özrü ve kötücül devlet
28.11.2011
Profesyonel ordu ve tuzaklar
27.11.2011
Geçmiş...
24.11.2011
Hangi Başbakan...
21.11.2011
TSK, CHP ve sütten çıkmış AK Parti
20.11.2011
İnanmak...
17.11.2011
Bu netlikten kurtulmalı...
14.11.2011
AK Parti’nin tercihi
13.11.2011
Hayat devam ediyormuş!
10.11.2011
Yol ayrımında
03.11.2011
Tencere kapak...
31.10.2011
Restorasyon süreci başladı mı
30.10.2011
Şu an ve yalnızlık
27.10.2011
Taner Akçam’a teşekkür
24.10.2011
Bu kilise Diyarbakırlıların
23.10.2011
Pazar günleri...
20.10.2011
Bir sıfatım yok...
17.10.2011
Malzeme bu...
16.10.2011
İstanbul ve kasvet..
13.10.2011
Utanmışlarmış
10.10.2011
Tenzile Hanım...
09.10.2011
Sahte peygamber
06.10.2011
Berna Yılmaz’ın isyanını duyun...
03.10.2011
İndirin o parmakları!
02.10.2011
Fazlalıksız
29.09.2011
Orta yol yok
26.09.2011
Savaş bezirgânlığı...
25.09.2011
Bay E.
22.09.2011
PKK ve ahlak
19.09.2011
Menderes ve yananlar
18.09.2011
Dedektif
15.09.2011
Hrant’ın Arkadaşlarından Başbakan’a mektup
15.08.2011
Özgün olan ‘bir şey’
14.08.2011
Eksik olan “bir şey”
11.08.2011
Müslümanlar ve siyaset
07.08.2011
Müslümanlar ne yapacak
04.08.2011
Erdoğan’dan Çiller çıkarma planı
01.08.2011
İslamofobia, Tarafofobia ve diğerleri...
31.07.2011
Post-modern bir Vaka-i Hayriye
28.07.2011
Dink davası ve AK Parti’nin sorumluluğu
25.07.2011
Hürriyet ve ‘Hıristiyan terörü’
21.07.2011
Savaş, barış ve dürüstlük...
18.07.2011
Ya iktidar ya ölüm
17.07.2011
PKK’nın Öcalan’ı bitirme planı
14.07.2011
Telesiyej’e cevap tweet’i
11.07.2011
Srebrenitsa’dan sonra şiir
07.07.2011
Çiçek gibi bir ‘Yeni CHP’
03.07.2011
Anlaşıldı, müdahale etmeyin...
30.06.2011
Bir anti-demokrasi kahramanı: CHP...
27.06.2011
Kürt sorunu nasıl “hallolunur?”
26.06.2011
Bozuk para*
23.06.2011
Hatip Dicle olayının perde arkası
20.06.2011
Okan Bayülgen ve kepazeliğin sıradanlığı
16.06.2011
Seçimler ve Ece’nin melankolisi
09.06.2011
AK Parti’ye oy vereceğim, çünkü...
06.06.2011
Başbakan, milliyetçilik ve Taraf IV.
05.06.2011
Kuyu
02.06.2011
Başbakan ve milliyetçilik (2)
30.05.2011
Dink, AK Parti ve ikinci unsur
29.05.2011
Bir artı bir, bir eder mi?*
26.05.2011
Yeni anayasayı halk YAPacak
23.05.2011
Hedefte Erdoğan ve Öcalan var
22.05.2011
Yokluk
19.05.2011
Savaşa yardım ve yataklık etmek
16.05.2011
Savaş ve barış Türkler ve Kürtler
15.05.2011
Orhan Veli’den, Paşalı’ya ölüm ve cinayet
08.05.2011
Yaşamak
05.05.2011
Başbakan’a suikast girişimi ve Diyarbakır
01.05.2011
Özet: Aliyev istedi, Erdoğan yıktırdı
25.04.2011
Bana bunun hesabını kim verecek
21.04.2011
Deve
17.04.2011
Biz ki...
14.04.2011
Adaylar ve madalyonun diğer yüzü
11.04.2011
Bu hikâye yarım kalmasın
10.04.2011
Komploların öcü ve diriliş
07.04.2011
Bir millet uyanıyor
04.04.2011
‘Veda Hutbesi’ne veda
03.04.2011
Paranoya nasıl Zirve yaptı
31.03.2011
Teşekkürler Savcı Öz
28.03.2011
Silivri’den Mebus Olup Çıkmak Zor...
27.03.2011
Libya müdahalesi ve R2P
24.03.2011
Sizi birarada görmek ne güzel
21.03.2011
Libya, Newroz ve PKK
20.03.2011
Çerkesler
17.03.2011
Neden mi şimdi? Çünkü artık Taraf var
14.03.2011
Gandigate ve kozmetik demokratlar
13.03.2011
Sıradan bir kıyamet günü Yazdır
10.03.2011
Kılıçdaroğlu ve Tekin hemen istifa etmeli
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu Dünya Hepimize Yeter
Nevzat CİNGİRT
T: 0380 512 19 16 - G:0507 241 37 24
duzceyerelhaber@hotmail.com

2010 - 2013 © Tüm hakları saklıdır.Reklam - Künye - İletişim
DüzceyerelHaber Reklam Hizmetleri
Görkem Özdemir
0543 931 11 58
Serbay Interactive
İnteraktif Ajans

Mini Hobi Bahçe Seraları
Yandex.Metrica