Tayfun Atay

T24Bookmark and Share

İthal ya da itlaf: Bütün mesele bu!


26.07.2019 - Bu Yazı 572 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya’dan ithal edilerek Türkiye’ye giren sahte sağlık sertifikalı 3 bin civarında hayvanla ilgili açıklamada bulundu önceki günlerde; bilmiyorum, izlediniz ya da okudunuz mu?..

Bir hayvancılık şirketi tarafından İspanya’daki bir başka şirket aracılığıyla getirilip 5 Temmuz’da İskenderun limanından Türkiye’ye girişi yapılmış besilik danaların İspanya’ya salgın hastalık nedeniyle yasaklı olduğu bir bölgeden geldiği ve veteriner sağlık sertifikalarının da sahte olduğu anlaşılmış.

Skandal niteliğindeki gelişmeyi CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu TBMM gündemine de taşıdı.

Hayvanlar Lübnan’a gitmekteyken Türkiye’ye sokulmuş.

Tabii sebep ortada: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve necip milletimiz kurban kesecek!..

Ama yine malûm olduğu üzere bu necip milletin topraklarında hayvancılık hanidir mafiş.

İnsanlığın en kadim yaşam biçimlerinden olan konar-göçerliğin beşiği ve kekik diyarı Anadolu’da et üretimi sıfır. Ne yaylacılık (yerleşik hayvancılık), ne de “yörüklük” (göçebe hayvancılık) artık bu toprakların bir yaşam zenginliği…

O yüzden belli ki Kurban Bayramı yaklaşırken bir telaştır almış başını gitmiş ve 81 milyona dinin emrini yerine getirmek üzere kurbanlık lazım ya, çaresiz kefereden kurban medeti umar hale gelmişiz.

Tabii bu arada da işte binlerce hasta ve biçare hayvanı ne yapacaklarını bilemeyen namussuzlar bizim bu telaşı fırsata çevirivermişler!..

***

Ama asıl üzerinde durmak istediğim konu başka.

Benim dert ettiğim, ne sadece bizim bu topraklarla sınırlı bir mesele ne de bir din-diyanet ve İslamiyet meselesi.

Mesele, insaniyet ve “insaniyat” (antropoloji) meselesi.

İnsan ve hayvan ilişkisi üzerinden düşünülmesi, daha doğrusu “insan” denen hayvanın doğa ile sorunlu ilişkisi doğrultusunda tartışmaya açılması gereken bir mesele bence karşımızdaki…

Bunun için Bakan Pakdemirli’nin konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatmaya yönelik söylediklerine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Şöyle diyor o:

Hayvanlara el koyduk. Hayvanlar karantina altında, her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina süresi devam ediyor. Karantinada Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde siz karantina tedbirlerini alıyorsunuz ve sağlıklıysa hayvanları Türkiye'ye ithal edip millileştiriyorsunuz, sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz. Normal şartlarda İspanya'dan alınarak Lübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş.

Bakan Pakdemirli ayrıca bunun günlük siyasete alet edilemeyecek “teknik” bir konu olduğunun da altını çizmiş.


Bekir Pakdemirli

***

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ne derse desin ve dünyada ne kadar benzeri örneği olursa olsun (ki yakınlarda Çin’de de 38 bin domuz, Domuz Vebası riski karşısında itlaf edildi) ben yine de bu tür açıklamalardaki “soğukkanlılık” karşısında dehşete kapılmaktan alıkoyamıyorum kendimi.

Pakdemirli’nin ifadesinde sağlık, teknik, “millilik” ve ithal sözcükleri ne kadar da rahat, kolay ve sakin şekilde “itlaf” sözcüğüyle buluşmuş, baksanıza!..

Tarım Bakanı, elbette Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nü referans göstererek, ayrım çizgisini; sağlıklıysalar ithal ve “millileştirme”, sağlıksızsalar “itlaf” yani “katletme” olarak çekiyor.

Dile kolay, 3 bine yakın büyükbaş hayvandan söz ediyoruz. Dünyaya gelmiş, nefes alıp veren, “can” taşıyan ve adına “insan” denen hayvanla aynı kas, dolaşım, sindirim, sinir sistemine sahip varlıklardan…

Ve işte elbette sadece bir bakanın değil, benzer durumlarda hemen hepimizin ağzından gayet rahat çıkabilen sözlerle, insan ihtiyaçlarına ters düşen noktada “itlaf” adı altında onların kıyım, kırım, katliamını, bırakın huzursuz olmayı içimizde en ufak bir yadırgama hissi olmaksızın olağanlaştırıyoruz.

Aslında sokakta sayıları biraz arttığında can sıkan, rahatsız eden, aç kalınca saldıran köpekler söz konusu olduğunda da “çözüm” diye hep karşımıza çıkmaz mı aynı sözcük: İtlaf!

Daha dün gibi değil mi benzeri bir salgın (kuş gribi) endişesiyle canına kıydığımız milyonlarca kanatlı hayvan için de kullandığımız aynı sözcük: İtlaf!

Ve işte şimdi Lübnan’a gidecekken “ibadet hazzı”mızı tatmin için bu topraklara sokup yine sağlık endişesiyle canlarına kıymamızın kuvvetle muhtemel olduğu 3 bine yakın hayvana ithafla  kullandığımız da o sözcük: İtlaf!..

***

İtlaf, “Türcü” insanlık halimizi ruhumuz duymaksızın teşhir eden bir sözcük. “Eşref-i Mahlukat” denilen varlığın, yıkıcılığını “pamuk-şeker” kabilinden takdim eden bir ifade…

O yüzden Bakan Pakdemirli çok rahat ve içinde pek öyle sıkıntı, sızı, acı olduğunu düşündürmeksizin/hissettirmeksizin, adeta şöyle “geçerken” telaffuz ediveriyor sözcüğü:

Sağlıklıysa ithal, sağlıksızsa itlaf, işte mesele bu kadar basit!..

Gel gelelim işin içinde bir de “millileştirme” var ve orada benim şu iflah olmaz “antropolojik” zihnim, ırkçı rejimlerin insanları hasta, kusurlu, “özürlü” diye aynı rahatlıkla “milli” bünyeden arındırdığı “öjenizm”e çağrışımlardan kendini alıkoyamıyor.

“Öjeni” bilindiği üzere Hitler rejiminin “Nasyonal Sosyalizm”inin karakteristiklerinden biriydi. Hastalıklardan arındırılmış, her bakımdan sağlıklı ve kusursuz “nasyonal” (milli) bir toplum yaratma yolunda işlerliğe sokulmuş korkunç bir ırkçı pratikti.

Ama Naziler açısından bu “itlaf” da son derece doğal, olağan ve olması gerekendi.

Mevzubahis olan “Alman ırkı”nın sağlığıydı.

Tıpkı şu anda karşımızdaki ithal hayvan itlafı seçeneğinde nasıl “insan türü”nün sağlığı mevzubahisse aynı öyle…

***

Irkçılık, türcülüğün, ondan daha yaramaz bir küçük kardeşidir.

İnsan denen canlının azami ihtiyaç ve arzuları doğrultusunda tüm doğal-biyolojik varlık alanının, özellikle de diğer hayvanların her türlü kullanım, istismar, tüketim ve yok oluşa açık oldukları anlayışı-inancı-kabulü, türcülüğü tanımlar.

Türcülük, “homosantrik” yani insan-merkezci zihniyet yapılanmamızın sonucu. Ve o kadar kanıksanmış, olağan, kendiliğinden bir kültürel-ideolojik motivasyon ki hepimizde, o yüzden tamamen insan marifeti olarak ortaya çıkmış sağlık sorunları sebebiyle 3 bine yakın canın itlafı bir resmi demecin arasına sıkıştırılmış şekilde karşımıza çıktığında hiç yadırgamıyoruz.

***

Sözün özü, türcülükle ırkçılık arasında derece farkı vardır.

Homosantrizmle “etnosantrizm” arasında derece farkı vardır.

Hayvan ıslah çalışmalarıyla “öjenizm” arasında da derece farkı vardır.

Kâinat ve yeryüzü, insan için var olmadı ya da yaratılmadı. İnsan, kâinatın ve arzın bir parçası olarak var oldu ya da yaratıldı.

Homosantrizmin dini bir kisveye, alabildiğine de yanlış büründürülmüş tabiriyle “eşref-i mahlukât” (yaratılmışların en şereflisi) diye kendini yere göğe koyamayan insan, sonuçta “eşerr-i mahlukât” (yaratılmışların en kötüsü) olmuş durumda.

Saatte 3, günde 150, yılda 50 bine yakın canlı türü, insan marifetiyle; salgın hastalıklara boğularak, yaşam alanları ellerinden alınarak ve şu ya da bu nedenle katledilerek yok oluyor.

İnsanın homosantrizmden vazgeçmesi, “ekosantrik” (çevre-merkezci) bir anlayış ve zihniyet yapılanmasına yönelmesi gerekiyor.

***

O yüzden ne yaparsanız, nasıl yaparsanız yapın, kendi bileceğiniz iş; bizim gücümüz; sesimiz, soluğumuz, kalemimiz-kitabımız size yetmiyor, önünüzü kesmiyor, kesemiyor.

Ama hiç olmazsa karşımıza geçip, insanın “yeryüzünün kanser hücresi” olduğu fikrimizi-hissimizi alabildiğine güçlendiren bu kadar “rahat”, kayıtsız, gamsız cümleler de kurmayın gözümüzün önünde.

“Sağlıklıysalar ithal, sağlıksızsalar itlaf” diye…

Tabii hemen et yiyip yemediğimizi, kurbana karşı olup olmadığımızı sormaya da kalkmayın.

Bir yaşam döngüsü, bir “ekosistem” içinde kendi ihtiyaçlarıyla sınırlı bir canlı olduğunu bilerek, doğa karşısında da “hayvani-tevazu” ile var olma bilincine sahip bir “etçil-otçul” varlık olmanın ötesinde bir mesele bu.

Ve madem bu 3 bin hayvanın ithal girişiminin en önemli itici gücü Kurban Bayramı, o halde nedir o kurban ibadetinin en önemli kuralı, hatırlatalım: Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması gerekir; sağlıksız hayvan kurban edilemez.

Ama öyle kolayından telef de edilmez.

Fakat naçar, bugünün dünyası ve Türkiye’sinde gelinmiş nokta bu:

Sağlıklıysa kurban, sağlıksızsa katliam…   

.

Facebook Yorumları

Emlak8
18.02.2020
Goebbels korosu söylüyor: "Her şey mükemmel efendim!"
11.02.2020
Goebbels'leşme karşısında muhalefeti sorgulamak!
27.01.2020
CHP 'ortanın solu'nda olduğu kadar muhafazakârlığın da kalbinde olacaktır!
23.01.2020
Cami ne kadar ibadethane, siz onu söyleyin!
9.01.2020
Kan davası
7.01.2020
Kerbela paradigması
5.01.2020
Çağımızın hâkim ideolojisi: Kıyametçilik
31.12.2019
Mehdi'yi beklemek Godot'yu beklemekten beterdir!
26.12.2019
AKP’yi 'kültürel körlük' yedi bitirdi en çok!
22.12.2019
İnmesini bilmek ya da bilememek… Mesele bu!
12.12.2019
Romanları yazanlar, nutukları atanlardan daha güçlüdürler
10.12.2019
Ümmetin kurdu kendinden olur
5.12.2019
Toprak, Beton ve Kanal
3.12.2019
İrlandalı’nın Kızı
1.12.2019
Ya Alzheimer ya cinayet: Bir şaheserdir Şahsiyet!
19.11.2019
Büşra’nın 'mevlit-şov'u
17.11.2019
Başlangıçta tiyatro vardı!
14.11.2019
Doğallaştırma
10.11.2019
Fenomenlik, domestiklikten evlâdır!
7.11.2019
‘Ne kaa homofobi, o kaa İslamofobi!’
5.11.2019
AKP Katolikliği, CHP Protestanlığı ve cadılaştırılan HDP
3.11.2019
Hayatta olmayanı kurgudan beklemek ayıptır
31.10.2019
Vahşet Tanrısı, Uygarlık 'Tasma'sı
29.10.2019
Trump'ın suratından Bağdadi akıyor!
27.10.2019
Cumhurbaşkanlığı'na özel antropoloji tedrisatı: Araplık, Kürtlük, çöl, dağ, kültür
24.10.2019
Mevlânâ sizden utanırdı!
22.10.2019
Al Trump’ı vur Şevki’ye şevkle şehvetle!
20.10.2019
Savaşın pornografisi
15.10.2019
'Pınar'ınız ya IŞİD'e can suyu olursa!..
8.10.2019
Tapılacak en kutsal varlık 'Doğa'dır!
3.10.2019
Komediden rezalete, 'Etnospor-Türkiye'
1.10.2019
'Etnospor' komedisi: "Yâ Hak diye diye yunduk Yunan'dık!"
22.09.2019
'Helâl teşhir'de Türkiye'nin gururu: Modanisa
12.09.2019
Bir insanlık yenilgisi: ‘Erkeklik’
25.08.2019
'Yaratılmışların en şerefsizi': İnsan
20.08.2019
Amok koşusu
6.08.2019
Akif’in Akit’i normalleştirmesi
30.07.2019
Sen bahar toprağı gibisin Dersim, seni seviyorum!
26.07.2019
İthal ya da itlaf: Bütün mesele bu!
11.07.2019
Ümmet-i Muhabbet!
2.07.2019
Geç gelen doğruluk, doğruluk değildir
27.06.2019
AKP zarâfetle düşmesini bilecek mi?
25.06.2019
Bitmiş bir iktidarın yakın ölümü
20.06.2019
Dinbazlığı doğrulukla birleştirmek olanaksızdır
17.06.2019
Binali Yıldırım: Elde var hüzün…
10.06.2019
“Yeni Türkiye”de dinî hiyerarşi ve dinbaz sıkışıklık
3.06.2019
Dinbazlığın kırılma noktası: Gezi
27.05.2019
Bir 'dinî-ortodoksi' deklarasyonu: Diyanet raporu
26.05.2019
‘Devletin Tunç-eli’ yine mi inecek Dersim üzerine?
23.05.2019
Yeni Zelanda İslam’ı!
19.05.2019
"Hasta Türk’ün gençleşmesi": 19 Mayıs
9.05.2019
Bir ‘Ümmet-i iktidar’ komedisi
22.4.2019
Cumhuriyet’i cezasıyla sevdik biz!
21.4.2019
İmamoğlu’nun işareti: Dünya dünyevî yaşanır!
18.4.2019
Ya Cumhurbaşkanı ya ‘Biz’!
15.4.2019
‘Erkeklik kabuğu’nu kıran adam: Şener Şen
14.4.2019
Etnografi ‘mızrağı’nın İslamcılık ‘çuvalı’na sığmadığı Sudan
11.4.2019
'AKP Katolisizmi', Cadılar ve Seçimler
8.4.2019
Doktorun iyisi ‘palyaço’ olur!
5.4.2019
Kürdün olduğu kadar kurdun da hakkını gözeten Fatih Başkan
2.4.2019
'Beka sorunu’nun sonucu: Balkondaki yalnızlık
31.3.2019
İslam’da ilk seçim: Halifelik
28.3.2019
Bir ‘kriko’ olarak AKP
25.3.2019
Reis’e İskenderpaşa vız gelir tırıs gider
22.3.2019
Hangi Erdoğan?
4.3.2019
İslamiyet’te evrim
1.3.2019
Evet, Türkistan yoksa Kürdistan da yoktur!
25.2.2019
Komünizm ve din
21.2.2019
Hukukun ‘intikam’ olduğu yer: Cumhuriyet davası
18.2.2019
Siz ‘insan’ olun, kadından imam da olur peygamber de!
14.2.2019
Bir ‘ağıt’ olarak Sevgililer Günü
11.2.2019
Dede’cim seni söylüyorum, Reis’im sen anla!
4.2.2019
Hazzı kazıyın, altından hüzün çıkar: ‘Sex Education’
3.2.2019
Gutenberg asıl şimdi ölürken…
24.1.2019
A’dan Z’ye hep ‘memuriyet’tir işimiz!
21.1.2019
Hız zehri
14.1.2019
Kamu spotlarının ‘Kamu'dan bîhaberliği!
10.1.2019
Katil, adın ‘Şöhret' olsun!
27.12.2018
Bugünün ‘Abuzer'i kim?
24.12.2018
Kim milyonlara rezil olmak ister?
20.12.2018
Murat ve Acun, papağan ve aslan: 7 farkı bulun!
17.12.2018
Kadın vaiz, imanınızı mı gevşetir?!
13.12.2018
‘Usta'ya veda!
10.12.2018
Sırrı Süreyya: 'Ferhad'dır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır!'
6.12.2018
Tesettür 'açılımı'
3.12.2018
Yine de ‘ucuz' kurtuldu Acun!
29.11.2018
Geçin ‘helâl turizm'i, ‘helâl porno' kapıda!
26.11.2018
'BİSMİLLAH'
22.11.2018
“Mühendis olmuş, matematik bilmiyor hocam!”
19.11.2018
Çocuk, insanın babasıdır!
15.11.2018
Mısıroğlu meselesi: Galip kim, mağlup kim?
12.11.2018
Türkçe ezan kimin fikriydi?
10.11.2018
Atatürk, cesarettir
5.11.2018
Birbirimizi yaşamak
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive