Zekeriya Kurşun

Yeni ŞafakBookmark and Share

Türkiye’nin yüzyıl önceki ve yüzyıl sonraki gündemi


1.1.2018 - Bu Yazı 683 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Yeni bir yıla girerken Türkiye’nin ve dünyanın yüz yıl önceki gündemini hatırlamaya ne dersiniz? Böylece yüz yıl sonra hâlâ nelerin değişmediğini görüp, 2018 yılının planlamasını buna göre yaparak yeni bir yüz yıl beklemeyelim. 1917 yılının son aylarında bütün dünya üç yıldır süren Büyük Savaş’ın sona ermesi ve barışın gelmesini beklemektedir. Mağlup saftakiler perişan, galip görünenler ise pişman bir haldedir. Avrupa devletlerinin rekabeti ile başlayan, milyonlarca insanın ölüm, yer değiştirme ve sefalete düçar olmasına sebep olan amansız ve anlamsız savaşın bir an önce sonlandırılmasına ihtiyacı vardı dünyanın. Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya’nın savaştan çekilmesi de bu umutları diriltmişti. Bu yüzden tarafların askerleri cephede isteksiz çarpışmalar sürdürürken, diplomasi de geleceğin dünyasını ve yeni paylaşımları masaya yatırmaktaydı.

HARİCİYENİN AJANDASI VE DİPLOMATLAR

Bu savaşın doğrudan tarafı olmasa da müttefiki Almanya ile birlikte bir numaralı hedef haline gelmiş ve pek çok toprağı işgal edilmiş Osmanlı Devleti’nin merkezinde de hummalı bir hazırlık yapılmaktadır. Hükümet Dışişleri Bakanlığını, Bakanlık da Hukuk Müşavirliğinin en kudretli diplomat ve raportörlerini görevlendirir. Savaş bittiğinde şayet adil bir masa olacaksa, masaya hangi argümanlar ile oturulacaktır, Osmanlı Devleti’nin/Türkiye’nin asla kaybetmemesi gereken yerler nerelerdir?

Osmanlı Devleti’nin deneyimli diplomatlarının her birine veya birden fazla kişiye dağıtılan güncel problemler için bu soruların cevaplarını içeren raporlar kaleme almaları istenir. Vaşington ve Petersburg elçiliklerinde çalışmış ve Madrid elçiliği yapmış olan Ragıp Bey; Hariciyeci Rauf Ahmed; Petersburg, Berlin ve Viyana elçiliklerinde görev yapmış olan Rumbeyoğlu Fahreddin; Sofya ve Roma’da sefirlik yapan Nabi Bey, Tahran ve Çetine elçiliklerinde bulunmuş Mehmed Sadreddin Bey gibi bakanlığın en usta raportörleri, eski diplomatlar görevlendirilir.

Onlar da geçmişteki anlaşmalara, uluslararası hukuka ve  ayrıca dünyanın yeni şartlarına göre devletin muhtemel kazanımları, aleyhteki durumlar, masada tartışılması gereken hususlar ve bunların detaylarını Hariciye belgelerinden inceleyerek yirmiye yakın rapor kaleme alırlar.

RAPOR YAZAMAYAN DİPLOMAT OLAMAZ

Raporlar öyle çala kalem değil, her biri adeta bir akademik araştırma titizliğinde hazırlanır. Dil ve üslup bakımından kusursuz olan raporlar ayrıca çeşitli anlaşma metinleri ile de desteklenir. Bugün diplomatlığı meslek seçen ve seçeceklerin kesinlikle el kitapları ve kılavuzuolabilecek nitelikte olan bu raporlar aslında dünyanın ve Osmanlı imparatorluğunun yüz yıl önceki gündemine ışık tutmaktadırlar. İlginç olan tarafı ise bu gündemin hâlâ canlı olması ve bu raporların da güncelliğini kaybetmemiş olmalarıdır.

Her biri defalarca yazıya konu olabilecek bu raporlardan burada çeşni kabilinden söz ettiğimizde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

YÜZ YIL ÖNCEKİ GÜNDEMİMİZ

Mısır, Trablusgarp ve On İki Ada raporlarında, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika, -şimdi gündeme giren Sevakin dahil-, Kızıldeniz’in Batı yakası ve ve Doğu Afrika’daki hakları ele alınır. Mısır meselesi fetihten Fransızlar’ın Osmanlıya büyük darbe indirdiği işgaline kadar anlatılır. Bu işgalin doğurduğu sonuçlar ve İngiltere’nin devreye girmesi ve Mısır’ı haksız bir şekilde işgali ve bunun karşısında Osmanlı Devleti’nin hakları vurgulanır. Bugün Libya’da yaşanan sorunların adeta bir mukaddimesi olan İtalyanların Libya’yı işgali ve devamında Akdeniz’deki on iki ada meselesi de Trablusgarp raporunda incelenir.

Osmanlı’nın Irak coğrafyasına ait olan masaya taşımaya niyetlendiği sorunlarını, savaşın adeta asıl nedeni ve İngilizler ile Almanları karşı karşıya getiren Bağdat Demiryolunu, Musul yöresi petrol ve sulama imtiyazları meselelerini raporlarında tartışırlar. Devletin geçmişten doğan hakları ve o günkü pozisyonunu ele alarak geleceğe projeksiyon tutarlar.

Şattularap ve Basra Körfezi bugünkü gibi yüzyıl önce de gündemdedir ve raporların ana konusu arasında yer alırlar. Dicle ve Fırat’ta  İngilizler ile yaşanan gemi işletmeciliği imtiyazı sorununun geleceği; Basra Körfezi’nde Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Suudilerin çıkış yerleri olan Necid bölgesi ile bugünkü Umman’ın başkenti olan Maskat incelenip buralardaki Osmanlı hakları ve dayandıkları gerekçeler ortaya konur. İran-İngiliz ve Osmanlılar arasında bir problem olan Muhammara Sorunu da enine boyuna tartışılarak anlaşmalardan doğan haklar ve sınır sorunları ortaya konur.

Osmanlı’nın sorunları, daha doğrusu emperyalistlerin yarattıkları problemler bunlarla sınırlı değildir. Bu yüzden Hariciyeci raportörler Yemen, Aden ve Dokuz Bölge Sınır Meselelerini,Hadramut Sorununu ve Kızıldeniz’de  küçük bir mevki olmasına rağmen stratejik değeri olan ve Fransız, Alman ve İngilizleri karşı karşıya getiren Osmanlı toprağı Şeyh Said ve Ferisan adalarını da ayrı ayrı ele alarak masaya nasıl taşınacaklarına dair fikir yürütürler.

En önemli raporlardan birisi de bugünkü Filistin ve Kudüs meselesininalt yapısını teşkil eden Siyonizm meselesidir. Nitekim bugüne kadar bu özellikte sorunu açık ve net ortaya koyan başka bir rapor yazılmamıştır.

BUGÜNKÜ GÜNDEMİMİZ

Savaş sonrası birçok masa kurulur. Herkes eteğindekini oraya taşır. Ama Osmanlı Devleti mağlupların safında kaldığı için devre dışı bırakılır. Ne Paris’te, ne Londra’da ne Sevr’de ve ne de Lozan’da kurulan masalar adil değildir. Buralarda problemler emperyalist akılla ele alınır ve gerçekçi çözümler üretilemez. Bir bölümü ikinci dünya savaşının da konusu olacak olan sorunlar bu yüzden bugüne kadar çözümsüz kalır.

Peki sorunlar çözülemediğine göre diplomatlarımızın çalışmaları boşuna mı olmuştur? Elbette ki hayır. Bugün hala aynı sorunlar var olduğuna göre bu raporlar da güncelliğini korumaktadır.

Diplomatlarımıza ve diplomat adaylarımıza hararetle tavsiye edeceğimiz, hatta Dışişlerinin okunmasını zorunlu tutması gereken bu raporların konularını bir kere daha hatırlatalım: Yeni harflere da aktarılan raporlarda Mısır, Libya, Doğu Afrika, Yemen, Basra Körfezi, Irak ve Şattularap, Küdus ve Filistin bölgelerinde Türkiye’nin tarihten kaynaklanan hak, sorumluluk ve sorunları ele alınmaktadır.

Bu uğurda verilen mücadelenin alt yapısı ne kadar bilinmektedir? diye de ayrıca soralım.

Hülasa Türkiye’nin yüzyıl önceki gündemi bugün de değişmemiştir.Bilime dayalı, doğru planlama ve geçmişten güç alan sağlam diplomasi üretilemezse gelecekteki yüzyılın gündemi de aynı olacaktır.

Bu vesile ile yeni takvim yılınızda sağlık ve afiyetler diliyorum.

.

Facebook Yorumları

Kod8
1.4.2019
Seçilenler unutmasın! Sorumluluk tarihi bir mirastır
18.3.2019
18 Mart
18.2.2019
Usule mugayir acayip şey: Varşova Ortadoğu Konferansı
4.2.2019
Ürdün Kralı Abdullah yol ayrımında
10.1.2019
ABD, YPG karşılığında ne istiyor?
3.1.2019
2019’da Ortadoğu gündemi
24.12.2018
Sudan’da yeni bir Arap Baharı mı?
17.12.2018
Yeni Vehhabi destanı mı yazılıyor?
10.12.2018
Osmanlı’dan günümüze bilgi ve tecrübenin aktarılması
6.12.2018
Katar’ın OPEC’ten çekilmesi ne ifade ediyor?
3.12.2018
Şükrü Hanioğlu’nun “vedası” üzerine
22.11.2018
Mustafa Kemal’den Afrika dersleri
12.11.2018
Yüzyıl sonra Ortadoğu’da sınırlar ve bayraklar
18.10.2018
Cemal Kaşıkçı olayına tarihten bakmak
15.10.2018
Misyonerlik suç mu?
11.10.2018
Ka’be baskını niye yapıldı?
8.10.2018
Trump, Muhammed bin Selman ve Cemal Kaşıkçı
4.10.2018
Eğitim tarihimizden manzaralar ve bugünkü halimiz
1.10.2018
Diplomasi tarihimizden dersler
28.9.2018
Trump ne diyor?
24.9.2018
Türkiye’nin temsili meselesi: Zorunlu hatırlatmalar
20.9.2018
Kerbela’yı yâd etmek
17.9.2018
Malay Dünyası ve Türkiye
13.9.2018
Makyavelizm ve diplomasinin ince ayarı
10.9.2018
İdlib’de bir pencere
6.9.2018
Yemen’deki çocuk ölümlerinin sorumlusu kimdir?
3.9.2018
“Kisve bahâsı” ya da Osmanlı Arşivleri meselesi
30.8.2018
30 Ağustos İslam jeopolitiğinin başlangıç tarihidir
27.8.2018
26 Ağustos’un sırrı
23.8.2018
Çölde ‘iz’ aramak
20.8.2018
Türkiye Katar ilişkileri on beş milyar dolar ile sınırlı değildir
16.8.2018
Devlet arşivlerinde neler oluyor?
13.8.2018
ABD’nin bilmediği: “Bu da geçer yâhû”
9.8.2018
Dolar musibetinden hayır çıkarmak
2.8.2018
İran nefreti Arap Natosu için yeterli mi?
30.7.2018
Papazın öğrettikleri: Türkiye daha büyük tehdit altında
26.7.2018
Yükselen güç olmak fırsattan değil bilgiden geçer
23.7.2018
Yahudi Ulus Devleti nasıl kuruldu?
16.7.2018
15 Temmuz ibretlik halimizi değiştirdi: Unutmayalım!
12.7.2018
Yeni sistemde politika üretme kurulları
9.7.2018
Yeni hükümet sisteminden beklentiler
5.7.2018
Suriye-Ürdün sınırında Der’a’dan yükselen feryat
28.6.2018
Yeni devir ve ‘kültürel inşa’ mecburiyeti
21.6.2018
Seçim sistemlerimiz ve yüzde elli bir
18.6.2018
Bayram’ı hak ettik mi?
4.6.2018
Yüzyıl önce Hoy’da bir ramazan ortası
31.5.2018
İslam ülkelerinin ortak tarihi: Fetih ve Fatih
28.5.2018
Şantajcı Batı basını ve II. Abdülhamid
24.5.2018
Filistin neresidir, Kudüs ne taraftadır?
21.5.2018
İİT İstanbul toplantısı ve Kudüs’ün geleceği
17.5.2018
Kudüs’ü unutmayın, sadece unutmayın!
10.5.2018
Ortadoğu, Balkanlar ve Aliya İzzetbegoviç
3.5.2018
İran Türkiye’yi merak ediyor
30.4.2018
Hariciyeci mi, hariç mi?
23.4.2018
Arap Ordusu mu Arap Lejyonu mu?
16.4.2018
Suud Veliahdı’nı Türkiye’ye davet ediyorum
9.4.2018
Osmanlı’da Vehhâbîlik
5.4.2018
Suud veliahdı Muhammed bin Selman ne diyor?
26.3.2018
Tarihin en zor on beş yılı
19.3.2018
Çanakkale’yi san’atla anlatmak
12.3.2018
Türk Arap ilişkilerinde Zeytin Dalı
8.3.2018
Körfez’de sahneye yeni filmler konuluyor
5.3.2018
Halifelik kaldırıldı mı?
19.2.2018
ABD Afrin ve Menbiç’te ne yapabilir?
12.2.2018
İnsan mı Sultan mı?
1.2.2018
Saddam, Kaddafi, Esed ve Soçi
8.1.2018
Türkiye dünya gündemini takip edebiliyor mu?
1.1.2018
Türkiye’nin yüzyıl önceki ve yüzyıl sonraki gündemi
25.12.2017
Türkler ve Araplar tarihlerini yeniden okumak zorundadır
11.12.2017
Kudüs’ün statüsünü kim belirleyebilir?
13.11.2017
İslam dünyasında siyaset ve toplumsal cinsiyet meselesi
7.11.2017
Suudi Arabistan’da iç hesaplaşma mı yaşanıyor?
30.10.2017
Türkiye Cumhuriyeti’ni 100. yıla hazırlama kılavuzu
26.10.2017
ABD’nin eski konsolosluk elemanını kurtarma operasyonu
23.10.2017
Türkiye’nin “Kerkük Meselesi” yoktur
19.10.2017
Filistin devleti Gazze'de mi kurulacak?
16.10.2017
Türkiye’nin İdlib’te ne işi var, harekattan neler beklenebilir?
12.10.2017
Türkiye ABD ilişkilerinde medler ve cezirler
9.10.2017
Kral Selman’ın Rusya ziyareti ve değişen bölgesel güvenlik dengeleri
5.10.2017
İbret almazsan ibretlik olursun: İdrisî’nin kısa hikâyesi
2.10.2017
Devletçilik oyunu mu, devletler oyunu mu?
28.9.2017
İhanete prim vermek Türkiye’nin geleceğini rehin almaktır
21.9.2017
Barzani Kürtleri ateşe mi atıyor?
18.9.2017
Üniversiteler dış politikaya ne kadar katkı sunuyor?
14.9.2017
Ortadoğu’da yeni düzeni hangi değer belirleyecek?
11.9.2017
Körfez krizinde eski ve yeni düzen: Diplomasi ve genç liderler
7.9.2017
Hac, siyaset ve meşruiyet
5.9.2017
Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerde alternatif arayışları
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8
Emlak8.Net