• 24.11.2014 00:00
  • (2433)

 Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dersim’de Alevi Açılımı’nın 2014 versiyonunu yaptı.

Pakette; kışlanın Dersim Müzesi olması, üniversitesinin adının Munzur olması, kitaplarda Alevilere yönelik incitici sözlerin ayıklanması dışında somut bir adım yok. Tunceli’nin Dersim’e dönüşmesi bile “eğer talep edilirse”ye bağlanmış.

 SORUN AYRIMCILIK

 Davutoğlu konuşmasında sorunun ne olduğunu ifade etti. Alevilerin sorunu kamuda/devlette uğradıkları ayrımcılıktır, eşit vatandaş olamamalarıdır. Oysa Davutoğlu, son grup toplantısında partisinin Alevilere yönelik herhangi bir ayrımcılığı olmadığını ifade etmişti. Aynı Davutoğlu, Dersim’de Alevilerin uğradıkları ayrımcılığı bizzat takip edeceğini söyledi. Kendisi de biliyor ki, AK Parti’nin son döneminde Aleviler, bulundukları her kurumda ya kızağa alındılar ya da tasfiye edildiler. Geçtiğimiz gün yazdım;

 81 İl Valisi, 81 İl Emniyet Müdürü, bine yakın Kaymakam içinde Alevi sayısı nedir?

0’dır (sıfır).

 2009'dan itibaren alınan memurların kaçı Alevi?

 Oransal olarak 0’a (sıfır) yakın olduğu söylenebilir.

 ALEVİLİĞİ DEVLETE BAĞLAMA

 Bu gerçeğe rağmen, Davutoğlu’nun ısrarla Aleviliği “soy/nesep” üzerinden Hz. Ali’ye bağlayıp, Aleviliği tanımlama girişimi AK Parti’nin Alevilere bakışının özünü gösteriyor.

Bu bakış açısının özeti şudur: Aleviliği devlete bağlama.

 İSLAM’IN DEVLETLEŞTİRİLMESİ

 Bunun için önümüzdeki dönem, devletin toplumu yönetmedeki önemli bir ideolojik aygıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) özel bir işlev üstleneceği muhakkaktır.

 3 Mart 1924’de kurulan DİB’in temel işlevi, İslami yorumlar üzerinden dini, “devlet” tekeline alması yani İslam’ı devletleştirilmesi olmuştur. Bunun içindir ki, demokratik ve laik bir ülkede DİB gibi bir kuruma yer yoktur.

 DEVLETİN İSLAMLAŞTIRILMASI

 Toplumsal temsilden devleti temsile geçen ve devletleşen AK Parti, DİB’i  daha işlevsel kullanmaktadır. AK Parti döneminde DİB, Türkiye ve kamusal alana AK Parti’nin temsil ettiği dini yorumu empoze eden kuruma dönüştürüldü. Onun için DİB, en büyük kamu kurumlarından birisidir.

 Bugün DİB, devletin ve toplumun İslamlaştırılmasında en işlevsel ideolojik aygıttır. Bu ideolojik aygıtın yeni hedefi Alevilerdir. Alevi dedelerine maaş, DİB içinde Alevi masası, Alevilerin temsil edilmesi gibi girişimler, Alevilerin sorunlarını çözme değil onları devlete bağlama girişimidir. Aleviler, devletten Aleviliğin ne olduğunu öğrenmek değil, eşit ve özgür yaşamak istiyorlar. Bunu sağlamayan hiçbir açılım başarılı olmaz.