• 15.05.2013 00:00
  • (4481)

 Otuz yıl boyunca başbakanlar ABD’ye PKK öncelikli gündem maddesiyle gidiyorlardı:

PKK ile mücadelemize destek verin…

Bu görüşmelerden hemen önce PKK karakol basıp bunun üzerinden mesaj veriyor ve bu kanlı mesajlarla görüşmelere yön vermek istiyordu.

Şimdi yine ABD’ye sayın başbakanın ziyareti var. Ama bu seferki ziyarette başbakanın çantasında PKK dosyası yerine Suriye dosyası var.

Reyhanlı saldırısı yüreğimizi yaktı,

Reyhanlı saldırısı barışa ne kadar muhtaç olduğumuzu ortaya koydu.

Bu saldırı ülkemizdeki barışın kimleri ürküttüğünüde gösterdi.

Reyhanlı saldırısı öncesi başta İran olmak üzere komşu ülkeler çatışmaları sona erdiren PKK’ya “silahlarını susturma, ne ihtiyacın varsa karşılarız”derken neyin peşinde idiyseler, bu vahşi eylemi yapanlar da aynı iblisliğin peşindeydiler.

İran neden PKK’ye yalvarsın, neden silahları bırakmasından endişe duysun?

PKK bir şekliyle İran için de tehdit iken neden?

Hafız Esad’ın Suriyesi neden PKK’yı15-20 yıl Suriye’de tutsun?

Bu sorular artık demode oldu.

Cevaplarını bilmeyen yok.

Türkiye, Tayyip Erdoğan liderliğinde sessiz devrimlerden sonra gelişmesinin önündeki en amansız engeli ortadan kaldıran bir süreçten geçiyor. Bu süreçTürkiye'nin bölgede söz sahibi olacağı bir süreç. Ama komşularımız bölge üzerinde farklı emellere sahipler, bunun için Türkiye'yi sorunsuz görmek istemiyorlar. Mesela İran tarih boyunca bırakın Türkiye'yi, bölgede hiçbir ülkenin sorunsuz yasamasına razı olmamıştır. Hele hele Sünni İslam dünyasındaki sorunsuzluk asla İran’ın işine gelmez. İran, sorunlarınıaza indirmiş bir Sünni dünyanın kendisini kuşatacağını, mezhebi rekabet ve sorgulamanın başlayacağını beklediği için bölgenin sürekli kendisinden başka sorunlarla meşgul olmasını ister ve bu meyanda çaba sarf eder.

İran ve Esad Suriye'si her yönüyle birbirine çok yakın iki ülke ve Suriye İran’ı rahatsız eden her gelişmeyi sabote etmeyi üstlenmişti, İran da Suriye'yi korumayı. Bu karşılıklıkorumaya Rusya'yıda ekleyebilirsiniz.

Şimdi de Esad ailesi yıkılmanın arifesinde, giderayak İran’ın yarınlarını sağlama almaya çalışıyor. Zira güçlenen bir Türkiye İran’ın bölge üzerindeki kirli emellerine engeldir. Bu sebeple Esad, PKK sonrasıTürkiye'de Alevi sorunu çıkarmak ister. Bu tutmazsa Uralların örgütüyle bölgeyi terörize etmek istiyor ki İran’ın eli rahat olabilsin.

Buna Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda enerji sorununu da önemli ölçüde çözecek bir ülke olacağınıda eklersek komşu ülkelerin Türkiye’yi neden karıştırmak istedikleri netleşiyor. Rusya ve İran enerjide kendilerine bağımlı olmayan bir Türkiye'nin bölgede bağımsız ve güçlü olmasından ciddi rahatsızlık duyuyor.

Ahmet Zeki Gayberi Türkiye, Irak Kürdistanıve Kafkasya ile enerji konusunda geleceğe kapıçtıkça, bundan rahatsız olan birçok ülke silah bırakan PKK'nın bıraktığı boşluğa yönelik planlar yapacaktır.

Ölümlerin çoğalmasıöfkenin sokaklara taşması, Türkiye'nin istikrarının bozulması asıl hedeftir”derken konu ile ilgili yapılan yorumları özetliyor.

Bunun için Suriye kendi elemanı ve enişteleri olan Muhaberat'ın örgütüTHKP/C Acilciler liderini her zaman kullandı ve bu menfur saldırıda da alçak amaçlar için Acilcilere bu katliamı yaptırdı.

Esad’ın Türkiye’deki kolu Şebbihacı THKP/C’nin Lazkiye’de iki ayrı kampı bulunduğunu Aslan Değirmenci yazmıştı.

Mihraç Ural Fransa'da yaşayan biriydi. Sonra Suriye'ye yerleşti. Suriye'nin istediği her eylemi kusursuz yapmaya özen gösterdi. Türk solunun Esad ailesine sempatisi ve CHP kafasının hala katil Suriye rejiminin yanında yer alması bu 'sol' sempatiden kaynaklanıyor. Dünden bugüne Mihraç Uralların bu ülkede İnönücü Kemalizm’e ne hizmetler ettiğini bilmeyen yok.

Dahası TİKKO dışındaki bütün sol grupların İnönücü Kemalizmi koruyup kolladığını, onlar yararına eylemler yaptığını, Kemalist solcu Deniz Gezmişlerin de bu uğurda (hiç arzu etmediğimiz idamla) öldüklerini daha önceki yazılarımızda anlatmıştım.

Çünkü İnönücü Kemalizm’in gerginlik politikası öyle “yurtta sulh, cihanda sulh”ile sulha ermiyor. Bakın bunların son oyunları;

“Bu saldırıyı Esadcılar değil, Suriye'den Türkiye’ye gelen ‘dinci İslamcı’örgütler gerçekleştirmiş”üzerine kurgulu.

Sayın başbakanın dediği gibi bu saldırı ciddi bir oyundur, dikkatli olmak zorundayız ki Acem, Rus ve Şebbiha oyunu tutmasın.

Twitter: @ahmetay_