• 2.08.2014 00:00

 Küçük bir il Bingöl,

Nüfusu yeni yeni yüz bin dedi.

Kargaşayı, şiddeti, dejenerasyonu hele gele fitneyi hiç sevmez Çolig.

Zazaca adı Çolig olan Bingöl nüfusunun büyük bir kısmı Zaza ve Zazaca konuşur. Zazaca için Saray dili de denir yörede.

Bingöl’de seçimden seçime siyaset konuşulmaz, her zaman siyasetle iç içe. Çünkü ülkenin siyaset ve kurumları üzeriden yönetildiğine inanıyor Çolig ve doğrudur da. Bu yüzden her zaman siyaset sohbetlerine rastlamak mümkün Bingöl’de.

Bu aralar çok yönlü siyasi sohbetler var,

Gazze,

Cumhurbaşkanlığı seçimleri,

Paralel yapı,

Kürdistan petrolü,

Dinlemeler,

Anlayacağınız Zazakent dedikleri Çolig bugünlerde yaz sıcağına ilaveten siyasi hararetle kaynıyor.

Bu kaynama “şer” amaçlı değil,

Bingöl’ün kendine özgü canlılığıdır.

Şehirde konuştuğum kanaat önderleri, STK’lar ve halk:

Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse YENİ TÜRKİYE süreci tescillenir” diyor. Biraz deşince “artık eski Türkiye dönemi kapandı, YENİ TÜRKİYE 77 milyonuyla herkesin refah ve özgürce yaşayacağı bir Türkiye olacak” söylemini dillendiriyor.

Bingöl küçük şehir demiştik ya,

İşte bu “küçük”lüğü yerle bir eden bir sivil örgüt var Bingöl’de.

Büyük işler yapan, hedefi Bingöl’e yakışan özgünlükte bir sivil kuruluş;

MEMURSEN

Bütün bileşenleriyle el ele, omuz omuza Bingöl’ün, bölgenin, ülkenin ve ümmetin sorunlarına son derece duyarlı Bingöl MEMURSEN. Gazze ile ilgili oldukça ses getiren bir kitlesel etkinlik yaptılar. Silahların susması ve sonrası ile ilgili çok münbit fikirleri olan üyelere sahip.

Çözüm sürecini doğru okuyan, isabetli değerlendiren, sürecin geleceğine dair katkı sunacak düşünceleri var Sendikamızın.

MEMURSENBaşkanı bir imam,

Evet, tam bir imam.

Sadece teoloji, fıkıh, hadis gibi dini ilimlerle yetinmemiş değerli başkan, sosyopoltik alanı boş bırakmayacak donanıma sahip.

SağlıkSen, EğitimBirSen, ToçBirSen, BüroMemurSen ve diğer Şube Başkanlarıgibi yetenekli, aşkla iş yapan, ülkeye ciddi katkılar sunmak isteyen bir ekiple hizmet sunuyor Bingöl MEMURSEN. Üye sayısı maşallah Bingöl’de hizmet sunan çalışanlarının % 70’ini geçiyor.

Uzun sohbet imkânımız oldu,

Kendilerini ziyaretimde planlanandan çok çok uzun süren sohbetimizden büyük keyif aldığımı belirtmeliyim. Hem memleketim olduğu için, hem de duyarlılıklarının bu seviyede olduğu için onur duydum.

Başkan ve yöneticilerin sordukları sorulara cevaplamalarımı pür dikkat dinlemeleri hem aldıkları eğitim, adab-ı muaşeretin güzelliği hem de yaptıkları işte taşıdıkları sorumluluğu gösteriyordu.

Sohbette Bingöl genelinde olduğu gibi iki önemli konu öne çıktı:

Çözüm Süreci,

Paralel Yapıyla mücadele

Çözüm sürecinin sağlıklı yürümesini destekliyorlar,

Bu konuda daha da ileride MemurSen Bingöl Şubesi,

Anayasa, sivil anayasa, yepyeni bir anayasadiyor 12 Eylül faşist anayasasına rekor oyla RED diyen Bingöl’ün yüz akı MEMUSEN.

Şimdiye kadarki kazanımların heba edilme tehlikesini yaşaması doğal Bingöl’ün. Palu’lu Şeyh Said’in (Şeyh Said-i Palevi) başkaldırısına katılanlar daha birkaç yıl öncesine kadar hayattaydı. Neler yaşandığını torunları çok iyi biliyor. Ayrıca 1961, 1971, 1980 cuntalarını, 28 Şubat post modern darbeyi yaşayanlar kazanımları kaybetmeyi istemezler.

Paralel Yapının deşifre edilip, hükümete darbe teşebbüsünde bulunanların yargı önüne çıkarılmasını istiyor Bingöl ve Bingöl MemurSen.

Muhalefetin en numune örneklerini sergileyen Bingöl, paralel yapının muhalefet değil, millete kumpasın taşeronluğunu üstlendiğine inanıyor. MemurSen’deki sohbetimizde bir arkadaş iç çekerek “Hocam, biz nasıl görmedik, hükümet nasıl fark etmedi?” diye dert yandı. Hakikaten bu yapının son zamanlarda söylediklerine baktığımızda “aman Allah’ım! Bu kadar mı tehlikedeydik?” diyoruz.

Zazakent Bingöl gelecekte çok güzel etkinlikler yaşayacak. Bingöl’de YENİ TÜRKİYE’ye yakışır anayasa için sonbaharda panel düşünülüyor. Ayrıca ülkede ve coğrafyamızda öne çıkan konularda mütevazi, ama çok değerli katkıları sunmayı ümmete borçlu olduklarının idrakinde insanlar MemurSen’li kardeşlerimiz.

Hepsi bugünkü çabalarının YENİ TÜRKİYE’nin inşaına ne kadar katkı sunduğunu çok iyi biliyor. Ümmetin sorunlarıyla dertlenmenin îmani bir gereklilik olduğunun bilincinde kardeşlerimiz.

Bu arada başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da bir davetleri var:

Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretlerini Bingöl’e yapmalarını istirham ediyorlar. 12. Cumhurbaşkanı olması (Bingöl’ün plakası 12) münasebetiyle bu davet geri çevrilmesin istiyoruz.

Ha,

Bingöl de boş durmuyor ve 10 Ağustos’ta rekor oyla ERDOĞAN demek için inanılmaz bir şevkle çalışıyor, biline.

Allah işlerini rast getirsin.

@ahmetay_