• 21.08.2014 00:00
  • (3468)

 10 Ağustos gecesinden itibaren sosyal medyadaki hesabımın arka fonunda Ahmet Davutoğlu Hoca'nın fotoğrafınıgörenler "tamam, anladık, yeni başbakan Sayın Davutoğlu" dediler.

Bana "başbakan olarak Ahmet Davutoğlu'nu mu destekliyorsun" diye  soranlara "evet, önemlihele hele böyle hayati konularda düşüncem ilk andan itibaren daima net olmuştur. Ben kimi Ak Partililer gibi 'bakalım kim ön plana çıkacaksa ondan yana olayım' diyenlerden olmadım. Ağustos 27'deki başbakanlık ve Genel Başkanlık seçiminin Türkiye için hayati bir konu olduğu inancındayım. Bu yüzden tavrıçok net"dedim.

Ak Partide başbakanlık yapabilecek çok isim sayabilirim;

Ama Başbakanlığıen çok Ahmet Davutoğlu Hocaya yakıştırıyorum. 12 yıl bunca 'döneminbaşbakanı' bugünün cumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'la uyumlu çalışması, donanımı, vizyonu, inancı, kararlılığıile Sayın Davutoğlu başbakanlığıziyadesiyle hak ediyor.

Türkiye'nin 12 yılda aldığımesafeye baktığımızda güçlüliderliğin imzasınıher önemli icraatta görmek mümkün. Kollektif çalışma kadar, ortak aklın işlevselliği de ülkelerin, hareketlerin başarısında önemli yer tutar. İşte bu kollektiviteyi, ortak aklıancak gerçek liderlikler sergileyebilir.

Liderlik en kısa sürede karar verebilme cesaretinde berraklaşır. Cesur, geçmişin müdriki, sürekli ileriye dönük düşünen (ilerici) ve tarihin kendisine yüklediği misyonun bilincinde olmaktır liderlik. Bu tarihi misyonu ifa ederken tereddüt ve dengeler yüzünden belirsizliklere boğulanlar asla lider olamazlar.

Ak Parti, beslendiği menba itibariyle de 'İslamcıgeleneği' temsil edenlerin başlattıklarıbir hareketin siyasi vechidir. Bu gelenek, müslümanların 'üçüncüdünyası' olan ülkelerde 'Arapça yazılıher eseri esas alıpŞERİATtalebi' ile ortaya çıka(rtıl)an gruplarla karıştırılmamalı. Ak Parti 'dinine bağlı, milletin iradesini kişi ve zümrenin iradesinin üstünde gören, dünya ve siyaseti/ni esaslıbir okumaya tabi tutan ve 'değerler üzerinden siyaset yapma ve üretme'yi esas alan bir siyasi harekettir.

Yani,

Ak Parti ileri demokrasi talebi ile yüksek hedefleri olan harekettir. Bu hareket kuşatıcıdemokrasiyi esas alır;Ak Parti'nin kurucu aklı, toplumda hem kemiyetsiz hem de farklıhayat tasavvuruna sahip olanların hukukunu, bunların iktidardan beklentilerini aynen kendi talepleri gibi gören, onların bu haklarınıgüvence altına almayıamaçedinen, kucaklayıcı, kuşatıcıbir demokratik ahlak ve kültürüyerleştirmek ister.

Ak Partiyi böyle muazzam bir harekete dönüştüren lider, Ahmet Davutoğlu, Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan gibi yakın çalışma arkadaşlarına sahip olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. 60 yıllık ömrününde dindarca yaşamıyla, kırk üçyıllık siyasi mücadelesindeki duruşuyla, ödediği bedellerle bu davanın lideridir.

İşte bu lider cumhurbaşkanıseçilince şimdi Ak Partide, lideri en iyi tanıyan, onunla uzun süre çalışan, onunla uyumu en üst seviyede olan ve yüzyılın değil, geçmişve gelecek yüzyıllara dair bilgisini, yorumunu ülkesi için siyasi, ekonomik, diplomatik kazanıma dönüştürebilecek başbakan bekleniyor.

Yani,

Ak Parti için, bu hareket için aranan ve belki bugün-yarın açıklanacak başbakanıuzakta aramıyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu küresel sistemi en iyi tanıyan, ülkemiz ve bölgemizin küresel sistemin 'ne'si olduğu'nu en iyi bilen, daha önemlisi asırlardır süregelen hak-batıl mücadelesini, bu mücadelenin gerekçelerini, bu mücadeledeki hesaplarıgörebilen ve bu hesap/laşma/da ilkeli, ahlaki, erdemli duruşu esas almayıhedefleyenlerin başında gelir.

Bu coğrafyayı, mazlum ve mağdurların yaşadığıümmeti en iyi tanıyanlardandır Prof. Ahmet Davutoğlu. Türkiye'nin olmayan dışpolitikasıyerine, sahip olduğu mirasın, değerlerin, ilkelerin, ülkenin konumu ve ağırlığıyla örtüşen bir dışpolitikayıülkeye kazandırdıAhmet Davutoğlu.

Türkiye son 12 yılda Ahmet Davutoğlu Hoca’nın çizdiği bu dışpolitika sayesinde dünyadaki yerini belirledi. Bu yer, kadim gelenek ve medeniyetin bütün kodlarıyla yeşerdiği ve yeniden inşa edileceği İslam coğrafyası-havzasıdır.

Sayn Davutoğlu hakkında "onunla komşularımızla aramız bozuldu vs" diyenlere şunu söylemek isterim:

Suriye'ye 'bak gireriz ha' dediğinizde,

Bütün faili meçhulleri İran'a yıktığınız yıllarda,

Irak ve Barzani ile kavgalıolduğunuz süreçlerde,

Kıbrıs-Kardak-Ermenistanla savaşa çeyrek kaldığınız dönemde Ahmet Davutoğlu mu vardı?

Biz bölgemizi 'bataklık'görmediğimiz için ve 'bu bölgeden uzak durmak gerek'demediğimiz için sorunlu oluyoruz ki bu da Türkiye için onurdur.

Çünküartık 1900'lerin Türkiye'si yok,

YeniTürkiyevar,

Batı'nın esiri değil, kimi ilkelerde belki deng, belki paydaş, belki model ülke Türkiye var artık. Bölgesinin itibarıen yüksek, ilkeleriyle model ülkesi YENİTÜRKİYE.

Bu Yeni Türkiye'ye kastedenler var. Bunlarıen iyi bilen Davutoğlu Hoca'dır. Oyunun, ihanetin, sinsi planların gerçek manada farkında olan çok az kişiden biridir Ahmet  Hoca.

Osman Can'nın ifade ettiği gibi:

"Paralel yapı-Türkiye, paralel yapı-Orta doğu, paralel yapı-demokrasi savaşıdemek daha doğru. Bu illegal yapılanmanın derdi AK Parti hükümeti değil, ülke egemenliğini ele geçirmek..."üzere dışgüçlerin taşeronluğuyla ülkeye saldıran bu yapıya göğüs gerecek, kimi durumlarda bu saldırganlarla 'göğüsgöğüseçarpışacak' dirayete, cesarete sahip olan Ahmet Davutoğlu Hocadır.

Türkiye, liderini Köşk'e çıkardıktan sonra bilge bir başbakanıhak etti. Lider cumhurbaşkanıile bilge başbakan dünyanın yüzyıllık plan ve projelerinin yürürlükte olduğu bir dönemde Türkiye için apayrıbir nimet.

İhsan ve inayeti sonsuz olan Rabbulalemin mahcup etmesin.

@ahmetay_