• 6.12.2014 00:00
  • (2605)

 İnsanın kıblesi belli olmalı,

Yolunun başını da sonunu da görebilmeli,

Bu yol doğruluğu itibariyle pürüzsüz, yani müstakim olacak. Başlangıcı, hedefi, yolda yaşanacak serüven ve yolculuğun sonu bozuk olmayacak. Herkes ne yamak istediğinizi net olarak bilecek.

Milletin değerlerine sahip yöneticilerin başarıları kaçınılmazdır. Toplumsal yasalar (toplumsal sünettullah) gereği hak ve hakikatten ayrılmayan öncüler bu yolda beraber yürüdükleri halkı kısa sürede daha ileri hedeflere ulaştırabilirler. Yoksa Musa as gibi Beni İsrail’i 40 yıl bütün dış müdahalelere karşı korunaklı çöllerde tutsanız da toplumsal dönüşüm kolay olmayacaktır.

Malumunuzdur, Musa as toplumuna tevhid inancını kabul ettirmek için çok çabalamış, bütün ilahi nimetlere rağmen İsrailoğulları özgürlük yerine sarımsak ve soğanı tercih etmişlerdi. Yine 80 yıl boyunca bu milleti değerlerinden koparmak isteyen yöneticiler de muvaffak olamamışlardı. Bu aziz millet bütün ifsada rağmen istikametini daima hak üzere tuttu.

Milleti yönetmeye talip olanların başarılı olabilmeleri için milletle uyumlu olma gibi bir mecburiyetleri vardır. Böyle olunca ilahi yardım hak olur. Toplumla hakta mutabık iktidarlar gaybi yardımdan mahrum kalmazlar.

Geçen gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söz ettiği “hervele” üzerinden bizdeki yöneten-yönetilen ilişkisini yazmak istedim.

İhsanı ve keremi sonsuz Rabbimiz pek çok ayette biz kullarını iyiliğe teşvik ediyor. Bunun için de eşsiz ve bitmez cömertliğinin gereği olarak kulunun iyiliklerine bire on, bire yetmiş, bire yüz ve bire hesapsız olarak (ğayri hisab) vereceğini buyurur.

Allah’ın cc kuluna ikramına dair rivayetlerde ".....kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona hervele ile giderim..."

Rabbimiz biz insanlara iyilik yapanların yardımcısı olduğunu, iyiliklerde bulunanların işlerini kolaylaştıracağının müjdesini vermiştir. Bunun idrakinde olan milletler tarih yazarken, bundan gaflete düşüldüğünde de tarihe malzeme olmaktan kurtulamamışlardır.

Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu sahip oldukları İslami ve insani değerleri özümseyen, milletin ferasetine güvenen, milletle el ele, omuz omuza yürümenin tarih yazmanın olmazsa olmaz şartı olduğunu bilen kadrolardır. Bu bilinçle yola çıktıkları içindir ki girdikleri bütün seçimlerde oylarını arttırarak zafer elde etmişlerdir.

Peki, Sayın Erdoğan liderliğindeki siyasi hareket başbakan Ahmet Davutoğlu ile bu başarılara yenilerini eklemek üzere çalışırken muhalefet ne yapıyor?

Halkın gündeminden uzak, halkın değerlerine burun kıvıran, gerektiğinde kerhen halktanmış gibi davranan siyasilerin sonu hep hüsranla neticelenmiştir.

Bu halkın değerlerinden uzak aktörler çok iyi biliyor ki başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ak Parti 2015 seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacak, 2015 seçimlerinden sonra dört yıl boyunca mahalli seçimler de milletvekili seçimleri de olmayacak. Bu süreçte seçimlerle meşgul olmayacak olan Ak Parti hükümeti ülkeyi 2023 hedefine ulaştırmak için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden daha büyük hizmetleri bu dört yıla sığdıracak. Muhalif güçlerin endişesi bu…

Aslında endişe taşımaları kendileri adına olumlu, çünkü endişesi olan bunun önlemini alır. Mesela muhalefet iktidardan daha fazla hizmet üreteceğini projeleriyle kamuoyuna anlatıp alacağı kamuoyu desteği ile bir sonraki seçimlerde daha iyi netice alabilir. Ancak darbe türevleriyle netice almayı düşünen siyaset içi-dışı mihraklar milletin ferasetini hesaba katmamanın bedelini her seçimde ödedikleri halde ibret almamakta direnmeye devam ediyor.

Evet, bu halk artık hervele yapıyor. Kendine güveniyor, hedefe varmak için azami gayret gösteriyor. Rahman’ın yardımını almak için doğruların yanında yer alıyor. 5 yılda alabilecekleri mesafeyi uzatmak istemediği için yöneticilerinin işini kolaylaştırmayı esas alıyor. Yani, bu millet artık ne provoke oluyor ne de manipülasyonlara fırsat veriyor. Alın size muhalefetin anlamak istemediği gerçek.

Bu yüzden Taha Özhan’ın ifadesiyle “siyaset dışı teknisyenlerle” hervele yapan milletin takdirini kazanmak mümkün olmuyor.

Demem o ki,

AYM’nin baraj operasyonu hükümetiyle beraber hervele halindeki milletin ayakları altında kalır.

@ahmetay_