• 11.11.2018 00:00
  • (1481)

 ÇARŞAMBA günü Şanlıurfa’yı yazmıştık.

Şanlıurfa’nın feodal yapısının seçmen davranışına olan etkilerini yazmış ve aday belirlerken oluşabilecek komplikasyonların önüne ancak “denge siyaseti” ile geçilebileceğini anlatmaya çalışmıştık.

Bugün Siirt ve Batman’ı yazacağız.

Batman ve Siirt Şanlıurfa ile çok da benzerlik arz etmiyor.

Hayır, Siirt ve Batman’da feodal ilişkilerin olmadığını iddia etmiyoruz, Urfa kadar etkili ve seçim sonuçlarını belirleyecek evsafta olmadığını vurguluyoruz. Bu illerimizde nüfuz sahibi pek çok ailenin, HDP dışındaki partilerin belediye seçimlerini kazanacaklarına inanmaması adaylıkla fazla ilgilenmemelerini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu seçimde de aşiretler arası bir rekabet yaşanmaz.

Elbette bu durumun artıları vardır. Ve elbette ki AK Parti aday belirleme konusunda bilhassa Batman’da fazla zorlanmayacak. AK Parti ilçelerde Siirt ile Batman’ın demografik yapısını (Kürt-Türk-Arap-‘Koçer’) ve ilçeler arası dengeyi dikkate alırsa bu sorunu büyütmeden çözebilir.

Her seçim öncesi küskünlükler oluşur, kırgınlıklar yaşanır ve bilahare yatışır, lakin mahalli seçimlerde pek de böyle olmuyor. Bölgedeki teşkilatlarda başkanlık yapan pek çok ismin kendileri ve yakınları aday adayı olduktan sonra görev alamadıkları için HDP’ye çalıştıklarının şahidleriyiz.

Batman, HDP-AK Parti ve HüdaPar’ın güçlü olduğu bir şehir, gençleri HDP’ye rağbet ediyor. İkinci sırada Hüda-Par geliyor. AK Parti’nin Batman’da genç nüfus arasındaki yeri üçüncü sıradır. Siirt’te Hüda-Par ile AK Parti yer değiştiriyor.

Batmanlılar gibi Siirtliler de bu seçimde hemşehrilerinin sesine kulak verilmesini, aşiretten ziyade toplumun geneli nezdinde karşılığı olan bir şahsiyeti aday olarak görmek istiyor. Konuştuğum STK temsilcileri, “Sürekli aynı hinterlandı dolaşmanın bir yararı olmaz” diyorlar ve “Bu sefer AK Parti aday belirlerken biz burada yaşayanların hak ve hukukuna riayet etsin” diyorlar.

Batman’da ön plana çıkan isimler arasında tanıdık şahsiyetler vardı:

Adile Gürbüz

Davut Okçu

Mehmet Emin Ekmen

Mehmet Şat

Murat Çiçek gibi isimler konuştuğumuz Batmanlıların en çok dile getirdikleri isimler idi.

Siirt’te ise;

Ali İlbaş

Ceyhun Dilşad Taşkın

Ekrem Olgaç

Fatih Sevgili

Fuat Çalapkulu*

Konuştuğum insanlar AK Parti’nin aday belirlemesini sadece müracaat edenler arasında yapmasını doğru bulmuyorlar. Zira “Geçmişte bir vesile ile aday olanların, aday olmaları için davet edilenlerin adaylıklarının gerçekleşmemeleri üzerine artık çekinceli davrandıklarını ve adaylık için müracaat etmelerinin söz konusu olmayabileceği”ni ifade ederek, “Toplumda temiz, dürüst, insani ilişkileri sağlam temellere dayanan şahsiyetlerin aday olmaları için davet edilmeleri gerekir” diyorlar. Biz de gözlemlerimize dayanarak her iki ilde de bu vasıflara sahip pek çok ismin olduğunu söyleyenlere hak verdik.

Şanlıurfa’daki feodal sebeplerden dolayı muhtemel kırgınlıkların seçim kaybına sebep olacağı endişesi Batman ve Siirt’te de söz konusu. Bu endişenin dikkate alınması, bölge siyaseti için de bölgeden ülke geneline yansıyacak siyasi havanın da olumluya dönüştüreceğini düşünüyoruz.

Çarşamba günü Diyarbakır ve Mardin’i yazacağız.

Sabrınıza müteşekkirim.

*İsimler alfabetik sıralama ile yazılmıştır.