• 25.06.2014 00:00
  • (1792)

 Sekiz Eylül Gazetesinde çatı aday hakkında, 1930-1940 ların jargonu ile görüş bildiren, dünyanın, özellikle Orta Doğunun birbirine girdiği bu ortamda düz bir mantıkla değerlendirme yapan Halil Öztürk arkadaşımız bununla yetinmemiş ilçede, CHP’den Belediye Başkanlığına aday adaylığını koyan 7 kişinin suskunluğunu da eleştirmiş. Niyetim Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ülke sorunlarını çözme yöntemi konusunda düşünce ve önerilerini, özelliklede Alevilik ve Kürt sorununun çözümü hakkında ki görüşlerini daha ayrıntılı öğrendikten sonra,  kendi görüşlerimi yazmayı düşünüyordum, Halil Öztürk’ün eleştirel çağrısı erken yazmama vesile oldu.

CHP’nin aday belirleme yöntemi tamamen yanlış, ama bu yöntem tarihsel kökene dayanan ve ittihatçı bir anlayışla o kadar geleneksel ve içsel duruma gelmiş ki dikkat edilirse bu konuda çok fazla eleştiri de yok. Yani bu konuda ‘’yok birbirimizden farkımız’’ anlayışındayız. Gelelim çatı adayının kimlik konusuna. Ekonomi yazarı Süleyman Yaşar’ın da yazdığı gibi, Cumhurbaşkanlığı yarışı, önümüzdeki günlerin, bölgede ki ekonomi ve yatırım yarışı, işsizlik, kadın girişimcilere destek, yeni teknolojilerin kullanımı, elektronik ticaret, küresel iletişim özgürlüğü, suçların azaltılması ve çevrenin korunması, din, dil, etnik savaşların sona erdirmesi mücadelesinin öne çıktığı yarış olacaktır.

 İşte on yıldan fazla İslam Konferansı genel sekreterliği yapmış olan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ki İslam Konferansı, Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük organizasyonu, bu organizasyonun genel sekreteri olarak, 57 üye ülke arasında ekonomik işbirliğini geliştirmiş, ülkeler arası serbest ticaret bölgeleri oluşturmuş, elektronik ticareti geliştirmiş,, Dünya ticaret örgütü ile işbirliğini geliştirmiş ve çevrenin korunması, kadın girişimcilerin desteklenmesi için elinden geleni yapmış,  İslam Kalkınma Bankasının sermayesi 150 milyar dolara çıkarılmış. Yine teknoloji ve bilim alanlarında yeni kurumlar hayata geçirilmiş, bu arada İslam finans ürünlerinin 2013’te küresel piyasalardaki yıllık hacmi 1.2 trilyon doları bulmuş, yine helal gıda pazarının hacmi 2013’te 622 milyar dolara ulaşmış. Tüm bunların Ekmelettin İhsanoğlu’nun zamanında yapıldığını biliyor musunuz? Sayın Halil Öztürk.

Artık kimse bu saatten sonra özümüzden, sözümüzden, laiklikten, devrimcilikten, demokratlıktan,  haktan, hukuktan sosyalistlikten söz etmesin. Durum ortada, ortada bir realite var.  Gerçek anlamda bizler de ne laikiz, ne halkçıyız, ne hukukçuyuz, ne demokratız, ne sosyalistiz. Asıl takiyeyi biz yapıyoruz, asıl bağnaz, tutucu bizleriz. Eğer öyle değilsek adamcağızın, kökenini, geldiği yeri, inancını sorgulamazdık, eğer öyle değilsek parti içi ve dışı çatışmacı ortam yaratarak insanları ötekileştirmez, değerleri tekelimizde tutma eğilimleri göstermezdik.

Her ne kadar partiler Cumhur Başkanı adayını demokratik yöntemlerle belirlemese de, adayı tam olarak tanımasak da, içinde bulunduğumuz politik ve stratejik durum nedeniyle, seçilme şansı azda olsa Sayın İhsanoğlu’nu ‘’yetmez ama evet’’ misali destekliyorum. Aslında tüm bunlarından daha da önemlisi, katı, ideolojik jargonları kırmak, halkla kalıcı bağlar kurmak ve de yıllardır mütedeyyin halka verilemeyen güveni vermek, bunun yanında savaşsız, barışçı yeni bir dönem için Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığını bu açıdan da destekliyorum.   Hele de alevi vatandaşlarımızın, Kürt ve bölge halkının sorunlarının çözümünde Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, demokratik yöntemler içinde, daha esnek, daha yapıcı, birleştirici, kaynaştırıcı öneriler açıklarsa daha vicdani rahatlıkla desteğim daha da artar.