• 1.03.2013 00:00
  • (7089)

 Abdullah Öcalan ile BDP’li heyet arasında yapılan görüşmenin tutanaklarının basına sızdırılması hangi amaçla olursa olsun olumlu bir gelişme. Hükümet ve Öcalan’ın barış kararlılığı bu tutanaklardan gayet net anlaşılıyor. Üstelik bu yolda hayli mesafe de alınmış. Diyalogların içeriği aydınlatıcı olsa da, yine de şeffaflık adına öncelikle Öcalan’ın hazırladığı mektupları okumayı tercih ederdim. Zira kamuoyunun merak ettiği “çözüm projesi” o mektuplarda bulunuyor.

Abdullah Öcalan, İmralı’daki görüşmede masanın üzerinde duran mektuplarda ne olduğunu heyete başlıklar hâlinde özetliyor. Bunlardan en önemlisi, “Demokratik çözüm planı” başlıklı olanı. On ilkeden oluşan bu plan, Öcalan’ın üç aşamalı “demokratik eylem planı”nın temel ilkelerini oluşturuyor. Öcalan’ın hazırladığı bu plan, 2009-2011’de tamamladığı “yol haritası”nın güncellenmiş hâli.

Aslında karışık görünse de çok basit; Öcalan Kürt sorununun çözümü üzerinde iki tarafın da uzlaşabileceği, genel çerçeveyi oluşturan on ilke belirliyor.


PKK sorununa çözüm içinse üç aşamalı bir “eylem planı” çiziyor.

Öcalan’ın bugün kaleme aldığı çözüm projesi de yine bu on temel ilke ve üç aşamalı eylem planını içeriyor. Öcalan, kendisiyle görüşen heyete “Ben üç aşama ve on ilke öneriyorum, cesurca tartışın” diyor. Yani içeriği bugüne uyarlanmış olsa da özünü korumuş.

İşte Abdullah Öcalan’ın 2010’da hazırladığı yol haritasında demokratik çözüm planının genel hatlarını belirleyen o on ilke şöyle:


» Demokratik Ulus İlkesi:
 Dil, etnisite, sınıf ve devlete dayanmayan, çok dilli, çok etnisiteli, sınıf ayrımına ve devlet ayrıcalığına yer vermeyen, özgür ve eşit bireylere dayanan demokratik toplumun ulus hâlini ifade eder.


» Ortak Vatan (Demokratik Vatan) İlkesi:
 Hiçbir kişinin diğerini, hiçbir topluluğun diğer topluluğu ötekileştirmediği, eşit ve özgürce paylaşılan anavatanların toplamını ifade eder.


»
 Demokratik Cumhuriyet İlkesi: Devletin demokratik topluma ve bireye açık olmasını ifade eder.


» Demokratik Anayasa İlkesi:
 Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus-devlete karşı korumayı esas alan toplumsal konsensüsle oluşan anayasadır.


» Demokratik Çözüm İlkesi:
 Daha çok devlet olmayı hedeflemeyen, devletin uzantısı da olmayan sivil toplumun demokratikleşmesini esas alan çözüm modelidir.


» Bireysel ve Kolektif Hakların Ayrılmazlığı İlkesi:
 Nasıl ki bireylerden oluşan toplum yine de bireylerin toplamından farklı bir şeyse, aralarında farklılık olsa da, bireysel ve kolektif haklar da aynı toplumun iki farklı yüzünü ifade eder.


» İdeolojik Bağımsızlık ve Özgürlük İlkesi:
 Demokratik ulus çözümü kapitalist modernitenin pozitivist ideolojik hegemonyasını ve bireycilik olarak yeniden inşa edilmiş liberalist köleliğini aşmadan gerçekleştirilemez.


» Tarihsellik ve Şimdilik İlkesi:
 Toplumsal gerçeklikler tarihsel gerçekliklerdir. Tarih ve şimdinin doğru kavranışı demokratik ulus çözümü için gerekli bir koşuldur.


» Ahlâk ve Vicdan İlkesi:
 Hiçbir toplumsal sorun ahlâk ve vicdana başvurulmadan sağlıklı bir çözüme vardırılamaz.


» Demokrasilerin Öz Savunması İlkesi:
 Öz savunmazsız varlık olmadığı gibi, doğanın en gelişmiş varlığı olan demokratik toplumlar da öz savunmasız gerçekleşemez, varlığını sürdüremez...

Abdullah Öcalan’ın güncellenmiş yeni demokratik çözüm planında sadece bu son “öz savunma ilkesi” yer almıyor. İşte bugün barışın kapılarını bu maddenin metinden çıkarılmasının araladığı söyleniyor.


[email protected]