• 29.06.2014 00:00
  • (5229)

 Bir soru soralım: Kürtlerin Türklerden ayrılma ve bağımsız olma hakkı var mı?

Bu soruyu ortalama Türk vatandaşına sorun. Alacağınız cevap bellidir. Ortalama dindar Türk vatandaşına sorun. Yine alacağınız cevap belli kalır. Hatta dindar Kürt vatandaşına sorun. Belli etmek istemese de dindar Türk’ün cevabından uzağa düşmekten korkar. Ekserisi tiril tiril titrer. Test etmekte serbestsiniz. Her konuya eyvallah diyen, Kürtlerin haklarının teslim edilmesini savunan bazı dindarlar konu Kürtlerin bağımsızlık hakkına gelince dut niyetine çiklet yemiş bülbül gibi kıvranır. Bu hak için “yokturdemek yerineTürklerden ayrılmak “olmazdemeli ama acaba nasıl demeli diye kıvranır. Yoktur diyemediği bir hakka, vardır dememek için bin dereden su getirir.

Sorumuzu tekrar soralım: Kürtlerin Türklerden ayrılma ve bağımsız olma hakkı var mı? Bu temel hak sorusuna maalesef duraksama yaşamadan cevap verecek vatandaş sayısı çok azdır. En insaflısı şöyle der: Ama nasıl olacak? Hem sonra ayrılınca Kürtleri kurt kapar.Beriki der ki hepimiz Müslüman’ız, ümmet, kardeşlik ilaahiri laf kalabalığı.

Hâlbuki soru çok nettir: Kürtlerin Türklerden ayrılma ve bağımsız olma hakkı var mı, yok mu?

Konu hukuk olduğu için bu sorunun cevabının da net olması gerekir. Cevap şudur: Evet vardır. Üstelik bu hak kutsaldır. Hem dinen hem de demokratik olarak, Türklerin Kürtleri (Kürt veya Müslüman diye) idareleri altında esir tutmaya hakları yoktur. “Dur bakalım, ne esareti?”diyeceklere tekrar soruyoruz: Esir tutmuyorum dediğin adamın senin yanından taşınmasına, senden azad olmasına izin verecek misin, vermeyecek misin?

Kürtler Kürt olmayıp bir kısım Türk olsalardı ayrılma hakları olmayacak mıydı? Yani bazı Türkler diğer bazı Türklerden ayrılmak istese, onlara neye dayanarak hayır denecektir? İzmir, Yozgat’tan ayrılmak istese ne diyeceksiniz?

Kürtler Müslüman olmayıp bir çeşit gayrimüslim olsalardı ayrılma hakları kalır mıydı? Kürtlerin esaretinin görünür hâle gelmesi için Müslüman olmama ihtimallerini düşünmek gerekir. Kardeşlik, ortaklık edebiyatları aradan çekilince, esir tutucu şiddet bütün çıplaklığıyla açığa çıkacaktır.

Kürtler Kürt oldukları için değil Müslüman oldukları için ayrılmak isteselerdi,onların Müslüman kardeşleri onları cebren tutmak için ne yapacaktı? Yani Kürtlerin Müslüman aidiyetleri üzerinden Müslüman kardeşlerinden ayrılmaya hakları var mı? Bir kısım dindar Türk’ün diğer bir kısım dindar Türk’ten ayrılmaya hakkı var mı? Mesela, Cemaat’in AK Parti gemisinden “indik elhamdülillah” demeye hakkı var da Müslüman Kürd’ün Müslüman Türk’ün gemisinden inmesine niye “olmaz estağfurullah” diyoruz? İki Müslüman kardeşin aynı evde yaşama, aynı gemide yol gitme zorunluluğu mu var ki iki Müslüman milletin aynı evde yaşama zorunluluğu olsun? Kaçırırken “Müslüman kardeşiz” dediğin eş, senden boşanmak isteyince neden bu kadarKatolik kesiliyorsun?

Demokratik terbiye için zaruri olan gerçeği yazalım: Ayrılma ihtimali birarada kalma hesabına dâhil olmadıkça Kürtlerin izzet ve eşitlik yüzü görmesi çok zor.

Kürtler eşit oldukları için ayrılma hakkına sahiptir, eşit olmadıkları için değil.

Dolayısıyla eşitiz o hâlde ayrılmaya gerek ve hak yoktur denen bir ortamda, Kürd’ün eşitliğinden söz edemeyiz. Kürtlerinayrılma hakkı kutsaldır. Ayrılma hakkının olmadığı biraradalıklar esarettir. Çünkü efendi ile kölesi de etle tırnak gibidir. Uzun yıllar birarada yaşamışlardır. Aynı dine mensupturlar. Efendi kölesine çok şefkat eli uzatmıştır. Lakin efendinin özgürlüğü kölenin özgürlüğü anlamına gelmez. Efendi, köleyi çok sevse bile onu köle olarak sever, bir başka efendi olarak değil.

Kürtler bağımsızlığı isterlerse eşitliği, eşitliği isterlerse ilânihaye hak dilenciliğini garanti edebilirler.Hiçbir Kürt ayrılmak istemese bile Kürtlerin ayrılma hakkının tanınması, zihniyet olarak teslim edilmesi şarttır. Kürtlerin fert olarak (sivil itaatsizlik) ve cemaat olarak(milli/kolektif egemenlik) olarak ayrı olma, ayrı kalma ve ayrılma hakkı demokraside kutsaldır.Bağımsızlık olmadan eşitlik olmaz. Hapistekiler de mahkûmiyet noktasında eşittirler ama hür değiller.

Hakiki bir eşitlik için bağımsızlığın bir hak olarak tanınması şarttır. Nasıl ki nikâha rıza ve gerektiğinde boşanma hakkı bir evlilik için olmazsa olmaz bir şartsa, öyle de Kürtlerin bağımsız olma hakkı Türklerin tepesinde demokratlığın kılıcı gibi sallanmadıkça, Kürtlerin eşitliği zenginken verilen bir sadakadan öteye geçemeyecektir.

[email protected]

Twitter: @mucahitbilici