• 1.02.2017 00:00
  • (1897)

 DAEŞ tamamen tasfiye ediliyor. Çünkü görevi bitti. DAEŞ’in yerine PYD getiriliyor.. Sonuç şu DAEŞ=PYD! PYD’ye karşı bölgedeki Arap aşiretleri hazırlanmaya başladılar bile.. Ufukta bir Arap aşiretleri ile PYD-PKK savaşı sözkonusu..

ABD bir yandan ARAP NATO’su kurmaya çalışıyor, öte yandan PKK üzerinden bölgede yeni bir yapılanmaya gidiyor.. Bu arada Afganistan’daki son patlamayı da bir kenara not edelim..

DAEŞ’in kurulması belli. Bir bal tuzağı kurdular. Tüm dünyadan sinekleri oraya topladılar ve şimdi hepsini imha ediyorlar..

Kurulduğu günden bu yana da sadece Müslümanlara saldırdılar. Şii-Sünni, Sufi-Selefi kavgasının zeminini oluşturmaya çalıştılar. Öldüler, öldürdüler, görevlerini tamamladılar. Şimdi nöbeti PYD üzerinden haçlılara devretmeye çalışıyorlar..

Önce DAEŞ’i bölgeye saldılar, sonra da onu yakalama adına kendileri geldiler..

DAEŞ’i başından beri tepe tepe kullandılar.. El Kaide Afganistan’da önemli işler başardı(!). Sovyetlerin dağılmasında önemli bir rol oynadı. Diğer mücahid topluluklarının tasfiyesinde de önemli bir rol üstlendi. Afganistan’da, Musul’da, Suriye’de önemli işler başardı(!)lar..

Öyle anlaşılıyor ki, ABD DAEŞ’den öyle hemen vazgeçmeyecek. Mısır’da, Filipinler’de de kullanacak.. Balkanlar’da, Kafkaslar’da Yemen’de de kullanabilir..

DAEŞ’e benzer başka örgütler çıkarsa buna da şaşmamak gerek. Mesela Husiler bu anlamda DAEŞ örneği Şii bir yapılanma..

DAEŞ Balkanlar’da da Kafkaslar’da da önemli işler başardı..

Suriye’de ve Irak’takiler fazla ilerlemişti, onların imha edilmesi gerekiyor..

Bu DAEŞ denilen yapının Irak ve Suriye ayağı batılılar tarafından bugün imha edilmeye çalışılıyor. Bu yapı içindeki batılı ajanlar dünyanın başka yerlerine kaydırılacak.. Ama batıdan gelenler ve bölgedeki radikal İslamcı grublar imha edilecek..

Buraya batıdan gelip dönenler aslında döndükten sonra hemen hepsi bir süre izlenip, sonra DAEŞ ile ilişkilendirilip bu eğilimdeki isimlerin tamamı toplanıp hapse atıldı. Batılı ülkeler, ne kadar kendileri için riskli gördükleri, ama delil yetersizliğinden toplayamadıkları genç varsa hepsini bir şekilde bu kişilerle ilişkilendirmeye çalıştılar. Bölgeye gidenleri ise orada fotoğraflayıp, filme alıp fişlediler..

DAEŞ içinde mücahid kılıklı bir sürü istihbaratçı vardı.. Gazeteci kılıklı, STK kılıklı elemanlar sadece DAEŞ’e değil, diğer yapılara da sızdılar..

Şimdi en büyük endişeleri, kontrol dışı militanların batıya yönelerek ses getiren eylem yapmaları.. Bunlardan temas kurulanlar ise batıya değil Afrika ve Uzakdoğu’ya yönlendirilip, orada imha edilmeye çalışılacak.

DAEŞ’i imha görevi PYD’ye veriliyor.. Böylece DAEŞ’in yerini PYD alıyor.. 

PYD batının “Günah Keçisi” olacak. PYD perdesi arkasında aslında yeni bir “Haçlı milis gücü” oluşturulmaya çalışılıyor.. Bu oyun çok erken deşifre oldu. Aslında işi bitince PYD de tasfiye edilecek.. PYD artık Pentagon’a bağlı bir milis gücü.. PYD karargahındaki Amerikan bayrağı ya da Amerikan askerlerinin kolundaki PYD armasının sebebi bu..

PYD içindeki Amerikan askerlerinin sayısı PYD milislerinin 3 katı. PYD içindeki gayrimüslim militan sayısı da en az PYD militanı kadar..

Tabii şunu da not etmek gerek, bölgedeki Amerikan askerlerinin önemli bir kısmı daha önce ABD’ye gönderilip, Amerikan vatandaşı yapılan Arap, Kürt asıllı askerler.. PYD, “Selahaddin’in ordusunu Haçlı Ordusuna çevirme” planı. Göreceksiniz, Müslüman Kürt halkı bu ihaneti, bu sinsi oyunu asla ve asla kabul etmeyecektir.. Bu plan, bu senaryo sahibinin elinde patlayacaktır.

ABD’nin şimdi PYD’ye bir zafer armağan etmesi, onu silahlandırarak bölgenin bundan sonrası siyasetinde masada olacak bir aktör haline getirmesi sözkonusu.. PYD artık eski PYD değil.. ABD’nin bölgede yeni bir müttefiki var artık bu senaryoya göre.. PYD bayrağı altında bölgede ABD’nin tamamen Pentagon’a bağlı bir Kürt devleti planı var.

İsrail’i, Ermenistan’ı kim nasıl ve ne için kurdu, kurdurdu ise, 22 Arap ülkesinin yönetici kadrolarını, sınırlarını, rejimlerini kim tayin etti ise, aynı güç ABD eli ile ve bu vesile ile yeni bir Kürdistan’ın inşası için harekete geçmiş durumda..

Aleksandr Dugin’i biliyorsunuz, Rus stratejist. Onun bir iddiası var: FETÖ deşifre oldu. Artık dünyanın hiçbir yerinde operasyon yapamaz.. ABD FETÖ’yü tasfiye edecek ve onun yerine yeni bir yapılanmaya gidecek..

Senaryo belli, FETÖ içindeki adamlarını bu yapıdan ayırarak yeni oluşumların içine sokacak.. Bir geçiş sürecine ihtiyaçları var. FETÖ davalarını sulandırmaya çalışacaklar. Bu işin uzamaması, eğer uzarsa, dikkatleri FETÖ davalarına toplayıp, onun dışında muteber birtakım yapılar içinde yuvalanarak mevzi kazanıp, 2019 seçimlerine hazırlık yapma planlarından söz ediliyor..

Bu yapıda, hep söylüyorum, şeyh de var, fahişe de.. Şimdi herkes bulunduğu yere yerleştikten sonra güç ve inisiyatif kazanmaya çalışacaklar, sonra da kendi grublarını oluşturarak, zayıf halkalar güçlü grublara eklemlenecek.

Bu arada FETÖ’nün tüm dünyadaki yapılanması içinde yer alan istihbarat elemanları, yakın çalışma arkadaşları ve yapı içinde uygun bulunan isimler, CIA, MOSSAD, MI6 gibi istihbarat örgütlerine katılacaklar gibi gözüküyor.. Bunların görev yerlerinin değiştirileceği söyleniyor. Çünki kendi bölgelerinde deşifre olmuş durumdalar, yıl sonuna kadar bu elemanlar yeni görev yerlerine gönderilecek. Büyük ihtimalle de gittikleri yerlerde basın, STK, film sektörü, bilişim, finans sektörü gibi alanlarda kendilerine yer bulmaya çalışacaklar.

Bu projenin sponsorları arasında görüş birliği yok. ABD’de görüş birliği yok, Avrupa’da yok, NATO’da yok, AGİT’de yok. 

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.. FETÖ’den sonra PYD kartı da göreceksiniz ellerinde patlayacak ve kızılca kıyamet kopacak. İrangate benzeri bir rezalet yaşayacaklar. Hatta daha da beteri olacak, birbirine düşecekler..

Ne olacağını yaşayacak ve göreceğiz. Benim yaptığım görünen köyün hikayesini anlatmak. Görünen o ki, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, batı dünyası içinse gelecek günler geçen günleri aratacak gibi sanki. Görelim Mevlam neyler.. Selâm ve dua ile..