• 27.08.2018 00:00
  • (1417)

 İslam, “kendisine hiçbir şey eklenemeyen ve çıkartılamayan, Yaratanın yaratılana elçisi vesilesiyle vahyettiği yaşama biçimidir.”

Ama “Müslüman”ın ne yazık ki, her çeşidi var. Sağcısı, solcusu, liberali, önüne ve sonuna isteyen istediğini ekliyor.

Müslümanın da artık (haşa) Katoliği, Ortodoksu, Protestanı var. Şii Müslümanı var, Sünnisi var, Selefisi var. Radikali var, Ilımlısı var. Arap İslam’ı, Türk İslam’ı, Euro İslam’ı, Folk İslam’ı da çıktı. Artık “Müslümanlar”ı geçti, İslam’ın özüne bir müdahale sözkonusu. “İslam”ın altında yüzünü Allah’a, Resulüne, kitaba yönelmiş Müslümanların mezhebi, tasavvufi, etnik, kültürel, ideolojik, politik, felsefi farklılıkları olabilir. Ancak bütün bunlar “beşeri” ve “zanni” olan şeylerdi. İlahi olan vahiydir. Onu uygulama ve açıklanmasında ise temel referans risalettir.

Bugün gelinen noktada bir de “Evengaliş Müslümanlar” çıktı. İşte FETÖ tam da budur.

Kim ki, İslam’a, doğrudan ve dolaylı olarak bir şey ekler ya da çıkarırsa kişi eklediği ve çıkardığı ile baş başa kalır, din aradan çekilir.

Bugün gelinen noktada iş o hale geldi ki, Allah’ın emrine uymazsan haram, Resulün sünnetine uymazsan mekruh, birileri gibi düşünmezsen dinden çıkarsın. Böyle bir İslam yok. O adamlar ya da o adamların peşinden gidenler o adamı, İlah ve / veya Rab edinmiştir.

FETÖ’cülerin Evengalişliği işin aslı olup, “Müslümanlıkları” işin aldatmacasıdır. Aslında “bizimkiler” bu “din”i sevmişlerdi. F. Gülen’in ve bu işin arkasındaki güçlerin planlarının zekasından çok bu başarının arkasında toplumdaki din algısının nasıl dönüştürüldüğünü gösteren bir durum söz konusu.. Bizim okumuş, gelir seviyesi yüksek, hatta İlahiyatçı, İmam-Hatipli, siyaset ve iş dünyasında söz sahibi insanların böyle bir işin peşine bu kadar kolay kapılmalarının arkasında yatan asıl gerçek bu.

Bir kısım, Kalkancı, Adnancı, Badeci vb. “uydurma” cemaatlerin kolay / ucuz cennet ve şefaat, vaadlerine inananların bu hale nasıl geldiklerine bakmak gerek. “Siesta, Fiesta, Futbol” diye çıkılan yolda bu tür cemaatler, geziciler sürpriz olmasa gerek.

Bundan 15 yıl kadar önce, Grace Hallsell’in “Tanrıyı kıyamete zorlamak” isimli bir kitabı yayınlanmıştı. “Armagedon, Hristiyan Kıyametçiliği ve İsrail”i konu alan kitabta anlatılanlar, birileri için sadece bir “komplo”dan ibaretti. Bugün yaşanan olaylar o “komplo”nun gerçekleşmiş halidir.

Bugün ABD’de milyonlarca insan, yeryüzü gezegenini yok etmesi ve hemencecik kendilerini semaya yükseltmesi için Tanrı’ya dua ediyor? Bu adamlar İsrail aşırı sağı ile birlikte çalışıyorlar, ama birbirlerine güvenmiyorlar. Biri bunu “Yehova” adına istiyor, ötekileri “Rab İsa” adına. Ama her ikisi de sonuçta barış sürecinin sona ermesini ve kıyametin kopmasını istemektedir. Her ikisi de İslam’a karşı bir savaşa hazırlanıyorlar. Aslında “İslamofobia”nın arkasında yatan asıl gerçek de bu! 

“ABD Hristiyan sağı ile İsrail arasındaki tuhaf birlikteliğin muhteşem bir şekilde gözler önüne serilmesi. İkisi de birbirini sevmiyor, fakat, birbirlerini kullanıyorlar. Mesele din değil, siyaset” der
Tarihçi Dr. Alfred M. Lilienthal.. Bu kirli oyunda din, siyaset ve ideoloji iç içedir. 

FETÖ bu lobinin bizim içimizdeki Truva atıdır. Bakın bu hareketin içimizde sağ-sol, Sufi, Sünni, Alevi, Şii başka uzantıları da var. “Adnan hoca” (!) boşuna “Kıyametçilik” yapmadı! Bizi tepe tepe kullandılar. Adam hem Atatürkçülük yaptı, hem Mehdicilik, hem anti komünizm, anti Şiicilik, hem de anti masonluk. Ama sonra kalktı “Ben masonum” dedi. Bazı muteber İslami (!) cemaatlar kendi mahrem odalarında, aslında Kur’an-ı Kerim’de Filistin’in Yahudilere vaad edildiğini Kur’an’dan delillerle konuşulur. Bunlar aramızdaki muteber cemaatlar. İran’daki Safevi Şiiciliği yapanların anti Sünni politikalarını, Husi yapılanmasını nasıl açıklayacağız yoksa. DAEŞ neyse HUSİ hareketi de odur aslında! Mike Pence kendini “İsa” ile tanıtan biri ile iletişim halinde, Ahmed-i Necad kendini Mehdi diye tanıtan biri ile temasta. Irak savaşını hatırlayın “‘Mesih’in orduları’ ile ‘Mehdi’nin orduları’” savaşacaktı. Bakın BOP’un aslı da bu, FETÖ’nün aslı da.

Mike Pence’nin aldığı mesajın kaynağı ile Katolikliğin kurucusu Tarsuslu Saul’ün Şam’da aldığı mesajın kaynağı aynı aslında. FETÖ de bunun bir başka versiyonu. FETÖ ve paralel diğer yapılar Evengalislerin gözünde kaleyi içeriden fethetmek için bir Truva atından başka bir şey değil. Onlar “Beyaz Müslümanlar.” Modern “Tom Amca”lardır.

ABD’de Evengalişler, aslında FETÖ’nün Türkiye’de başarmak istediğini başarmış gözüküyorlar. Evengalişlerin anavatanı Amerika. Bizim FETÖ’cülerin de “Anavatanı” ABD’dir. F. Gülen onun için Amerika’dadır. 

Türkiye’deki FETÖ’nün arkasında Amerika’nın Baş FETÖ’sü, Evengalişler var. Bunlar Hristiyan ama diğer Hristiyan topluluklara da düşman. Daha doğrusu onları da kullanmak istiyorlar. Yahudiler bunları, bunlar Yahudileri kullanmaya çalışıyor. Bunlar İslam dünyasındaki modern klasik dini yapıları da kullanmaya çalışıyor. Bu Şeytani tezgahta aslında herkes birbirini kullanmaya çalışıyor.

Bu akımlara yön veren akıl, din ve kehanetten destek ve güç alıyor. Bu yapının içinde Tapınakçılar da var, Protestanlar da. Bu yapı Ortodoks dünyasını da kullanmak istiyor.

Hristiyanlıkta iki ana akım var: Katolikler ve Ortodokslar. Protestanlık, Katolizme tepki olarak doğan bir hareket. Ortodoksluk ise etnik yapılarla iç içe geçerek kabile geleneğine dönüşen bir dini akım haline geldi. Ermeni, Süryani, Kıbti, Asuri, Keldani, Arami, Türk, Rum, Rus, Bulgar Ortodoksluğu gibi. O etnik yapılardan da zaman içinde Katolizme ve Protestanlığa kayanlar oldu.

Hristiyanlık, Mormonik akımlar gibi çok farklı noktalara da savrulurken, Evengaliş örneğinde olduğu gibi Siyonist bir karakter de kazandı. Bunların Türkiye’de istediği de “Evengalik İslam”. Yani Alameti farikalarını kaybetmiş, Siyonist dünya görüşüne teslim olan bir İslam telakkisi. FETÖ bunlardan deşifre olmuş, en yaygın, üzerinde en çok çalışılan ve yatırım yapılan bir örnek. Bu anlamda ilk örneklerden biri olsa da tek ve son örnek olmadığını tekrar hatırlatmış olalım. Diğer birçok İslam ülkesinde de farklı isimler altında örgütlendiklerini de bilelim. Ülkemizde ise sadece din adına değil, kültür, yaşam tarzı, NLP, başarıya odaklı eğitim sistemleri, Montessori eğitim sistemi, Yoga, Transandantal Meditasyon gibi isimler altında her zaman hiç ummadığınız yerde, sürpriz kişilerin ve kurumların adı ile karşınıza çıkabilirler. Aman dikkat! Kafanızı kiraya vermeyin. Sonra sizi farkında olmadan dönüştürürler. Psiko terapi yöntemleri, ipnoz, subliminal mesajlar, bilgisayar oyunları, müzik, her şeyi ve her yolu kullanabilirler. Sakın Şeytan sizi Allah’la aldatmasın. Unutmayın “Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı olur. Akif ne diyordu: “Ne hilafet kalıyor ortada, billahi ne din! Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor” Şark cephesinde değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Dikkat! Şeytan fazla mesai yapıyor. Selâm ve dua ile.