• 27.02.2012 00:00

Türkiye’de artık alışık olduğumuz tartışmaların arasına bir yenisi daha eklendi. Başbakan’ın “Dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz” sözüyle başlayan bu tartışmalar üzerine çok şeyler yazılıp çizildi ve hala devam ediyor. Kimileri destek veriyor, kimileriyse her olaya yaklaştığı gibi isyankar bir tavırla “ Ben ateistim!” diyerek işin içinden çıkıyorlar. Bir kesimde var ki açıkça “dindar  nesil istemiyoruz” diyemiyorlar da bu konudaki rahatsızlıklarını farklı söylemlerle dile getiriyorlar. “ İnsanları dindar-dinsiz diye ayırıyorsunuz” veya “ Biz dinsiz nesil mi yetiştiriyoruz?” gibi sözlerle olayın aslını örtmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar dindar nesile karşı olan korkularını gizleyemiyorlar. Bu kişiler dindarlığı ve dindarları gelişmenin ve çağdaşlaşmanın önündeki bir engelmiş gibi görüyorlar. Fakat atalarının o dindar kimlikle çağ açıp çağ kapattığını unutuyorlar.

 

Öncelikle belirtmeliyiz ki: Eğer bugün bu ülkede insanlar huzursuzluk içinde yaşıyorsa, uyuşturucu ve alkol kullanımı ilköğretim seviyesine kadar inmişse, gazeteler her gün cinnet geçirerek ailesini katleden bireylerin haberleriyle doluysa, hırsızlık, gasp, tecavüz, aile içi şiddet olayları artmışsa bunun en büyük nedeni dindar bireyler yetiştirmememizdir. Zira biz biliyoruz ki; dindar nesil çalmaz, masum cana kıymaz, kimseyi ezmez ve değerlerini de ezdirmez. Dindar nesil herkesten çok Allah’tan korkar , her şeyden önce O’na vereceği hesabı düşünür ve hayatını buna göre şekillendirir.Bunların yanında dindar nesil çalışkandır, merhametlidir, adildir ve en önemlisi de manayı maddenin önünde tutar. Şimdi sormak gerekiyor: Böyle bir nesilden kim, neden rahatsız olur? İnanın bunun cevabını bir türlü bulamıyorum.

 

Herkesin kendisine göre bir “ ideal genç” tanımı vardır. Ve bu tanıma uygun nesiller yetiştirmek için her türlü çabayı göstermek en doğal haklarıdır. Benim de kendime göre bir “ideal gençlik” tanımım var: “1400 yıl önce indirilmiş ilahi vahye bağlı olacak kadar gerici, 1400 yıl sonrasını planlayıp şekillendirecek kadar ileri görüşlü bir gençlik.” Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle: “ Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik… Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik…” Ne zaman ki böyle bir gençlik yetişir işte o zaman “Büyük ve Güçlü Türkiye” oluşturulmuş olur.

 

12 Eylül Referandumun’da birçok aklı-selim insanın hak ve özgürleri için sandık başına giderken kullandıkları çok anlamlı bir ifade vardı: “Yetmez ama EVET”… Ben de bugün huzurlu ve müreffeh bir toplum için “dindar nesil yetiştirmek” söylemine EVET diyorum. Amaaa sadece söylem yetmez icraat da gerekir vesselam…!