• 1.02.2018 00:00
  • (3687)

 Dershaneleri kapatıldı, kadroları ihraç edildi... FETÖ , Eğitim Bakanlığı'ndan temizlendi mi?.. Bataklığı kurutmadıktan sonra sivrisineklerle mücadele etseniz ne yazar!..

Evet, aynen öyle!.. FETÖ'nün tasfiyesi ile devlet kadrolarına diğer cemaatlere yer açıldığı ve bunlar arasındaki kıyasıya rekabetin devlet mekanizmasındaki çürümeyi hâlâ sürdürdüğü bir gerçek.

FETÖ'nün ürediği ana kaynak neresi?.. Said  Nursi denen vatan haini.  Çeşitli parçalara bölünmüş Nur cemaati olarak bilinen yapının bir kolu... FETÖ güya gidiyor da yeri boş mu kalıyor?.. Hayır!.. İşte size Eğitim Bakanlığı'nın son marifetlerinden biri... Hem de belgeleriyle;

belge-4-001.jpg

Gaziantep'te faaliyet gösteren Ümid Eğitim Kültür Sanat Sağlık Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İçişleri Bakanlığı'na müracaat ediyor. Bakanlık, Eğitim Bakanlığı'na yazıyor. Kabul gören talep üzerine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bir yazı ile Gaziantep ve Kilis'teki tüm orta öğretim kurumlarına tavsiye niteliğinde şart koşuyor. Neye?.. Peygamber efendimizin mucizeleri konulu bir kitap okuma yarışmasına. Buna bir itirazımız olabilir mi? Asla ve kata... Ancak, sinsi tezgaha dikkat!.. Yarışmanın referans noktası ve öğrencilerimizin okumaya zorlanacağı ve sınava sokulacağı kitap vatan haini Said Nursi'nin, "Mucizat-ı Ahmediye" risalesi... İçişleri Bakanlığı, derneğin müracaat yazısındaki "bu yıl Gaziantep ve  Kilis'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Risale-i Nur Külliyesinden Mektubat adlı eserin 19 Mektup'dan (Mucizat-ı Ahmediye (A.S.M.) risalesi) yapılacaktır"ı referans alarak Eğitim Bakanlığı'na yazı ile gönderiyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Vekili Muhammed Sadık Arslan imzasıyla da Gaziantep, Kilis Valiliklerinden yarışmanın yapılması rica ediliyor. Pası alan İki Valilik de okulları harekete geçiriyor. İşte Kilis Valiliğinin okul müdürlüklerine gönderdikleri yazıdan bir bölüm;

belge-6-001.jpg

"İlgi yazı ekinde yer alan Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren Ümid  Eğitim Kültür Sanat Sağlık Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin 19 Şubat 14 Nisan 2018 tarihleri arasında  Gaziantep ve Kilis illerindeki resmi/özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik gerekli şartname esasları doğrultusunda Peygamber Efendimizin mucizeleri konulu '1'inci Geleneksel Kitap Okuma Yarışması' düzenlenmesi ile ilgili ilgi yazı ekte gönderilmiş olup, iş ve işlemlerin ilgi yazı ve ekleri doğrultusunda yapılması hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim."

Gelelim o şartnameye;

"A- Tanımlar

 1- Yarışma Tanımı

belge-2-001.jpg

Ümid Derneği'nin 'Geleneksel Ödüllü Kitap Okuma Yarışmaları' Gaziantep merkezinde düzenlenecektir. Yarışma, belirlenen sınav merkezlerinde Bediüzzaman Said Nursi'nin 'Mucizat-ı Ahmediye' adlı eserinden yapılacaktır. (Bu eser Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 19 Mektup (Mucizat-ı Ahmediye Risalesine) uygun olacaktır. Yarışma tek kategoride yapılacak ve çoktan seçmeli sorular (test) ile yarışmacıların sıralanması belirlenecektir.

2- Yarışma düzenleme kurulu

Ümid Derneği Eğitim Komisyonu, Anadolu Tevhid Vakfı Eğitim Komisyonu ve  Nazım Gökçek Külliyesi Kur'an Kursu Eğitim Komisyonu; Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden üst kuruldur.

3- Yarışma sınavı

Kitap okuma yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yarışma kitabından yapılacak bilgi ölçme (çoktan seçmeli test) sınavıdır.

B- Yarışma Programı Organizasyonu

Yarışma, Ümid Derneği, Gaziantep Anadolu Tevhid Vakfı ve Nazım Gökçek Külliyesi Kur'an Kursu tarafından organize edilmektedir. Ayrıca sınav merkezi açılacak merkezlerdeki dernek gönüllülerimiz, işlemleri gerçekleştirmeye yetkili kılınacaktır."

Nurcu Ümid Derneği'nin temsilcileri okul okul gezerek, okul müdürlerinden öğrencilerin yarışmaya yoğun olarak katılmasını teşvik edilmesini istiyor!.. Düz okuma yaptığınızda bu iş size çok halisane gelebilir. Ancak hatırlatırım; FETÖ de başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm devlet yapılarına sinsi sinsi "millî" ve "manevî" değerleri alet ederek sızmadı mı, ele geçirmedi mi?.. Devlet içinde palazlanmaları neticesinde bugünlere gelmedik mi?.. Diyebilirsiniz ki; "ne var bunda? Referans kitabını Diyanet basmış ve de dağıtmış..." O zaman, ben de size, "Diyanet'teki FETÖ yapısından dedem mi şikayetçi oldu?.. Ağlaşıp durdu?" diye sorarım. Çok basit bir soru daha, özünde böyle güzel ve gerçekten teşvik edilmesi ve destek olunması gereken bir yarışmayı faaliyeti başta devlet olmak üzere Eğitim Bakanlığı yapmaktan aciz mi?.. Neden Nurcu bir derneğe teslim ediliyor?..

Sadece ve sadece Allah ve hayır yolunda hizmet eden kökü millî cemaatlere saygı duyarım. Ancak, devlet içine sızmaya ve devleti ele geçirmeye ve oradan büyük rantlar devşirmeye çalışan yapılara karşı sonuna kadar mücadele ederim ve edelim!.. Devleti yönetmek ve onun asli ve yan faaliyetlerini yürütmek cemaatlerin işi olamaz. Olursa, bir 15 Temmuz daha kaçınılmaz hale gelir!.. Buna dinsiz cemaatler de dahil...

Kaynak Yeniçağ: Vatan haini Said Nursi okullarımıza girdi!.. - Ahmet TAKAN