• 28.09.2018 00:00
  • (1405)

 Kapalı kapılar ardında görüşüldü, kotarıldı... Hangi suç kapsam içi, hangisi kapsam dışı?.. Muğlaklık had safhada!.. Tartışılıyor da, tartışılıyor... Affı Meclis'e getirme görevini üstlenen MHP, "teklifimiz genel, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir" diyor. Af yasasının geçmesi için TBMM'de nitelikli çoğunluğa (360) gerek olmadığını iddia ediyor. Bu yasa, MHP'nin dediği gibi Meclis'ten geçerse Anayasa Mahkemesi'nin tutumu ne olur? Geçmişteki örneklere bakılarak o da çok tartışılıyor.

MHP'nin af teklifi ile ilgili görüşlerini almak için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile konuştum. Feyzioğlu, MHP'nin aksine bunun "özel af teklifi" olduğunu söyledi. Metin Feyzioğlu, af teklifinde yer almayan önemli bir FETÖ ayrıntısını da gün ışığına çıkardı. Yazının girişinde dikkatinizi çekmek istediğim bu çarpıcı gerçeği söyleşinin ileriki satırlarında okuyacaksınız. Metin Feyzioğlu da MHP'nin teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde bunun genel affa dönüşeceği düşüncesinde. Feyzioğlu'nun sorularıma verdiği yanıtlar şöyle;

"Rahşan affı" gibi olur...

"Bu bir infaz indirimi olarak takdim ediliyor ancak özünde Anayasa Mahkemesi'nin de daha önceki kararları çerçevesinde bu teknik olarak bir özel af teklifi. Özel af, cezadan indirim getiren aftır. Cezanın sonuçlarını kaldırmaz yani memuriyete engellik, siyasal haklardan yasaklılık vs. gibi sonuçlara etkisi olmaz ama cezanın yatarını indirir. Tamamen kaldırabilir ya da indirebilir. Bu, ceza hukuku açısından teknik anlamda bir özel af. Bu sebeple anayasada af çıkarabilmek için aranan bir nitelikli çoğunluk var parlamento için. Ona ulaşılması lazım. Aksi takdirde anayasaya aykırı olur Anayasa Mahkemesi'nin de bunu görmezden geleceğini düşünmüyorum. İkincisi, siz çok iyi hatırlayacaksınız 2000'de gelen yine böyle 'af değil' diye getirdikleri ama af olan cezadan indirimde... 'Rahşan affı', diye bilinen çok sınırlı sayıda suç kapsama alınmıştı. Dolayısıyla sayılar başlangıç itibariyle makuldü fakat Anayasa Mahkemesi daha sonra açılan birkaç davada 'bunu niye kapsam dışı bıraktın, şunu niye kapsam dışı bıraktın 'diye objektif sebep aradı, 'keyfi davranamazsın sen' dedi Meclis'e. 'Bunu kapsam dışı bırakırken bir gerekçen olması lazım, kapsam dışı bırakmanın gerekçesini ortaya koyamadığına göre dedi bu istisnayı da kaldırıyorum af kapmasına girecek' dedi ve böylece affın kapsamı yanlış bilmiyorsam 2 katına falan çıktı. Şu halde gelecek olan bu af teklifinin kapsamının Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla genişleyebileceğini de düşünmek lazım. Ve bu bir anda olmuyor. Davalar sırasında itiraz ediliyor. Bir mahkeme müracaat ettiğinde o gidiyor, öbür mahkeme öbür suç için müracaat ediyor yıllarca affın kapsamı genişleyip durdu. Ve toplum bundan aslında zarar gördü. Çünkü yine adli istatistiklere göre bu ceza indiriminden yararlanıp dışarı çıkanların çok büyük bir kısmı geri döndü."

FETÖ gerçeği

"Benim bir karşı teklifim var, bu tabii Meclisin takdiri de... KHK ile ihraç edilen hâkimlerin baktıkları ve mahkûmiyet kararı verilmiş tüm davalara yeniden yargılama öneriyorum ben. Mahkûmiyet kararı verilmişler de."

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan önerisine açıklık getirmesini istedim. Şöyle konuştu;

"Bunu hiç kimse konuşmuyor. Bence şu anda toplumun ihtiyacı bu. Şöyle, kişi hakkında suçludur diye fezleke düzenlemiş olan polis memurları FETÖ'den atılmış hapiste. İddianameyi düzenlemiş savcı FETÖ'den atılmış hapiste. Yargılamayı yapmış hâkim FETÖ'den atılmış hapiste. Cezayı onamış olan Yargıtay hâkimleri FETÖ'den atılmış hapiste. Yan koğuşta da bunların el birliği ile mahkûm ettikleri hapiste. Ve Yargıtay bunlar için örgütten talimat alınarak örgütsel faaliyet içerisinde yargı görevinin kötüye kullanıldığının ispatlanması gibi ispatı imkânsız bir şart arıyor. Bir taraftan diyorlar ki, örgütün tüm faaliyetleri çok gizlidir, delillendirmesi fevkalade zordur öbür taraftan da yeniden yargılama için iş yükü artmasın diye böyle bir imkânsız ispat yükünü hapisteki insanın üstüne yıkıyorlar. Bana göre on binlerce hakiki mağdur var şu anda."

---Peki, niye böyle bir şey yok af teklifinde?

"Bu yok. Ve çok büyük ihtimalle oradaki kapsam dışı maddelere giriyor bu. Asıl onlara lazım. Saikini sorgulayamam ama eksikliğini sorguluyorum. Bence bugün toplumun asıl ihtiyacı olan FETÖ çetesinin mağdur ettiklerinin yeniden yargılanması. Af da değil yeniden yargılamak. Bilemeyiz çünkü suçlu mudur, suçsuz mudur. Zaten onlar af da istemiyor. Onlar yeni bir hâkimin mevcut dosyaya objektif olarak bakmasını istiyor o insanlar."

---Uzun zamandır yurdu dolaşıyorsunuz. Böyle bir affa ihtiyacı var mı? Şu anda toplumun acil ihtiyaçlarından biri mi?

"Talep eden bir kesim var tabii ki doğal olarak var. İçeride yüz binin üzerinde insan var. Bunların aileleri ile birlikte çok büyük bir sayı. Bir talep var fakat bu talebin haklı olup olmadığı ayrı bir konu. Ben hukuk sistemimizi düzeltmenin, yargının güvenilir hale getirilmesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok böyle aspirin çözüm. Ve bu aspirin çözümü de niye ona verdin de öbürüne vermedin diye başka bir tartışmalara yol açacak. Ama çok somut bir ihtiyacı vicdan bize dayatıyor öbürünü. Yani FETÖ'cü olduğu sabit olan kişilerin ya da devletin FETÖ'cü kabul ettikleri yargı mensuplarının el birliği ile mahkûm ettikleri kişilerin durumunu kimse konuşmuyor. Bunun sadece Oda TV, Balyoz, Ergenekon olduğunu düşünmek son derece yanlış. Her şehirde, mesela, belediyenin bir ihalesi var. O ihaleye normal bir iş adamı girmek istiyor haber gönderiyorlar 'girme' diye. Girerse polis fezleke düzenliyor, savcı soruşturuyor, dava açılıyor, mahkum ediyorlar, onanıyor, içeri atıyorlar adamı. Hem bütün mal varlığına el koyuyorlar, hem özgürlüğünü elinden alıyorlar ondan sonra da FETÖ'cü himmet parası verecek olan adama peşkeş çekiliyor ihale. Yani sistem buydu Türkiye'de. Şimdi bu mağdurların hiçbirine el uzatılmadı. Büyük davalar biliniyor ama bunlar münferit, bunları kimse bilmiyor. Onlar çırpınıp duruyor. Seslerini duyuran kimse yok. Bence ihtiyaç bu. Çok büyük ihtiyaç hem de. Takdir tabii Meclis'indir sonuçta."

---Çıkar mı bu yasa sizce?

"Şu anda bir temel çelişki veya uyuşmazlık görüyorum. MHP'nin sunumu, 'biz devlete karşı olan suçları affetmiyoruz' diye devleti koruyan bir şey, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği de sadece devlete karşı suçları devlet affedebilir, vatandaşın canını yaktığı suçları devlet affedemez şeklinde bambaşka bir yaklaşımdan söz ediliyor şu anda. Daha ilk adımda bir uyuşmazlık var ama bilemiyorum siyaset her konuda uzlaşmaya, her konuda en beklemediğiniz konuda da kavga etmeye müsait Türkiye'de."

Kaynak Yeniçağ: "Af"ta gözden kaçırılan FETÖ ayrıntısı... - Ahmet TAKAN