•  
  • (1314)

 Ülkede ekonomik kriz mıriz yok ya!..

Her şey güllük gülistanlık ya!..

Havuz medyasına baktığınız zaman, konkordato ilan eden, iflas eden şirket de yok ya!..

Sadece ve sadece dış güçlerin hain saldırıları ile içerdeki işbirlikçilerin manipülasyonu var ya!..

Daha ne olsun be birader!.. Daha ne olsun?..

Ekonomik çöküş ve iflaslar, devletin resmi belgelerine girdi... Daha ne olsun?..

Şöyle izah edeyim;

İsmi lazım değil, değerli bir eğitimci dostum, "Okul müdürleri işi gücü bıraktı icra takiplerine başladı" deyince birden afalladım. "Nasıl yani?" diye sorduğumda gülerek cevap verdi;

"Milli Eğitim Bakanlığı'ndan her gün okul müdürlerine onlarca iflas ve icra yazısı gidiyor."

Konuyu açmasını isteyince şöyle izah etti;

"Son 6 aydır okullara iflas eden şirketler ve hak alacakları ile ilgili yazılar gidiyordu, bu son günlerde iyice arttı. Bakanlık iş yaptığı iflas eden şirketlerin tek tek ismini  il müdürlüklerine ve okul müdürlüklerine gönderiyor. Varsa o şirketten alacak/verecek, peşlerine düşülmesini istiyor."

Dış güçlerin oyununa düşmemek için (!) belge istedim. Üşenmedi. Yakın tarihli onlarca belge gönderdi. Köşeye, sizler de inanın diye sadece 3'ünü alacağım. Birisinin yazısını da kopyala-yapıştır yapacağım.

"İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)'nın 24.09.2018 tarihli ve 80114156-641.03.03(2018/13204)-E. 17200727 sayılı yazısı.

Takip alacaklısı ..... Yapı Malz. İnş. Mad. ve Müh. Anonim Şirketi vekilleri Avukat .....ve ..... tarafından takip borçluları .... ve ..... Taşımacılık İnşaat Zemin Turizm ve Ticaret Limidet Şirketi aleyhlerine başlatılan ve borçluların Bakanlığımızdan doğmuş ve doğacak hak ve alacakları üzerine haciz konulduğuna dair ilgi yazı ve eki Ankara 12. İcra Müdürlüğünden alınan 3. şahıs 1. haciz ihbarnamesi incelenerek ilişikle gönderilmiştir.

Kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda, Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında adı geçen borçluların hak ve alacağının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi ve İlinizde Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren okul/kurumlarda borçluların hak ve alacağının bulunup bulunmadığının araştırılmasını, var ise gereğinin yasal süresi içerisinde yerine getirilerek sonucun Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesini; borçluların hak ve alacağının bulunmaması halinde ise herhangi bir yazışma yapılmamasını arz ve rica ederim.

Şennur Çetin

Bakan a.

Genel Müdür V."

Son günlerde okullara gönderilen bu yazılardaki "acele ve günlüdür"  ibaresi ayrıca dikkat çekici.

Fazla lafa gerek yok!..

ADSIZ'a taşıdığım ve bende bulunan borç/alacak/verecek/ iflas yazışmalarının tümü devletin resmi belgeleri.

Şimdi soruyorum;

Dış güçler devleti ele mi geçirdi?..

Devlet manipülasyon mu yapıyor?..

En can alıcı ve son soru;

McKinsey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yazışmaları hakkında ne düşünüyor?.. Acaba ne gibi tedbirleri uygulamaya sokacak?..

Kaynak Yeniçağ: Okul müdürleri icra takipçisi oldu! - Ahmet TAKAN