• 7.02.2019 00:00
  • (1374)

 "Şu mektepler olmasaydı, ben bu Maarifi ne güzel yönetirdim" diyerek tarihe geçen Emrullah efendinin pabucunu dama atacaklar!.. Dikkatinizden kaçmıyordur, Bakanlık ufak ufak eğitim alanından elini eteğini çekiyor. Cemaatlerin köşe başlarını tuttukları yetmiyormuş gibi, vakıflarla, falanca yerlerle imzalanan protokoller... Eğitim Bakanlığı, protokol Bakanlığı oldu...

Bu gidişle okullar artık mola tesisleri haline dönüşecek. Nereden mi çıktı?..

Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı arasında bir protokol yapıldı. Gece bekçileri için okullar mola tesisi haline getirildi. Okul müdürlerine de okulların anahtarlarının gece bekçilerine vermeleri zorunlu hale getirildi. Okul müdürleri, yarın mesai bitimine kadar okulların birer yedek anahtarını emniyete teslim edilecek..

Kilis Valiliği, okullara, "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin İstirahatları" konulu talimat yazısı gönderdi. "İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, ekli listede adı-soyadı ve bölgeleri belirtilen Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kısa süreli istirahat ve ihtiyaçlarını gidermelerine imkan sağlamak için bir adet okulunuz girişlerinde bulunan güvenlik kulübeleri, kulübesi olmayan okullar ise okul kapı anahtarlarının yedeklerini İl Emniyet Müdürlüğündeki görevlilere teslim edilmek üzere 08/03/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin AKYOL'a teslim edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederim" denilen talimatın protokol maddeleri şöyle;

"AMAÇ

Madde 1- Bu protokolün amacı; Suç ve suçlu ile mücadelede, polisin sokaktaki etkinliğinin artırılması, suçun oluşmadan önce önlenmesi, suç meydana geldikten sonra ise olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, kamu düzeni ve güvenliği ile huzur ortamının sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda istihdam edilen, ilimiz merkez mahallesinde gece saatlerinde yaya olarak görev yapacak olan, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, İI Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, görevleri esnasında kısa süreli istirahat ve İhtiyaçlarını gidermeleri için, İl Emniyet Müdürlüğü ön ve arka giriş nizamiyeleri, Esentepe Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği, Valilik Binası, Polis Noktası, Adliye Binası Polis Noktası, Toki Adliye Lojmanı Polis Noktası, Valilik Konutu Polis Noktası, İI Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığına bağlı binaların imkânlarından faydalanarak daha verimli görev yapmalarını sağlamak, dolaylı olarak söz konusu binaların güvenlik açısından kontrol ve denetimlerinin sağlanmasıdır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Yükümlülükleri:

5.1.a- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, 1 saat devriye sonrası 15 dakika dinlenecekleri ve 15 dakika sonunda ikaza mahal vermeden bulundukları yerden ayrılmalarını,

5.1.b- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, istirahat ettikleri ve ihtiyaçlarını giderdikleri yerleri temiz bırakmalarını,

5. l. c- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, istirahat ettikleri ve ihtiyaçlarını giderdikleri yerleri başka amaçla kullanmamalarını,

5.1.d- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, istirahat ettikleri ve ihtiyaçlarını giderdikleri yerleri hiç bir surette zarar ve ziyan vermemelerini,

5.1.e- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, istirahat ettikleri ve ihtiyaçlarını giderdikleri yerlerde çalışan görevliler ile tartışma ortamı oluşabilecek diyaloga girmemelerini,

5.1.f- Çarşı ve Mahalle Bekçileri, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, sorumlu amirlerine bilgi vermelerini,

5.1.g- İhtiyaçlarını giderecekleri veya kısa süreli dinlenecekleri kurum binalarının kapı, pencerelerini açık bırakmamak, çıkarken kontrol etmek, bina güvenliği ile ilgili kontrollerini yaptıktan sonra ayrılmalarını sağlamakla yükümlüdür.

5.2- Belediye Başkanlığı'nın Yükümlülükleri:

5.2.a- Belediye Başkanlığı; İtfaiye Müdürlüğü. Mezarlıklar Müdürlüğü, Fen İşleri Garajı, Su Arıtma Tesisi, Kilis Spor Tesisi gibi kendisine bağlı gece açık bulunan birimlerin görevlilerini bilgilendirerek, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kısa süreli istirahat ve ihtiyaçlarını gidermelerine imkan sağlamakla yükümlüdür.

5.3- İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün Yükümlülükleri;

5.3.a- İlimizde bulunan erkek öğrenci yurtları ile eğitim, öğretim faaliyetinde bulunan ilk, orta ve lise dereceli okulların girişlerinde bulunan güvenlik kulübeleri, güvenlik kulübesi bulunmayan ve daha sonra yaptırılması planlanan okullar ile yeni açılacak okullarda bulunan kulübelerinde, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kısa süreli istirahat ve ihtiyaçlarını gidermelerine imkan sağlamak ve bir adet anahtarının temin edilmesi ile yükümlüdür."

Adeta bir Suriye şehri haline getirilen Kilis'te huzur ve güvenliğin sağlanması için gece bekçilerine sağlanacak imkânlara hiçbir itiraz olamaz. Ancak, görüşlerine başvurulmadığını belirten pek çok okul müdürü uygulamaya tepkili, "Okul, müdürlere zimmetlenmiş.  Okulda bir evrak kaybedilse, cam, kapı açık bırakılıp gidilse vs... Herhangi bir olumsuzluk durumunda bu kişiler sorumluluk alır mı?.. İnkâr edilecek. 'Ben geldiğimde böyleydi' dese nasıl ispatlayacağız?" diyor...

Kilis'ten görüştüğüm pek çok okul müdürünün kaygılarını dinleyince hak verdim!.. Gece bekçilerinin ihtiyaçları için camilerin tuvaletleri veya mahalle karakolları yeterli değil mi?.. Bir de, bekçi, okulda istirahat ederken suçun oluşmasının önüne nasıl geçebilecek?.. Protokolün arkasında art niyet aramıyorum ama tüm sakıncaları ile beraber bu iş bir daha gözden geçirilmeli!..

Kaynak Yeniçağ: 15 dakika ihtiyaç molası... Okulda!.. - Ahmet TAKAN