• 3.05.2019 00:00
  • (1295)

 "Devletin malı deniz yemeyen keriz"...

Nefret ederim bu deyişten!.. Midem bulanır bu anlayıştan!.. Ancak, ne acıdır ki bir Türkiye gerçeğidir... Değişmedi... Değiştirilemiyor... Değiştirilecek gibi de görünmüyor... Sadece dönemlere göre miktarları değişiyor!.. Azalıyor... Çoğalıyor... Hortumun ağzı büyüyor, boyu uzuyor... Nadir de olsa, boğazı daralıyor boyu kısalıyor... Kerizler ise olup bitenlere hep seyirci kalıyor!..

İl Özel İdareleri ne yapar?.. Bilir misiniz?.. İlk mektepte sosyal bilgiler dersinde öğrendiğiniz kadar ile aklınızda belki  kalmıştır. Önemli makamdır!. Para dağıtır... Sayıştay dediğimiz, AKP tarafından işlevsiz hale getirilmiş kurumumuz da bunların hesapları inceler ve denetler. Yine öyle yapmış... Belgelerine ulaştım. Sayıştay, Osmaniye İl Özel İdaresi'nin hesaplarını incelerken, 2017 yılında bazı dernek ve vakıflara yapılan maddi yardımlarda usulsüzlüker tespit etmiş, resmi rapora bağlamış. Bunların arasında ne tesadüftür ki(!) AKP iktidarına çok yakın dernek ve vakıflar da var. Sayıştay, yaptığı incelemeler sonucunda 943 bin liralık kamu zararı olduğunu da  belgelemiş. Belgeleri incelediğimde şu örnekleri gördüm;

Türkiye Gençlik Vakfı'na, bir defasında "vakfın yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için, 15 bin lira, "il temsilcilik binasının hazırlanması için ve diğer faaliyetlerde kullanılmak için" 25 bin lira verilmiş.

Birlik Vakfı'na, "vakfın yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için" 20 bin lira ödenmiş.

İlim Yayma Cemiyeti'ne, bir defasında, "derneğin yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için" 40 bin lira, yine "derneğin yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için "30 bin lira, ayrıca, "derneğin yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için "50 bin lira verilmiş.

Her halde çok fukara durumda olduklarından gerek (!) Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne, "Şifa Camii lojman yapımında ve Çamlıkevler Camii yapım işinde kullanılmak için"200 bin lira, "Bilal Habeşi Camii inşaatında kullanılmak için "100 bin lira verilmiş.

Türkiye ölçeğinde hortumlanan rakamları hatırladığınızda bu miktarlara bıyık altından gülebilirsiniz. Ama bu sadece Osmaniye örneği... Diğer vilayetlerimizin büyüklüğünü ve neler olabileceğini hayal dünyanıza bırakırım!..

Sayıştay, denetleme raporunda ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak, "İl  Özel İdarelerince dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım yapılması mümkün olmamasına rağmen aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen çeşitli dernek ve vakıflara Osmaniye İl Özel İdaresince nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir" diyor.

Tebrik etmek lazım!.. Sayıştay'ın bu raporu üzerine Osmaniye Valiliği hemen harekete geçmiş. Kanuna aykırı olarak "camii WC'si bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak için Aydınlar Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne" verilen 20 bin lirayı geri istemiş. Derneğe, Vali, adına Genel Sekreter Mehmet Yanık imzasıyla (16 Nisan 2019) okkalı da bir yazı gönderilmiş. Şöyle deniyor;

"İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı harcama belgelerinin Sayıştay Denetçileri tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen raporda Derneğinize yapılan 20.000. 00 TL yardımın kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle ilgililer adına kişi borcuna alınmış olup, tahsil edilmesi istenilmektedir.    

Bu nedenle, İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden Derneğinize 13.06.2017 tarihinde yapılan 20.000.00 TL yardımın 30 gün içerisinde İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası Cebelibereket Şubesindeki .......nolu hesaba iade edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Anayasanın gerekli görülen hallerde rafa kaldırıldığı, kanunların kişiler ve konjonktüre göre uygulandığı, Sayıştay raporlarının temizlik kağıdı kadar değer görmediği caanım ülkemde Osmaniye Valiliği'nin gösterdiği bu hassasiyet gerçekten gözlerimi yaşarttı.

Ancaak!.. Sayın Osmaniye Valiliği'ne sormak isterim;

Aydınlar Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne gerçekleştirdiğiniz bu muameleyi diğerlerine de uygulayabildiniz mi?..

Örneğin, Türkiye Gençlik Vakfı'na...

Ok yemekten korkmadığınızı umarak cevabınızın olumlu olmasını canı gönülden dilerim!..

Kaynak Yeniçağ: Osmaniye Valiliği WC parasını geri istedi!.. - Ahmet TAKAN