• 27.05.2020 00:00
  • (1043)

  Israrla üzerinde duruyorum!.. Türkiye’nin sıcak sahalardaki hak ve çıkarları bilinçli bir şekilde gözlerden kaçırılıyor. İktidarın dış politikası aynı ekonomide olduğu gibi tamamen çökmüş durumda. Yapılan akıl almaz yanlışlar bizi bugünlere getirdi. COVID-19’un hakkından geliriz. Bu iktidardan kurtulduğumuzda öyle veya böyle ekonomimizi de toparlarız. Ancak dış politikada yapılan yanlışların, verilen tavizlerin düzeltilmesi, yaşanan kayıpların telafisi çok uzun soluklu mücadele ister. Emevi camiinde namaz kılma hayallerinin faturasını nesiller öder!.. Ege’de, Süleyman Şah’ta terk edilen, işgale bırakılan Türk topraklarının tekrar kazanılması bedeli ağır olabilecek bir mücadeleyi gerektirir. Libya’da desteklenen İhvancıları torunlarımızın torunlarının önüne koyarlar!..

Bayram öncesinde Suriye’de olup bitenlerin son fotoğrafını çekmiştik. Bugün, Ege meselesini, yarın da Libya’yı ele alacağım. Ege’de, AKP iktidarı döneminde Yunan  işgaline bırakılan Türk topraklarını yıllardır belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Kamuoyu haklı mücadelemizi bazı ayrık otlarına rağmen anladı ve büyük destek veriyor. Ancak, yıllardır farkına varılmayan veya adalarımızı Yunan’a peşkeş çektiren iktidar ve iktidar dışı zihniyetlerin fark ettirmediği bir gerçek daha var; 12 ada meselesi. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım diyor ki; “12 ada Türkiye’ye aittir”. Ümit Yalım, bunun hukuki gerekçelerini ise şöyle belgeliyor;

“–Türkiye, Lozan Antlaşması’nın 15’nci maddesi ile Osmanlı Devleti döneminde 1915’te ilhak edilen 12 ada, Rodos ve Meis olmak üzere toplam 14 ada üzerindeki haklarından İtalya yararına vazgeçti. Anılan adalar, Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez, İstanköy, İstanbulya, İncirli, İleki, Herke, Rodos, Kerpe ve Çoban adaları ile bu adalara bağlı olan adacıklar ve Meis Adası’dır.

–İkinci Dünya Savaşı sırasında, 12 ada önce Almanlar, daha sonra da İngilizler tarafından işgal edildi. Türkiye’nin 12 adayı geri alma talebi İngilizler tarafından reddedildi.

–Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmediği için 12 adanın kaderinin belirlendiği Paris Konferansı’na davet edilmedi. Bu konferans neticesinde 10 Şubat 1947 günü imzalanan Paris Antlaşması ile 12 adanın egemenliği İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verildi.

–1945 BM ANTLAŞMASI VE 1969 VİYANA SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE YUNANİSTAN’IN ONİKİ ADA ÜZERİNDE EGEMENLİK HAKKI YOKTUR!…

21 Devlet arasında imzalanan 1947 Paris Antlaşması’nın 14’ncü maddesine göre 12 ada gayri askeri statüde olup Yunanistan, bu adalara da asayişi sağlayacak miktarda jandarma ve polis dışında asker yerleştiremez.

1947 Paris Antlaşması’na göre gayri askeri statüde olan adalar 1960’ların ilk yarısından itibaren Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Türkiye bu durumu ilk defa 1964’te protesto etti. Daha sonra Nisan 1975’te Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne nota gönderen Türk Hükümeti, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasını protesto etti ve bu durumun Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

–Yunanistan, 12 ada bölgesinde bulunan gayri askeri statüdeki adalardan Rodos Adası’na 1 Yunan Mekanize Tümeni; İstanköy Adası’na 1 Yunan Mekanize Tugayı konuşlandırdı. Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez, İstanbulya, İncirli, Sömbeki, İleki, Kerpe ve Meis olmak üzere toplam 10 adaya da Tabur- Alay seviyesinde askeri birlik konuşlandırdı. Mevcut durum itibarıyla 12 ada bölgesinde gayri askeri statüdeki 14 adadan 12’si silahlandırıldı.

–1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne göre (Madde 39, 9 ve 40), çok taraflı antlaşma hükümlerinin değiştirilmesinde temel kural, antlaşma hükümlerinin oybirliği ile değiştirilmesidir. Oybirliği sağlanamazsa antlaşmanın üçte iki oy çokluğu ile değiştirilebileceği de kabul görmektedir. (1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması Md.108)

Türkiye ile birlikte toplam 8 devletin taraf olduğu 1923 Lozan Antlaşması Boğazlar Sözleşmesi, yine Lozan’a taraf olan toplam 8 devletin katılımı ve oybirliği ile 1936’da değiştirilerek Türk Boğazları Montrö Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan değişiklik, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ve BM Antlaşması’na uygun olarak yapıldığı için uluslararası hukuk kurallarına göre meşru bir değişikliktir.

Türkiye ile birlikte toplam 8 devletin taraf olduğu 1923 Lozan Antlaşması’nın 15’nci maddesi, Lozan’a taraf olan 5 devletin (İngiltere, Fransa, Yunanistan, Yugoslavya, İtalya) ve Lozan’a taraf olmayan 16 devletin katılımı ile 1947’de değiştirilerek Paris Antlaşması imzalanmıştır. Yapılan değişiklik ile 12 adanın egemenliği İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verilmiştir. Yapılan değişiklik, sözleşme ve antlaşmalara aykırı olduğu için hukuken geçerli değildir ve uluslararası hukuk kurallarına göre Yunanistan’ın 12 ada üzerindeki egemenlik hakları yok hükmündedir.

Türkiye, 1947 Paris Antlaşması’na taraf olmadığı için üçüncü devlet statüsündedir. Paris Antlaşması’nın Türkiye açısından hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

–1923 Lozan Antlaşması’nın amacı, Türkiye ile Yunanistan arasında Adalar (Ege) Denizi’nde bir denge sağlamaktır. 1947 Paris Antlaşması ile 12 adanın egemenliği Yunanistan’a devredildiği için Adalar (Ege) Denizi’ndeki denge Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde bozulmuştur. Böylece Lozan Antlaşması’nın 15’nci maddesi esaslı bir şekilde ihlal edilmiştir. Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne (Madde 60)  göre Lozan Antlaşması esaslı bir şekilde ihlal edildiği için antlaşmanın 15’nci maddesi sona ermiş ve geçerliliğini kaybetmiştir. Mevcut durum itibarıyla, 12 ada Türkiye’ye aittir.

Yunanistan, 12 ada üzerinde bulunan bütün askeri birliklerini ve vatandaşlarını ana kıtasına çekerek adaları boşaltmalı ve bölgedeki toplam 14 adayı Türkiye’ye iade etmelidir.”

Ümit Yalım, yine belgeleri konuşturdu. Bakalım, içimizdeki Yunan muhipleri nasıl feryat edecek!..