• 22.09.2020 00:00
  • (615)

  Tüm lokasyonlardaki kameraların saraya bağlandığı güzel ülkemde kimsenin çıtı çıkmıyor. Eğer günün birinde saraydan çıkan kararname ile “Bundan böyle yakasında AKP rozeti olmayan kimse sokaklarda dolaşmayacak” diye hayatımıza yeni bir “kanun”i düzenleme getirilirse hiç şaşırmayacağım!.. Acı olan bunlara kayıtsız kalınması, ahalinin giderek duyarsızlaşması.

Bin bir fedakarlıkla evlatlarımızı büyütüp yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar tahsil sahibi olmalarına gayret ediyoruz. Sonra geriye asıl sorun olan iş bulma kalıyor… Eğer TÜİK’in işsizlik rakamlarına aldanıp da yan gelip yatarsanız yandınız… Özel sektörün durumu malum olduğundan geriye tek çare devlet kapısı kalıyor. Evladınıza devlette iş bulabilmek için ya Allah’ın çok şanslı bir kulu olacaksınız yada AKP’den “hamili kart yakinimdir” kartını ne yapıp edip cebinize koyacaksınız. Diploma, liyakat falan filan bunların hepsi boş şeyler oldu… Bir de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi icat edildi, AKP’de dayın yoksa eve ekmek götürmek hayal oldu!..

★★★

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan koordinatör baş danışmanı Erdoğan Toprak her hafta başı geçmiş haftanın değerlendirmesini yapar ve rapor halinde yayımlar. Toprak, değerlendirme raporlarında iç ve dış gelişmeler yanı sıra ekonomi alanında da önemli tespitler yapar. Fırsat buldukça bu çarpıcı analizlere yer vermeye çalışırım. Erdoğan Toprak, bu haftaki değerlendirme raporunda, “Kamu kuruluşlarındaki istihdam 5 milyona yaklaşırken, özel sektör istihdamı geriliyor. Devleti hantal yapıdan kurtarmayı vaat eden AK Parti iktidarı, kamuda personel alımlarına hız veriyor” diye uyarıyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın İşgücü Piyasası Gelişmelerinin Analizi verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde kamu istihdamı yüzde 4 artarak 4 milyon 699 bin kişiye, haziran sonu itibarıyla ise 68 bin 345 kişi daha artarak 4 milyon 767 bin 345 kişiye ulaştı. “Bu verilerin ışığında 2020 sonunda kamu personeli sayısının 5 milyon kişiyi de aşacağını öngörebilirim” diyen Erdoğan Toprak’a göre bu iyi bir gidişat mı?.. Şahsımın kanaatine göre, hiç de iyiye gitmiyoruz ama Toprak’ın değerlendirmelerine bakalım;

“-Toplamı 5 milyona yaklaşan kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı yüzde 23’ü aştı. Bir anlamda kayıtlı istihdamın dörtte biri, her dört kişiden biri kamuda istihdam ediliyor. İstihdam edilenlerin 2 milyon 944 bini memur, 1 milyon 161 bini işçi, 496 bini de sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor.

-CSBB’nin verilerine bakıldığında, önceki yıllarda yüzde 15’in altında olan toplam çalışanlar içindeki kamu istihdamının payı, 2018 sonundan itibaren hızla artışa geçerek yüzde 23’ün de üzerine çıkmış durumda. 24 Haziran 2018 seçimleriyle CHS’ye geçiş sonrasında, sadece 2018 yılında kamudaki yeni istihdam 749 bin kişi birden artmış.

–Önceki yıllarda 13 milyona, 15 milyona kadar yükselen özel sektör istihdamı, 2020 Haziran ayı itibarıyla 12 milyon 671 bin kişiye düştü. Bu aynı zamanda özel sektör istihdamının 2015 yılının da altına düşmesi, beş yıl geriye gitmesi anlamına geliyor.

-Her ne kadar salgın nedeniyle kapanan işyerleri, faaliyetleri durdurulan işletmelerin özel sektör istihdamındaki gerilemede etkili olduğu söylenebilirse de CHS’ye geçişle birlikte son üç yıldan bu yana ekonomik büyüme açısından performans sergileyemeyen Türkiye ekonomisinin yeni yatırım ve yeni istihdam yaratmakta da gerilediğini görmekteyiz.

-Salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödemeleri, işçi çıkartma yasağına rağmen özel sektör, yeni iş alanları açmakta isteksiz davranıyor. Verilen tüm istihdam teşviklerine, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) yapılan milyarlarca liralık desteğe rağmen özel sektör istihdamı artmıyor. Bu tablo devam ettiği takdirde uzun yıllar ülkemizin işsizlik, özellikle genç işsizlik sorununun çözülemeyeceği, istihdamın yükünün ağırlıkla kamu kesiminin üzerine bineceği görülüyor.

-Seçim dönemlerinde 6 ay süreli geçici istihdamlarla, milyonlarca işsizin umutlarını istismar eden iktidar siyasi referanslı, partizan kadrolaşma ve personel alımlarıyla işsiz gençlerimiz arasında da ayrımcılık yapıyor, milyonlarca gencin gelecek umutlarını, iş bulma ümitlerini tüketiyor.

-İktidara geldiğinde devleti küçültme, kamudaki personel sayısını, kamu binalarını, kamuda taşıt saltanatını ve israfı sonlandırmayı vaat eden AK Parti, 18 yılın sonunda kamuda siyasi referanslı istihdamı 5 milyon kişiye çıkartırken, görkemli kamu binaları, dev kamu binası inşaatlarıyla da devleti her alanda büyütüp

★★★

Evlatlarımıza devlette iş kapılarının kapatılmasını mı istiyorum?..

Koskocaman bir HAYIR!..

Ancak kenelerin devlete yapışıp insafsızca sömürdüğü bir düzende üzerime düşen vatandaşlık uyarısını yapmaya çalışıyorum. Devlet hepimize lazım. Üstümüze çökerse para babalarının yaptığı gibi yurt dışına kaçıracak ve oralarda sefa sürecek ne sermayemiz ne de birikimimiz var. Kaçınızın çocuğunun bir ayağı Paris, Londra, Washington diğer ayağı İstanbul’da?.. İyice bir düşünün derim!..

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.