• 6.02.2021 00:00
  • (341)

  Bundan tam 1 yıl 3 ay önce, evimin önünde, güpegündüz, “hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları eşliğinde sopalı saldırıya uğradım. Yaralandım, omuz çantam ve içindeki cep telefonum paramparça oldu. Sopa darbelerinin bir kaçı çantama isabet ettiği için belki de daha ağır bir yaralanmayı önledi. Geçmişteki tecrübelerim sayesinde (!) aldığım darbelere direnmeyip ileri hamle yapmayıp yere düşseydim kafamı patlatacaklardı. Çünkü, arabadan indiğim sırada arkam dönük olduğu için ilk sopa sırtıma inmişti. Daha sonra can havliyle geriye kaçıp yüzümü döndüğümde kafama doğru inmekte olan sopayı eski bir sporcu çevikliği ile geriye doğru bir hamle daha yaparak savuşturabilmiştim. Saldırgan çakal sürüsünün mensubu da sonraki sopaları beni yıkmak için bacaklarıma indirdi. Başaramayınca, kaçtı… Uzun süre topallayarak yürümek zorunda kaldım.

Neyse!.. Savcılık iddianamesinden sanık savunmasına kadar her şeyin önceden titizlikle ayar edildiği dava geçen ay ortasında sonuçlandı. Bir araba saldırgan ile gerçekleşen saldırıda sadece bir sanık vardı. O da tutuksuz yargılandı. Bu yazıyı yazmak için neden bu kadar bekledim?.. Gerekçeli kararı görmek için… Çünkü, evimin önünde, güpegündüz bana “hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları eşliğinde saldıran, hayatıma kast eden çakala, bırakın 1 ay bile hapis cezasını sadece 2 bin lira  para cezası verildi!..

Evet, yanlış okumadınız. Davada yargılanan tek sanığa verilen ceza 2 bin lira… Onu da 10 eşit takside böldüler!..

★★★

Size, davanın gerekçeli kararından sadece bir bölüm sunayım. Güler misiniz yoksa ağlar mısınız, siz karar verin;

-“Katılanın aşamalarda değişmeyen anlatımları, sanığın kendi savunması, tanık beyanı, Ahmet Hamdi Takan’ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğuna ilişkin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 22/11/2019 tarihli raporu ve tüm dosya kapsamı ile sanığın yazıları nedeniyle tanıdığı katılanı sopa ile yaraladığı, vurduğu darbeler sonucu telefonunu kırdığı, yaralama ve mala zarar verme suçlarını kasten işlediği, bilerek vurup yaralama ve zarar verme eylemini gerçekleştirdiği, üzerine atılı suçları işlediğinden cezalandırılması gerektiği, sanığın kişiliği, tutum ve davranışları, kastın yoğunluğu tehlikenin ağırlığı, suçun işleniş şekli  yer ve zamanı dikkate alınarak alt sınırdan ceza tayini gerektiği kanaatiyle;

1- Sanık Emre Aydemir’in katılan Ahmet Hamdi Takan’ın kasten yaralama suçu sabit  olduğundan suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak asgari hadden ceza tayin etmek suretiyle eylemine uyan TCK’nın 86/2 maddesi gereğince takdiren 120 Gün Adli Para Ceza ile Cezalandırılmasına,

Sanık suçu TCK 6 maddesi gereğince silahtan sayılan sopa ile işlediğinden cezası TCK nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 180 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları, lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK 62/1 md gereği 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 150 Gün Adli Para  Cezası ile Cezalandırılmasına,

Sanık suçu basit yargılama kapsamında olmayan mala zarar verme suçu ile birlikte işlediğinden CMK 251/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığın sosyo ekonomik durumu nazara alındığında sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK 52/2 md gereği 1 gün karşılığı 20 TL hesabı ile NETİCETEN 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI CEZALANDIRILMASINA,

TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen cezanın birer ay ara ile takdiren 10  eşit taksitte tahsiline,

Katılanan zararı giderilmediğinden CMK 231/6-c maddesi  dikkate alınarak hakkında CMK’nın 231/5 maddesinin uygulanmasına taktiren yer olmadığına,

2-Sanık Emre Aydemir’in katılan Ahmet Hamdi Takan’a zarar verme suçundan eylemine uyan TCK.nun 151/1 maddesi uyarınca; suçun işleniş şekli sanığın amacı ile suç sebep ve saiklerine göre takdiren 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Katılanın zararı giderilmediğinden TCK nun 168 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığın ikrarı lehine indirim nedeni olarak kabul ve takdir olunmakla, öngörülen cezası TCK.nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Katılanan zararı giderilmediğinden CMK 231/6-c maddesi  dikkate alınarak hakkında CMK’nın 231/5 maddesinin uygulanmasına taktiren yer olmadığına,

Sanığın sosyo ekonomik durumu nazara alındığında sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK 52/2 md gereği 1 gün karşılığı 20 TL hesabı ile NETİCETEN 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI CEZALANDIRILMASINA,

TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen cezanın birer ay ara ile takdiren 10  eşit taksitte tahsiline

Sanığın sabıkalı kişiliği dikkate alınarak CMK nun 231 maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Katılan kendisini duruşmalarda bir vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık ücret tarifesine göre belirlenen 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,

7 adet tebligat ücreti 133,00 1 e tebligat ücreti 5.50 TL Toplam 138,50 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Miktar itibarıyle CMK 272/3-a maddesi gereğince kesin olarak tarafların yüzünde iddia makamının mütalaasına kısmen aykırı olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı”

★★★

Gerekçeli kararı, yorumlayıp eleştiri zahmetine hiç girmeyeceğim. Çünkü, faydasız!..

Şimdii!.. Buradan çakal sürüsüne bir çağrım olacak;

Kararı benden önce biliyor olmalısınız. En azından duymuşsunuzdur… Daha ne duruyorsunuz?.. Tarife belli oldu!..

Yaralarsanız; 2 bin lira… Sakat bırakırsanız; 3 bin lira… Öldürürseniz; 5 bin lira ceza alır, suçlarınızdan güzelce yırtarsanız!.

Sizin gibi çakal sürüsünü cesaretlendirebilmek için daha ne yapsınlar?.. Arkanızdan doping iğnesi mi vursunlar?..

Hem o para cezalarını da sizleri sokağa salan ağa babalarınız ödüyor!..

“Hukuk devleti” öyle mi?.. “İnsan hakları” öyle mi?.. “Fikir hürriyeti” öyle mi?.. “Demokrasi” öyle mi?..

“Reform” mu demiştiniz..

Zaart…

Duydun mu?..