AKÇAKOCA İLÇESİNE 2 DEV PROJE

AKÇAKOCA İLÇESİNE 2 DEV PROJE
21.03.2021 - 19:54
2097

arım ve Orman Bakanlığı tarafından Akçakoca ilçesinde yapımına karar verilen Altunçay göleti ile Esmahanım dere ıslahı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlandığı ve  projeyi alan firmalara 2021 yılı ödeneğinin aktarıldığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesine 2021 yılı içinde aktarılan ödenek tutarının yaklaşık 37 milyon lira olduğu açıklandı.

 DSİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Altunçay göleti projesinin yaklaşık bedeli 17 milyon TL, 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde  büyük bir yıkıma uğrayan Esmahanım bölgesinde dere ıslahı çalışması için ayrılan ödeneğin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğu açıklandı.

2 dev projelerin 2021 yılı ödeneklerinin genel bütçeden hesaplara aktarıldığı belirtilirken, İhaleyi alan firmalara yer tesliminin yapıldığı ve çalışmalara Nisan ayın sonrası hızlı bir şekilde başlanması tahmin ediliyor.

YATIRIM HEDEFLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı için Akçakoca Altunçay gölet ve Esmehanım dere ıslahı için yatırım amaç ve hedefleri konusunda bilgi verildi. Esmehanım dere ıslahı için 2019 tarihinde meydana gelen sel felaketine vurgu yapılarak taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu proje geliştirildiği bildirildi. Raporda konuyla ilgili olarak şu bilgi verildi: "Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu mülga Başbakanlık Genelgeleri kapsamında üst havza ve alt havzada taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu projeler geliştirilmektedir. Bu kapsamda bütüncül yaklaşımla havza bazlı taşkın önleyici ve koruyucu projeler yatırım programına alınmaktadır.”

Projenin konuyla ilgili diğer bölümlerinde şu görüşlere yer verildi: “ Taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesi, hayvan içme suyu temin edilmesi, yeraltı suyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması, su ürünleri üretiminin ülke çapında yaygınlaştırılması, yeraltı suyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyetinin düşürülmesi, yangın söndürme gayesi ile kullanılması, mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması, ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.”


Editör: N. Cingirt