• 13.11.2014 00:00

 Validebağ’yı korumak için İstanbullular günlerdir direniyor.

Soma-Yırca köyünde 6 bin zeytin ağacı katleden Kolin Şirketini protesto ediyor.

Kimdir bu Kolin şirketi tanıyalım;

Kamu ihalelerinden milyonlar kazanıyor.Benim ülkemde tek başına kamu ihalesini yedirmezler anladığınız üzere erk ile iktidar ile işbirliği yapmasanız size kamu ihalesi vermezler.Kamu ve yağma projelerinden kazandığı milyonlar bu şirketi doğayı katleden şirket olarak birinci yapmış ve ülkemizin dört yanında termik santral,baraj, hes, otoyol,yapıyor.Bununla da kalmıyor İstanbul’un Kuzey ormanlarında 3. Havalimanı katliamının ihalelerinin hepsi bu şirkete veriliyor.

Anlayacağınız insanlığın geleceğini çalan şirket iktidarla kurduğu çıkar ilişkisi sayesinde çok zengin...

 Diğer dört yağmacı şirketle de işbirliği içinde, yandaşı olduğu iktidarla kurduğu çete ilişkileri sayesinde,şımarmış durumdalar.

Örneğin önceden haber aldığı Danıştay kararlarını geçersizleştirmek için, bir sabah vakti haince 6000 zeytin ağacını katledebiliyor.

Peki biz tüm bunlara seyirci mi kalacağız.

Hayır.

Bakın polis ablukası altındaki Kolin şirketi önünde İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması ile Validebağ Gönülleri ne diyor; Validebağ’yi korumak için büyük bir inatla direnen İstanbullular olarak, SOMA- Yırca köylüsüne karşı suç üstüne suç işleyen Kolin şirketinden hesap sormak için uyarıyoruz,ilan ediyoruz, Bizler, yaşam savunucuları;kutsal zeytin ağacının; Soma-Yırca ‘da ve Validebağ’da yerlerde sürüklediğiniz kadınların; madenlerde,inşaatlarda öldürdüğünüz bütün işçilerin; bağrını kirli ellerinizle deştiğiniz toprağın, suyun ,ormanın ve yaşamın hesabını sormak için her gün savunmada, sokakta olacağız”

Vatandaşına sokağa çıkmanın dışında başka seçenek bırakmayan iktidar zalim değilde nedir?

İktidara yağma, vatandaşa, polis,asker,gaz, toma...!

İnsanların susacağını,direnemeyeceğini mi ! sanıyorsunuz Hayır insanlar sokakta bağırıyor, kurşun eritmeye çağırıyor.

Diyorlar ki;

“Direnen Yırca İstanbul seninle”,

“Validebağ’dan Yırca’ya yaşamın düşmanları kaybedecek, direnenler kazanacak”,

“Kolin Yırca’ya dokunma zeytinimizi kesme”

 “Katil Kolin hesap verecek”,

 “Susma sustukça dünya beton olacak”

HER GÜN SAVUNMADA HER GÜN SOKAKTAYIZ !