• 8.04.2021 07:04

31 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihinde Eskişehir Valiliğinin desteği  ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmiş çalıştay var.

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME ÇALIŞTAYI-3

Çalıştayın adı bile insanı tedirgin ediyor değil mi?

Çalıştayın İDARİ TASARRUFLARA YÖNELİK ÖNERİLER bölümümdeki ilk üç öneri ise vaziyetin çok daha vahim olduğunu gösteriyor.

1)Çocuk istismarı ile ilgili ihbarcılar ve tanıklar hakkında, koruyucu ek tedbirlerin yürürlüğe konulması. Buna ilişkin istismarcılara yönelik denetimli serbestlik ve adli serbestlik konularının daha aktif kullanılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili hâkimlerle istişarede bulunarak daha tedbirli davranmalarının sağlanması.

2)  Şüpheli ve sanıkların; tanık ve ihbarcılara ulaşabilecekleri iletişim bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması.

3) İhbarda bulunan ve tanıklık yapan kamu görevlilerinin can ve mal güvenliğinin ciddi tehlike altında olması halinde, talep üzerine görev yerinin değiştirilebilmesi.

Bu maddeler ortaya çıkarılmış ya da çıkarılacak istismarların nasıl örtbas edildiği ile alakalı.

Yani bilinen ve gözüken aysbergin sadece ucu.

Yakıştıramasak da, gönlümüz kabul etmiyor olsa da Akçakoca’da bu vahim vaziyetten müstesna değil.

Bu gerçekle yüzleşip başta Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi olmak üzere bir farkındalık çalışması yapılmalıdır.

Tanıkların, ihbarcıların ve de güvenlik görevlilerin can ve mal güvenliğinin teminat altında olacağının garantisi en can alıcı noktadır.

Mamafih Akçakoca’da böyle bir farkındalık çalışmasının başlatılacağının ihtimal dâhilinde olacağını sanmıyorum.

Böyle bir çalışmanın olması için yerel siyasi desteğin tam olması gerekir.

Akçakoca’da siyasetçilerin son yaşanan menfur hadisedeki sessizliğine bakacak olursak da böyle bir desteğin olmayacağı aşikârdır.

 Bu menfur hadiselerin yaşanmaması için gereken her tedbir alınmalıdır, bunun için elimizi taşın altına koymaya hazırız diyen kaç mahalli siyasetçi tanıyorsunuz?

Çoğu siyasetçimizin tavırlarına bakacak olursak bu menfur hadiseden haberleri yok sanki, gündemin bir an önce değişmesini arzu ediyorlar adeta.

 Dolayısı ile bir-iki tane tavır koyan tedbir isteyen siyasetçimizin olması yetmez, topyekûn bir destek gerekir, maalesef o topyekûn destek gözükmüyor Akçakoca’da.

Tekrar ifade edeyim;  Akçakoca Türkiye’nin herhangi bir yerinden mesela bu çalıştayın yapıldığı Eskişehir’den çok daha farklı bir yer değil.

Yaşanan menfur hadise münferit değil, bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor her şeyden önce.