• 4.04.2014 00:00

 Bakanlığın okullarla ilgili yeni yaklaşımına göre; okul, veliye hayırlı bir evlat yetiştirmek için yardımcı bir kuruluştur. Ne kadar da kulağa hoş gelen bir ifade değil mi? Peki okul eğitim öğretim için yardımcı bir kuruluş olduğuna göre öğrencinin yetişmesinde asıl etken olan veli nerede acaba?

Sevgili velim, devlet elbette ki nitelikli vatandaş yetiştirmek için çocuklarımıza eğitim öğretim vermekle yükümlüdür. Malum yeni bir kavran dünya gündemine oturuyor “beşeri sermaye” diye. Eğer bir devletin vatandaşları iyi yetişmişse, ekonomik çalkantılar ve siyasi gelişmelerden kolay kolay olumsuz etkilenmez. Gerektiğinde muhalif cenahta yer alsa bile yapıcı olup hayata katkı verir.

Malum devlet denilince belli sınırlar içinde bir yönetim tarzı, yönetim merkezi olarak başkent, taşra kentleri, ilçeler, köyler, aile ve bireyler akla geliyor. Dikkat ettiğimiz zaman mesele dönüp dolaşım bireyin niteliğinde odaklanıyor. O zaman bireyin niteliği aldığı eğitim ve öğretimden etkilendiğine göre, hem aile hem okul bu konuda çok titiz davranmalıdır.

Çocuğumuzu okula göndermekle sorumluluğumuz bitmiyor. Onu takip etmek, okulda nasıl bir eğitime tabi tutulduğunu gözlemlemek ve varsa bir aksaklık çocuğu etkileyen ana paydaş olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. Eğer ayda bir, iki ayda bir okula uğramıyorsak, veli toplantılarına gitmiyorsak, okul sorunlarının çözümüne olumlu bir katkımız yoksa bir veli olarak sorumsuz davranıyoruz demektir.

Evlat yetiştirmek kolay değildir. Ama iyi evlat yetiştirmişseniz, edep ve marifetiyle ayağı üzerinde duran bir çocuğunuz var ise dünya da ondan daha fazla insanı mutlu edebilecek başka bir sebep yok galiba, üstelik ahretiniz için de hayırlı bir katısı olacağı kanaatindeyim. Bu kadar pahallı bir değer ilgi ister, alaka ister ve fedakarlık gerektirir. Dolayısıyla okul idaresinden bir teklif gelse de gelmese de veli olarak okula gitmemiz sınıf öğretmenleriyle tanışmamız ve öğrencimizle ilgi bir sorun oluştuysa katkıda bulunarak sorunun çözümü için gayret etmemiz lazım.

Sakın ola sorunun oluşmasında şikayetçi olma gibi kötü bir alışkanlığa kapılmayalım, insanın yaşadığı her yerde sorun olabilir, önemli olan insani değerler çerçevesinde o sorunu çözmek için çaba içinde olabilmektir.

Gaffar Okan Anadolu Lisesinde Perşembe günü Matematik öğretmenimizin teklifi üzerine sınıf Rehber öğretmeni olduğum sınıfın velilerini toplantıya davet ettik, Bütün velilerimi karşımda görünce fevkalade mutlu oldum.Bu durunda öğrencilerimin de tabiî ki katkısı vardır eğer velilerine toplantı haberini iletmeselerdi nasıl tüm velilerime ulaşabilirdik ki, dolayısıyla öğretmenin mesajını veliye ileten öğrencilerimi tebrik ederken bu mesaja cevap veren velilerime de müteşekkirim. Okul müdür yardımcısı, okulun rehber öğretmeni sınıf öğretmeni olarak ben ve matematik öğretmenimizle birlikte velilerimize hitaben bir kısa konuşma yaptıktan sonra velilerimizin katkılarımı aldık. Muhteşem bir toplantı oldu, hiçbir veli toplantısından bu kadar memnun kalmamıştım. Eğitim öğretime katkısı olduğuna/olacağına da inanıyorum.Din Kültüre ve Ahlak bilgisi öğretmenimizin toplantıya gönüllü katkısını da unutmamak lazım.

Dolayısıyla “Haydi veliler okula” diyorum.

Göreceksiniz çocuğunuzun mutluluğu artacak, okul idaresi sizden moral ve motivasyon alacak, öğretmenler sizden olumlu etkilenecek ve bu olumlu davranışınız eğitim öğretime olumlu bir katkı verecektir.

Eğitim öğretim açısından bir çok eksiğimiz var, ancak velinin ilgisizliği en büyük açığımızdır.Eskiden 10-12 yıl medrese tahsiline giden bir kimse Molla unvanıyla hayata katılıyordu ve topluma hayatına katkısı olurdu. Şimdi  12 yıl çocuklarımızı okula gönderiyoruz bir çoğunun başkasına verebileceği bir katkısı olmadığı gibi ayağı üzerinde durmayı bile beceremiyor. Bunu sorgulamak velinin hakkıdır. Acaba okul müfredatı mı buna uygun değil veya öğretmenin yetersizliği mi? Bu sorunun cevabını bulmadıkça eğitim öğretimimiz eksik aksak malum deyimle kör topal yürüyecek.Buna da rıza göstermek doğru olmasa gerek.

Sorumluluk en az eğitimcilerde olduğu kadar siz saygıdeğer velilerde de vardır, ona göre kendini toparlayıp sorumluluğunuzu yerine getirin diyor saygılarımı sunuyorum.