• 25.01.2017 00:00

Devleti şekillendiren millet, millete dönük hizmetlerini yerine getiren devletin başarısı netice itibariyle semereleri olan yetiştirdiği vatandaş niteliğiyle doğru orantılıdır.


Bir ülkede aşağıdaki sorunların oluşu, devlet millet arasındaki uyumsuzluğun işareti olsa gerek.

Şu yedi maddeye bakın, bana hak vereceksiniz.
1-Vatandaş herhangi bir durumda sırasını gönlünden gelerek takip etmiyorsa, zaman, zahmet ve saygı açısından icap ettiği yerde sıraya girmek istemiyorsa. Elhemdulillah her geçen gün daha da dikkat edilmektedir.

*Bir gün maliyede vatandaş edasıyla sıramı bekliyorum, bir büyüğüm beni görünce “Halla hala, müdürler de sıraya giriyormuş” aslında şef benim arkadaşımdı, ama ben vatandaş olarak sıraya girmeyi tercih etmiştim.


2-Devlet kurumlarıyla ilgili herhangi bir mevzuda torpil aranıyorsa, maalesef bu konuda iyi bir mesafe kat edemedik. KPSS diye bir sınav getirildi, ama o da seçicilikte yetersiz kaldı, hakkımla kazandım diyerek hava atan kimi kamu personeli bu defa düzensiz ve disiplinsiz davranıyor, çünkü karşısında utanacak, mahcup olacak kimse yok.


3-Cezaevinde dünya ortalamasının üstünde bir oranla vatandaşlarınız girmişse, hele ki bu tutuklu hükümlülerin çoğu da siyasiyseler,

Ne yazık ki ceza evlerimizde kapasitenin üstünde insanımız kalmaktadır. İster adli, ister siyasi olsun bu kadar insanın ceza evinde  olmasında bir anormallik var ve burada en büyük pay devletindir.


4-Kişinin suçu yakınlarına teşmil edilebiliyorsa, bir vatandaş suçluysa yakınlarını o kişinin hatasından dolayı sorumlu tutmak doğru değildir. Suçun bireyselliği esastır. Geçende Örmeye giden bir vatandaşa “oğlun FETÖ’den yakalanmış, senin ülke dışına çıkman sakıncalıdır” diye bir değerlendirme yapıldı. Sonradan mesele hal oldu ama yorum hayli tuhaf.


5-Dikkat çeker tarzda yardım kuruluşları varsa ve yaptıkları yardımları da tanıtım düzeyinde paylaşıyorlarsa, Sosyal devlet gereği devlet vatandaşların asgari ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlüdür. Eğer bu konuda yardım kuruluşlarına ihtiyaç duyuluyorsa bu devlet için bir eksidir.


6-Vatandaş bir konuda fikrini dile getirdiği zaman sansürlü konuşuyorsa, Eğer vatandaş medeni cesareti kıt veya konuştuğu zaman çekinerek konuşuyorsa yine devletin yetiştirme tarzında eğitim sisteminde bir sakatlık vardır.


7-Vatandaş herhangi bir konuda bir sıkıntıyla karşılaşır karşılaşmaz bağırıp çağırıyorsa, Medeni bir insan olarak bir kimse hakkını müdafaası gerekirken, bağırıp çağırması, kem söz söylemesi kalitesini ortaya koymaktadır.


Muhterem dostlar ben yedi madde etrafında yaptığım bu izahatla derdimi dillendirdim, eminim bu maddelere yedi madde daha ekleyerek siz de katkıda bulunabilirsiniz. Kişi, kurum yada devlet eksiğini görmezse halini düzeltemez bence.


Bu yedi madde devletin verimsizliğinin önemli işaretlerindendir diye düşünüyorum. Bir vatandaş dinini de dünyasını da okulda öğrenmelidir, ne haber!

İslam’ı maskot/aksesuar olarak kullananlar duymasın sakın. Din, kul aile Allah arasında bir değerdir diyenlere acımamak elde değildir. Çünkü din insanın her anını kontrol eden doğrular bütünü, ilahi öğretidir.

Bu konuda sizin fikriniz nedir?

İnternethaber.com’dan alıntıdır.