• 11.08.2018 00:00

 Bu ülkenin birlik beraberliğe, talim terbiyeye, sanayi ve teknolojiye, sosyal huzura, iman, edep ve marifete, en çok da iç barışa ihtiyacı varken “idam, idam” naraları atanlar tekin kimseler değildir.

İdam gündeme gelir gelmez hemen birleri ihanet kavramını gündeme getirecek, bu soyut kavramın arkasına sığınanlar artık bunun etrafında ucuz siyaset yapmaya başlayacaklar ve asli sorunlarımız bir kenarda kalacak diye endişe ediyorum.

Kim kime göre hain? Tabi zayıf güçlüye göre hain duruma düşüp cezalandırılacaktır. Halbuki öyle sinsi hainler var ki aslında bu memleketin baş belaları kimselerdir ki, kimi zayıf siyasetçi gölgesine dahi yan bakamıyor.

Siz hazinenin trilyonlarını haksız yere cebine atıp etrafındakilerle paylaşanların ellerini kesebildiniz mi ki, ihanetten birilerini idam edeceksiniz.

Geçende iki kişinin konuşmasına gayri ihtiyari kulak misafiri oldum. Biri diyor ki; devletin hazine arazisini 49 yılına kiralayan biri arazisini satmamı istedi, ben 7 milyon dolar bir fiyat koydum, alıcıdan bir milyon dolar komisyon aldım. Sen bu halkın dostuysan bu tür haksız kazanç elde eden kimselerle mücadele et bence.

*Ne haber Destici bey bu hırsızlardan haberiniz var mı?

*Yeraltı dünyasının can alıcı aktörlerinin gölgesine bakılabiliyor musunuz?

*Hemen hemen her ilin ihale fareleri var ve bunların kuyrukları Ankara’da birilerine bağlı bunlara idam istesene!

*Aslına bakarsanız Türk ırkı üzerinde fanatik ırkçılık yapıp, karşısında Kürt ırkçılığını oluşturan kimseler vatan hainleridir.

*Atalarımız, “Kürtler bu vatanın asli unsurlarıdır” dediği halde Kürt yok diyen insanlardır vatan hainleri, bunları idam edecek misiniz?

15 Temmuz hain darbesine bil fiil karışan kimselerin sayısı binleri ancak bulurken, bu süreçte on binlerce mağdur insan oldu, bunların haklarına niye sahip çıkmıyorsunuz? Bir vekil olarak sizin sorumluluk alanınıza girmiyor mu? Neden HDP vekili Dr.Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar duyarlı olamıyorsunuz?

Bence siz BBP Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun duruşunu hayata geçirmeye çalışın. On vekili ile ülkenin kaderine katkı veren duruşuyla düşmanların hedefi oldu. Katillerini bulup idam etsene!

Kürt meselesininortadan kalkması için anayasanın 42. Maddesi ile 66. Maddesinin değişmesi için Meclise bir teklif getirsene! Sen vatanperver isen alsana kendini gösterme fırsatı, haydi göreyim seni Destici kardeş…

Aile yapımızı sarsan yasalar var; tıpkı 6284 sayılı yasa gibi,haydi bakayım örf ve inancımıza uygun bir tarzda yasa teklifinde bulun da, sizi alkışlayalım, ne dersiniz?

Hangibirini anlatayım bilmem ki, eğer idam getirilecekse, en haklı idam kısasa kısastır, adam öldüreni öldürmektir, o da eğer maktulun yakınları af için ikna olmazsa, eğer diyet parası konusunda yakınları anlaşırsa, o da idam edilmez.

Ayrıca cinsel tecavüz suçları ve uyuşturucu baronlarını idam edebilirsiniz bence.

Demek istediğim soyut bir kavram olan ihanet üzerine getirilmesi düşünülen idam cezası uygulamasında sıkıntı olacak, zaten yeterince dertlerimiz var, daha da arttırmaya gerek yok diye düşünüyorum.

Vekilseniz yasama ve denetim görevini yaparken kamu yararını düşünerek adım atın, bu toplumun bir ferdi olarak Allah’a nasıl hesap vereceğinizi düşünün. Bugün dünya, yarın ahret dikkat edin, duygularınıza yenik düşmeyin!

Onun için bence idam konusunda tellallık yaparak ucuz kahramanlık yapmayın, faydalı bir vekil olun ki, bir sonraki seçimde halkın dualarını alan bir vekil olarak daha rahat meclise gidebilesiniz.

Benden söylemesi.