• 18.02.2015 00:00
  • (2223)

 KAR YAĞIYORDU

Lapa lapa, savurarak eteklerini
Hiç ihtiyacım yoktu
Ama o bunu dinlemiyordu
Savrulup tepelerden bana doğru
Onüç yaşında bir çocuk gibi koşuyordu

Bir rüya görüyordum sanki
Bir metin üzerinde çalışıyorum
Aklımı alıyor kar
Uzaklara
Çok uzaklara atıyor
Bu kadar hicran beni yaralar

Benim ruhumda bir baskı yok ki
Vicdanımda zedeli bir yer
Olmuyor işte kalbim hasretle dolmuyor
Sanki bir konağın ahşap merdivenlerinden
Bir cam bilye yuvarlanıyor
Kar öğlesine yağıyor ki
Göz gözü görmüyor

O bahçedeki tarihi çeşmede
Artık derzleri açılmış, kimisi kırık
Kimisi çatlak çinilerin 
Aralıklarını dolduruyor
Bütün kusurları örtmek istercesine
Eteklerini savuruyor
Bir telaş bir telaş 
Sanki yağmasa mevsim kaçıyor

Akşam haberlerinde yine trafik
Kar nasıl esir aldı bizi
Yine bir kadın cinayeti
Politikacı şunu demiş öteki bunu demiş
Vır vır
Kar bütün bunların üstüne yağıyor

FİRUZ TÜRKER