Rüya proje için 'bir an önce bitmeli' açıklaması

Rüya proje için 'bir an önce bitmeli' açıklaması
7.05.2021 - 18:17
1637

Batı Karadeniz’i Marmara ve İç Anadolu bölgelerine bağlayacak Adapazarı-Karasu Limanı-Akçakoca- Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi’nin bir an önce tamamlanması istendi. Makina Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, yapımı yılan hikayesine dönen demiryolu hattının faaliyete geçtiğinde bölge ekonomisinin büyümesine çok büyük katkısı olacağı belirtildi.

Temeli atıldığında ‘rüya proje’ olarak nitelendirilen Adapazarı-Karasu - Akçakoca- Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi’nde bölgeye kazandıracağı katma değere dikkat çeken Makina Mühendisleri Odası Sakarya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Salim Aydın,  yapımı yılan hikayesine dönen Karasu Adapazarı Demiryolu hattının bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aydın gerekçelerini şöyle anlattı;

"Sanayi tesislerinin kara ve denizlerdeki taşıma yükünün azaltılması, demiryolu taşımacılığının etkin kullanımı ile mümkündür.

Gelişmiş ülkelerde, sanayi için gerekli hammaddelerin ve fabrika üretimlerinin büyük bir bölümü denizyolu-demiryolu entegrasyonu ile taşınmaktadır. Demiryolu bağlantısı olmayan limanların verimli işletilmesi ve gelişmesi olası değildir. Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’e açılan önemli kapıları olan Trabzon ve Antalya limanlarının demiryolu bağlantıları hala yapılamamıştır. Konya-Karaman, Ankara-Sivas ve Bursa hızlı tren projelerinin de bitirilmesi hedeflenen tarihleri 5 ile 7 yıl aştığı gözlenmiştir.

Bu durum bölgemizde de yaşanmaktadır. Karasu Adapazarı demiryolu projesinin kamu yararı ve dünya ulaştırma sektörü gerçekleri göz önüne alınarak mümkün olan en kısa sürede tamamlanması Ülkemiz için bir zorunluluktur.

Karasu-Adapazarı Demiryolu İhale Aşaması ve Gecikme Süresi

Bilindiği üzere, Adapazarı ve Arifiye hattında işletilmekte olan demiryolu hattı ile Karasu‘da mevcut bulunan Liman ve Sanayi tesisleri arasında 73 km uzunluğunda çift hatlı demiryolu hattı projesi 320 milyon TL bedel ile yapılması ihale edilmişti. Altyapı inşaatı üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer sanat yapıları ile birlikte 20/04/2011 tarihinden itibaren 750 takvim günü içinde tamamlanmak üzere ihalesi yapılan proje şimdiden 7 yıl gecikmiş durumdadır. Defalarca ek bütçe verilen fakat bitirilemeyen bu projenin en kısa sürede tamamlanması kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önem arz etmektedir. Erteleme tarihi ile birlikte projenin ne zaman bitirileceği ile kesin açıklama bulunmamaktadır.

Karasu Demiryolu Projesi Neden Önemli?

Karasu Demiryolu Projesi, özellikle Doğu  Marmara Bölgesinde kurulmuş Sanayi ve Organize Sanayi Bölgeleri için gerekli hammaddenin işletmelere ulaşımı ve İşletmelerde üretilen ürünlerin Karasu limanından daha ucuz ve hızlı taşınması için son derece önemlidir.

Gelişmiş liman işletmeciliği bulunan Karadeniz Ülkelerinden sağlanacak hammaddeler ulaşım giderlerinin azalması ile daha düşük maliyetlerle sanayicimize ulaşacaktır. Sanayi tesislerinde üretilmiş ürünler ise geniş bir pazar olan Karadeniz Ülkelerine kolayca sevk edilebilecektir.

 

Karasu Demiryolu Projesinde Mevcut Durum

Yapılmış olan beton kolonlar-perdeler yıllardır atıl durumda olup, zemin suyu ve doğal şartlar sebebi ile ekonomik ömürleri kısalmıştır. Bu sebeple proje hayata geçirilmeden önce tekrar mukavemet testlerinin yapılması gerekmektedir. Demiryolu için yapımına başlanmış ve taşıyıcı kolonların mevcut durumu

İstanbul Limanlarının Yükü Azalacak, Gemi ve Kamyon Trafik Yükü Azalacak

Bir lojistik merkezi olan ve sanayi tesislerinin hızla arttığı Marmara bölgesinde karayolu ve denizyolu taşımacılığı yüklerindeki artış kaçınılmaz olmuştur. Özellikle tamamı Marmara Denizi’nde yer alan İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bursa illerindeki üretime bağlı artan Boğaz gemi trafiği, bekleme sürelerini ve ulaşım maliyetleri olumsuz etkilemektedir. Lojistik sektörü için tüm oluşan bu yoğunluk dikkate alındığında Karadeniz kıyısında Doğu Marmara ile başlayıp Anadolu’ya açılacak bir kapı olan  Karasu Limanı Demiryolu bağlantısı gerekliliği ve önemi ortadadır.


Editör: N. Cingirt